околен свят 2 клас тест

Приобщаващ урок по Околен свят за II клас

http://rcpleven.com/03obucheniaRCPPPO_2UCH/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82-2%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1

по Околен свят за II клас. Изготвил: Незабравка Величкова Кръстева. Училище: ОУ „Васил Левски” – гр.Плевен. Тема на урока: „Промени в природата ...

План на урок: „Професиите“ Околен свят – 2 клас

https://www.safenet.bg/images/sampledata/files/Profesiite.pdf

Околен свят – 2 клас. Цел на урока: Запознаване с различните професии и осмисляне на тяхното значение за обществото. Предмет. Тема по учебна.

кодове на проектите на учебен комплект по околен свят за ii клас ...

https://www.mon.bg/upload/4774/code_2kl_okolen_svjat.pdf

2. Стоянов, Албена Каменова Йорданова. ОСII-03. „Булвест 2000“ ООД. ОКОЛЕН СВЯТ за 2. клас – учебник. Автори на текста: Ваня Петрова, Елка ...

Околен свят

https://www.mon.bg/upload/13426/UP_2kl_Okolen_svjat_ZP.pdf

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ОКОЛЕН СВЯТ ЗА II КЛАС ... Посочва примери за нежива и жива природа и за връзката между тях. • Свързва промени във ...

Околен свят - Safenet.bg

https://www.safenet.bg/images/sampledata/files/Da_reklamirame_Pleven_-_2.pdf

предметна област „Околен свят“ за 2 клас. Част I: Търсене и оценка на информация. Цел на урока: Използват 3 стратегии за търсене на информация в ...

ОКОЛЕН СВЯТ за - Издателство Бит и Техника

http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%A8%D0%A3%D0%A0%D0%90%20%D0%9E%D0%A1%202.%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

ВСИЧКО неОбхОдИмО за ОбуЧенИетО пО. ОКОЛЕН. СВЯТ за клас. 2 ... 20 за нови знания, 10 за затвърдяване и за обобщение, 2 за ... фотогалерии и аудиофрагменти |интерактивни игри, тестове и упражнения от различен тип.

Околен свят детската градина

https://izkustva.bg/itidg4/pdf/info_os_9.pdf

представите на децата за лятото като сезон и конкретните промени в природата, животните и човека. Работи се за активизиране на детската реч и за ...

самостоятелна работа знания и умения по околен свят в ...

http://danielavelcheva.weebly.com/uploads/2/2/8/5/22859602/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82_-_%D0%B2%D1%85.%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE.pdf

В НАЧАЛОТО НА 2 КЛАС. Входяща диагностика. Име.. ... Критерии за оценяване. Точки. 1. Записва името на държавата и града, в които живее. 2 т. 2.

Тест по математика за VII клас 2 10. 5 15 16 = AP 9:5 : = AB BP 1 2 ...

https://www.mon.bg/upload/5415/test_math_7kl_2_2009.pdf

10 май 2015 ... Равнобедрен правоъгълен триъгълник с лице 12,5 кв. см е завъртян около ... височина, ъглополовяща и медиана към хипотенузата AB.

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ІV КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2551/test_answers_matematika_4kl_2007.pdf

ТЕСТ. ПО МАТЕМАТИКА ЗА ІV КЛАС. Прочети внимателно всеки въпрос и отговори, ... 4. Разликата на числата 764 708 и. 32 507 е равна на: а) 732 201.

тест за 7. клас по математика

https://www.mon.bg/upload/5443/07_01_08_test_math.pdf

8 ян. 2007 ... Цветна градина има форма на трапец с основи 5 м и 3м и височина 4 ... 8. Брат и сестра купили книга за 2,70 лв. Братът заплатил. 10. 3.

Тест за 7 клас по математика

https://www.mon.bg/upload/5439/07_02_02_test_math.pdf

50° и 60°, то най-малкият ъгъл на триъгълника ABC е равен на: ... Б) двата триъгълника са еднакви съгласно I признак за еднаквост на триъгълници.

ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА ІV КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2553/test_answers_ChP_4kl_2007.pdf

ТЕСТ ПО. ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА. ЗА ІV КЛАС. Прочети внимателно всеки ... 6. Кое помага на широколистните дървета да оцелеят през зимата?

ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА IV КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2476/ChO_4kl_13_maj_test_klyuch.pdf

13 май 2010 ... ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА IV КЛАС. Прочети внимателно всеки въпрос и отговорù, като оградиш с кръгче само правилния ...

б т р д ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА ІV КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2537/4kl_ChP_test_2008.pdf

15 май 2008 ... (език, на който най-често се говори в семейството). ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА ІV КЛАС. Прочети внимателно всеки въпрос.

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА СЕДМИ КЛАС

https://www.regalia6.com/ucRegalia/regalia_files/konkursni_izpiti_7kl/test_math_7kl-2008.pdf

Две от страните на равнобедрен триъгълник са 15 см и 34 см. Намерете ... триъгълника в сантиметри. А) 64 ... съответно височината и ъглополовящата.

ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА ІV КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2552/test_answers_ChO_4kl_2007.pdf

ТЕСТ. ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА ІV КЛАС. Прочети внимателно всеки ... 4. Кой е националният химн на. Република България? а) „Мила Родино”.

б т р д ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2535/4kl_BEL_test_2008.pdf

13 май 2008 ... в клас име, фамилия пол български – турски – ромски – друг. (език, на който ... 4. Коя от изброените думи е синоним на определили? а) обсъждали ... б) стихотворение в) разказ. 15. ... б) Иван Вазов в) Дора Габе ...

ТЕСТ ИЗХОДНО НИВО – 9. КЛАС Име, фамилия ...

https://izkustva.bg/pdf/IT9/Test2.pdf

5. Какво означаваме чрез GPS? а) система за глобално позициониране; б) система за електронни разплащания; в) операционна система за мобилни ...

ТЕСТ №2 Междинно ниво V-VIII клас Име ...

http://prolet-nad-evropa.eu/assets/manual/48/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE_5-8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

ТЕСТ №2. Междинно ниво V-VIII клас. Име: . ... 3. Кое заглавие е най-подходящо за текста? А) Свети Георги и змеят. Б) Героизмът на Свети Георги.

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА IV КЛАС

https://www.regalia6.com/ucRegalia/regalia_files/tests-np_4kl/mon-2011/zad_2011_bel_4kl.pdf

4 май 2011 ... ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА IV КЛАС ... 3. Какви са подчертаните думи в изречението? Доброто, което е направено ...

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 9 май ...

https://www.mon.bg/upload/2444/2012_bel_vo_4kl.pdf

9 май 2012 ... ТЕСТ ЗА ІV КЛАС. ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ... 3. Кога глиганът остри зъбите си? A) когато изпита глад. Б) щом като го ...

1 ПРИМЕРЕН ТЕСТ ЗА 7 КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ...

https://www.mon.bg/upload/5442/07_01_08_test_bel.pdf

8 ян. 2007 ... 11. А) своите. Б) моите. В) твоите. Г) неините. 12. А) истории ... Как Иван Вазов създава усещане за документална достоверност на.

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС

https://xn--l1acc.xn--90ae/upload/2550/test_answers_bel_4kl_2007.pdf

1. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А. ТЕСТ. ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС. Слушай внимателно ...

14 май 2012 г. ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ...

https://www.regalia6.com/ucRegalia/regalia_files/tests-np_4kl/mon-2012/otg_2012_ChP_vo-4kl.pdf

14 май 2012 г. ТЕСТ ЗА ІV КЛАС. ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА. Ключ с верните отговори: Задача № Верен отговор. 1. В. 2. В. 3. А. 4. Б. 5. Б. 6. Б. 7. В. 8. А.

