протокол на методическо обединение

войните за национално обединение в историографията на ...

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=1446&type=.pdf

Политико-партийната присъда на Методи Шаторов, произне- сена на Първия конгрес на КПМ през 1948 г., се основава на обвинения- та за саботиране ...

Page 1 СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ Днес 24.02.2016 г., в ...

http://pk.mu-sofia.bg/sites/default/files/00398-2016-0010/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/12-dogovor%20sdrugenie.pdf

На 09.05.2016 г., РОСИЦА РАШЕВА, нотариус в район PC София с рег. № 203 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ ...

ОБЕДИНЕНИЕ • СОФИЯ XXI • ДЗЗД Територията се обслужва от ...

https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2Fipgvr%2Ffinal%2FPRILOJENIE 2.pdf

Зелената система на зоната с преобладаващ социален характер С1 е ... прилежащите му зелени площи, където се визира развитие на спортния ... артерии (булевардите Царица Йоана, Сливница, К. Величков, Ломско шосе и ...

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "БЛАГОДЕНСТВИЕ ОБЕДИНЕНИЕ ...

https://sgs.justice.bg/upload/26676/115-16.pdf

ЧлЛ.(1) „БЛАГОДЕНСТВИЕ ОБЕДИНЕНИЕ ГРАДИВНОСТ“ е политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на ...

ОБЕДИНЕНИЕ • СОФИЯ XXI • ДЗЗД 6.3.3. Обща характеристика ...

https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2Fipgvr%2Ffinal%2FPRILOJENIE 3.pdf

метрото се превръщат в ключови места за пазаруване и бързо хранене, а през първото шестмесечие ... продължаващите строителни дейности по изграждане на втория лъч на софийското метро и ... Около три четвърти от нея е.

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО

http://maritsa.bg/uploads/1473660844-1226652357-168.pdf

луга, свързана с развитието на деца на възраст между раждането и три годи- ... Анализ на моделите на активност и степените на компенсация; ... слухови увреждания, други сензорни дефицити, умствена изостаналост, го-.

Методическо ръководство за обучение на пробационни ...

https://sapibg.org/download/1459845095-metodicheskonorvezhki-probaciya.pdf

4 февр. 2016 ... свобода) и освободеният затворник е върнат обратно в затвора. ... време (като задължение за преустановяване на тренировките или ...

методическо пособие за разработване на есе, реферат и ...

http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2015/03/L.-Velkova-pechat.pdf

3. СЪДЪРЖАНИЕ. Писмените работи есе, реферат и курсова работа, ... лични факти и наблюдения, а цялостен, структуриран текст, който ... поставят данни от различни източници и да се обобщи ... Защита на курсовата работа.

ДА ПРЕПОДАВАМЕ ИСТОРИЯТА НА КОМУНИЗМА Методическо ...

http://www.kas.de/wf/doc/kas_10764-1442-11-30.pdf?130927085043

Моля, посочете с кои държави граничи. България ? посочили вярно всички страни, с които граничи. България. 45,9% посочили вярно четири от страните, ...

Годишно .научно-методическо .списание .„Образование .и ...

http://www.itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2013/resources/spisanie_e_book_2013b.pdf

Основни истини/насоки/правила за родителя при отглеждане и възпитание на ... Саксия: .Съд, .в .който .се .отглеждат .цветя . .Познаваме .фразата .

методическо ръководство на учителя по музика - Издателство ...

https://izkustva.bg/pdf/TeachersBook_DG4.pdf

Издателство „Изкуства“ ЕООД ... менно да свири с дадена група музикални инструменти. ... ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (6–7 ГОДИНИ).

Годишно научно-методическо списание - Образование и ...

http://www.itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2012/resources/e-book_2012.pdf

ACTION METHODS ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА И ... Учител: посочва ученик, който „пуска“ синбек на песента „Буквички“ ... Graphics (png) или metafile (emf) формат; има опция за принтиране. Всеки ... и здравно образование, Струнен оркестър „Тамбури“, ВГ „Весели усмивки“, ДТА „Шуменче“, Етно-.

