заявление за работа в детска градина

Годишен план - Детска градина №197 "Китна градина"

http://97.cdg.bg/godplannew.pdf

Обсъждане сценарий за Коледно тържество. Срок:07.12.2018г. ... българското училищно образование и предучилищно възпитание и подготовка.

КАКВО е детска градина?

http://preview.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/5-Education.pdf

години –за детска ясла и между 3 и 5/6 години-за детска градина, като всяка община има ... обучението си в подготвителна група към детската градина. Родителите ... Да се яви на изпит – тест по български език и литература и по.

ДЕТСКА ГРАДИНА - PDF Archive

https://www.pdf-archive.com/2016/10/14/godi-vsi4ko/godi-vsi4ko.pdf

14 Окт 2016 ... Обработване на материали, съединяване и свързване. Коланче. Работи с ... (Б. Ибришимов) и песнта „Изгубила Веселинка” (нар. псен).

Заявление за отписване на дете от детската градина

http://dglaska.bg/wp/wp-content/uploads/2016/11/zaqv_otpisvane.pdf

Заявявам желанието си детето ми ............................................ ……………………….. (име, презиме, фамилия на детето), ЕГН ............................................, да бъде ...

ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЕСПА”

https://www.espa-bg.com/n/upl/files/Kal_plan_1skok_DG_2016-2017%281%29.pdf

18 Окт 2016 ... Благодарим на всички родители за хилядите закупени коледни картички! С този щедър жест Вие дарявате радост и усмивка на нашите.

Слайд 1 - Детска градина Иглика

http://iglika.iaabg.eu/wp-content/uploads/2017/01/%D0%94%D0%90-%D0%A1%D0%95-%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9C-%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%A3%D0%9C%D0%9D%D0%9E.pdf

проект „Да се храним разумно“ се явява пряко продължение на ... Създаване на Еко код и правила за разумно хранене, които децата да научат в достъпен за възрастта нм вид. ... Нагледни средства: фотосH, HЛЕстранн, презентация, АДН Пото". ... Сиренето, маслото праТВЯТ Оститен зъбите по здрави.

Регистър Булстат - Детска градина

http://odz140.com/wp-content/uploads/2016/09/%D1%83%D0%B4.%D0%90%D0%92%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F1.pdf

ДГ NS 38 Дора Габе" - РАЙОН „НАДЕЖДА". ІІ № 39 Грозет“ ... седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1855, с.Долни Богров, ул.

ДЕТСКА ГРАДИНА-админ. ус. - ДГ Делфинче

http://www.odz-delfinchevlas.com/doc/%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD.%20%D1%83%D1%81..pdf

заявление до директора на избраната детска градина, по образец на ДГ или общината. Децата постъпват в общинските детски градини по желание на ...

ДЕТСКА ГРАДИНА № 11 „ НЕЗАБРАВКА” , ВАРНА

http://nezabravka.eu/wp-content/uploads/2016/10/vytreshni-pravila-priem-deca.pdf

Писмените заявления за прием на деца в общинските детски заведения се ... които навършват 3 – годишна възраст в същата календарна година за ЦДГ. ... на фирми/, родител пенсионер по болест – без право на работа, в отпуск ...

Заявление за постъпване в детската градина на 2-годишно дете ...

http://dglaska.bg/wp/wp-content/uploads/2016/11/priem_qsla.pdf

Запознат/-а съм с целите на предучилищното образование, условията на работа в детска градина 161 „Ласка“ и се задължавам да спазвам правата и ...

информационна карта на общинска детска градина № 104

https://www.sofia.bg/documents/20182/4053806/DG104-092017.pdf/cdf508af-1b87-452c-9046-8907d182968b

София, ул.Цар Симеон"№5, 02/ 983 37 84. /наименование,седалище и адрес,телефон/. 3. ДГ №104 "Моят свят"-трета сграда, гр. София, ул. Веслец ...

ДЕТСКА ГРАДИНА №181 „РАДОСТ” с.Железница – София, пк ...

http://www.181dg.com/wp-content/uploads/2019/10/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%93-181-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%

на детската градина, начините за реализирането ù, както и очакваните ... и управление на промяната; ориентация към качеството; умения за работа ... заявления и записването на деца в ДГ№181”Радост” се извършва чрез ...

ДЕТСКА ГРАДИНА № 5 „СЛЪНЧО” – ОБЩИНА ВАРНА

http://cdg5varna.com/clients/9/files/files/GTR_2019-2020.pdf

изтегляне на четката в желаната посока. ... Прилага умения за вдлъбване в овална форма и изтегляне към периферията с цел ... Ало, Слънчице.

