молба за пенсиониране до работодателя образец

ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДИЗВЕСТИЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ

https://www.tera-bg.com/files/Exported1012.pdf

с настоящото предизвестие и на основание чл. ... Предизвестието е изготвено в два еднообразни екземпляра, единият за работника или служителя,.

ОБРАЗЕЦ НА МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ

https://www.policia.es/org_central/judicial/ufam/pdf/bulgaro.pdf

Този документ е преведен за да се улесни разбирането му, но може да бъде ... може да бъдат изпращани призовки на лицето за явяване в Полицията или в ... на насилие е имало преди, независимо дали е подавана или не жалба ... Има ли извършителят оръжие вкъщи или има ли достъп до такова поради ...

образец на молба за налагане на спешни мерки - SOS-VICS

http://sosvics.eintegra.es/Documentacion/03-Policial/03-03-Documentos_trabajo_prof/03-03-007-BG.pdf

МЕРКИ. Този документ е преведен за да се улесни разбирането му, но може да бъде попълнен и на испански език. ОБРАЗЕЦ НА МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ.

образец образец образец - Щедрая жизнь

https://nakopi.app/static/docs/policy.pdf

Договор страхования (Полис, Полис-оферта) — документ, удо- стоверяющий факт заключения Договора страхования, в котором опре- делены условия ...

Для работодателя

https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/reminders/getFullEmployer

трудовую книжку в период работы у данного работодателя (за исключением случаев, если в ... оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные ... преследования (на работу в образовательные, детские организации, ... Положение о защите персональных данных работников.

образец заполнения платежного поручения образец ... - ЛиТЖТ

http://litgt.rgups.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

40501810260152000001. УФК по Ростовской области (5808, ЛиТЖТ - филиал РГУПС л/с 20586X78990). Вид оп. 01. Срок плат. Наз. пл. ОТДЕЛЕНИЕ Г.

декларация от работодателя - Централна кооперативна банка

https://www.ccbank.bg/bg/files/231-deklaracija-ot-rabotodatelja-po-obrazec-na-bankata-za-klienti-koito-ne-poluchavat-dohodite-si-po-smetka-v-bankata.pdf

от…………………г., ……………………………………работно време, по………………………………………………………………трудов договор дата. (пълно ...

молба - Район Сердика

http://www.serdika.bg/images/21.pdf

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,. Моля да бъде продължен срока на договора за наем на общински имот. (терен, помещение), находящ се на .

ДО КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ на ……клас МОЛБА От ...

https://www.137sou.org/images/obraztsi/molba-za-izvinyavane-na-otsastvie.pdf

Моля да бъдат извинени отсъствията на сина/дъщеря ми …………………………………………………………………………………………. /трите имена на ...

молба за възстановяване на задатък - 3con

http://private.3con.eu/uploads/content/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA.pdf

ДО ЧСИ №833 ВЕНЦИСЛАВ МАРИНОВ. С РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ ОС – РУСЕ. ПО ИД №. МОЛБА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДАТЪК. ОТ. ЕГН. ТЕЛ.

МОЛБА ЗА ПОСТОЯННА РЕГИСТРАЦИЯ В ЦЕНТЪР ПО ОБЩА ...

https://www.muirhousemedicalgroup.co.uk/wp-content/uploads/2019/12/Bulgarian-patient-reg-form.pdf

МОЛБА ЗА ПОСТОЯННА РЕГИСТРАЦИЯ В ЦЕНТЪР ПО ОБЩА ... Можете да намерите тази информация в акта си за раждане. Град на ... Дата на напускане* ... която сте предоставили, за да извършва своята работа и предоставя.

молба-декларация - Студентски съвет на УАСГ

https://students.uacg.bg/uploads/assets/02%20KSBVU-premestvane.pdf

Декларирам/е, че желая/ем: 1. По възможност, да не ми бъде настаняван друг съквартирант, като съм съгласен да заплащам пълния размер на наема.

молба за допускане до конкурс за асистент по съвременен ...

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/za_novini/Molba_konkurs_EN.pdf

Доц. Шотлеков,. Моля да бъда допуснат/а до писмен изпит за асистент по съвременен английски език. Прилагам следните документи: 1. Диплома/и за ...

Молба (заявление) за ползване на платен годишен отпуск

http://top-account.net/docs-polezno/dokumenti-i-formulqri/molba-za-napuskane-na-osnovanie-chl326-al1-ot-kt.pdf

Ако не удовлетворите молбата ми, нека тя се считано за законовото предизвестие от 30 дни, на основание чл.326 ал.1 от КТ. Дата: .................... Подпис: ...

