преразкази за 5 клас по литература

Анализа на текста на ученически преразкази (IV - V клас)

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=3480&type=.pdf

АНАЛИЗ НА ТЕКСТА НА УЧЕНИЧЕСКИ ПРЕРАЗКАЗИ (ІV – V КЛАС) ... Особеностите на семантиката на ученическия текст, като под семантика ... „Пътешествието на житената питка“ ив 7% — на „Патилата на грозното патенце“.

Литература за X клас

https://www.mon.bg/upload/13879/10kl_Lit_f.pdf

... на различни като период на създаване и жанр текстове. ... Разпознава литературни похвати, тропи и фигури в „Септември“ и обяснява функциите им.

Списък с препоръчителна литература за 5. клас

https://ngdek.com/uploads/5-klas/literatura-5-klas.pdf

„Старогръцки митове и легенди”, Николай А. Кун, изд. „Хермес” , 2004. 2. „Библейски легенди”, изд. „Пан”, 2012. 3. „Български народни песни”, изд. „Пан” ...

Български език и литература за I клас

https://www.mon.bg/upload/13577/BEL_1kl_f.pdf

Пише правилно в думи й, йо, ьо, щ, я, ю, дж, дз. • Чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав. • Познава реда на буквите в българската ...

Български език и литература за III клас

https://www.mon.bg/upload/13681/BEL_3kl_f.pdf

Разпознава сродни думи. • Разпознава частите на речта (спомагателен глагол съм, лични местоимения). • Определя лице и число на личните ...

Списък с препоръчителна литература за 3-ти клас на ЕУ ...

http://www.euroschool.lu/site/wp-content/uploads/2019/08/reading-books-for-holidays-P3-BU.pdf

Алиса в страната на чудесата. 12. Лафонтен, Жан дьо. Басни. 13. Линдгрен, Астрид. Емил от Льонеберя. 14. Рауд, Ено. Маншон, Полуобувка и Мъхеста.

Списък със задължителна литература за 8. клас I ...

https://ngdek.com/uploads/Files/Priem/2019/literatura-za-8-klas.pdf

2. Мигел де Сервантес – „Дон Кихот“. 3. Уилям Шекспир – „Хамлет“, Сонети (91, 130). Списък с препоръчителна литература по история и цивилизации и ...

Урок за 5 клас по литература - My School BEL

http://www.myschoolbel.info/5_Klas/Uroci/Urok_Zlatnata%20moma.pdf

онагледяване с презентация. 2. Развиваща цел ... златното момиче? 2. Приказката се ... Изпращането на мащеховото момиче по пътя към изпитанията.

Книга за учителя по литература за 4. клас - Просвета

https://www.prosveta.bg/uploads/files/KU_UChuzhbina/KU_CHuzbina-bulg/KU_Lit_4kl_ProsvetaPlus.pdf

Стихотворението се чете със задача: Защо Дора Габе е озаглавила по този начин своето стихотворение?. Самостоятелният прочит и подборното ...

Учебна програма по литература за Х клас Приложение № 16 ...

https://mon.bg/upload/7558/l_10kl_ch.pdf

социокултурн ия контекст на нашето време. Ядро. 2. Лите ратур ни комп етент ности. Стандарт 1: ... „Елате ни вижте!”, ... Прави анализ на изучавана.

Книга за учителя по литература за 3. клас - Просвета

https://www.prosveta.bg/uploads/files/KU_UChuzhbina/KU_CHuzbina-bulg/KU_Lit_3kl_ProsvetaPlus.pdf

СПЕЦИФИКИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛИТЕРАТУРА В ТРЕТИ КЛАС / 4 ... казки, басни, разкази, стихотворения, народни песни, гатанки, пословици ... Стихотворението се чете със задача: Защо Дора Габе е написала това стихотво.