ДЕТСКА ГРАДИНА „ТЕМЕНУЖКА“ ВАРНА ПРАЗНИЧЕН ...

https://cdg4temenujka.com/wp-content/uploads/2019/12/CalendarPraznici2019-20.pdf

19 Дек 2019 ... двора на детската градина. „Довиждане лято, здравей детска градина!“ -. Празничен ... Работилници за пролетна и великденска украса.

Презентация на PowerPoint - Детска градина Лилия

http://dglilia.bg/wp/wp-content/uploads/2016/06/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%94%D0%9F_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.pdf

Нека заедно, учители и родители, да научим децата да се придвижват безопасно: • Изберете за вашето дете най-сигурния път към детската градина.

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 16 „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ...

http://www.dgstastlivodetstvo.net/images/documents/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕТСКА ГРАДИНА. „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“. ПРЕЗ 2016 - 2020 година. Стратегията е приета с решение на педагогическия съвет и ...

Приложение към договор 4 - Детска градина Ласка

http://www.dglaska.bg/wp/wp-content/uploads/2018/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-4-%D0%BE%D1%82-25.01.2018%D0%B3.-1.pdf

„Митекс” ЕООД, ЕТ „Зора”, „Ди Д комерс енд деливъри” ООД, Захарни заводи Горна ... продукти/ имаме осигурен фризер-ракла, затворен добре с капак.

информационна карта на общинска детска градина № 188, гр ...

https://www.sofia.bg/documents/20182/4040949/DG188-2017.pdf/83da1b8e-9e5b-46a7-ab04-8148044080ff

Детска градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов“. 3. Община град/село ... Дискусия „ Портфолио на учителя в детска градина“;. ➢ Открити ситуации с цел ...

ц елодневна детска градина № 9 –хасково - ДГ 22 Звънче

http://dg22zvanche.com/download-279/

ДГ №22 ,, Звънче ,, е институция в системата на предучилищно и училищно образование , в която се отглеждат, социализират и обучават деца от 2 год.

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА - Дг Слънце Ямбол

http://www.dgslunce.net/images/dokumenti/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf

Чл. 8.(1)Приемът на документи /заявление по образец и други задължителни и допълнителни документи / се извършва от директора на детска градина ...

план програма - Детска градина 48 Братя Грим

http://odz48.com/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF

Чрез различни форми на педагогическо взаимодействие да се работи за ... Изготвяне план за работа с родителите по групи - към него да се прилагат.

1 ДЕТСКА ГРАДИНА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ гр. Свищов, ул. “Георги ...

http://www.vasillevski1.com/files/godishen_plan.pdf

11 Окт 2018 ... Анализ на състоянието и дейността на детската градина през ... а целите и задачите на конкретните ситуации /по образователно ...

72 целодневна детска градина е открита през ... - ДГ 125 Усмивка

https://125dg.com/wp-content/uploads/2018/08/Letopisna-Kniga.pdf

мече Петър Миланов и котарака в чизми. Николай Несторов. На сцената в. АУЛАТА на АОНСУ. 13. Учителка Дарина Тодорова - група - 1979 година.

Стратегия за развитие на Детска градина - Община Кнежа

https://kneja.acstre.com/inc/service/service-download-file.php?fid=2618

материали по групи;. 2. ... от бюджета на детската градина, от дарения и от общински бюджет. ... екологично възпитание, физическа активност и спорт.

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЛАМЪЧЕ“ гр.ЯМБОЛ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ...

http://www.odzplamache.net/images/dokumenti/%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A8%D0%95%D0%9D%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%202018-2019%20%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.%D0%BA

31 Окт 2018 ... документи за успешно започване на новата учебна година. М.Тодорова - ... план-програмата за рейтинговата скала на детската градина. ... Решаване на тест – симптоми и първи действия при ... Педагогически консултации с фиксиран ден и час (към конкретната рубрика); ... на сценарий за.

стратегия за развитие на детска градина“ здравец“ - Община ...

https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2017/09/13/strategia_i_plan_zdravec.pdf

13 септ. 2017 ... Основание за разработване на стратегията за развитие на ДГ“Здравец“ чл. 5 и чл70 ЗПУО и чл 27 и 28 от Наредба №5. | АНАЛИЗ.

ПЛАН - ПРОГРАМА - детска градина биляна ямбол

http://www.dgbiliana.net/images/documenti/priob%20obrazov/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.PDF

Висяща есенна украса. Работа с природни материали и картонени чинийки. Апликиране. Самостоятелно избиране на цветна основа, симетрично ...

Пакет детска градина І Пакет детска градина ІІ Пакет детска ...

http://svmariamagdalena.com/knijkaDoctorsfinal.pdf

27,00лв. TSH FT4. Щитовидни хормониII. 35,00лв. TSH FT4 FT3. Предоперативен ... AMA(антимитохондриални антитела) ... TSH-рецепторни антитела.