Варна Адм. дело № 2140 от 2017г., XIV състав МОЛБА о

http://www.sopa.bg/request.php?4072

БЪЛГАРИЯ. 1900 РСЦ СОФИЯ. Обработка на пратка. 03/04/2018 07:10. БЪЛГАРИЯ. 9040 РСЦ ВАРНА. Пратката е приета. 03/04/2018 08:34. БЪЛГАРИЯ.

Инструкции за попълване на Молба за финансова помощ 2019 ...

https://www.aubg.edu/documents/393

Приемът в Американски университет в България (АУБ) се базира на ... на кандидата при приема в АУБ, или на база комбинация от неговите ...

финансови задължения на работодателя и финансови права на ...

http://www.cicpraha.org/upload/soubory/UPGRADE%20%20-%20Produkty/CIC_UPgrade_ODSTUPNE_BG_tisk.pdf

срок от страна на работодателя, тъй като поради трудова злополука или ... (т.е. съкращаване при намаляване на обема на работа – ставате излишен ... дори в случай, че трудовото Ви правоотношение е с намален работен щат.

ОБРАЗЕЦ!

http://www.dksi.bg/NR/rdonlyres/0C2E86EB-064E-4048-8745-82CA6FC45660/0/PLAN_za_zashita_pri_bedstvia.pdf

2. ЦЕЛ НА ПЛАНА. Основната цел на Плана за защита при бедствия на … ... на бедствията, както в национален така и световен мащаб. Реалностите.

Заявление по образец №Б7

http://bcnl.org/uploadfiles/documents/%D0%917.pdf

ЕГН/ЛНЧ. Място на раждане населено място държава държава област община населено място п.к. район (за градове с районно деление) ж.к. бул. / ул.

Образец ПП....... - Komspi

http://www.komspi.mk/wp-content/uploads/2014/01/Obrazec-za-Zalba.pdf

(Образец ПП.......) ДО: Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер ...

5. Образец на оферта / PDF

http://bord.bg/bg/5.%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf

Примерен образец ПМС 160. ДО ... Обща стойност. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи ...

Образец вносна

http://116dg.com/wp-content/uploads/2014/10/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0-.pdf

Бланка - образец. До ОБЩИНСКА БАНКА АД ба ... ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕТ ВНОСНА БЕЛЕЖКА на плащане от І към бюджета. TUMAI UNT. CMS.

Образец № 6 Д Е К Л А Р А Ц И Я1 по чл. 6, ал. 2 от Закона за ...

https://varna-rs.justice.bg/upload/35630/obr6.pdf

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. (ЗМИП) ... действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ... да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или.

Образец резюме

https://dapt.ru/trudoustroystvo_vipusknikov_dokumenti/obrazets_rezyume/skachat_obrazets_rezjume_administratora_salona_krasoty.pdf

Образец резюме на должность администратора салона красоты. Сергеева Екатерина Васильевна. Дата рождения: 15.11.1987 г. Адрес проживания: г.

Образец автореферата

http://www.spiiras.nw.ru/dissovet/wp-content/uploads/2015/10/avtoreferat_shchemelinin.pdf

Работа выполнена в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (НИУ.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/4768/1/07Vtoryh2.pdf

методик: корректурная проба Б. Бурдона; таблицы Э. Шульте; методика. «Переплетенные линии» А. Рея; методика «Запомни и расставь точки».

Образец автобиографии

http://kkluga.ru/files/2019/avtobiografiya_obrazec.pdf

ОБРАЗЕЦ. АВТОБИОГРАФИЯ. Иванов Иван Иванович фамилия, имя, отчество. Пишется собственноручно, в произвольной форме, без помарок и ...

Правилник образец:

http://www.stjohnspsmoy.com/documentlink/33/?open=true

предпазване на детето от опасности, в това число студ и глад, трайната неспособност да се окажат грижати за детето, водещи до значително ...

ОБРАЗЕЦ на вносна бележка

http://www.academic-forum.eu/pdf/Obrazec_na_vnosna_belejka.pdf

Page 1. ОБРАЗЕЦ на вносна бележка. (плащане на членски внос в БСА)

Образец № 5 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ...

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/2017%20-%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9A%D0%98/05-04-2017%20%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A2%20%D0

1 февр. 2014 ... притежаващи собствена система за управление на качеството, гарантираща ... на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация. ... 126 от КТ. ... За топлоизолационни панели, плочки и различни видове покрития, о.