1 Учебна програма по литература за ХІІ клас – задължителна ...

https://www.mon.bg/upload/2892/l_12kl.pdf

детайлизиране на уменията за анализ и интерпретация. 1. ... извършване на литературен анализ, като: ... „Да бъде ден!“, „На гости у дявола“,.

Препоръчителна литература за 6. клас 1. „Хубава си, моя горо ...

https://36sou.com/wp-content/uploads/2016/04/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-6-%D0%BA%D0%BB%D

„Хубава си, моя горо“ – Любен Каравелов. 2. „Отечество любезно, как хубаво си ти“ – Иван Вазов. 3. „Моето семейство и други животни“ – Джералд ...

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 9 май ...

https://www.mon.bg/upload/2444/2012_bel_vo_4kl.pdf

9 май 2012 ... ТЕСТ ЗА ІV КЛАС. ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ... 3. Кога глиганът остри зъбите си? A) когато изпита глад. Б) щом като го ...

Учебна програма по литература за ХІ клас – задължителна ...

https://www.mon.bg/upload/2861/l_11kl.pdf

... и развитието на нови тенденции в националната ни литература в ... природата“, „Елате ни вижте“. Проза: ... стилистика в поезията на Иван Вазов. 6.

Книга за учителя по литература за 6. клас - Просвета

https://www.prosveta.bg/uploads/files/KU_UChuzhbina/KU_CHuzbina-bulg/KU_Lit_6kl_Prosveta.pdf

на новата програма на МОН за обучението по литература в 6. клас. Струк- турата и ... Направете сбит преразказ на епизоди по избор от „Бъчва със зна- ния“ под ... Василий Песков и Борис Стрелников, по „Земя отвъд океана“. 1. Откъсът е ... В) Прескачайки оградата, малкият палавник скъса панталона си.

Учебна програма по литература за ХІ клас Приложение № 18 ...

https://www.mon.bg/upload/7559/l_11kl_ch.pdf

1. Учебни програми по литература за обучение на деца на български граждани в чужбина – ХІ клас. Учебна програма по литература за ХІ клас.

Модел на НВО по български език и литература в X клас за ...

https://www.mon.bg/upload/20576/10class-BEL-2020.pdf

равнището на компетентностите се проверява писмено чрез тест с общо 23 ... Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо се върна от Европа“ (Ал. Константинов) ... резюме на медиен текст;.

Книга за учителя по литература за 2. клас - Просвета

https://www.prosveta.bg/uploads/files/KU_UChuzhbina/KU_CHuzbina-bulg/KU_Lit_2kl_ProsvetaPlus.pdf

басни, народни песни, гатанки, кратки текстове с познавателен характер. ... съчиняване на текст, преразказ на целия текст или на отделен епизод от ...

б т р д ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2535/4kl_BEL_test_2008.pdf

13 май 2008 ... в клас име, фамилия пол български – турски – ромски – друг. (език, на който ... 4. Коя от изброените думи е синоним на определили? а) обсъждали ... б) стихотворение в) разказ. 15. ... б) Иван Вазов в) Дора Габе ...

Конспект по български език и литература за ЗИП за 12. клас ...

https://www.ntg-plovdiv.net/sfo1415/conspects/19.pdf

Прозаичните творби: „Фрагментът”, „Небето”, „И свет во тме светится”. 7. Никола Фурнаджиев. Живот и творчество. ”Пролетен вятър” - своеобразно.

Книга за учителя по литература за 7. клас - Просвета

https://www.prosveta.bg/uploads/files/KU_UChuzhbina/KU_CHuzbina-bulg/KU_Lit_7kl_Prosveta.pdf

V. ВХОДНО НИВО С КЛЮЧ КЪМ ЗАДАЧИТЕ, ВАРИАНТ 1 И 2 / 13. VI. ... Б; 6. – Г. III. 3.1. – В; 3.2. – Г. „Една българка“, Иван Вазов. I. 1. – Б; 2. – Г; 3. ... А) мотивът за края на човешкия живот, сравнен с вечността на природата ... Човекът в това общество се съизмерва (съпоставя) с хората от други общества.

