текстове за преразказ 5 клас

ТЕКСТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОС НА КИИП НА 28

http://kiip-varna.com/wp-content/uploads/2018/11/1516116470.pdf

юридическо лице, създадено със „Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране” (ЗКАИИП), обнародван в ДВ, бр.20 ...

сравнението в текстове от публицистичния стил - Research at ...

http://research.bfu.bg:8080/jspui/bitstream/123456789/148/1/BFU_MK_2010_T_I_Vateva.pdf

Особено експресивни са сравненията, чрез които се изгражда синтактичен паралелизъм и конотативният ефект се допълва и на синтактично равнище ...

Информационен пакет с примерни текстове и въпроси към тях от ...

http://copuo.bg/upload/docs/2015-09/Inf_paket.pdf

ПРИМЕРНИ ТЕКСТОВЕ И ВЪПРОСИ ЗА ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ... учениците от 4. клас да разбират съдържанието на различни текстове като ... Всеки въпрос може да носи максимум 1, 2 или 3 точки, като това е отбелязано в.

Песнопения върху православни текстове на творци ... - НМА

http://nma.bg/uploads/files/avtoreferat_georgielenkov-phd.pdf

съвременна църковна музика до чисто практическите параметри за ... различията между еклесиастичната и естетическата музикална творба в съвремието ... светската хорова песен намира отражение в отношението на немалко.

преразказ

https://www.regalia6.com/ucRegalia/regalia_files/tests-np_6kl/mon-2009/09_prerazkaz_BEL_6kl.pdf

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – VІ КЛАС. Задача за изпълнение – създаване на сбит преразказ. Текст за преразказ. Из „Под игото”, Част І, глава ХІ.

лексеми от различни лексико-семантични групи в текстове от ...

http://research.bfu.bg:8080/jspui/bitstream/123456789/445/1/BFU_MK_2013_Vateva.pdf

дуел – идеографически синоним чрез преносното си значение; кадрил, менует, шумолкане – контекстови синоними в този текст, като последният.

Урок №В20 - Преразказ.

http://www.podaretekniga.org/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA-%E2%84%96%D0%9220-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7..pdf

Урок №В 20 – Преразказ. Преразказ на басня ... 2. Функционална грамотност. – Здравейте, деца! Днес заедно с Феята на ... Не знаела какво да прави.

Преразказ от Петър Кърджилов

https://ouslaveikov.weebly.com/uploads/4/0/9/5/4095836/proizhod_na_bogovete-otak-14.5.18.pdf

в планината Дикта на остров Крит. Там, в една дълбока пещера, тя родила момченце, което нарекла Зевс. А на Кронос дала да погълне продълговат.

критерии за оценяване на преразказ

https://www.regalia6.com/ucRegalia/regalia_files/kand_7kl_2010_mon/kriterii_7kl_prerazkaz_10.pdf

0. 4. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ПРЯКАТА РЕЧ УЧЕНИКЪТ: Преобразува правилно и последователно пряката реч в непряка. 4 ...

КОСАЧИ (сбит преразказ) - My school BEL

http://myschoolbel.info/5_Klas/6/Kosachi_sbit_prerazkaz.pdf

(сбит преразказ). Лятната нощ в безкрайното тракийско поле е прохладна и изпълнена с приказна тайнственост. Група косачи са дошли от загорските ...

Трансформиращ преразказ Критериии за оценяв

https://oualeko.com/new/pdf/BalrarskiEzikZafirova5Klas04052016.pdf

10 май 2016 ... Тема на класната работа: Трансформиращ преразказ ... Използвано е подходящо основно глаголно време – 4 точки. 6. Спазени са ...

УРОЦИТЕ ЗА ПИСМЕНИЯ ПРЕРАЗКАЗ – НАЧАЛЕН ...

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=353&type=.pdf

на речевата дейност; (2) класификацията на уроците по български език, отчитаща ... Урок за овладяване на знания за писмения преразказ. Целта на този урок ... или от ученик от класа, на дикторски запис и др. След първия ... постигне това, се прави комплексен анализ на изходния наратив. (тематичен ...

Критерии за оценяване на преразказ с дидактическа задача

https://www.regalia6.com/ucRegalia/regalia_files/piz_7kl_2011/kriterii_ocenka_prerazkaz-didact-zad.pdf

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕРАЗКАЗ С ДИДАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ... Преразказва в подходящо основно глаголно време, но допуска единични ...

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2 КЛАС ЕСЕН 2013: 2 КЛАС ...

http://www.mathwithoutborders.bg/wp-content/uploads/2019/04/2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_2017_bg.pdf

B) 6. C) 3. Задача 5. Умаляемото е равно на умалителя. Разликата е: A) 0. B) 1. C) 2. Задача 6. Намислих си число. Събрах го с 11 и получих 22. Числото ...

