междинна диагностика 1 клас

междинна оценка междинна оценка - Портал за обществени ...

https://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=3400

Междинната оценка на ОПР на Община Попово се извършва в период, когато на ... развитие ще бъде публикувано в регионалния «Местен вестник».».

междинна оценка - Областна администрация

http://oblastshumen.government.bg/files/strategia/pril_3.pdf

19 Дек 2013 ... презентации на тема нумизматика, но поради честата липса на ... друга, приказки като „Неволята”, „Най-скъпоценният плод”, „Сливи за.

междинна оценка - Община Исперих

https://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/otsenka.pdf

3.6.3. Бизнесинфраструктура и обслужване нелогично е поставена в раздел ... бизнеса и гражданското общество, както и на инструменти за финансово ... ІІ-ри и ІІІ-ти клас - Исперих – Тутракан, Исперих – Дулово, Исперих – Шумен, ... апаратура за диагностика и лечение: ултразвуков скалпел, инхалатор, ...

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННА ... - Община Шумен

https://www.shumen.bg/council/171221601.pdf

Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели);. Печатна ... 29.05.2014 г. на Об.С, съгласно подписан договор през 2014 с Кауфланд ... копирна машина за ГПЧЕ "Н.Й.Вапцаров"-Шумен -1 350 лв.

междинна оценка - Портал за обществени консултации

http://strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=3410

Общинският план за развитие на Община Руен за периода 2007-2013 г. е ... Времето през което са включени е малко, поради голямата консумирана ...

Междинна оценка на Областна стратегия за развитие 2014 – 2020

https://www.kn.government.bg/index.php/%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5/category/1-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8

Междинна оценка за изпълнение на ОПР - Община Дупница и Община ... и природните забележителности на ... историческите забележителности на.

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2 КЛАС ЕСЕН 2013: 2 КЛАС ...

http://www.mathwithoutborders.bg/wp-content/uploads/2019/04/2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_2017_bg.pdf

B) 6. C) 3. Задача 5. Умаляемото е равно на умалителя. Разликата е: A) 0. B) 1. C) 2. Задача 6. Намислих си число. Събрах го с 11 и получих 22. Числото ...

10. клас История и цивилизации за 10. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_Istoria_10.pdf

Тракийските гробници и съкровища . ... Методи за преподаване и за учене: беседа, презентация ... познават най-значимите съкровища и гробници;.

9. клас Информационни технологии за 9. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_IT_9.pdf

на шаблони при решаването на конкретни практически задачи. •работят с готови шаблони в различен режим. •създават шаблон за текстов документ.

6. клас Информационни технологии за 6. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_IT_6.pdf

КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА. Разделът съчетава теория и практика. Част от понятията в този раздел са познати на учениците от обучението ...

7. клас Информационни технологии за 7. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_IT_7.pdf

Създаване на компютърна презентация с вграждане на звукови и видеообекти .............. 16. 20. ... разчитане на описание на компютърна конфигурация;.

10. клас Информационни технологии за 10. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_IT_10.pdf

използване на шаблони при решаването на конкретни практически задачи в ... Учениците по различни поводи биват награждавани с грамоти или ...

3. клас Човекът и обществото за 3. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_CO_3.pdf

Основна дидактическа цел на урока: диагностика на входното ниво ... вариант на учебника, атлас по „Човекът и обществото” за 3. клас, географска карта на ... към посочване на основните белези на тракийското общество.

4. клас Човекът и обществото за 4. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_CO_4.pdf

описание по алгоритъм на природни области, както и определяне на разположението им на картата и др. Уроци за обобщения – представени са чрез ...

8. клас Информационни технологии за 8. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_IT_8.pdf

Тема2: Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение. Основни компетенции, които трябва да постигнат учениците: • познават ...

Образна диагностика

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2016/08/obrazna-diagnostika-34-programa-spetsializatsiya.pdf

Устройство на конвенционална рентгенова уредба: рентгенова тръба, високоволтов генератор, командна маса, електронно-оптичен преобразувател.

КП № 78 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕКОМПЕНСИРАН ...

https://pirogov.eu/bg/download/827

осмолалитет остава над 35 ммол/л, се преминава към оводняване с хипотоничен разтвор на натриев хлорид (0,45 %) -вж.т.1. 3. Ако кръвната захар ...