Схема на оценяването на тест, 11 клас, Републиканска ...

http://aee.edu.md/sites/default/files/ol17llbulgara_11_barem.pdf

3 мар 2018 ... Схема на оценяването на тест, 11 клас, Републиканска олимпиаа по български език ... Иван Вулпе – основател на ... Сопот - Иван Вазов.

тест за първи клас - ОУ „Елин Пелин“

https://elinpelin-burgas.com/sites/default/files/documents/1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-2016.pdf

26 мар 2016 ... 6. Във верижката от упражнение 5 се крие името на пролетно цвете. Направи звуков модел на думата. Оцвети със син химикал само ...

Тест по Информационни технологии за 8. клас – ИЗХОДНО ниво ...

http://www.izkustva.net/pdfs/test_8class_izhodno_nivo_2.pdf

Тест по Информационни технологии за 8. клас – ИЗХОДНО ниво ... 5. Коя от изредените функции не може да се реализира от основния прозорец на ...

Тест по Информационни технологии за 6. клас – ИЗХОДНО ниво ...

http://www.izkustva.net/pdfs/test_6class_izhodno_nivo.pdf

Тест по Информационни технологии за 6. клас – ИЗХОДНО ниво ... 3, тел. 02/943 4785, факс 02/943 4397, http://www.izkustva.net, e-mail: [email protected]

Тест по Информационни технологии за 5. клас – ВХОДНО ниво ...

http://www.izkustva.net/pdfs/test_5class_vhodno_nivo.pdf

Тест по Информационни технологии за 5. клас – ВХОДНО ниво ... 4. Принтерът е устройство за: а) гледане на филми; б) въвеждане на данни;.

Тест по Информационни технологии за 8. клас – ВХОДНО ниво ...

http://www.izkustva.net/pdfs/test_8class_vhodno_nivo.pdf

в) само фона на работното поле; г) само звуковите сигнали. 4. Антивирусната програма е: а) програма за контрол на записването върху твърдия диск;.

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5 КЛАС за ... - ОУ „Елин Пелин“

https://elinpelin-burgas.com/sites/default/files/documents/5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-2017.pdf

1 апр 2017 ... За всяка от задачите със свободен отговор в теста е оставено празно ... 5. Какво по вид е подчертаното местоимение във второто ...

Тест по Информационни технологии за 7. клас – ВХОДНО ниво ...

http://www.izkustva.net/pdfs/test_7class_vhodno_nivo.pdf

Ако променим разширението на файла zad_it.xls в doc ще може ли той да бъде отворен с про- грамата MS Excel: а) да; б) не? 4. Кое от изброените не е ...

Тест по Информационни технологии за 5. клас – ИЗХОДНО ниво ...

http://www.izkustva.net/pdfs/test_5class_izhodno_nivo.pdf

02/943 4785, факс 02/943 4397, http://www.izkustva.net, e-mail: [email protected] Тест по Информационни технологии за 5. клас – ИЗХОДНО ниво. 13.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ТЕСТ VII КЛАС ОБЛАСТЕН КРЪГ ...

https://www.mon.bg/upload/5254/2010_bel_7kl_obl.pdf

14 мар 2010 ... на меню, в което ястията са вкусни и са полезни. 14. Каква част на ... А) Ей, юначе я ела сега насам да видим каква ти е силата!

1 примерен тест български език и литература vii клас, външно ...

https://www.mon.bg/upload/5412/2010_bel_7kl_klasiran_test.pdf

ПРИМЕРЕН ТЕСТ. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ... Г) безкористно родолюбие. 22. В кой ред цитатът е свързан с мотива неразделни и след смъртта? А) “друг ...

ТЕСТ 1 - 2019 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 7. клас - НГДЕК Част ...

https://ngdek.com/uploads/Files/Priem/2019/1-Test-NGDEG-key.pdf

ТЕСТ 1 - 2019. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ. 7. клас - НГДЕК. Част І: ... Г) „Неразделни“, Пенчо Славейков. Задача 19. Пълният отговор на задачата се ...