4. клас Човекът и обществото за 4. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_CO_4.pdf

описание по алгоритъм на природни области, както и определяне на разположението им на картата и др. Уроци за обобщения – представени са чрез ...

9. клас Информационни технологии за 9. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_IT_9.pdf

на шаблони при решаването на конкретни практически задачи. •работят с готови шаблони в различен режим. •създават шаблон за текстов документ.

10. клас Информационни технологии за 10. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_IT_10.pdf

използване на шаблони при решаването на конкретни практически задачи в ... Учениците по различни поводи биват награждавани с грамоти или ...

3. клас Човекът и обществото за 3. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_CO_3.pdf

Основна дидактическа цел на урока: диагностика на входното ниво ... вариант на учебника, атлас по „Човекът и обществото” за 3. клас, географска карта на ... към посочване на основните белези на тракийското общество.

7. клас Информационни технологии за 7. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_IT_7.pdf

Създаване на компютърна презентация с вграждане на звукови и видеообекти .............. 16. 20. ... разчитане на описание на компютърна конфигурация;.

6. клас Информационни технологии за 6. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_IT_6.pdf

КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА. Разделът съчетава теория и практика. Част от понятията в този раздел са познати на учениците от обучението ...

10. клас История и цивилизации за 10. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_Istoria_10.pdf

Тракийските гробници и съкровища . ... Методи за преподаване и за учене: беседа, презентация ... познават най-значимите съкровища и гробници;.

8. клас Информационни технологии за 8. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_IT_8.pdf

Тема2: Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение. Основни компетенции, които трябва да постигнат учениците: • познават ...

6 КЛАС

http://www.regalia6.com/olimpiads/olimpiads_files/geography/2009/09-geo_olimpiada_obl/2009-geo-6kl.pdf

22 мар 2009 ... Г) Етиопската планинска земя. 4. Коя от посочените характеристики ... А) желязна руда - Бразилска планинска земя. Б) графит - остров ...

3 и 4 клас

http://www.fiut.bg/media/downloads/idei-za-uchiteli/Idei_za_uchiteli_za_3_i_4_klas.pdf

Възможно е в трети клас да се въведе и минало несвършено време, за да ... трансформиращ преразказ - децата да преразказват от името на котката.

12. клас

https://www.1eg.eu/images/news/2019-2020/12.klas-IIsrok2020.pdf

Милена Боева Катя Алипиева. Росица. Кирилова. Илияна. Коларова. СИП12. 214. 214. 214. 7 Час на класа. История. I чужд език. НП Биология. НЕ СИП.

5 клас

https://www.matematika.bg/olimpiadi/2016/smt-5-klas.pdf

Време за работа: 1 час и 30 минути. Не се разрешава ... 8. задача Петър, Асен и Иван изрязали 3 еднакви картонени правоъгълника. Петър и Асен ...

11. клас

https://www.1eg.eu/images/news/2019-2020/11.klas-IIsrok2020.pdf

Катя Алипиева. Добринка ... Милена Илиева Катя Алипиева Донета Митева ... Илияна. Коларова. Борис Гочев. Сип Не 11. Таня Колева. Румяна Такова.

9 клас

http://pgkoroljov.weebly.com/uploads/2/5/6/6/25660829/%D0%A4%D0%A6.pdf

ПГ „Акад. С.П. Корольов”, гр. Дупница. Конспект по свят и личност за самостоятелна форма на обучение. XII клас. 1. Глобализация: тревоги и надежди.

VII клас

http://forum.alekdimitrov.com/index.php?action=dlattach%3Btopic%3D60437.0%3Battach%3D15299

Димитър Маринов Лазаров. 6. 0. 6. 12. ПЧМГ. Росен Росен Стефанов. 4,75 0. 7. 11,75. Page 2. СМГ. Димитър Владиславов Живков. 7 ... Дерменджиева. 1.

4 клас

http://www.math.bas.bg/smb/kenguru/2008/22mar2008/4_EK_08.pdf

Румен Руменов Василев. НУКК. София. София. 4. 110. 91. Румен Стоянов. НБУ "М. Лъкатник". Бургас ... 1151 Виктор Кривицки. ЧСОУ"Дрита". София.

РП БЕЛ 3 клас

https://6ou-miladinovi.com/media/%D0%91%D0%95%D0%9B/_%D0%91%D0%95%D0%9B_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

на съобщителни изречения във. Оформя пунктуационно правилно възклицателни. Писане на текст под края на възклицателни диктовка. Съчиняване на ...