Компютърно моделиране – 4 клас Методическо ръководство за ...

https://izkustva.bg/pdf/TeachersBook_KM4.pdf

Определяне на входяща диагностика на знанията на учениците. Задачи: 1. Да се припомнят и обобщят знанията за визуалната среда за програмиран ...

годишно научно методическо списание, vol. 8/2017, issue 1, issn ...

http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2017-1/resources/spisanie_1_e-book_2017.pdf

със съгласието на родителя/грижещия се прилага скрининг тест, като в зависимост от резултатите ... Две-тригодишни деца интуитивно се справят с пускане ... Наръчник за родители на дигитални деца http://digitalkidz.eu/e-books.

чл. 1 от протокол №1 /допълнителен протокол ... - Права на човека

http://humanrights.bg/Media/Default/Documents/Statii,%20analizi/%D0%A7%D0%BB.%201%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%E2%84%96%201%20%D0%95%D0%9A%D0%9F%D0%A7%D0%9E%D0%A1.pdf

придобито притежание по смисъла на ЕКЗПЧ, респективно необходимо е да се изследва дали е налице “справедлив баланс между генералния ...

Протокол № 8 Протокол № 8 - ЕП/ 30.04.2019 г. - РИК-Пазарджик

https://rik13.cik.bg/ep2019/upload/84859/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B %E2%84%968 %D0%BE%D1%82 30.04.2019.pdf

30 апр 2019 ... Христо Живков Павлов. 131900003 ... Вергиния Павлова Нейчева. 131900090 член ... Копринка Захариева Николова. 131900173 член.

Протокол - ВАС

http://www.sac.government.bg/home.nsf/caafc3c50a7e0b1fc2257bea00201381/107a265cfa1f462b4225810e00461cc4/$FILE/%D0%9A%D0%B0%D0%BD.%D0%BC%D0%B0%D1%82.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%202017.pdf

16 ноем. 2017 ... Каталог с цени на „Перун ККБ“ ЕООД. Предложената цена за ... канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12,ал.1,т.1 от ЗОП“.

Протокол № 48

http://agrotermal.ru/images/lab/48.pdf

5 — В20. 2. Прочность бетона в возрасте 28 суток с расходом цемента от 210 кг/м” до 250 кг/м? составляет от 32.0 МПа до 36.5 МПа ...

ПРОТОКОЛ № 1

http://profile.mlsp.government.bg/file?f=932a788c6195c607ccf27f3e4e3c4f71

Офертата на „Офис Експрес Сървис“ АД, съдържаща ценово предложение в размер на 26 570 /двадесет и шест хиляди петстотин и седемдесет/ лева .

протокол № 2 - ВАС

http://www.sac.government.bg/home.nsf/caafc3c50a7e0b1fc2257bea00201381/107a265cfa1f462b4225810e00461cc4/$FILE/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%20%E2%84%96%202%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD.%D0%BC%D0%B0%D1%82.2017.pdf

20 ноем. 2017 ... Обособена позиция № 2“ Доставка на копирна хартия“. В обосновката си участникът е посочил,че оферираната цена е формирана ...

Протокол

http://www.chitalishta-pk.org/NM_2013/SURVA_2013_PROTOKOL.pdf

Специална награда на Регионален исторически музей – Перник. Победа, Ямбол. Черна гора, Перник. Специални награди на фирми: 1. Технополис ...

протокол - МОН

https://www.mon.bg/upload/6965/potokol_ital_Final_2015.pdf

25 Алекс Едуард Хаджигеоргиев. ГРЕ „Г. С. Раковски” Бургас. 86. 26 София Есен. 105 СОУ „Атанас Далчев”. София. 86. 27 Калина Стефанова Георгиева.

Протокол 1 - АПИ

http://www.api.bg:8080/easytender/bg/orange/public/download.jsp?_json=%7Bpath%3A%27proc%5Cx2F1090%5Cx2F71123%27%2Cname%3A%270000011684-Protokol_1_KRESNA_3.2.1.pdf%27%2Cdigest%3A%27SHA1%3A897D0CD29666EC3380AD0EDB257B7350D

23 апр 2019 ... ЕКСПЕРТ“ АД и „ЕВРОАЛИАНС ТУНЕЛИ“ ЕАД; ... представи нови еЕЕДОП-и за участника и за „ЕВРО АЛИАНС ТУНЕЛИ“ ЕАД, с които в ...

