молба за прекратяване на трудов договор поради пенсиониране образец

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР НА ОБЩИ ОСНОВАНИЯ ...

http://trudipravo.bg/pdf/proc/04_prekratiavane_TD.pdf

работника или служителя писмено Уведомление за прекратяване на ... може да го оспори пред работодателя или по съдебен ред с искова молба.

ОБРАЗЕЦ НА МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ

https://www.policia.es/org_central/judicial/ufam/pdf/bulgaro.pdf

Този документ е преведен за да се улесни разбирането му, но може да бъде ... може да бъдат изпращани призовки на лицето за явяване в Полицията или в ... на насилие е имало преди, независимо дали е подавана или не жалба ... Има ли извършителят оръжие вкъщи или има ли достъп до такова поради ...

образец на молба за налагане на спешни мерки - SOS-VICS

http://sosvics.eintegra.es/Documentacion/03-Policial/03-03-Documentos_trabajo_prof/03-03-007-BG.pdf

МЕРКИ. Този документ е преведен за да се улесни разбирането му, но може да бъде попълнен и на испански език. ОБРАЗЕЦ НА МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ.

заявление за прекратяване на трудовия договор по чл.327, ал.1 ...

http://www.podkrepa-varna.org/blank/43faed39dcc2e83e65696115f7f3d137.pdf

C настоящото Ви уведомявам, че считано от датата на получаване на настоящото уведомление прекратявам едностранно сключения ме ду нас трудов ...

Примерен образец на Правилник за вътрешния трудов ред

http://ogpsozopol.com/storage/normativna%20uredba/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf

(1) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР) в „Общинско горско ... предварително писмено предизвестие, отправено до работодателя в ... преждевременно напускане на работното място, неявяване на работа и.

срочен трудов договор

http://trudipravo.bg/pdf/proc/03_ktd_susoprsrok.pdf

служителя трудов стаж до момента на постъпване на работа при този ... Молба (заявление) за сключване на трудов договор с определен срок (срочен ...

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР (КТД)

https://www.mon.bg/upload/18557/KTD_d01-100_110618.pdf

Синдикат на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в ... б) за IV ПКС – 35 лв; в) за ІІІ ПКС – 50 лв; г) за ІІ ... Провеждане на държавен изпит по практика за придобиване на степен на професионална ...

Колективен трудов договор за системата на народната ...

http://www.sbubg.info/files/KTD_Lovech_2015.pdf

Общинска организация на Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България /СРСНПБ/, представлявана от г-н Гено Вътев –.

СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР С ОПРЕДЕЛЕН СРОК ...

http://trudipravo.bg/pdf/proc/03_ktd_susoprsrok.pdf

-за работа на длъжност, която се заема с конкурс -за времето, докато бъде заета ... Работникът или служителят подава Молба (заявление) за сключване на ... Образец на трудов договор с определен срок (срочен трудов договор).

Анекс към Колективен трудов договор за системата на ...

http://www.sbubg.info/files/aneks_KTD_2013.pdf

Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), представляван от Самуил Шейнин - председател,. Сдружението ...

Общински колективен трудов договор за системата на ...

http://www.sbubg.info/files/KTD-OBSTINA%20LOVECH-2019-2020.pdf

(1) Предмет на настоящия Колективен трудов договор /КТД са въпросите на трудовите ... г) за ІІ ПКС - 70.00 лв. д) за 1 ПКС – 90.00 лв. 2. ... Провеждане на държавен изпит по практика за придобиване на степен на професионална ...

Колективен трудов договор - Великотърновски университет

http://www.uni-vt.bg/bul/getnbdoc.aspx?d=99&f=99.pdf

Колективен трудов договор (КТД) за следното: I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл. 1. ... молба до работодателя съгласно условията в Глава VІІ. Условия и ред за ...

Прекратяването на трудов договор вследствие ... - CURIA - Europa

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_183661/fr/

11 ноем. 2015 ... случаите на доброволно напускане (5), всички други случаи на прекратяване ... прекратяване по взаимно съгласие, стои едностранното ...