критерии за оценка на тест български език 7 клас 12 януари ...

https://oualeko.com/new/pdf/BalgarskiEzikMileva7Klas12012016.pdf

12 ян. 2016 ... КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕСТ. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. 7 КЛАС ... Формула за приравняване на точките в оценка. P = 2 ( 4 х R:М).

География и икономика XI клас Учебник: 1 задача: Решете Тест ...

http://sukim.bg/sites/sukim.bg/files/1584281061_11_.pdf

4 задача: Решете Тест № IX / стр.117 – 121. Имейл: milenitata ... XI Б, В, Г клас. 1. ... От 17- 20 номер- Рило- Родопска природногеографска област;.

тест бурдона и тест «кольца ландольта - Форум молодых ученых

https://forum-nauka.ru/domains_data/files/30/AhmedyanovaI.pdf

В основе методики корректурной пробы Бурдона лежит работа испытуемого ... Методика "Корректурная проба Бурдона" может применяться не только.

Тест на детски столчета за кола Тест на мобилни телефони

https://aktivnipotrebiteli.bg/p/files/c/view_file/id/825/

Можете да ни под- помогнете като се абонирате за ... смартфони. Добрият избор на прахосмукачка ... горивна ефективност, сцепление с мокра повърхност и ... ка се сухо обложение от бяла. „благородна“ ... Почистване и разгло ... Кауфланд, Фантастико, Т-маркет, както и от следните обекти за плащане на.

Тест на 15 вида перални Тест на 35 модела таблети - Активни ...

https://aktivnipotrebiteli.bg/p/files/c/view_file/id/817/

Gorenje. Gorenje WA73149. 768. 1400. 7. -. 150. Да. Чувствителен. Да. C. C. C. C. C. C. C. D. A. C. C. C. LG ... Прахосмукачки. 4/2010. Принтери. 7/2011.

Тест на 20 модела дигитални фотоапарати Тест на 18 вида вода ...

http://aktivnipotrebiteli.bg/p/files/c/view_file/id/358/

PANASONIC Lumix DMC-FS10 299. 12. 5 ... пространство или конци за зъби и из- плакването с вода ... не винаги примамливите цветове на ре- кламната ...

Английский язык 8 класс Тест Вариант № 1 Тест состоит из 20 ...

http://rsr-olymp.ru/upload/files/tasks/5003/2015/5551208-tasks-engl-8-test-final-15-16.pdf

Английский язык. 8 класс ... американских писателей и определите авторов (1) – 6) этих произведений. Внимание: ... e) give the devil his due. 5) hope for ...

Тест за чувствителност Тест с кичур коса Често задавани ...

https://www.zoya.bg/custom-images/Herbal-Colours-Instruction-Leaflet.pdf

Ако полученият цвят не е желаният от Вас цвят, нанесете отново сместа. ... Може ли био билковата боя за коса на Indus Valley да се използва, ако съм ...

Приложение № 3 към т. 3 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ОКОЛЕН ...

https://www.mon.bg/upload/12297/OKOLEN_SVJAT_1kl.pdf

Учебният предмет околен свят в I клас е насочен към обогатяване на ... Човекът и неговата среда ... За диагностика на изходно ниво. 3%. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА ... споделяне на лични преживявания, свързани с поведение в обществото и сред природа;.

Тест на ютии Тест на телевизори - Активни Потребители

https://aktivnipotrebiteli.bg/p/files/c/view_file/id/821/

Как да изберем най-добрата ютия? стр. 13-16 стр. 17-20 ... Кауфланд, Фантастико, т-маркет, както и от следните обекти за плащане на битови сметки в ...

Тест на прахосмукачки Тест на очни спирали - Активни ...

https://aktivnipotrebiteli.bg/p/files/c/view_file/id/823/

Добрият избор на прахосмукачка може да ви ... второ място след Русия по най-висок брой смъртни ... бързина да намерите най-добрите предло- жения.

