тестове по математика за 6 клас геометрични фигури

геометрични фигури

http://www.math.bas.bg/omi/Fibonacci/docs/book-geom_figuri.pdf

обиколка. Distance, Length, Perimeter ... Какъв е видът на триъгълника според страните и според ъглите? Използвай ... правоъгълен трапец. Четирите ми ...

Примерни тестове по математика за външно оценяване и за ...

https://www.mon.bg/upload/2443/test_math_2010_2011.pdf

ПРИМЕРЕН ТЕСТ. МАТЕМАТИКА. VII КЛАС, ВЪНШНО ... В) 0.1 <-. Г) 1-t<0. M ка. 7. На чертежа AB = MN и ВС = NK. При кое условие ДАВС УДМNK ?

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2 КЛАС ЕСЕН 2013: 2 КЛАС ...

http://www.mathwithoutborders.bg/wp-content/uploads/2019/04/2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_2017_bg.pdf

B) 6. C) 3. Задача 5. Умаляемото е равно на умалителя. Разликата е: A) 0. B) 1. C) 2. Задача 6. Намислих си число. Събрах го с 11 и получих 22. Числото ...

DIAQUICK БЪРЗИ ТЕСТОВЕ Тестове за наркотици в урина ...

http://medilab-bg.com/wp-content/uploads/2016/10/DIALAB_ProductRange_2016-4BGRapid-tests.pdf

Тестове за наркотици в урина. Еднокомпонентни тестове ... CUT-OFF СТОЙНОСТИ. AMP. 1000 ng/mL ... Микроалбумин Тест лента (урина). Тестове за ...

Математика за VII клас

https://www.mon.bg/upload/15412/code_7kl_matematika.pdf

ПРОЕКТ НА УЧЕБНИК. ВИД НА ... електронен вариант. МАТVII-02 ... МАТVII-05 ... КОДОВЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА УЧЕБНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА VII КЛАС.

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 8 КЛАС

http://mathematicalmail.com/documents/59/8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_2017_bg.pdf

Два еднакви квадрата Х и Y, всеки с лице 4, са разположени така, ... На чертежа квадратът, правилният петоъгълник и правилният шестоъгълник.

тест за 7. клас по математика

https://www.mon.bg/upload/5443/07_01_08_test_math.pdf

8 ян. 2007 ... Цветна градина има форма на трапец с основи 5 м и 3м и височина 4 ... 8. Брат и сестра купили книга за 2,70 лв. Братът заплатил. 10. 3.

Тест за 7 клас по математика

https://www.mon.bg/upload/5439/07_02_02_test_math.pdf

50° и 60°, то най-малкият ъгъл на триъгълника ABC е равен на: ... Б) двата триъгълника са еднакви съгласно I признак за еднаквост на триъгълници.

Тест по математика за VII клас 2 10. 5 15 16 = AP 9:5 : = AB BP 1 2 ...

https://www.mon.bg/upload/5415/test_math_7kl_2_2009.pdf

10 май 2015 ... Равнобедрен правоъгълен триъгълник с лице 12,5 кв. см е завъртян около ... височина, ъглополовяща и медиана към хипотенузата AB.

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ІV КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2551/test_answers_matematika_4kl_2007.pdf

ТЕСТ. ПО МАТЕМАТИКА ЗА ІV КЛАС. Прочети внимателно всеки въпрос и отговори, ... 4. Разликата на числата 764 708 и. 32 507 е равна на: а) 732 201.

МАТЕМАТИКА 5 - 12 клас - Career Rocket

http://career-rocket.eu/bg/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf

Задачи от учебното съдържание по математика за 5 клас ... Задача: Математическо състезание чрез тест, изработен от учителя. ... Превръщането на обикновени дроби в десетични и обратно се разглежда от Кавалиери през.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА V КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2665/mathematics_5kl.pdf

Тази програма регламентира учебното съдържание по математика за задължителна ... 5. Създаване и развиване на волеви качества като самостоятелност, упоритост, спо ... Учениците трябва да усвоят: Тема 1. Дробни числа. Десетични дроби ... верявани с устно изпитване, с писмени работи или тестове.

Учебна програма математика 3 клас-ИУЧ

http://obukirilimetodii.com/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-3-%D0%BA%D0%BB%D0%

свойство на умножението относ но събирането. разпределително свойство на ум ножението относ но събирането. Умножение на числа от вида 20.3 ...

КОНСПЕКТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 11 КЛАС – ЗАДОЧНА И ...

https://pgme-pirdop.com/site/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2016-10-21_309.pdf

Аритметична прогресия. 2. Формула за общия член на АП. Формула за сума на АП. 3. Геометрична прогресия. Формула за общия член на ГП. Формула ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VI КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2694/mathematics_6kl.pdf

Усвояване на действието степенуване и на операциите с рационални числа, техни основни свойства и приложения. 2. Разширяване на знанията за ...