9. клас

http://www.regalia6.com/olimpiads/olimpiads_files/biology/2011/oblasten/zad_2011o_bio_9kl.pdf

скорпион, сенокосец; Д. зелева пеперуда, седемточкова калинка, медоносна пчела. 4. В коя от групите са изброени само влечуги, които имат пикочен ...

8. клас

http://www.regalia6.com/olimpiads/olimpiads_files/geography/2010/ob6tinski/pazardjik/geo_8kl_2010_test.pdf

13 февр. 2010 ... Олимпиада по география и икономика 8 клас. 1. МИНИСТЕРСТВО НА ... Максималният брой точки за теста е 56 точки . До участие в ... Кое твърдение за населението на Европа НЕ е вярно? а/ континента има ...

клас - Anubis

https://www.anubis.bg/public/f/uploads/files/a10Lit_B-KNU.pdf

повестта „Гераците“, а Вазов да не бъде представен с традиционния патриаршески ... г) създава най-популярния герой в българската литература. 10.

Литература за X клас

https://www.mon.bg/upload/13879/10kl_Lit_f.pdf

... на различни като период на създаване и жанр текстове. ... Разпознава литературни похвати, тропи и фигури в „Септември“ и обяснява функциите им.

II клас - СБНУ

https://sbnu.org/tests/NFC/2017_fin_II_klas.pdf

Page 1. ______. II клас. /училище/. /име, презиме, фамилия/. СБНУ . , 1505, . “ ”, 18, . 1, www.sbnu.org. 1. . . . Национално финално състезание. Page 2. 2.

III клас - СБНУ

https://sbnu.org/tests/NFC/2017_fin_III_klas.pdf

______. III клас. /училище/. /име, презиме, фамилия/. СБНУ . , 1505, . “ ”, 18, . 1, www.sbnu.org. 1. . Национално финално състезание. 17.00 . ! Page 2. 2. ,.

2 клас - Издателство Фют

http://www.fiut.bg/media/downloads/idei-za-uchiteli/Idei_za_uchiteli_za_2_klas.pdf

Áèáëèîòåêà Ñëàâåé÷å. Èäåè çà ó÷èòåëè çà 2 êëàñ. ○. ○. Приказки за животни. Идея за домашна работа за учениците от втори клас: Съставете списък ...

конспект бел и зип бел 9-12 клас

http://pgtr-vratza.com/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2-%D0%91%D0%95%D0%9B-%D0%98-%D0%97%D0%98%D0%9F-%D0%91%D0%95%D0%9B-9-12-%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0

поезия: "Сіѕ mоll", "Ни лъх не дъхва над полени", "Спи езерото; белостволи буки", "Самотен гроб в самотен кът"; поемата "Ралица". • Пейо Яворов.

Природознавство (5 клас)

https://osvita.if.ua/data/pages/980/0713926c377e2c732ad89a21d12ecb0c.pdf

«Жива і нежива природа навколо нас». Розділ I. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС (15год). 7. Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх.

Клас Паякообразни

https://it-5ou.weebly.com/uploads/1/1/5/0/11503860/klas_payakoobrazni.pdf

Клас Паякообразни. 1. Особености: а) предимно сухоземни, свободноживеещи или ектопаразити (външни);. Ектопаразити - паразитират върху ...

Осми клас - 144 СУ

https://144sou.bg/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

7 септ. 2018 ... П.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ЗА ОСМИ КЛАС И УЧЕБНО ВРЕМЕ. І гимназиален етап. Клас - VIII A. Учебни седмици.

Математика за VII клас

https://www.mon.bg/upload/15412/code_7kl_matematika.pdf

ПРОЕКТ НА УЧЕБНИК. ВИД НА ... електронен вариант. МАТVII-02 ... МАТVII-05 ... КОДОВЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА УЧЕБНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА VII КЛАС.

Конспект по БЕЛ за 11 клас

http://www.javorov.com/pdf/samostoqtelna_forma/konspekti/11bel.pdf

Ботевата поезия. 2. Проблемът за самотата. Аз-ът и другите - „Майце си” , „Към брата си” , „Делба”. 3. Мотивът за жертвата в стихотворението „Елегия” ...

Тема за VІІ клас - mon

https://www.mon.bg/upload/5157/2012fizika_reshenia_nac_krag.pdf

21 апр 2012 ... автобус за Националната олимпиада по физика в г. ... (3 точки) От метално фолио с дебелина d = 0,20 mm е направено кухо кубче с ръб ... Вакуумният фотодиод представлява вакуумиран кварцов балон, на който ...

Матем.-изх.н. 1 клас

http://danielavelcheva.weebly.com/uploads/2/2/8/5/22859602/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE.pdf

В НАЧАЛОТО НА 2 КЛАС. Входяща диагностика- I група. 1.зад. Запиши с ... 1 дес. 1 ед. = ____. 5.зад. Измери дължината на отсечката и запиши: (1т.).

