пълномощно за нап образец

Образец пълномощно - Biovet

https://www.biovet.com/bul/doklad/OSA_20160615/Obrazec_palnom.pdf.pdf

15 юни 2016 ... Образец на Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите. П Ъ Л Н О М О Щ Н О. Подписаният (те).

образец! пълномощно упълномощавам(е) - МЕДИЦИНСКИ ...

http://old.mu-sofia.bg/system/files/File/priem/PulnomoshtnoObrazetc.PDF

aa Xxxxxxx Yyyyyyy Zzzzzzzz гражданин на ....................................... продължително. (постоянно) пребиваващ в Република България, с адрес гр. Сссссс, ул.

ОБРАЗЕЦ ПЪЛНОМОЩНО за представляване на ... - Випом

http://vipom.ru/images/2016/05/3_Palnomoshtno_OSA_2016.pdf

13 юни 2016 ... ПЪЛНОМОЩНО за представляване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на. “ВИПОМ” АД. (в случай на ...

образец образец образец - Щедрая жизнь

https://nakopi.app/static/docs/policy.pdf

Договор страхования (Полис, Полис-оферта) — документ, удо- стоверяющий факт заключения Договора страхования, в котором опре- делены условия ...

образец заполнения платежного поручения образец ... - ЛиТЖТ

http://litgt.rgups.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

40501810260152000001. УФК по Ростовской области (5808, ЛиТЖТ - филиал РГУПС л/с 20586X78990). Вид оп. 01. Срок плат. Наз. пл. ОТДЕЛЕНИЕ Г.

пълномощно - Метро

https://www.metro.bg/~/media/BG-Metro/document/customer-document/bg_web_cust-card-attorney.pdf

Адрес за получаване на Метро поща:… ... /МОЛ на фирмата/. Упълномощавам следните лица да пазаруват в Метро за нуждите на фирмата: 1…

ПЪЛНОМОЩНО Подписаният/ата ..........................................................,

https://www.unicreditbulbank.bg/media/filer_public/1f/f9/1ff9ea7f-5235-4041-a4db-769a3d8fe916/palnomoshtno-obrazets.pdf

настоящото пълномощно, по която да бъде прехвърлена полагащата ми се гарантирана сума по влоговете ми в „Корпоративна търговска банка“ АД. 4.

Пълномощно - Райфайзенбанк

https://www.rbb.bg/media/filer_public/2020/02/06/power_of_attorney.pdf

6 февр. 2020 ... Забележка: депозитите при банката се водят като транзакции и всяко теглене или внасяне на суми по депозит се счита за ...

Заявление за Пълномощно Свалете на PDF

https://leasing.hertz.bg/media/2613/poa_request_latest_vers.pdf

Моля да бъде издадено пълномощно (и/или зелена карта) за пътуване в ... Копие на свидетелство за управление на МПС на Управителя / Служителя.

Пълномощно за продажба на земеделска земя

http://atrend.bg/wp-content/uploads/2011/11/Palnomoshtno-za-prodajba-ZZ.pdf

8 Дек 2011 ... Вариант на пълномощното: за земеделска земя, за продавачи ... продаваемия/те недвижим/и имот/и. Ако това се окаже неистина и ...

ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният: да ме представлява относно ...

http://www.eurotone.bg/download/poa.pdf

като извършва от мое име и за моя сметка всички необходими действия пред. Патентното ведомство на Р. България, защитавайки моите права и ...

power ot attorney authorized пълномощно упълномощаване

https://kvasilev.com/files/PowerofAttorny.pdf

To maintain and use in Bulgaria and in European Union, countries members of international Motor Insurance Card agreement, incl. Andorra, Bosnia and ...

искане за издаване на пълномощно за пътуване ... - Eurolease Auto

https://euroleaseauto.bg/resources/img/iskane-izdavane-palnomoshtno-patuvane-chujbina.pdf

за управление на МПС, същото не е с изтекъл срок и/или не е отнето от компетентните органи. * Експресно пълномощно се издава в рамките на деня, ...

ОБРАЗЕЦ!

http://www.dksi.bg/NR/rdonlyres/0C2E86EB-064E-4048-8745-82CA6FC45660/0/PLAN_za_zashita_pri_bedstvia.pdf

2. ЦЕЛ НА ПЛАНА. Основната цел на Плана за защита при бедствия на … ... на бедствията, както в национален така и световен мащаб. Реалностите.