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА СЕДМИ КЛАС

https://www.regalia6.com/ucRegalia/regalia_files/konkursni_izpiti_7kl/test_math_7kl-2008.pdf

Две от страните на равнобедрен триъгълник са 15 см и 34 см. Намерете ... триъгълника в сантиметри. А) 64 ... съответно височината и ъглополовящата.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VII КЛАС

https://www.xn--l1acc.xn--90ae/upload/2722/mathematics_7kl_expanded.pdf

Учебната програма по математика за VII клас се реализира в рамките на 136 ... 3. Изучаване на уравнения и неравенства на базата на свойствата на ...

ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС

http://www.prosveta.bg/uploads/images/pdfs/PGR_math_4kl_ProsvetaPlus-new.pdf

4. 5. 6. 3. 1. Събиране и изваждане на числата до 1000. Извършва аритметичните действия събиране и изваждане на ... Разпознаване на милиона като бройна единица. Сравняване на ... събираемо, след записването им по.

В 3 клас ПО МАТЕМАТИКА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ:

http://danielavelcheva.weebly.com/uploads/2/2/8/5/22859602/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D1%80._%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО свойство на умножението спрямо събирането – произведението на сбор с число е равно на сбора от произведенията на всяко ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VII КЛАС ...

https://www.mon.bg/upload/12220/UP_Math_7kl.pdf

показател) с цели изрази, извършва тъждествени преобразувания с тях и пресмята стойност на цял израз;. • решава линейни уравнения без ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА за III клас

https://www.mon.bg/upload/2626/matematika_3kl.pdf

Учебната програма по математика за трети клас е разработена в съответствие с ДОИ за учебно съдържание (Наредба №2 от 18.05.2000г.) и учебния ...

Външно оценяване в VІІ клас БЕЛ и математика

http://sou90.org/wp-content/uploads/2016/05/NVO__2016-7kl.pdf

18 май 2016 ... слушането на текста за преразказ в VII клас е извън времето ... ❑Лист за отговори за първия модул от НВО, към който е прикрепена с перфорация идентификационната бланка;. ❑Свитък за допълнителния модул.

Математика. 1 клас. Розробки уроків

https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/05/Matematyka_Metodychnyy-suprovid-dlya-uchyteliv-1-121-uroky.pdf

Числа та дії з ними, геометричні фігури — все це вивчає старовинна наука ма тематика. Сьогодні ми починаємо знайомство в школі з цією наукою.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА за IV клас

https://www.mon.bg/upload/2645/matematika_4kl.pdf

резултатите, които учениците трябва да постигнат след завършване на трети клас; ... числата над 1000 с едноцифрено число; умножение и деление на ... числата над 1000. • хиляди. • десетохиляда. • стохиляда. • милион.

КОНСПЕКТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 12 КЛАС – ЗАДОЧНА И ...

https://pgme-pirdop.com/site/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2016-10-21_298.pdf

Ъгъл между две прави. 3. Перпендикулярност на права и равнина. 4. Ъгъл между права и равнина. Теорема за трите перпендикуляра. 5. Двустенен ъгъл.

К О Н С П Е К Т ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7 клас /НОВА ПРОГРАМА/ 1 ...

http://www.javorov.com/pdf/samostoqtelna_forma/konspekti/7mat.pdf

Тъждествени изрази. 9. Формули за съкратено умножение. Приложение. 10. Разлагане на многочлени на множители. Видове разлагане на многочлени ...

Сборник със задачи по математика за 4 клас - СМБ Плевен

http://smb-pleven.com/wp-content/uploads/2016/11/SBORNIK-1.pdf

Тогава, ако за числата а,b,с и q е в сила а :b =с (ост. q), то q=0 или 0 ... По колко начина тя може да плати точно сладолед от 35 стотинки? ... съща цена?

Конспект по математика за писмен изпит – X клас

http://soumgsz.info/cms/Za%20nas/Konspekti/10%20klas/matematika%2010%20kl%2019-20.pdf

Формула за сбора от първите n члена на геометрична прогресия. 17. Комбинирани задачи от аритметична и геометрична прогресия. 18. Проста лихва.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VIIІ КЛАС

https://www.xn--l1acc.xn--90ae/upload/2752/mathematics_8kl.pdf

УЧЕБНА ПРОГРАМА. ПО МАТЕМАТИКА. ЗА VIIІ КЛАС. І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. Осми клас е последният клас от ...

учебна програма по “it математика” за i клас - СУ „Димитър ...

https://sou4emi.info/wp-content/uploads/2019/04/UP_IT-Matematika-1klas.pdf

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО “IT МАТЕМАТИКА” ЗА I КЛАС ... Блок за математическо моделиране , среда за дигитална математика, прозорец, бутон. 3.