програмна система „аз съм в детска градина „явор” i.общи ... - yavor

http://yavor.gradgabrovo.com/images/pr.sistema.pdf

Математика. 3. Околен свят. 4. ... Основна форма във всички възрастови групи е педагогическата ситуация. Тя осигурява ... Седмично разпределение на педагогическите ситуации в III подготвителна група за учебната 2017/2018 ...

Годишно тематично разпределение - Детска градина "Радост ...

http://www.dg-radost.org/files/docs/grupi/tematichno-razpredelenie/Mecho-Puh.pdf

13 февр. 2018 ... с учебни помагала на издателска къща „Анубис“ ... Тематично годишно разпределение за трета възрастова група по образователно ...

Годишен план - Целодневна детска градина Смехорани Шумен

http://www.smehorani.com/docs/yplan2019.pdf

Детската градина е предпочитана от много родители, но не успяваме да ... Участие и призови места в Националния фестивал на руската поезия, песен и ... Организация на концерта на ДГ"Довиждане детска градина”. 40.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г. - Детска градина ...

http://dg-shturche.haskovo.bg/download/292

подготовка на всяка една учителка, работеща в детското заведение. Детската ... процедури, като това се отразява и съхранява в детското портфолио.

План Вокална група - детска градина биляна ямбол

http://www.dgbiliana.net/images/documenti/priob%20obrazov/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0.PDF

„Четирите годишни времена. - Зима“ Антонио. Вивалди. Изграждане у децата на слушателки умения, емоционално възприемане на слушаната творба ...

Програмна система 2018-2019 - Детска градина ДЪГА - Габрово

http://dgduga-gabrovo.com/images/docs/2019/Programn-sistema2018-2019.pdf

и литература; математика; околен свят; изобразително изкуство; музика; ... Седмичен брой педагогически ситуации за III подготвителна група (5–6 г.).

Годишен план Детска градина „Дъга” Габрово за учебната 2018 ...

http://dgduga-gabrovo.com/images/docs/2019/Godishen-Plan-2018-2019.pdf

31 май 2019 ... I. Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на ... входяща и изходяща диагностика в детската градина позволи сис-.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА

https://new.sliven.net/res/news/278177/Zajvlenie_za_rabota_2.pdf

на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински - Сливен ” АД гр. ... (трите имена по документ за самоличност) ... Заявление за кандидатстване за работа(по образец).

през учебната 2018 – 2019 - Детска градина "Първи Юни"

https://www.1juny.com/index.php/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B3-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D1%8E%D0%BD%D0%B8?download=17%3A%D0%BF%D1%8

17 септ. 2018 ... за първи път на детето в детската градина може да се извършва ранно оценяване по ... в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден само през учебно време ... съответната учебна година и след одобрение от експертна комисия в РУО по чл. ... Сценарии за тържества.

ДО Директора на детска градина ЧДГ "Литъл Степс" гр. София ...

https://azbuki-school.bg/wp-content/uploads/2015/12/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf

Директора на детска градина. ЧДГ "Литъл Степс" гр. София. ЗАЯВЛЕНИЕ от ................................................................................................................................... адрес ...

План за работата в ДГ - Детска Градина "Радост"

http://dg-radost.bg/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%93-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82.pdf

децата.Спазваше се седмичното разпределение и хорариума на ситуациите за ... Трета ПГ - 5-годишни – 20 деца -у-ли-Денка Желязкова — висше , ... Децата от трепа подготвителна група работят с помагалата на издателство .

1 ДЕТСКА ГРАДИНА №29 - дг №29 "звънче", гр. варна

http://zvanche.net/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%93-%E2%84%9629-%D0%97%D0%B2%D1%8A%

НА ДЕТСКА ГРАДИНА №29 „ЗВЪНЧЕ” – ВАРНА ... Стратегията на ДГ №29 „Звънче” е комплекс от от педагогически идеи, ... Училищно настоятелство.

Детска градина - „ Делфинче „ гр. Св. Влас 8256 ... - ДГ Делфинче

http://www.odz-delfinchevlas.com/doc/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5.pdf

храненето, осигурявано от детската градина, ... подход - да моделира или използва естествено възникнали ситуации и ... Тема: „Екология и здраве44:.

ДЕТСКА ГРАДИНА № 22 „ ЗВЪНЧЕ“ ПРОЕКТ ,,Във ... - ДГ 22 Звънче

http://dg22zvanche.com/download-128/

„Двете козленца“. • ‚Баба и внуче“. • „Бабо Мравке, где така?“ • „Дядовата ръкавичка“. • „Български народни игри“. • „Житената питка“. • „Косе Босе“.

1 ДЕТСКА ГРАДИНА № 22 „ ЗВЪНЧЕ“ гр ... - ДГ 22 Звънче

http://dg22zvanche.com/download-326/

15 ноем. 2019 ... Изготвяне на план от Училищна комисия по безопасност на движение по пътищата. (КБДП). Срок: до 17.09.2019 г. Отг.: Председател на ...