Протокол № 4 - МВР

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider61/default-document-library/protokol-4_2018-g.pdf?sfvrsn=8140a790_0

7 юни 2018 ... ППООР. 4. Предложение за избор на преподавател за заемане на ... на въпросници за държавни изпити по специалности ППООР,.

Протокол Ц

http://www.customs.gov.mk/images/documents/poteklo/UkrainaProtokolC.pdf

^лен 19 Издаване на уверенија за движене ЕУР.1 врз основа на претходно ... “цена франко фабрика” значи цена платена за производ на произве- дувач од ... Предиво и конец за шиене ... видот гоблени, фландриски боби ...

ПРОТОКОЛ №2

https://www.svetamarina.com/uploaded/system_documents/3426/Protokol_2.pdf

9 Дек 2016 ... Tintaros tb. 20 mg. x 28. Actavis. 20.10 Fenofibrate caps. 200 mg. x 30. Lipanthyl caps. 200 mg. x 30. Mylan. 20.11 Fenofibrate caps. 160 mg. x ...

Протокол 1 - Брикел ЕАД

https://www.brikel-bg.com/images/op/12003_1.pdf

гр. Сливен. 3. Георги Рашев Гергов – Изпълнителен директор на „Гимекспорт” АД, гр. София. Комисията констатира: постъпили са в срок 12 оферти.

Протокол № 2 - дамтн

https://www.damtn.government.bg/wp-content/uploads/2019/03/protokol_2.pdf

Венцислав Лозанов – главен експерт в отдел КИТС, ДФА. Ясен Такев – главен експерт в отдел ПАООП, ДФА. В - Главен ек. Петя Маринова – началник ...

Протокол № 3 - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%E2%84%96%203bb1b1909cbcd45be7b222acb673354de.pdf?v=0.57

17 авг. 2018 ... ... обекти под логото Office 1 Superstore в градовете София, Пловдив, ... на кооперацията е преместен в нова логистична база Office. 1 ...

Протокол NMEA

http://www.gyrolab.ru/download/110/

Пакет содержит углы курса, крена, тангажа. Частота выдачи по умолчанию – 1 Гц. ... x.x – тангаж в градусах («-» – нос внизу);. 5. а – статус: А – данные ...

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ М-11 16 кп 2,500 км

http://orient.msk.ru/protokol/O-SLET-2019-REZ-OFF-1D-OBR.pdf

24 май 2019 ... КОНСТАНТИН 2008 1ю ГБУ СШОР Лыткарино. Московская обл. ... 2005 1ю СДЮСШОР ГБОУ "Балтийский берег" г. Санкт-Петербург.

Протокол - нцзпб

https://www.ncipd.org/images/UserFiles/File/Obshtestveni_poruchki/20.03.2019/Protokol_120_05.04.2019.pdf

„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИНДЖМЪНТ“ ООД - Вх. № 4 от 04.04.2019г. г., 08:05 ч. по ОП 1 и ОП 2;. 2. „ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД - вх. № 5 от ...

протокол - КОЦ Пловдив

http://op.onkoplov.com/uploads/files/20191003Argw1731320/55002019221311_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%

3 Окт 2019 ... „Булгермед Ве“ ООД - вх. ... и отделни запечатани 4 плика с надпис Плик „Предлагани ценови параметри“ на „Булгермед В е“. ООД за ...

Протокол на комисията

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=3e7ff01d-4372-4bd6-bbd1-69b70dd592ab

на директора на РЗОК Стара Загора започна работа комисия в следния ... м SBS. Заготовка и монтаж подулучна пола от поцинкована ламарина и ...

протокол - FSC России

http://ru.fsc.org/download.viii.1811.htm

17 май 2019 ... общественная организация «Бюро региональных общественных ... услуги Рус»); Петров А. С. (ООО «ИКЕА Индастри Новгород»); ...

Протокол 2 - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%202661e6b214cee1b9e24eb8d5017cbe18b.pdf?v=0.57

22 ян. 2019 ... заведение: УАСГ, образователна степен: магистър, специалност: ... Ръководител на екипа е предложен Мирослав Тодоров, за който е ...