КП № 17 ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА ПРИ СЪРДЕЧНО ...

https://pirogov.eu/bg/download/766

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА СЪРЦЕТО И ПЕРИКАРДА ... осъществява чрез пункция на артерията и/или вената на бедрото или ръката и вкарване ... нарушения на сърдечния ритъм, които най-често се овладяват с ...

ДИффЕРЕНЦИАЛЬНАя ДИАгНОСТИКА РАССЕяННОгО ...

https://nevroj.elpub.ru/jour/article/download/212/216

ются не только прогрессирующая демиелинизация проводников центральной ... ров, утомляемости, очагов демиелинизации на МРТ головного или ...

КП № 102 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПАРАЗИТОЗИ ...

https://pirogov.eu/bg/download/851

В66.3 Фасциолоза. Инвазия, предизвикана от Fasciola: • gigantica. • hepatica. • indica. Инвазия, предизвикана от овчи чернодробен метил ...

Функциональная диагностика - 2018

https://www.mediexpo.ru/fileadmin/user_upload/content/program/program_fd-2018.pdf

22 май 2018 ... 13:45–14:00. Копачка М.М. Эффекты лечебной ритмической магнитной стимуляции у молодых спортсменов с болевыми синдромами на ...

«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ»

http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2017/12/Differentsialnaya-diagnostika-anemij.pdf

Окончательный диагноз: пернициозная анемия. Клинический пример №3. Page 46. СПАСИБО. ЗА ВНИМАНИЕ!

Андреичев Н.А. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ...

http://kazangmu.ru/files/hospther/259-266.pdf

первичных нарушений костного мозга, апластической анемии, гиперхромных и макроцитарных анемий, дефицита витамина В12 (пернициозная ...

Дифференциальная диагностика и лечение ... - DOI.org

https://doi.org/10.17116/oftalma2018134177-84

симптомы отсутствуют; ... слоя обеих роговиц диагностирован симптом «ко- ... Alvarado JA, Underwood JL, Green WR, Wu S, Murphy CG, Hwang DG,.

КП № 37 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБЕН ...

https://pirogov.eu/bg/download/786

КП № 37 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБЕН. ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ С ФИБРИНОЛИТИК. Минимален болничен престой – 3 дни. КОДОВЕ ...

КП № 33 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА РИТЪМНИ И ...

https://pirogov.eu/bg/download/782

Пароксизмална тахикардия: • предсърдна. • атриовентрикуларна [АV]. • от атриовентрикуларното съединение. • нодална. I47.2. Камерна тахикардия.

ДИАГНОСТИКА НА УЧИЛИЩНАТА ЗРЯЛОСТ НА 6 – 7 ...

https://srzi.bg/uploads/pages/Promociq_i_profilaktika/2.Deca_do_7g/Utchil_zrialost.pdf

Всяко дете, навършило календарна възраст за училище, става ученик, но не всяко ... готовност на децата преди постъпването им в І клас, като използва.

КП № 36 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБЕН ...

https://pirogov.eu/bg/download/785

КП № 36 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБЕН. ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ БЕЗ ФИБРИНОЛИТИК. Минимален болничен престой – 4 дни. КОДОВЕ ...

КП № 39 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БРОНХОПНЕВМОНИЯ ...

https://pirogov.eu/bg/download/788

Пневмония, причинена от респираторно синцитиален вирус ... Общата продължителност (в болницата и след изписването) на антибактериалната.

ДИАГНОСТИКА И НАДЕЖНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ...

http://window.edu.ru/resource/346/76346/files/dinas3.pdf

Хмельнипкий, в.в. Пожягков, гА. Кондрашкова. ДИАГНОСТИКА И НАДЕЖНОСТЬ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ. Учебное пособне. Часть э. I. СПГТ.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ

http://gcgp.by/180171945373

25 авг 2017 ... Только в Европе этим заболеванием страдают около 2 млн., а в странах СНГ –. 2,5 млн. человек. ЧТО ТАКОЕ ЭПИЛЕПСИЯ, ЕЕ ...