Разработка на урок по литература за 5 клас на ... - My School BEL

http://myschoolbel.info/5_Klas/Uroci/Urok_Calendari_i_Praznici.pdf

Разработка на урок по литература за 5 клас на тема. „Календари и празници” изготвил : Кръстина Руменова Кърова, Българска филология, редовно ...

КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА XII КЛАС ...

http://soumgsz.info/cms/Za%20nas/Konspekti/12%20klas/BEL%2012%20kl.pdf

Йордан Йовков - разкази: „Песента на колелетата“, „Последна радост“, „Шибил“, ... Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула, ...

Книга за учителя по литература за 10. клас - Просвета

https://www.prosveta.bg/uploads/files/KU_2019_4_10_kl/KU_Literatura_10_kl_Prosveta.pdf

Входно ниво по БЕЛ за 10. клас. Вариант 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите, поставени към него (1. – 4. вклю- чително). Париж възбужда ...

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за ...

https://www.mon.bg/upload/20573/7class-BEL-2020.pdf

НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В VII КЛАС. ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА. 1. Цели на НВО в ...

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС

https://xn--l1acc.xn--90ae/upload/2550/test_answers_bel_4kl_2007.pdf

1. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А. ТЕСТ. ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС. Слушай внимателно ...

КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА XI КЛАС ...

http://soumgsz.info/cms/Za%20nas/Konspekti/11%20klas/BEL%2011%20kl%20new.pdf

Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно ... Димчо Дебелянов - поезия: “Черна песен”, “Пловдив”, “Да се завърнеш…

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА IV КЛАС

https://www.regalia6.com/ucRegalia/regalia_files/tests-np_4kl/mon-2011/zad_2011_bel_4kl.pdf

4 май 2011 ... ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА IV КЛАС ... 3. Какви са подчертаните думи в изречението? Доброто, което е направено ...

Учебна програма по литература за V клас Приложение № 6 ...

https://www.mon.bg/upload/7553/l_5kl_ch.pdf

типове словесност. (мит, легенда, приказка, фолклорна песен) модели за сътворението на света и ... Котаракът в чизми, или Котаракът наставник” (Ш.

Книга за учителя по литература за 5. клас - Просвета

https://www.prosveta.bg/uploads/files/KU_UChuzhbina/KU_CHuzbina-bulg/KU_Lit_5kl_ProsvetaPlus.pdf

ращ преразказ, разказ по въображение, разказ по зададени опори. ... Всеки от разделите включва по два кратки текста за упражнения в тясна ... ците, така че „Текстове и тестове по литература за 5. клас по новата учебна.

класна работа по български език и литература 5 клас на 15 ...

https://oualeko.com/new/pdf/BalgarskiEzikZafirova5Klas.pdf

15 Дек 2015 ... ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. 5 КЛАС. НА 15 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. – 5В КЛАС. НА 17 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. – 5А И 5Б КЛАС. 1.

Книга за учителя по български език и литература за 2. клас

https://www.prosveta.bg/uploads/files/KU_UChuzhbina/KU_CHuzbina-bulg/KU_BEL_2kl_Prosveta.pdf

затова диагностични задачи за проверка на думи с правописни особености има само при установява- не на резултатите по български език на междин-.

Книга за учителя по български език и литература за 1. клас

https://www.prosveta.bg/uploads/files/KU_UChuzhbina/KU_CHuzbina-bulg/KU_BEL_1kl_Prosveta.pdf

1. Технологични основи на обучението по четене в първи клас / 26. 1.1. ... гарското образование следва да бъде съобразено и с децата и ... четат самостоятелни думи, съставени само от гласни, но и да изговорят гласни- ... Е и З. Това следва да се осъществи в рамките на 7 – 10 урока по начално пи-.