протокол № 35 - Община Попово

http://files.popovo.bg/Protokoli/2018/protokol_35_2018.pdf

27 септ. 2018 ... Сега, искам няколко думи и в личен план да Ви кажа. ... мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на ... 1640 лева за къща от олекотени панели № 44 с площ 55 кв.м., като ...

ПРОТОКОЛ № 1.pdf - ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ...

https://www.profilnakupuvacha.com/uploads/1488/1/8cae0a821d53bd65b20fdf649289f33f.pdf

„Стоун Компютърс“ АД, гр.София, вх.№ 15-00-5/08.02.2018 г., 13:07 часа. 2. „ССАРМ“ ЕООД, гр.София, вх.№ 15-00-6/ 08.02.2018 г., 15:29 часа. 3. „Ай Пи ...

Протокол 2 на Комисията - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/Protokol2%20PKd81bc279ec5cc965ca828b11da976c69.pdf

11 Дек 2018 ... о Централен склад Лили дрогерие-София, РЗП 3600кв.м. през 2016г ... Дейност 5: Организация при осъществяване на авторски надзор по време на ... работен проект и авторски надзор за: „Въвеждане на мерки за ...

протокол №25 - Област Монтана

http://www.oblastmontana.org/add/rs_34.pdf

Борис Бояджиев - Директор. Дирекция „Обществени поръчки“,. Община Троян. Община Троян,. Област Ловеч. 21. Цветелина Александрова,.

Протокол № 238 - Биологически Факултет

https://bio.uni-plovdiv.bg/documents/2018/11/protokol-no-238-09-10-2018.pdf

30 ноем. 2018 ... растенията и молекулярна биология“: • Изпит по ... Председател: проф. д-р Илия Димитров Денев. Членове: проф. ... Проф. д-р Румен Димитров Младенов ... Даринка Каменова Бояджиева-Дойчинова – асистент.

Протокол № 1 - Министерство на икономиката

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/protokol_1_dop_dokumenti_usten_prevod.pdf

30 апр 2018 ... Интерланг ЕООД. Лице за контакт: Ани Александрова. Интерланг ЕООД. 27 апр 2018 10:27:47. 003592808171 [email protected]

Протокол № 232 - Биологически Факултет

https://bio.uni-plovdiv.bg/documents/2018/02/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%E2%84%96-23230-01-2018.pdf

9 февр. 2018 ... Ас. Даринка Каменова Бояджиева-Дойчинова, като редовен ... растенията и молекулярна биология“, Биологически факултет при ПУ ... “Българка“; научни ръководители проф.д-р Румен Младенов и проф.дбн Илия.

ПРОТОКОЛ №6/30.04.2019 г. - София РИК 23

https://rik23.cik.bg/ep2019/upload/84999/Pr 6 -30.04.19.pdf

30 апр 2019 ... Руса Манолова Андонова. 234602090. Член. Месут Ибрамов ... 234610048. Секретар. Кръстника Николова Миленкова. 234610048.

Протокол № 1 от работата на комисията

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/08/10/protokol__1-pismeni_prevodi.pdf

10 авг. 2018 ... [email protected] 5. Лозанова 48 ООД оферта. Лозанова 48 ООД. 31 юли 2018 13:07:48. Лице за контакт: Юлия Лозанова. 02 9587615.

протокол № 57 - Община Исперих

http://isperih.bg/sites/default/files/2019-01/ObS/Protokol-57.pdf

1 ян. 2019 ... Продажба на моторно превозно средство Шевролет Каптива. Стойността ... включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, мобилни телефони и ... Две преписки са върнати в РП - Исперих.

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

http://105sou.eu/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-4-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80r.

Стокова разписка № ............. - Търговски документ ........... - .................................................... Протоколът се подписа в два еднакви екземпляра — по един за ...

Протокол №3 - Община Криводол

http://www.krivodol.com/user_pic/files/11_Protokol_3_komisia.pdf

Живко Драгнев – представител на „ХИДРОИНЖЕКТ” ЕООД;. 2. Тони Цветанов Рачев – представител на „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД. Комисията ...