Книга за учителя по математика за 10. клас - Просвета

https://www.prosveta.bg/uploads/files/KU_2019_4_10_kl/KU_Matematika_10kl_Prosveta.pdf

ването на въведения още в 7. клас дедуктивен метод за обосноваване и ... пропуски и успешно да се подготви за контролна или класна работа.

1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ДЕСЕТИ КЛАС ...

https://www.mon.bg/upload/13865/pril2_UP_10kl_MATH.pdf

Функции. Измерване. • знае тригонометрични функции на ъгъл в интервала [. ] ... пространството;. • умее да намира линеен ъгъл на двустенен ъгъл;.

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2019 ... - mon

https://www.mon.bg/upload/20577/10class-math2020.pdf

образователен стандарт за общообразователна подготовка; ... равнището на компетентностите се проверява писмено чрез тест с общо 17 задачи;.

Идеи за Проектно обучение по математика 5 клас

http://www.wefbulgaria.com/wp-content/uploads/2017/06/5-klas.pdf

Запишете всички формули, които ще използвате за намиране на обиколките на фигурите ... Модел на стаята (правоъгълен паралелепипед), направен ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VIII КЛАС ...

https://www.mon.bg/upload/13462/UP_8kl_Maths_ZP.pdf

средна отсечка в триъгълник, медицентър на триъгълник, средна отсечка (основа) в трапец. 4. Квадратен корен. 4.1. Ирационални числа. Квадратен ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2 КЛАС - Обединено ...

http://obukirilimetodii.com/wp-content/uploads/2018/10/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B

Учебната програма за избираемите учебни часове по математика за втори клас е съставена ... начини, развива се умението за самостоятелна работа и за работа в екип. ... овладяване и прилагане на табличното умножение и деление; ... (9). Извършва действията събиране и изваждане на числата до 20.

към системата задачи по математика за 6. клас to the system of ...

http://www.math.bas.bg/omi/toni/rezume-statii/13-palnota_6.pdf

обикновено решаващите приключват работа върху задачата. ... споменатите задачи в учебниците по математика до 6. клас. ... 2. 1 . Оставя се достатъчно време за самостоятелна проверка на ... умножение, деление, скоба. За ... Задача 9 Представете с произведение от три последователни цели числа: а.

Конспект по математика за писмен изпит – IX клас

http://soumgsz.info/cms/Za%20nas/Konspekti/9%20klas/matematika%209%20kl%20new.pdf

Функция, дефиниционно множество. 9. Начини на задаване на функции. 10. Графика на линейната функция. Свойства. 11. Квадратна функция.

XI Московска олимпиада по математика за 5. клас: 29.01.2017 г ...

http://mathbaby.ru/sites/default/files/xi_mo_5_grade_bg.pdf

29 ян. 2017 ... средата на пътя от къщата на Заека до къщата на Мечо Пух има пчелин. В този момент Прасчо е точно по средата между дома на ...

1. Новият учебник по математика за 6. клас - Издателство ...

http://arhimedbg.com/file_download/22/Kniga_Uchitel_6_klas.pdf

развивките на правилна триъгълна призма, правилна четириъгълна пирамида ... и правилна шестоъгълна призма – преговаря се формулата за лице на.

МАТЕМАТИКА за 8. клас Издателство САНПРО, по лиценз на ...

http://www.longman-bulgaria.com/mariela/Math_8_klas_PEARSON-SANPRO-otgovori.pdf

МАТЕМАТИКА за 8. клас ... 8 4 cm. 9 160 о. , 20 о. 10 30 о. , 150 о. 11 108 cm2. 1.6 Подготовка за входно ниво ... 2 →. Раздел 4 Триъгълник и трапец.

Книга за учителя Математика 4. клас - Издателство Бит и Техника

http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D

3. Математика 4. клас. ПРЕДСТАВЯНЕ на учебния комплект по ... Включени са два урока „Светът на математиката“ за входяща и междинна диагностика. ... Междупредметни връзки: човекът и обществото, човекът и природата.

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 4 КЛАС В някои задачи вместо ...

http://mathematicalmail.com/documents/59/4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_2017_bg.pdf

Задача 4. Кое от числата 110110, 110 109 и 110 099 е най- малко? ... Числото осемстотин и осем милиона осемдесет и осем хиляди и осем се ... След възстановяване на числовата редица се оказва, че най-много пъти се среща ...

нови задачи по математика 3. клас - Издателство Слово

http://izdatelstvo-slovo.com/docs/books/388-Math.pdf

3. КЛАС. ЗА РАБОТА В КЛАС. ЗА ДОМАШНИ УПРАЖНЕНИЯ. ВЕЛИКО ... къв брой десетици и единици. 2. Напишете четните числа от 56 до 68. 3.