КП № 59 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НАСЛЕДСТВЕНИ И ...

https://pirogov.eu/bg/download/808

Забележка: Започва обикновено преди 20-годишна възраст. Ранна малкомозъчна атаксия с: • есенциален тремор. • миоклонии [атаксия на Hunt].

КП № 113.1 ДИАГНОСТИКА И КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ...

https://pirogov.eu/bg/download/862

ретробулбарна тъкан (С69.6). С71.0 Главен мозък, с изключение на дяловете (лобове) и стомахчетата (вентрикули). Мазолесто тяло (Corpus callosum).

Педагогическая 2015 диагностика

https://kpfu.ru/portal/docs/F2071048170/PD_2_2015.pdf

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 2'2015. Теория. Педагогические ... метический балл» — ведь любой ин спектор в ... ра, что наука может решить все су ществующие ... стемного мышления с минимальны ми результатами по ...

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ...

https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/1965/3/UP_Tekhnich_diagnost_avto_2014_neispravn.pdf

Рис. 3.38. Основные диагностические параметры систем двигателя ... более распространенные информационные базы данных: Autodata, WorkҮ shop ...

КП № 74 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ...

https://pirogov.eu/bg/download/823

Минимален болничен престой при остър панкреатит (К 85) - 4 дни. КОДОВЕ ... невизуализиране на жлъчния мехур при рентгеново изследване. (R93.2).

КП № 67 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПАРКИНСОНОВА ...

https://pirogov.eu/bg/download/816

допаминови агонисти. Те запазват симптоматичния си ефект за различен период от време. Докато бромокриптин запазва този ефект до една година, ...

КП № 244 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМОРАГИЧНИ ...

https://pirogov.eu/bg/download/996

хемолитични анемии – 4 дни, таласемия – 2 дни болест на Гоше – 2 ден хемофилия – 2 ден. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10. Анемия, дължаща се ...

Ультразвуковая дифференциальная диагностика узлов ...

https://medvis.vidar.ru/jour/article/download/32/33

простая миома, пролиферирующая миома, саркома. ***. Objective: development of ultrasonic criteria simple and proliferating uterine myoma. Materials and ...

кп № 42 диагностика и лечение на гнойно- възпалителни ...

https://pirogov.eu/bg/download/791

J85.2 Абсцес на белия дроб без пневмония ... Включва както при пневмония ... болест минималното по продължителност антибактериално лечение е ...

Диагностика и лечение стабильной стенокардии

https://cardiovascular.elpub.ru/jour/issue/download/76/64

гуляция, полицитемия,лейкемия,тромбо-цитоз;. • сердечные: врожденные и ... применять нифедипин в дозе до 120мг/сут.; вера- памил в дозе до 480 ...

Богдашина О. Аутизм: определение и диагностика

https://stupeni22.ru/files/proekt/webinar1/Autizm_opredelenie_diagnostika.pdf

o Синдром Аспергера и высокофункциональный аутизм (ВФА) ... случай, и аутизм, связанный с данным вирусом, чаще всего атипичен (Chess, 1977).

СОСУДИСТАЯ ДЕМЕНЦИЯ: ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА И ...

https://lib.medvestnik.ru/apps/lib/assets/uploads/pharmateca/PDF/7800.pdf

СОСУДИСТАЯ ДЕМЕНЦИЯ: ПАТОГЕНЕЗ,. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ. И.В. Дамулин. Кафедра нервных болезней ММА им. И.М. Сеченова, Москва ...

КП № 48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска ...

https://pirogov.eu/bg/download/797

интерстициална БДУ (J84.9). • липоидна (J69.1). J12.0. Аденовирусна пневмония. J12.1. Пневмония, причинена от респираторно синцитиален вирус.

кп № 109 диагностика и лечение на токсична епидермална ...

https://pirogov.eu/bg/download/858

**91.61 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН – БАКТЕРИАЛНА НАМАЗКА. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ...

19. Необходимостта от ранна диагностика и профилактика на ...

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp09/8.1/8.1-19.pdf

наследствените заложби на индивида, а външното им проявление се нарича фенотип. ... хомозиготен по този ген – (АА, аа). Когато алелните гени са ...