Литература за 5-12 клас, 2019/2020 учебна година ...

http://pmg-vd.org/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-2019-2020.pdf

11. "Малкият принц"- Антоан Дьо Сент Екзюпери, част 21- Срещата на Малкия принц с лисицата. Произведения, които се изучават в 7. клас: Българско ...

Разработка на урок по литература за втори клас Виртуална ...

http://prolet-nad-evropa.eu/assets/manual/33/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D1%81%

НИВО: 2. клас ... ВЪПРОС: На виртуалната дъска съм постовила изучено стихотворение. ... Дора Габе е използвала повторението,за да покаже най- ... 4.Подборно четене-осъществява се с помощта на приложенията,виртуално ...

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 5 - 12 клас - Career Rocket

http://career-rocket.eu/bg/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/%D0%91%D0%95%D0%9B.pdf

Учителят проектира текст на екран и поставя задача на учениците да ... „Малала, на 15 години, е момиче от Суат – област в Пакистан. Баща й е ... Тема от учебното съдържание по литература: ИЗ „МОЕТО СЕМЕЙСТВО И ДРУГИ.

Книга за учителя по български език и литература за 3. клас

https://www.prosveta.bg/uploads/files/KU_UChuzhbina/KU_CHuzbina-bulg/KU_BEL_3kl_Prosveta.pdf

чата за редактиране на текст с правописни грешки при съгласните. От третокласниците се очаква самостоя- телно да открият думи за проверка на ...

Книга за учителя по български език и литература за 4. клас

https://www.prosveta.bg/uploads/files/KU_UChuzhbina/KU_CHuzbina-bulg/KU_BEL_4kl_Prosveta.pdf

Тази самостоятелна работа е на страници 4 – 5 в. Тетрадка по ... изучените в трети клас книжовни норми (правопис на редуцирани ... до 2 точки за езиково оформяне (стилистични и правописни ... ране на знанията за гласните звукове и корелативните им връзки в ... правопис на съгласните. Диктовката е в ...

ВХОДНО НИВО По Български език и литература - 3 КЛАС ...

http://sa6a2d81b32f0b3af.jimcontent.com/download/version/1477754859/module/8883313684/name/%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

По Български език и литература - 3 КЛАС ... Диктовка. На една пътечка в градината малки врабченца треперят от глад. ... ВХОДНО НИВО 3 клас.

Анализа на текста на ученически преразкази

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=3480&type=.pdf

да са възпроизведени от всички ученици (както от IV, така и от V клас). Например в „Пътешествието на житената питка“ (откъс от приказката „Житената ...

1 примерен тест български език и литература vii клас, външно ...

https://www.mon.bg/upload/5412/2010_bel_7kl_klasiran_test.pdf

ПРИМЕРЕН ТЕСТ. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ... Г) безкористно родолюбие. 22. В кой ред цитатът е свързан с мотива неразделни и след смъртта? А) “друг ...

учебна програма по български език и литература за пети клас ...

http://obukirilimetodii.com/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%91%D0%95%D0%9B-5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%A0%D0%9F.pdf

Основни учебници Български език за 5. клас“ , издателство „Булвест 2000“ ... годишно. Цели на обучението в избираеми учебни часове по български език и ... РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА ... 3. Учебна програма по БЕЛ за 6.клас. Изготвил. /Пенка Димитрова/.

русский язык и литература. литература - Российский учебник

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/bde/bde886a339a3edde77ac7c35defe342a.pdf

«Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Углубленный уровень» под ред. В. В. Агеносова / Н. Б. Тралкова. — М. : Дро фа,. 2016. — 287, [1] с.

Учебна програма по литература за VІ клас 1 Учебна програма по ...

https://www.mon.bg/upload/2693/l_6kl.pdf

останали учебни предмети. Стандарт 4: Владее структурата на следните учебни жанрове: сбит преразказ, подборен преразказ. Очаквани резултати:.