Образец № 2 - NBU - Нов български университет

http://eprints.nbu.bg/3969/1/Kliment%20Ivanov%20PhD.pdf

дървени елементи, която доминира пространството като скулптурен ... безкрайни – стрела, нож, нос на боен кораб, победа (victory) и т.н. Изчис-.

Образец написания автобиографии

http://kazakhstan.mfa.gov.by/docs/ex9_42.pdf

Образец. АВТОБИОГРАФИЯ. Фамилия (указываются все предыдущие), имя отчество, дата и место ... разрешении постоянного жительства за границей.

Образец резюме учителя

http://slobkoll.ru/uploads/pdf/coll_trud_6.pdf

ГОУ СОШ № 126, г. Москва. Должность: учитель английского языка. - обучение школьников английскому языку;. - проведение консультаций ...

Приложение № 1 – образец на декларация за ... - Лев Инс

https://lev-ins.com/content/uploads/documents/blanki-za-izplashtane-na-zastrahovatelni-obezshteteniya.pdf

ПЪЛНОМОЩНО. Долуподписаният/ата ..................................................................., ЕГН …................................., с настоящото заявявам, че съм съгласен, ...

Образец пълномощно - Biovet

https://www.biovet.com/bul/doklad/OSA_20160615/Obrazec_palnom.pdf.pdf

15 юни 2016 ... Образец на Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите. П Ъ Л Н О М О Щ Н О. Подписаният (те).

1 Образец № 8 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 6, ал. 2 от Закона за ...

http://www.pu-sk.com/app/templates/js/ckfinder/userfiles/files/8.pdf

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл.6, ал.2 ЗМИП във връзка с чл.3, ал.5. ППЗМИП (Правилник за прилагане на закона за ...

Образец титульного листа реферата

https://kpfu.ru/portal/docs/F1496636625/REKOMENDACII.PO.PODGOTOVKE.REFERATA.pdf

В оформлении реферата приветствуются рисунки, схемы и таблицы. Оформление реферата. Реферат оформляется на листах формата А4 от руки или.

образец - Федерация гребного спорта

http://rowingrussia.ru/wp-content/uploads/2016/09/zapros-na-ti-obrazec-zapolneniya-1.pdf

ОБРАЗЕЦ. Запрос на ... 1. Данные о спортсмене/Athlete Information. Фамилия/Surname: Иванов ... Декларация врача/Medical practitioner's declaration.

1/19 Приложение № 14 /Образец - обществени поръчки на ...

https://pp.mod.bg/sites/pp.mod.bg/files/infro/dogovor-prilozhenie14.pdf

Разход на труд – Уедрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството. /ТНС/ със средна часова ставка: на _____ (__с думи__) лева/ч.ч., без ...

Образец 3 (Се доставува на Ваш меморандум) ПОНУДА ЗА ...

http://www.elem.com.mk/wp-content/uploads/2017/05/Ponuda.pdf

ПОНУДА ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА. ОД ___ .___ ДО ___ .___. 20__ ГОДИНА. До АД ЕЛЕМ Скопје, испратено во архива на АД ЕЛЕМ ...

ОБРАЗЕЦ заполнения заявления ... - НПФ «Образование

https://www.npfo.ru/2019/obrazec/%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%95%D0%A6_%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица, которому ... Федерации путем подачи соответствующего заявления не ранее чем за один.

Образец № 4 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ...

http://profile.toto.bg/data/2017/08/03/Techni4esko%203%20CKB.pdf

3 авг. 2017 ... Вид 14 ДСК Старт, ДСК Тийн, ДСК Макс. Вид 15 Virtual Visa издадена в България. Вид 16 ОББ - Глобул. Вид 17 Mastercard Travel Card ...

СТАНДАРТИЗИРАН ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР за възлаган! ги

https://www.mtitc.government.bg/pk/sites/default/files/documents/1391/1733/dogovor-d-5-03052019pkp.pdf

9 юли 2019 ... 14-11/05.02.2019 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на ... (д) списък и график за работа на охранителите.

Приложение_2_Заявление по Образец 2 - Българска народна ...

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/st_es_application_form_2_bg.pdf

Информация за упълномощеното лице - титуляр на КЕП: Първата част на заявлението съдържа информация за името и ЕИК/Код по. Булстат/ЕГН/ЛНЧ ...

Антикоррупционная политика. Образец - Mont

https://mont.com/Content/Images/News/7a7c855c-99b5-4001-ab4e-76106fd1f120.pdf

интересов представляется в виде декларации о конфликте интересов (приложение к настоящему Положению) в следующих случаях: при приеме на ...