диагностика и лечение на паранефрални и ретроперитонеални ...

http://www.sustz.com/journal/VolumeI/Number1/Papers/IvanOvcharov.pdf

нефункциониращ бъбрек. Ако все пак оперативното лечение е наложително, то същото следва да се осъществи след 3 седмици, като според някои ...

Кровотечение: классификация, диагностика и клиника.

http://ma.cfuv.ru/docs/203659/lecture2.pdf

... (геласпон) представляют собой губки из вспененного желатина. Ускоряют гемостаз, так как при контакте с желатином повреждаются тромбоциты и.

КП № 62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични ...

https://pirogov.eu/bg/download/811

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10. Епилепсия ... Забележка: Изследване на сънна апнея – включва продължително мониториране на кислородна ...

Диагностика и лечение доброкачественных новообразований ...

http://zdrav.spb.ru/media/filebrowser/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%8

4 дек 2018 ... ... или муцинозным опухолям, доброкачественным опухолям из группы теком-фибром, зрелым тератомам и эндометриоидным кистам.

кп № 56 диагностика и лечение на болести на черепно ...

https://pirogov.eu/bg/download/805

Увреждания на черепномозъчни нерви при болести, класифицирани другаде. G53.0* ... травматични увреждания на нерв — виж травми на нервите в.

мдкт диагностика при заболяванията на ... - МУ – Пловдив

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2017/04/Avtoreferat-ons-dr-L_Chervenkov.pdf

между квартилите (IQR) – разлика между 25-ия и 75-ия. Честотен анализ на ... нефрология, един от урология, един от съдова хирургия. Доказана е ...

Морфологическая диагностика рассеянного склероза

https://www.bsmu.by/medicaljournal/86b56bdb48783fe3efb8682f1ceca39b/

5) полосы демиелинизации возникают чаще всего в белом веществе височных долей и третьей лобной извилины. Демиелинизация с последующим ...

диагностика на резултатите от обучението по ... - OoCities

http://www.oocities.org/usb_dobrich/002.pdf

човек или на група хора по отношението на състоянието им във връзка с нещо, установяват се причи-. 1 Бижков, Г. [1988] Педагогическа диагностика, ...

Дифференциальная диагностика при нарушениях ритма и ...

https://www.ismu.baikal.ru/src/downloads/6123a511_diff._ds_pri_narusheniyah_ritma_i_provodimosti.pdf

Вариантами аллоритмии являются бигеминия, тригеминия ... Рис. 35. Блокированные предсердные экстрасистолы по типу бигеминии. Фибрилляция ...

диагностика на резултатите от обучението по техническо ...

http://www.oocities.org/usb_dobrich/002.pdf

7, http://geocities.com/usb_dobrich/002.pdf. В настоящата разработка ... по техническо чертане, които най-много затрудняват учениците. Ключови думи: ...

превенция и диагностика на пътищата и улиците с цел ...

http://www.vtu.bg/wp-content/uploads/2018/05/avtoreferat_Tashkov.pdf

21 май 2018 ... Анализ на методите за обследване и оценка състоянието на пътищата в България. 6. 3.1. Оценката на състоянието на пътната ...

кп № 89.3 диагностика и лечение на системни заболявания на ...

https://dv.parliament.bg/DVPics/2020/18_20/18_KP_89_3.pdf

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН ПРИ ЛИЦА. НАД 18 ... 91919-00 Микроскопско изследване на проба от кожа и друга покривна тъкан.

КП № 76 Диагностика и лечение на хронични чернодробни ...

https://pirogov.eu/bg/download/825

К74.3 Първична билиарна цироза. Хроничен негноен деструктивен холангит. К74.4 Вторична билиарна цироза. К74.5 Билиарна цироза, неуточнена.

Радионуклидная диагностика для практических врачей \Под ред ...

http://www.tnimc.ru/upload/personalii_files/chernov_vladimir_ivanovich/radionuklidnaya-diagnostika-dlya-prakticheskikh-vrachey.pdf

Broeders M.J.M., Verbeek A.L.M. Breast cancer epidemiology and risk factors // Q. J. Nucl. Med. ... лота (123I ГК) достаточно успешно используется и до.Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.