русский язык и литература. литература - Образовательный ...

https://ciur.ru/iit/SiteAssets/DocLib889/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/15.01.32%20%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%BF%D

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов… ... Ученическая доска. Технические средства обучения: ... Морозов Ж.В.Примерная программа учебной дисциплины для учреждений СПО. (вариативная часть) ...

русская литература в эмиграции - Вторая литература

https://vtoraya-literatura.com/pdf/russkaya_literatura_v_emigratsii_pod_red_poltoratskogo_1972_text.pdf

вития русской литературы за рубежом, а Л. А. Фостер приводит краткий ... III. Основная предпосылка, идейная установка и главный вывод книги Г. П. Струве выражены ... чем благоустроенный Запад. Одним из образцовых учителей поэтов ... правдивости», которую автор считает особенностью русской клас.

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2 КЛАС ЕСЕН 2013: 2 КЛАС ...

http://www.mathwithoutborders.bg/wp-content/uploads/2019/04/2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_2017_bg.pdf

B) 6. C) 3. Задача 5. Умаляемото е равно на умалителя. Разликата е: A) 0. B) 1. C) 2. Задача 6. Намислих си число. Събрах го с 11 и получих 22. Числото ...

3. клас Човекът и обществото за 3. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_CO_3.pdf

Основна дидактическа цел на урока: диагностика на входното ниво ... вариант на учебника, атлас по „Човекът и обществото” за 3. клас, географска карта на ... към посочване на основните белези на тракийското общество.

8. клас Информационни технологии за 8. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_IT_8.pdf

Тема2: Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение. Основни компетенции, които трябва да постигнат учениците: • познават ...

10. клас Информационни технологии за 10. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_IT_10.pdf

използване на шаблони при решаването на конкретни практически задачи в ... Учениците по различни поводи биват награждавани с грамоти или ...

7. клас Информационни технологии за 7. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_IT_7.pdf

Създаване на компютърна презентация с вграждане на звукови и видеообекти .............. 16. 20. ... разчитане на описание на компютърна конфигурация;.

4. клас Човекът и обществото за 4. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_CO_4.pdf

описание по алгоритъм на природни области, както и определяне на разположението им на картата и др. Уроци за обобщения – представени са чрез ...

6. клас Информационни технологии за 6. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_IT_6.pdf

КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА. Разделът съчетава теория и практика. Част от понятията в този раздел са познати на учениците от обучението ...

9. клас Информационни технологии за 9. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_IT_9.pdf

на шаблони при решаването на конкретни практически задачи. •работят с готови шаблони в различен режим. •създават шаблон за текстов документ.

10. клас История и цивилизации за 10. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_Istoria_10.pdf

Тракийските гробници и съкровища . ... Методи за преподаване и за учене: беседа, презентация ... познават най-значимите съкровища и гробници;.

БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ГДР - сп. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

http://www.ezik-i-literatura.eu/2017/3-4/8-D.Endler.pdf

да се броят преиздавани книги, както и стихове и разкази, печатани в ... ните черти на българската литература и най-вече на българския разказ.

Литература с

http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/203.pdf

формы его черепа: точно разрубленный с затылка двойным ударом меча и ... колена цвета раковины, покатые плечи, - я многое почти наизусть выучила, так все это ... них развязность нужна, нахальство, милиции на лапу совать.

литература

https://www.mon.bg/upload/2791/l_9kl.pdf

Учебна програма по литература за IX клас – първо равнище. Колона 1 ... средства. изразни средства. ционни схеми на типове изказвания и върху своя ...

Свързана реч и литература

http://eliascanetti.org/wp-content/uploads/2018/08/Svrzana-rech-i-literatura.pdf

Котаракът в чизми (Шарл Перо). 15. Спящата ... илюстрации или презентация ... корони, чизми, уши за котка или маска и др., диктофон или камера.Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.