Общински колективен трудов договор за ... - Община Плевен

http://pgmet.pleven.bg/wp-content/uploads/2017/01/KTD-Pleven-02.2016.pdf

допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и ... При прекратяване на трудовото правоотношение по чл.331 от КТ ... са в трудови правоотношения и тогава, когато на трудовата борса се появи работник със.

СТАНДАРТИЗИРАН ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР за възлаган! ги

https://www.mtitc.government.bg/pk/sites/default/files/documents/1391/1733/dogovor-d-5-03052019pkp.pdf

9 юли 2019 ... 14-11/05.02.2019 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на ... (д) списък и график за работа на охранителите.

образец образец образец - Щедрая жизнь

https://nakopi.app/static/docs/policy.pdf

Договор страхования (Полис, Полис-оферта) — документ, удо- стоверяющий факт заключения Договора страхования, в котором опре- делены условия ...

Престой, паркиране, МПС, спряно поради повреда

https://rta.government.bg/images/Image/testovevodachi/MABT/tema12.pdf

да. 2. 12/33.1. Правилно ли е паркиран товарният автомобил на този път извън населено място? не, защото трябва да е извън платното за дивжение.

Інтерактивні методи викладання. Практичні поради для суддів ...

http://nsj.gov.ua/files/1514283742Interactivne%20vykladannia.pdf

Інтерактивні методи викладання. Практичні поради для суд- дів-викладачів. – К.: ФОП Демчинський О.В., 2017. – 64 с. Рекомендовано до друку ...

образец заполнения платежного поручения образец ... - ЛиТЖТ

http://litgt.rgups.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

40501810260152000001. УФК по Ростовской области (5808, ЛиТЖТ - филиал РГУПС л/с 20586X78990). Вид оп. 01. Срок плат. Наз. пл. ОТДЕЛЕНИЕ Г.

Решение №РД 24-3 от 10.01.2019 г. за прекратяване на ...

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/document/633/6370/Reshenie_RD_24-3_10.01.2019-Prekratqvane%20na%20pozicii%206%207%20i%208-ZP.pdf

2866бр.; Домашна юфка-2860бр.; Козунак 0,500 кг,-. 1224бр. ... Консерва „Русенско варено”, 0.180 кг,- 890бр.; Консерва "Русенско варено",0.300 кг.-.

Обявление за прекратяване в частта по Обособена позиция №19

https://op.swu.bg/attachments/article/84/Obqvlenie_vyzl_2019-0011.pdf

26 авг. 2019 ... X Цена - Тежест: 21. II.2.11) Информация ... 50 кг.; талятели - 10 кг.; кори за "Лазаня" - 10 кг.; точени кори за баница - 20 кг.; мюсли, ...

Прекратяване на ЕООД при смърт на едноличния собственика ...

https://www.dpc.bg/p/doc/dpc-bg-legal-digest-for-january-march-2012-175.pdf

30 мар 2012 ... Скъпи колеги, приятели и ... goods under Art. 117-121 of the CPA and does not ... 117-119 of the CPA or there is an issued commercial.

молба - Район Сердика

http://www.serdika.bg/images/21.pdf

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,. Моля да бъде продължен срока на договора за наем на общински имот. (терен, помещение), находящ се на .

молба за възстановяване на задатък - 3con

http://private.3con.eu/uploads/content/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA.pdf

ДО ЧСИ №833 ВЕНЦИСЛАВ МАРИНОВ. С РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ ОС – РУСЕ. ПО ИД №. МОЛБА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДАТЪК. ОТ. ЕГН. ТЕЛ.

ДО КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ на ……клас МОЛБА От ...

https://www.137sou.org/images/obraztsi/molba-za-izvinyavane-na-otsastvie.pdf

Моля да бъдат извинени отсъствията на сина/дъщеря ми …………………………………………………………………………………………. /трите имена на ...

молба за допускане до конкурс за асистент по съвременен ...

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/za_novini/Molba_konkurs_EN.pdf

Доц. Шотлеков,. Моля да бъда допуснат/а до писмен изпит за асистент по съвременен английски език. Прилагам следните документи: 1. Диплома/и за ...