VІІ клас 81 x x ax b − − − 4 32 9 11 y − = − . 7 точки 80 = ° и : 2:3 ...

http://www.regalia6.com/olimpiads/olimpiads_files/mathematics/2011/ob6tinski/pazardjik/zad_7kl_2011Pz.pdf

12 февр. 2011 ... e-mail: rio-[email protected], http://www.riopz.com/. Утвърдил: Началник РИО - Пазарджик. Йордан Чалъков. ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ...

Майсторски клас

https://trud.cc/ReadBookPart.php?path=2309_22269fe92384d35268321d0ad1b1e9df

Шахматна торта. Другото име на тази пандишпанова торта с глазура ... хар, 250 г краве масло, 8 с.л. какао, 2 ч.ч. прясно мляко, 2,5 ч.ч.брашно, 2 ... пите готови бисквити. ... кутия (400 г) сладко руско кондензирано мляко. За глазу-.

Английски език за III клас

https://www.mon.bg/upload/15407/code_3kl_eng.pdf

Super Minds for Bulgaria Student's Book 3rd grade - учебник. Автори на ... Longman English for Bulgaria for the 3rd grade - учебна тетрадка. Автори на ...

за трети клас - Просвета

https://www.prosveta.bg/uploads/files/KU_UChuzhbina/KU_CHuzbina-bulg/KU_BEL_3kl_Prosveta.pdf

да сравнят сродни думи и да определят техния корен; да напишат 3 думи ... чрез определение, така и чрез представителни приме- ри. Първата учебна ...

КЛАС - Издателство Слово

http://izdatelstvo-slovo.com/docs/books/389-1.pdf

Разработени са два варианта за диагностична дейност – входно ниво на знанията и ... Примерно разпределение за избираемите учебни часове по БЕЛ за 3. клас. Достойнствата ... пълнителни текстове за диктовка и за четене.

2. клас Час на класа - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_Klasa_2.pdf

по. Час на класа за 2. клас. Към помагалото „В страната на правилата”. Page 2. 2. Съдържание: № 1. ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ ОТ ВТОРИ КЛАС.

Турски език за II клас

https://www.mon.bg/upload/13588/pr2_TurskiE2.pdf

видовете изречения по цел на изказване (съобщително, въпросително и възклицателно), лексикалното ... Разграничава възклицателно изречение.

Тест по математика за VII клас 2 10. 5 15 16 = AP 9:5 : = AB BP 1 2 ...

https://www.mon.bg/upload/5415/test_math_7kl_2_2009.pdf

10 май 2015 ... Равнобедрен правоъгълен триъгълник с лице 12,5 кв. см е завъртян около ... височина, ъглополовяща и медиана към хипотенузата AB.

УСИЛВАТЕЛИ клас Д.. - karadev.net

http://karadev.net/nachinaesti/Other/%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%20%D0%94.pdf

напрежение при пълно отпушване или запушване на интегрална схема. E о ... жително ключово стъпало, където колекторният ток е синусоида- лен (фиг. I-111а). ... е означено бистабилно ключово стъпало, с 2—мощен инвертор.

Учебници и помагала 1 клас

http://1sousofia.org/wp-content/uploads/2019/07/1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

Списък на учебните помагала и материали, необходими за 1 клас през учебната 2019/2020 година. Необходими пособия за работа в клас: Необходими ...

История и цивилизации за V-VII клас

https://www.mon.bg/upload/13685/istroia_5_7kl_f.pdf

3.4.1. Религиозни вярвания на траките. Описва образа на Орфей, представен в митологията. Тракийски конник. Тема 4. Древен Рим. Акценти: 4.1.

Книга_за_учителя_Технологии и предприемачество 3. клас

http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/%D0%9A%D0%A3_%D0%A2%D0%9F_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

грама по технологии и предприемачество за 3. клас, Приложение № 14 към т. ... лото на учебната година и изходно ниво в края на учебната година, 18 теми са ... Междупредметни връзки: с „Български език и литература“, с „Човекът ... пролетна природа, се свързва с възкресението на Христос. Боядисани.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - 10. клас

https://www.mon.bg/upload/7550/be_10kl_ch.pdf

Ядро 3: Социо- културна и езикова компе- тентност в устното общува- не. Стандарт 1: Изгражда ... Индоевропейско езиково семейство. 3. Тържествено ...

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ІV КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2551/test_answers_matematika_4kl_2007.pdf

ТЕСТ. ПО МАТЕМАТИКА ЗА ІV КЛАС. Прочети внимателно всеки въпрос и отговори, ... 4. Разликата на числата 764 708 и. 32 507 е равна на: а) 732 201.Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.