Заявление по образец №Б7

http://bcnl.org/uploadfiles/documents/%D0%917.pdf

ЕГН/ЛНЧ. Място на раждане населено място държава държава област община населено място п.к. район (за градове с районно деление) ж.к. бул. / ул.

5. Образец на оферта / PDF

http://bord.bg/bg/5.%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf

Примерен образец ПМС 160. ДО ... Обща стойност. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи ...

Образец ПП....... - Komspi

http://www.komspi.mk/wp-content/uploads/2014/01/Obrazec-za-Zalba.pdf

(Образец ПП.......) ДО: Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер ...

Образец резюме

https://dapt.ru/trudoustroystvo_vipusknikov_dokumenti/obrazets_rezyume/skachat_obrazets_rezjume_administratora_salona_krasoty.pdf

Образец резюме на должность администратора салона красоты. Сергеева Екатерина Васильевна. Дата рождения: 15.11.1987 г. Адрес проживания: г.

Образец вносна

http://116dg.com/wp-content/uploads/2014/10/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0-.pdf

Бланка - образец. До ОБЩИНСКА БАНКА АД ба ... ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕТ ВНОСНА БЕЛЕЖКА на плащане от І към бюджета. TUMAI UNT. CMS.

Правилник образец:

http://www.stjohnspsmoy.com/documentlink/33/?open=true

предпазване на детето от опасности, в това число студ и глад, трайната неспособност да се окажат грижати за детето, водещи до значително ...

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/4768/1/07Vtoryh2.pdf

методик: корректурная проба Б. Бурдона; таблицы Э. Шульте; методика. «Переплетенные линии» А. Рея; методика «Запомни и расставь точки».

Образец автобиографии

http://kkluga.ru/files/2019/avtobiografiya_obrazec.pdf

ОБРАЗЕЦ. АВТОБИОГРАФИЯ. Иванов Иван Иванович фамилия, имя, отчество. Пишется собственноручно, в произвольной форме, без помарок и ...

Образец № 6 Д Е К Л А Р А Ц И Я1 по чл. 6, ал. 2 от Закона за ...

https://varna-rs.justice.bg/upload/35630/obr6.pdf

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. (ЗМИП) ... действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ... да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или.

Образец автореферата

http://www.spiiras.nw.ru/dissovet/wp-content/uploads/2015/10/avtoreferat_shchemelinin.pdf

Работа выполнена в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (НИУ.

Образец резюме учителя

http://slobkoll.ru/uploads/pdf/coll_trud_6.pdf

ГОУ СОШ № 126, г. Москва. Должность: учитель английского языка. - обучение школьников английскому языку;. - проведение консультаций ...

ОБРАЗЕЦ на вносна бележка

http://www.academic-forum.eu/pdf/Obrazec_na_vnosna_belejka.pdf

Page 1. ОБРАЗЕЦ на вносна бележка. (плащане на членски внос в БСА)

Приложение № 1 – образец на декларация за ... - Лев Инс

https://lev-ins.com/content/uploads/documents/blanki-za-izplashtane-na-zastrahovatelni-obezshteteniya.pdf

ПЪЛНОМОЩНО. Долуподписаният/ата ..................................................................., ЕГН …................................., с настоящото заявявам, че съм съгласен, ...

Образец № 5 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ...

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/2017%20-%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9A%D0%98/05-04-2017%20%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A2%20%D0

1 февр. 2014 ... притежаващи собствена система за управление на качеството, гарантираща ... на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация. ... 126 от КТ. ... За топлоизолационни панели, плочки и различни видове покрития, о.

Образец написания автобиографии

http://kazakhstan.mfa.gov.by/docs/ex9_42.pdf

Образец. АВТОБИОГРАФИЯ. Фамилия (указываются все предыдущие), имя отчество, дата и место ... разрешении постоянного жительства за границей.

Образец № 2 - NBU - Нов български университет

http://eprints.nbu.bg/3969/1/Kliment%20Ivanov%20PhD.pdf

дървени елементи, която доминира пространството като скулптурен ... безкрайни – стрела, нож, нос на боен кораб, победа (victory) и т.н. Изчис-.

1 Образец № 8 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 6, ал. 2 от Закона за ...

http://www.pu-sk.com/app/templates/js/ckfinder/userfiles/files/8.pdf

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл.6, ал.2 ЗМИП във връзка с чл.3, ал.5. ППЗМИП (Правилник за прилагане на закона за ...

ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДИЗВЕСТИЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ

https://www.tera-bg.com/files/Exported1012.pdf

с настоящото предизвестие и на основание чл. ... Предизвестието е изготвено в два еднообразни екземпляра, единият за работника или служителя,.

Образец № 4 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ...

http://profile.toto.bg/data/2017/08/03/Techni4esko%203%20CKB.pdf

3 авг. 2017 ... Вид 14 ДСК Старт, ДСК Тийн, ДСК Макс. Вид 15 Virtual Visa издадена в България. Вид 16 ОББ - Глобул. Вид 17 Mastercard Travel Card ...

Приложение № 2 - Образец-ценова-офертa

https://pp.mod.bg/sites/pp.mod.bg/files/dio/prilozhenie_no_2_-_obrazec-cenova-oferta.pdf

Ви предлагам нашето ценово предложение, както следва: ... Настоящата ценова оферта е валидна 90 (деветдесет) дни от крайния срок за получаване ...

Образец титульного листа реферата

https://kpfu.ru/portal/docs/F1496636625/REKOMENDACII.PO.PODGOTOVKE.REFERATA.pdf

В оформлении реферата приветствуются рисунки, схемы и таблицы. Оформление реферата. Реферат оформляется на листах формата А4 от руки или.

ОБРАЗЕЦ заполнения заявления ... - НПФ «Образование

https://www.npfo.ru/2019/obrazec/%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%95%D0%A6_%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица, которому ... Федерации путем подачи соответствующего заявления не ранее чем за один.

образец - Федерация гребного спорта

http://rowingrussia.ru/wp-content/uploads/2016/09/zapros-na-ti-obrazec-zapolneniya-1.pdf

ОБРАЗЕЦ. Запрос на ... 1. Данные о спортсмене/Athlete Information. Фамилия/Surname: Иванов ... Декларация врача/Medical practitioner's declaration.

Образец 3 (Се доставува на Ваш меморандум) ПОНУДА ЗА ...

http://www.elem.com.mk/wp-content/uploads/2017/05/Ponuda.pdf

ПОНУДА ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА. ОД ___ .___ ДО ___ .___. 20__ ГОДИНА. До АД ЕЛЕМ Скопје, испратено во архива на АД ЕЛЕМ ...

Приложение_2_Заявление по Образец 2 - Българска народна ...

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/st_es_application_form_2_bg.pdf

Информация за упълномощеното лице - титуляр на КЕП: Първата част на заявлението съдържа информация за името и ЕИК/Код по. Булстат/ЕГН/ЛНЧ ...

Антикоррупционная политика. Образец - Mont

https://mont.com/Content/Images/News/7a7c855c-99b5-4001-ab4e-76106fd1f120.pdf

интересов представляется в виде декларации о конфликте интересов (приложение к настоящему Положению) в следующих случаях: при приеме на ...

Примерен образец - Община Лозница

http://loznitsa.bg/files/obsobstvenost/012010/primerenProtokol.pdf

Примерен образец! ПРОТОКОЛ. За проведено общо събрание на собствениците на жилищна сграда и обекти в нея гр. ... за управление за етажната собственост по предварително обявения дневен ред. В ……………часа се ...

СТАНДАРТИЗИРАН ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР за възлаган! ги

https://www.mtitc.government.bg/pk/sites/default/files/documents/1391/1733/dogovor-d-5-03052019pkp.pdf

9 юли 2019 ... 14-11/05.02.2019 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на ... (д) списък и график за работа на охранителите.

1/19 Приложение № 14 /Образец - обществени поръчки на ...

https://pp.mod.bg/sites/pp.mod.bg/files/infro/dogovor-prilozhenie14.pdf

Разход на труд – Уедрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството. /ТНС/ със средна часова ставка: на _____ (__с думи__) лева/ч.ч., без ...

ВПР 2019 История. 5 класс. Образец

https://vprklass.ru/vpr/vpr_2019_is-5_obrazets.pdf

Прожив 29 лет, став мужем и отцом,. Гаутама ни разу не выходил за ворота и наивно полагал, что всюду живут также беззаботно, как он. Но однажды он ...

Образец на протокол от събрание на съдружниците в ООД

http://www.lyaskovets.bg/ic_enterpreneur/stopanski_subekti/upravlenie_na_stopanski_subekti/ood/protokol_sabranie_ood.pdf

Приемане на нов съдружник. 3. Освобождаване на съдружник поради молба-предизвестие за напускане. 4. Промени в дружествения договор по повод ...