целодневна детска градина”синчец” – троян - ДГ "Синчец"

https://sinchec-troyan.eu/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8?download=1%3Apravilnik

Режимът на работа в детската градина е двусменен с работно време от 6,00 ч. ... дневник за подаване на Заявления за ДГ с номера започващи от 1 на ...

Частна детска градина „Дъга от мечти“ П Р А ... - ЧДГ Дъга от мечти

https://www.dagaotmechti.com/files/pravilnik_za_deinostta_2016.pdf

Индивидуалните познавателни книжки за работа на децата се избират ... детската градина се извършват след подаване на писмена декларация от ...

ДО ЗАЯВЛЕНИЕ

http://www.vrabnitsa.bg/uploads/pdf/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D0%BB.37%D0%B8.pdf

2,2 Биволи над двегодишна възраст от месгг ,u. (автохтонни) породи ... 2,5 Биволи на възраст от 6 месеца до две години от местни (автохтонни) породи ...

ЗАЯВЛЕНИЕ

http://iisda.government.bg/adm_services/service_sample_file/39863_128639

Бл.№ 37 за административна услуга 37. Вх.№. ... Заявление по образец. 2.Документ за ... Здравната книжка ми е необходима за постъпване на работа в.

Заявление по образец №Б7

http://bcnl.org/uploadfiles/documents/%D0%917.pdf

ЕГН/ЛНЧ. Място на раждане населено място държава държава област община населено място п.к. район (за градове с районно деление) ж.к. бул. / ул.

Заявление - LawsBg

https://www.lawsbg.com/attachments/471_A4.pdf

Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управителя/управителите. Писмено предизвестие за напускане на съдружник.

заявление - SofiaTraffic.bg

https://www.sofiatraffic.bg/media/uploads/request-vignette-2012.pdf

бъде издаден винетен стикер за локално платено паркиране по чл.50а от НОДТСО. 1. Забележка: В случай на ползвател на имота, в качеството на ...

Заявление ЗЗКИ

https://www.prb.bg/media/filer_public/d3/30/d33061ce-b1d7-4ca8-9bdd-56ad29fb68a8/zaiavlenie_zzki.pdf

Удостоверението ми е необходимо за: 1. започване на работа в страната;. 2. започване на работа зад граница;. 3. във връзка с гражданство в страната ...

Заявление А1 - LawsBg

http://www.lawsbg.com/attachments/555_A1.pdf

фирмено дело фирма ... 24 от Закона за търговския регистър ... на търговеца, по чието дело се иска вписване, заличаване или обявяване и фирмата на ...

заявление - Читалища

https://chitalishta.com/images/content/1761/zayavlenie_prilojenie1.pdf

за издаване на удостоверение за вписване в. Публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения. Идентификация. ЕИК. Фирмено ...

Заявление - ДГ № 37 „Вълшебство“

https://dg37sofia.com/wp-content/uploads/2015/01/Zaiavlenie-za-posestavane-na-sborni-grupi-2015-sait.pdf

Уведомен/а съм, че заявление за сборни групи в детското заведение се подава до 15.05.2015г. През м. Юли 2015г. ОДЗ№ 37 ”Вълшебство” няма да ...

заявление - Ardes.bg

https://ardes.bg/documents/Zayavlenie-za-garancionen-remont.pdf

Ардес Информационни Технологии ЕООД гр. Варна, бул. Сливница 118, тел. 052 609 140 МОЛ: Димитър Димитров ... Адрес за връщане на изделието: .

заявление - Община Кубрат

http://www.kubrat.bg/bg/services/grao/2390_Form.pdf

Молба за установяване наличието на българско гражданство (по образец ... Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на България (2 бр.

заявление - Булвест 2000

https://www.bulvest.com/public/f/uploads/files/_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%91%D0%95_9%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

НАУЧЕН СТИЛ. С каква цел думите са представени в речниците по азбучен ред? Защо азбучното подреждане на думите е наречено в текста пример ...

заявление - Район Триадица

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A2%D0%AA%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%AF-%D0%92-%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90-%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A21

Прилагам копия от следните документи /за земеделски производители/. 1. Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от ...

РБ-5 Заявление - Регистър Булстат

http://www.bulstat.bg/uploaded/files/30-b5-n.pdf

ЕГН/ЛНЧ. Дата на раждане гражданство. Държава. Постоянен адрес. Област община населено място п.к. район (за градове с районно деление) ж.к.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА АКТОВЕ - Г1

https://www.krichim.bg/images/documents/uslugi/za_grajdani/ood/aktoveobyag1.pdf

Допълнение. Допълнително заявление няма има. Г1. Данни за заявителя. Име. ЕГН/ЛНЧ. Място на ... 24 от Закона за търговския регистър. Приложения.Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.