Тест на фотоапарати Тест на пелени - Активни Потребители

https://aktivnipotrebiteli.bg/p/files/c/view_file/id/819/

слой. О. БЩО. Удобство. Ден. Нощ. О бщо абсорбираве и зщита от влага. Ден. Нощ. О бщо абсорбироне и защи. - та от влага. TOUJOURS (LIDL). 7/18. B.

Тест на хладилници Тест на телевизори - Активни Потребители

https://aktivnipotrebiteli.bg/p/files/c/view_file/id/826/

Най-недоволни сме от автомобилите втора употреба, горивата, ... Тест 35 модела хладилници с фризер ... две вертикални линии вдясно от портрета.

Тест на кухненски абсорбатори Тест на лазерни принтери

https://aktivnipotrebiteli.bg/p/files/c/view_file/id/822/

Метро. 0,36. 0,50. 0,53. X. X. X. Хит. 0,20. 0,30. 1,00. 2,00. X. X. X. X. Билла. 0,25. 0,35. 0,49. X. X ... Кауфланд. 0,30. X ... за карта с памет, LCD дисплей или ...

Тест на тигани Тест на смартфони - Активни Потребители

https://aktivnipotrebiteli.bg/p/files/c/view_file/id/820/

... на партида. Електро- енергия. Как да изберем нож. Пазар. Тест на смартфони ... Ikea 365B. Fissler Protect alux premium. Tefal Preference. Tefal Elegance. Tefal 4U ... твърдите пластмасови дъски са най-добри- ят избор за подложка. ... на гладене, издръжливост на кабела, времето за загряване и охлаждане ...

Тест 37 инчови телевизори Тест на слънцезащитни продукти

https://aktivnipotrebiteli.bg/p/files/c/view_file/id/268/

да се съхраняват в хладилник, поставени в съответните ... във фризера. Може ли да се ... електроуреди, е Технополис. Те имат про- грама “Върни ...

Тест на тоалетна хартия Тест на дигитални фоторамки

https://aktivnipotrebiteli.bg/p/files/c/view_file/id/818/

1.71 balu рециклирана. Lidl. 4. 3. 0.99. 0.25 няма. 14.48. -. -. 1.71. Belana Profi. Carrefour. 4. 2. 1.04. 0.26 няма ... Прахосмукачки. 4/2010. Принтери. 7/2011.

Тест на антивирусни програми Тест на фотоапарати - Активни ...

https://aktivnipotrebiteli.bg/p/files/c/view_file/id/824/

предлагането на договори от разстояние за предоставяне ... Ако пътувате с кола в Европа е важно ... ла е: пожарогасител, резервна гума, автоап- ... Кауфланд, Фантастико, Т-маркет, както и от следните обекти за плащане на.

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2 КЛАС ЕСЕН 2013: 2 КЛАС ...

http://www.mathwithoutborders.bg/wp-content/uploads/2019/04/2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_2017_bg.pdf

B) 6. C) 3. Задача 5. Умаляемото е равно на умалителя. Разликата е: A) 0. B) 1. C) 2. Задача 6. Намислих си число. Събрах го с 11 и получих 22. Числото ...

Свят и личност

https://www.mon.bg/upload/2917/svajt_12kl.pdf

като подготвят по време на обучението един доклад, един проект недо участие в дискусия. ІІ. ... Обучението по Свят и личност трябва да даде възможност на учениците да прила- ... Обосновава основните идеи за обеди-.

9. клас Информационни технологии за 9. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_IT_9.pdf

на шаблони при решаването на конкретни практически задачи. •работят с готови шаблони в различен режим. •създават шаблон за текстов документ.

10. клас История и цивилизации за 10. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_Istoria_10.pdf

Тракийските гробници и съкровища . ... Методи за преподаване и за учене: беседа, презентация ... познават най-значимите съкровища и гробници;.

3. клас Човекът и обществото за 3. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_CO_3.pdf

Основна дидактическа цел на урока: диагностика на входното ниво ... вариант на учебника, атлас по „Човекът и обществото” за 3. клас, географска карта на ... към посочване на основните белези на тракийското общество.Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.