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ о снятии с ...

https://www.xn--c1ad5ad.xn--p1ai/files/documents/zayavlenie_snyatie_s_ucheta.pdf

Прошу направить расписку в получении данного заявления и документов ... на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата А4.

Образец № 7.1 СПОРАЗУМЕНИЕ 1. Община Алфатар, със ...

http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/2D6F6491ECEDDE2EC2258236005CF654/$FILE/5.1.%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B.%20%D0%9A%D0%AA%D0%9C%20%20%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%90%207.1%20%D0%B8%207.2.pdf

ще проведе начален инструктаж, както и последващите такива на своите работници и ще документира същите съгласно Наредба № РД-07-2 от ...

1 Образец на обява за откриване на процедура за ... - Donido

http://www.donido.com/donido_mobile/rus/pdf/news/03_DONIDO_obqva.pdf

______, факс:______, интернет адрес :www.donido.com, лице за контакт: Николай Господинов Господинов ,. (трите имена на лицето за контакт).

Примеры оформления служебных документов Образец ...

https://ieml.ru/files/u63/Primery_oformleniya_sluzhebnyh_dokumentov.pdf

14 июл 2015 ... Яровая. Образец служебной записки на приобретение компьютера. Отдел кадров ... Образец докладной записки о нарушении трудовой дисциплины. Отдел снабжения ... ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА. 04.10.2015 № 1.

Образец резюме - Высшая школа экономики

https://www.hse.ru/data/2019/02/14/304170601331139/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5.pdf

14 фев 2019 ... CURRICULUM VITAE. Кромина Анастасия Андреевна. Контакты: Адрес: г. Москва, Аптекарский пер., д.13-15, кв.42. Mоб.: 8-915-003-75- ...

Образец правильного резюме экономиста - Военмех

https://www.voenmeh.ru/images/docs/otdel-trudoustroystva/resume.pdf

2015 – 2017 гг. Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова – г. Санкт-Петербург. Факультет: ...

Образец Резюме выпускника - Самарский университет

https://ssau.ru/pagefiles/Obrazets_rezyume.pdf

Цель: Получение должности (инженера ……, менеджера …….) **. Образование: ____ ____ гг. Самарский государственный аэрокосмический ...

Примерен образец на Правилник за вътрешния трудов ред

http://ogpsozopol.com/storage/normativna%20uredba/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf

(1) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР) в „Общинско горско ... предварително писмено предизвестие, отправено до работодателя в ... преждевременно напускане на работното място, неявяване на работа и.

ОБРАЗЕЦ диплома о среднем профессиональном образовании ...

https://narfu.ru/upload/iblock/98c/ob-utverzhdenii-obraztsov-i-opisaniy-diploma-o-srednem-professionalnom-obrazovanii-i-prilozheniya-k-nemu_-prikaz-ot-4.07.2013-_531.pdf

20 авг 2013 ... Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 июля 2013 г. № 531 "Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном ... В случае нахождения образовательной организации за пределами ... Номер бланка представляет собой 7-значный порядковый номер, ...

ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗЕЦ Europass - Лесотехнически университет

https://ltu.bg/images/files/file/Fakulteti/GP/ZRAS/R_Raycheva/2-CV.pdf

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ – ЕВРОПЕЙСКИ. ОБРАЗЕЦ. Europass автобиография. Лична информация. Собствено (и) име (на) /. Фамилия(и).

Примерен образец! ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО ...

https://oalom.acstre.com/inc/service/service.download.file.php?fid=2354

ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА. САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА. СОБСТВЕНОСТ С ...

Образец резюме для устройства на работу - им консалтинг

https://www.im-konsalting.ru/obrazec_rez.pdf

и английском языках. Сопровождение поиска работы. 7 (499) 322-20-69. 7 (812) 332-52-69 www.im-konsalting.ru. Образец резюме для устройства на ...

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕ ...

https://hotelregattapalace.com/uploads/filemanager/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

Ако се възразява за целите на директен маркетинг, причина не се посочва. Достатъчно е възражението да бъде сведено до знанието на.

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ

http://zavet-bg.com/zavetbgcom/e107_files/downloads/my/es_protocol.pdf

Избрахме вид на етажна собственост – сградата (отделен вход от нея). 2. Избрахме форма на управление – общо събрание (сдружение). 3. Избрахме ...Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.