МОЛБА ЗА ПОСТОЯННА РЕГИСТРАЦИЯ В ЦЕНТЪР ПО ОБЩА ...

https://www.muirhousemedicalgroup.co.uk/wp-content/uploads/2019/12/Bulgarian-patient-reg-form.pdf

МОЛБА ЗА ПОСТОЯННА РЕГИСТРАЦИЯ В ЦЕНТЪР ПО ОБЩА ... Можете да намерите тази информация в акта си за раждане. Град на ... Дата на напускане* ... която сте предоставили, за да извършва своята работа и предоставя.

молба-декларация - Студентски съвет на УАСГ

https://students.uacg.bg/uploads/assets/02%20KSBVU-premestvane.pdf

Декларирам/е, че желая/ем: 1. По възможност, да не ми бъде настаняван друг съквартирант, като съм съгласен да заплащам пълния размер на наема.

Варна Адм. дело № 2140 от 2017г., XIV състав МОЛБА о

http://www.sopa.bg/request.php?4072

БЪЛГАРИЯ. 1900 РСЦ СОФИЯ. Обработка на пратка. 03/04/2018 07:10. БЪЛГАРИЯ. 9040 РСЦ ВАРНА. Пратката е приета. 03/04/2018 08:34. БЪЛГАРИЯ.

Инструкции за попълване на Молба за финансова помощ 2019 ...

https://www.aubg.edu/documents/393

Приемът в Американски университет в България (АУБ) се базира на ... на кандидата при приема в АУБ, или на база комбинация от неговите ...

Молба (заявление) за ползване на платен годишен отпуск

http://top-account.net/docs-polezno/dokumenti-i-formulqri/molba-za-napuskane-na-osnovanie-chl326-al1-ot-kt.pdf

Ако не удовлетворите молбата ми, нека тя се считано за законовото предизвестие от 30 дни, на основание чл.326 ал.1 от КТ. Дата: .................... Подпис: ...

проекто – договор договор за покупко – продажба на мпс i ...

http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/ObSobstvenost/2018/E200/Dogovor-proekt.pdf

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА МПС. Днес ______ г. в с. Никола Козлево между: 1. Община Никола Козлево, с адрес на управление: с.

временен договор или договор за отдаване на ... - Werk.nl

https://www.werk.nl/werkzoekenden/images/Arbeidsvormen_Bulgaars.pdf

4.2.5 Прекратяване на договор по взаимно съгласие .............................. 5 ... временните работници за посредничеството при работа. • Бюрата за ... молба в районния съд да бъде прекратен трудовия договор преди крайната дата.

Приложение КСС-договор към договор № 51 - Община Гълъбово

http://galabovo.org/sites/default/files/Prilojenie%20KSS-Dogovor%2051.PDF

Направа на цокъл по фасада от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило. | II. Вертикална планировка. Доставка полагане и уплътнение на ...

СБОРНИК ТРУДОВ

https://acagor.kz/media/uploads/2019/04/03_%D0%A2%D0%9E%D0%9C_BOOK_COLOR.pdf

4 апр 2019 ... обработке гербицидом «Валсамин» - 1,2 л/га в фазе кущения озимой пшеницы. Следо- вательно, для равномерного хода развития ...

ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

http://www.daskalo.com/souablanica/files/2018/10/PVTR2017-3.pdf

отсъствието чрез молба за платен, неплатен или служебен отпуск по образец. /2/ Желателно е учителите или служителите, които имат потвърждение ...

сборник трудов - СФ МЭИ

http://sbmpei.ru/files/uplfiles/f5bd019406a938Tom-2.pdf

19 окт 2018 ... ботана его принципиальная электрическая схема, показанная на рисунке 3. ... Лазеры играют важную роль в раннем выявлении рака, а также многих других ... После вторичной блокировки детали производится фрезе- ... Вторая причина заключается в устранении так называемых «бликов».

ОСОБЕНОСТИ В ОСИГУРЯВАНЕТО ПО ТРУДОВ И ...

https://www.ides.bg/media/1361/08-2013-aspasia-petkova.pdf

изравняване на дохода. Библиографска справка: Кодекс на труда. Кодекс за социално осигуряване. Закон за задълженията и договорите. Наредба за ...