Протокол 1 - Софийски Имоти

https://www.sofimoti.bg/wp-content/uploads/2017/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-1-.pdf

„ЛЕСС“ ЕООД. „СТУДИО ТАНКОВ АРХИТЕКТИ“. ИД-ОП-03-011 27.03.2017 | 16:45. ЕООД. ИД-ОП-03-012. 27.03.2017 | 16:30 | „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД ...

11.Протокол ЮФ 2019 1 курс

https://profcomunn.ru/wp-content/uploads/2019/08/11.-Protokol-YUF-2019-1-kurs.pdf

Иваново. 19. Ежова Екатерина Александровна. 1. НО, р.п. Мухтолово. 20. ... Клопова Милена Владимировна. 1 ... Иванова Милена Викентьевна. 1. РМЭ ...

протокол № 3 - Община Мадан

http://www.madan.bg/assets/migrate_files/PREDINVESTITSIONNO-PROUCHVANE-I-IZRABOTVANE-NA-TEH/3-veli.pdf

на вътрешна улична мрежа в община Мадан; Обособена позиция № 2 ... следене на прогнозата за времето, промяна на графика за работа и почивка ...

Протокол № 6 - ЕП/ 24.04.2019 г. - РИК-Пазарджик

https://rik13.cik.bg/ep2019/upload/84231/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B %E2%84%966 %D0%BE%D1%82 24.04.2019.pdf

24 апр 2019 ... 132000014 член. Любомир Борисов Ралинов ... Любомира Савова Славчева. 132900008 член ... Любомира Мильова Кривошийска ...

протокол за общо събрание

https://www.shumen.bg/doc/et0910235.pdf

Примерен образец! ПРОТОКОЛ за проведено общо събрание на собствениците на жилищна сграда с адрес: гр. ... части на етажната собственост.

Р Е Ш Е Н И Е № 372 Протокол № 44 от 14.02 ... - Община Кричим

https://www.krichim.bg/images/documents/drugi/2019/reshenie_372.pdf

14 февр. 2019 ... Съживяване на местната икономика и създаване на работни места, ... 01.07.2018 г. участие на група „Орхидея” във фестивала в гр.

Протокол № 5 от 01.07.2019 - ЮУГМУ

http://www.chelsma.ru/files/misc/protokol5testirovaniepediatrijacheljabinsk2019.pdf

1 июл 2019 ... Т. Н. Стоянова. О. О. Сударева. ГИ, ОФамилия). Н. А. Темпель ... Умбиткулова Дарина Сериковна. 100. Хабибуллина Лилия Рамильевна.

ПРОТОКОЛ Към временното споразумение за ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A22008A1219%2801%29&from=EN

19 Дек 2008 ... консервиране), но негодни за консумация в това състояние: 0812 90. – Други: ... Други приготвени храни или консерви от месо, карантии или кръв: – От свине: 1602 49 ... или на месо и пилешки дреболии годни за ... подвързване на книги или в ... стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи ...

Протокол 1 [pdf] - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/upload/41282/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_1_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf

14 юни 2019 ... „Джей Би Електроникс“ ЕООД ... „Парафлоу Комуникейшънс“ ООД . ... „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“. ЕООД. 1, 2. 13. | „ЦАПК ПРОГРЕС ...

Протокол №6 - Община Трявна

http://www.tryavna.bg/wp-content/uploads/2017/06/Protokol-6-1.pdf

Трявна. No Наименование на участник. Точки за СП | Точки за Ко. | „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ | 23.33. 7.00. ООД. 2 БАРИН АЛП“ ЕООД.

протокол № 27 - Община Попово

http://files.popovo.bg/Protokoli/2017/protokol_27_2017.pdf

21 Дек 2017 ... от ЗМСМА и чл. 27 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда ... издържат по пътеки, докато общинските болници, както винаги сме ... момента действащ договор, за щастие не ни се е налагало, тъй като ...

протокол № 4 - Община Смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/2016%20-%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9A%D0%98/11042016%20-%20%D0%9C%D0%98%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90%20-

поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита ... съобразен с разходните норми на СЕК, Уедрени сметни норми и Трудови норми.Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.