Примерен образец - Община Лозница

http://loznitsa.bg/files/obsobstvenost/012010/primerenProtokol.pdf

Примерен образец! ПРОТОКОЛ. За проведено общо събрание на собствениците на жилищна сграда и обекти в нея гр. ... за управление за етажната собственост по предварително обявения дневен ред. В ……………часа се ...

Образец № 7.1 СПОРАЗУМЕНИЕ 1. Община Алфатар, със ...

http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/2D6F6491ECEDDE2EC2258236005CF654/$FILE/5.1.%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B.%20%D0%9A%D0%AA%D0%9C%20%20%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%90%207.1%20%D0%B8%207.2.pdf

ще проведе начален инструктаж, както и последващите такива на своите работници и ще документира същите съгласно Наредба № РД-07-2 от ...

ВПР 2019 История. 5 класс. Образец

https://vprklass.ru/vpr/vpr_2019_is-5_obrazets.pdf

Прожив 29 лет, став мужем и отцом,. Гаутама ни разу не выходил за ворота и наивно полагал, что всюду живут также беззаботно, как он. Но однажды он ...

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ о снятии с ...

https://www.xn--c1ad5ad.xn--p1ai/files/documents/zayavlenie_snyatie_s_ucheta.pdf

Прошу направить расписку в получении данного заявления и документов ... на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата А4.

ОБРАЗЕЦ ПЪЛНОМОЩНО за представляване на ... - Випом

http://vipom.ru/images/2016/05/3_Palnomoshtno_OSA_2016.pdf

13 юни 2016 ... ПЪЛНОМОЩНО за представляване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на. “ВИПОМ” АД. (в случай на ...

образец! пълномощно упълномощавам(е) - МЕДИЦИНСКИ ...

http://old.mu-sofia.bg/system/files/File/priem/PulnomoshtnoObrazetc.PDF

aa Xxxxxxx Yyyyyyy Zzzzzzzz гражданин на ....................................... продължително. (постоянно) пребиваващ в Република България, с адрес гр. Сссссс, ул.

Образец на протокол от събрание на съдружниците в ООД

http://www.lyaskovets.bg/ic_enterpreneur/stopanski_subekti/upravlenie_na_stopanski_subekti/ood/protokol_sabranie_ood.pdf

Приемане на нов съдружник. 3. Освобождаване на съдружник поради молба-предизвестие за напускане. 4. Промени в дружествения договор по повод ...

Приложение № 2 - Образец-ценова-офертa

https://pp.mod.bg/sites/pp.mod.bg/files/dio/prilozhenie_no_2_-_obrazec-cenova-oferta.pdf

Ви предлагам нашето ценово предложение, както следва: ... Настоящата ценова оферта е валидна 90 (деветдесет) дни от крайния срок за получаване ...

Образец резюме - Высшая школа экономики

https://www.hse.ru/data/2019/02/14/304170601331139/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5.pdf

14 фев 2019 ... CURRICULUM VITAE. Кромина Анастасия Андреевна. Контакты: Адрес: г. Москва, Аптекарский пер., д.13-15, кв.42. Mоб.: 8-915-003-75- ...

Примеры оформления служебных документов Образец ...

https://ieml.ru/files/u63/Primery_oformleniya_sluzhebnyh_dokumentov.pdf

14 июл 2015 ... Яровая. Образец служебной записки на приобретение компьютера. Отдел кадров ... Образец докладной записки о нарушении трудовой дисциплины. Отдел снабжения ... ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА. 04.10.2015 № 1.

Образец правильного резюме экономиста - Военмех

https://www.voenmeh.ru/images/docs/otdel-trudoustroystva/resume.pdf

2015 – 2017 гг. Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова – г. Санкт-Петербург. Факультет: ...

Образец заявления на вселение в общежитие - ВолГУ

https://volsu.ru/upload/medialibrary/6b9/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

Заявление подается в рукописном виде на листе А4. (белого цвета) по утвержденному образцу. Щля АСПИРАНТОВ. Ректору ВолГУ. В.В. Тараканову.

Примерен образец на Правилник за вътрешния трудов ред

http://ogpsozopol.com/storage/normativna%20uredba/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf

(1) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР) в „Общинско горско ... предварително писмено предизвестие, отправено до работодателя в ... преждевременно напускане на работното място, неявяване на работа и.

Образец Резюме выпускника - Самарский университет

https://ssau.ru/pagefiles/Obrazets_rezyume.pdf

Цель: Получение должности (инженера ……, менеджера …….) **. Образование: ____ ____ гг. Самарский государственный аэрокосмический ...Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.