Сборник научных трудов - ТИУ

https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/Regionalnyj-rynok-potrebitelskih-tovarov-2019-izd.pdf

Особенности развития предприятий общественного питания на примере ... масле при температуре 50 градусов в течение 10 минут на водяной бане и ... restaurant and focuses on the principles of induction stove functioning and its ... «Организация технополиса междисциплинарного научно-лабораторного.

Библиография трудов Г.М. Василевич в формате PDF

http://www.kunstkamera.ru:8081/siberia/Bibliorg/Vasilevich.pdf

56-93. Исторический фольклор эвенков. Сказания и предания. 3а- ти си текстов, перевод и комментарии Г.М. Ва си левич. Отв. редак- тор В.И.Цинци ус.

Сборник научных трудов - UCOM.RU

http://ucom.ru/doc/cn.2015.03.02.pdf

30 ноя 2015 ... интересует сам процесс деятельности ученика, а не его результат. ... ном изменении правового режима инвестиций и участников ... Например, подбирал видеоматериалы или графические изображения, текст и т.д. ... дневны, что в частности подтверждается их большим цитированием.

Правилник за вътрешния трудов ред във ВТУ „Св. св. Кирил и ...

http://www.uni-vt.bg/bul/getnbdoc.aspx?d=329&f=329.pdf

14 Дек 2018 ... структурно звено по негова молба става със съгласието на ръководителя на ... на платен годишен отпуск за първата календарна година ... заявление по образец (Приложение № 1) във факултетската канцелария.

Сборник научных трудов конференции - СГУ

https://www.sgu.ru/sites/default/files/conf/files/2017-10/sbornik_moluch-2017_0.pdf

Во-вторых, медь обладает менее выраженными плазмонными свойствами из-за более высокого взаимодействия валентных электронов с ядром атома ...

Правилник за вътрешния трудов ред - IBER-BAS - БАН

http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/2019/NS_docs/Pravilnik_Vutreshen_IBEI_2019_fin.pdf

5. трудовата дисциплина, дисциплинарните нарушения и наказания и ... като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици ... длъжен да изслуша служителя или да приеме писмените му обяснения за случилото се, както ... (1) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва на служителя ...

1 Допълнителното плащане за професионален опит и трудов ...

http://podkrepa.org/wp-content/uploads/2017/11/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D1%82

... като „клас прослужено време“, е добавка към заплатите на работещите в България. В редица сектори и ... Сравним ли е българския „клас прослужено ...

правилник за вътрешния трудов ред - Районен съд Петрич

http://petrich.judiciary-bg.org/Courts/RC/Petrich/ws_petrich.nsf/DOWNLOADS/578B6E2EBDF8A1F2C22578C7005A76B0/$FILE/VatreshenTrudovRed.pdf

половината от отпуска се ползва наведнъж. Чл. 20. (1) Служителят подава писмена молба по утвърден образец до председателя на съда за ползването ...

Сборник трудов конференции - Фотоника и информационная ...

http://fioconf.mephi.ru/files/2014/12/FIO2015-Sbornik.pdf

G.E. ADAMOV1, E.V. VERBITSKIY2, E.P. GREBENNIKOV1, ... P.A., Lawrence A.F., Masthay M.A., Zhang C.F. // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 1990. V.189(1). P.107-122.

Правилник за вътрешния трудов ред на ... - Община Белица

https://obshtinabelitsa.com/images/pdf/zapovedi-i-pravilnitzi/pravilnik.pdf

Трудовата дисциплина, дисциплинарните нарушения и наказания, ... на извънреден труд, на основание утвърдена докладна записка за ... (1) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва на работника срещу подпис, като.

Примерен правилник за вътрешен трудов ред - 38 ОУ Васил ...

https://vasilaprilov.com/wp-content/uploads/2019/10/%D0%92%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B4-2019-2020.pdf

начален етап“, „главен учител“; училищен психолог, старши ресурсен ... длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или.

сборник научных трудов - Радиоинфоком - МИРЭА

https://forum.mirea.ru/download/docs_1part-3.pdf

нических характеристик, площадь чипов УМ превышает 20 мм2 при толщине ... Ван Тойс Г. Теория обнаружения, оценок и модуляции. Пер. с англ.