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 9-12 КЛАС В някои задачи вместо ...

http://mathematicalmail.com/documents/59/9-12_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_2017_bg.pdf

лицето на този триъгълник, ако обиколката му е 36 cm. Задача 12. ... Задача 5. Страните на правоъгълен триъгълник изразени в сантиметри са три.

нови задачи по математика 4. клас - Издателство Слово

http://izdatelstvo-slovo.com/docs/books/406-1.pdf

за самостоятелна работа, са съобразени с изискванията, заложени в новата ... I. ЦЕЛИТЕ ×ИСЛА ОТ 0 ДО 1000. ЧЕТЕНЕ И ... СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА МНОГОЦИФРЕНИ. ЧИСЛА БЕЗ ... Умножение с 20, 30… 200, 300…

Книга за учителя Математика 3. клас - Издателство Бит и Техника

http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/%D0%9A%D0%A3_%D0%9C%D0%90%D0%A2_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване ... Устните изчисления – по-специално събирането и изваждането до 20 със и ... В учебната тетрадка са предвидени задачи за самостоятелна работа – за две групи.

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2019 – 2020 ...

https://www.mon.bg/upload/20574/7class-math2020.pdf

Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ... Равностранен триъгълник; ... В библиотека доставили S на брой помагала по три учебни предмета ...

нво - национално външно оценяване по математика след 7 клас ...

https://teza.bg/modules/uploads/sites/9/2019/09/7class-NVO-matematika-2020.pdf

числа. Признаци за делимост;. - Рационални числа. Действия с рационални числа (събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване). Свойства ...

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 6 КЛАС В някои задачи вместо ...

http://mathematicalmail.com/documents/59/6_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_2017_bg.pdf

Числа от 1 до 9 разделены на две группы: в одной две числа, в другой семь чисел. Сумма этих ... Колко процента от всички трицифрени числа се записват само с ненулеви цифри? А) 72 % ... число n. Ако. 2. 1 n се намира между. 1.

Тест Фигури и тропи - The Passionate Shepherd

http://passshep.com/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8.pdf

В) синтактичен паралелизъм. Г) метафора. 3. Коя фигура или троп НЕ присъстват в стиха: Една, че две, че три – усилни и паметни години… А) Елипса.

Задачи за напреднали курсисти върху материала – Фигури и тела

https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=87400

Даден е правоъгълен триъгълник АВС с прав ъгъл при върха С. ... катетите е както 3:4, да се намерят лицето и периметъра на триъгълника.

Дидактичен модел „Геометрични конструктори” за развиване на ...

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp12/6.2/6.2-3.pdf

разработване и прилагане на развиващи дидактични игри с геометрични ... им развитие като бъдещи учители по математика в детската градина.

Видове снимки при дистанционните изследвания. Геометрични ...

http://e-learn.uacg.bg/mmu/view/mmu/files/31pht.pdf

снимка. Дейностите извършвани с цел визуалното подобряване на цифровото изображение носят общото название фотометрична корекция на ...

Откриване на геометрични закономерности като игра на ...

http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/m08091000BG.pdf

Логично е да очакваме, че ще се получи правилен петоъгълник. Достатъчно е (нали се сещате защо?) да наблюдаваме резултата при движението на.

намиране равнинните сечения на геометрични тела и ...

https://www.e-acadjournal.org/pdf/article_16_100460_3.pdf

Ключови думи: взаимно пресичане, повърхнина, построяване, призми, ... построяване на сеченията на наклонена призма с равнина в общо положение,.

Тестове - Уроци

http://cpp.gymnasium-lom.com/docs/informacia.pdf

o примерни задачи (с поне една решена задача от всеки тип) ... o ученици, които изучават програмиране на C в часовете по информатика o учители ...

интелект и интелигентност. тестове за изследване на ...

http://e-university.tu-sofia.bg/e-publ/files/874_197_Mladenova_Ivanova.pdf

Главния фокус е върху теста на Рейвън за определяне на ... The main focus is on the Raven test to human intelligence of various age groups. Keywords: ...

ХЕМОСТАЗНИ ТЕСТОВЕ ЗА ОЦЕНКА НА КЪРВЕНЕ

http://www.hearthospital.bg/wp-content/uploads/2018/03/Tests_bleeding_4_2018.pdf

основава на INR - унифицира ... Нормални стойности на РТ и аРТТ не гарантират излъчен ефект на ДОАК. ... установихме стойности на ADP тест.

Тестове по Управление на здравни грижи - МУ – Пловдив

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2017/05/testove-2014.pdf

ТЕСТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ... обществената същност на човека, с неговия ежедневен живот в ... контакти б) От контактите с живата и нежива природа.Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.