Правилник за вътрешния трудов ред - Община Царево

http://www.tzarevo.net/images/pdf/prav_vutr_trud_red.pdf

(1) Кандидатите за работа подават следните документи: 1. Заявление за постъпване на работа. 2. ... (1) Трудовото правоотношение може да се изменя с писменото съгласие ... по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. ... Закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа ...

Сборник научных трудов СПР-2015 - ИИФиРЭ СФУ

http://efir.sfu-kras.ru/wp-content/uploads/download/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%9F%D0%A0-2015.pdf

7 май 2015 ... С увеличением длины волны РЛС ЭПР воздушных су- дов большого размера ... cosα 1, доплеровский сдвиг частоты максимален. Однако в этом случае ... теме контроля сопротивления бал- ласта и целостности ...

Сборник научных трудов. Tom 1 - Тюменский индустриальный ...

https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2018/03/Materiaty-mezhdunarovnoj-konferentsii-Tom-1.pdf

20 мар 2018 ... го бюджета. Однако стоимость дорожных работ высока, поэтому для де- ... Images of the brain when being active show that adolescents' brains func- ... The wrist provides 180º of rotation to palm facing up and 50º in-.

Колективно преговаряне и сключване на колективен трудов ...

http://trudipravo.bg/pdf/proc/01_koldogskl_ktd.pdf

Преговорите за сключване на колективен трудов договор започват по време, ... на писмено заявление на всяка от страните колективният трудов договор се ... колективни трудови договори, с които сме обвързани поради отраслова ... (2) При прекратяване на трудовото правоотношение в случаите по чл.

Сборник трудов - Воронежский государственный технический ...

https://cchgeu.ru/upload/iblock/a71/sbornik-trudov-_-nauchnaya-opora-voronezhskoy-oblasti-2018.pdf

затратам на следование за точкой максимальной мощности. Сравнение разных ... Автомобил ь. Скорость ... "технополиса" или "экополиса", пригодного пространства для жизни ... устройством по средствам Bluetooth модуля.

Правилник за вътрешния трудов ред - „Хаджи Димитър” с ...

http://ousokolartsi.com/images/docs/pravilnik_trud.pdf

(1) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР) В ОСНОВНО ... Той се изготвя по утвърден образец. ... правоотношение с предварително писмено предизвестие, отправено до работодателя в 3-месечен ... 1. закъснение, преждевременно напускане на работното място, неявяване на работа и.

сборник трудов конференции - Научно-инновационный портал ...

http://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Conference/Other/2014/IT-Conf-2014.pdf

29 апр 2014 ... движение в сферах услуг, рекламы и продажи товара, что в наше время очень важно, ... sozdavat-potryasayushhie-landshaftyi-v-realnom-vremeni/ (дата ... чение, определяющее изменился ли пиксель в момент t или нет; – промежуток време- ... Режим доступа: http://www.mte-eco.ru, свобод-.

Сборник научных трудов - Донбасская национальная академия ...

http://donnasa.ru/docs/nik/nauchnye_konferencii/Sbornik_nauka_i_mir_2017.pdf

15 ноя 2017 ... Сборник содержит 29 научных работ участников ... The article characterizes the language of Internet communication as a specific linguistic ... в процесі формування прізвищ; виявлені найбільш популярні прізвища, ...

Сборник научных трудов Выпуск 20 - Институт экономики и ...

http://fem.ssau.ru/wp-content/uploads/2020/01/20-seminar-1-chast.pdf

20 янв 2020 ... На стоимость опциона оказывают влияние такие факторы, как: стоимость ... производства: технополисы, технопарки, инновационно- ... Samsung Galaxy S6 Edge, с рекламным утверждением «Вот это флагман. Не.

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Республиканской очно-заочной ...

http://donnasa.ru/publish_house/journals/studconf/2015/sbornik_20_11_2015.pdf

20 ноя 2015 ... (автобус), kamera: caméra (камера), portable: portable (мобильный телефон), tilifūn: téléphone ... Что миру, то и бабину сыну. Не уйдет сын ... 19.1. людиною – сустав, шийка (колони), шкурка (скляна), зуб. (бетонний) ...Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.