Насоки, Част Б, Проверка, Раздел 3, Класификация - EUIPO

1 авг. 2014 ... Метални щори за външно ползване като части от сграда за охранителни ... Бамбукови завеси, пердета. Щори от хартия ... 01/08/2014. Службата прилага решение по дело № С-418/02, Praktiker, от 07/07/2005:.

Насоки, Част Б, Проверка, Раздел 3, Класификация - EUIPO - Свързани документи

Насоки, Част Б, Проверка, Раздел 3, Класификация - EUIPO

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-B/03-part_b_examination_section_3_classification/part_b_examination_section_3_class

1 авг. 2014 ... Метални щори за външно ползване като части от сграда за охранителни ... Бамбукови завеси, пердета. Щори от хартия ... 01/08/2014. Службата прилага решение по дело № С-418/02, Praktiker, от 07/07/2005:.

НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА В СЛУЖБАТА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЯ ВЪВ ...

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-B/03-part_b_examination_section_3_classification/part_b_examination_section_3_class

1 авг. 2014 ... определяне на обхвата на списъка със стоки/ услуги . ... класифицира термините обувки и шапки и принадлежности за глава като ... Изграждането по поръчка напр. на проектирани по мярка кухненски шкафове, би ... Службата прилага решение по дело № С-418/02, Praktiker, от 07/07/2005:.

ЧАСТ 2 Класификация ГЛАВА 2.1 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 2.1.1 ...

https://www.mtitc.government.bg/sites/default/files/prilojenie_1_chast_2.pdf

БАРУТ, БЕЗДИМЕН: ООН № 0160 и 0161. Вещество на нитроцелулозна основа, използвани като метателно взривно вещество. Терминът обхваща ...

раздел ii: фолклорен празничен календар част ii ... - My School BEL

http://www.myschoolbel.info/5_Klas/Pom_Liter/Uch_literatura_5kl_02_02.pdf

ЕЛА СЕ ВИЕ, ПРЕВИВА 1 фолклорна песен. Ела се вие, превива, мома се с рода прощава: – Прощавай, родо голяма, и ти, рождена майчице. Хала ми ...

раздел i: светът и човекът част i: митове и ... - My School BEL

http://myschoolbel.info/5_Klas/Pom_Liter/Uch_literatura_5kl_01_01.pdf

дил кентавъра. Хирон. 9. УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ЛИТЕРАТУРА, 5 КЛАС. РАЖДАНЕТО НА ЗЕВС. К ронос не бил сигурен, че властта ще остане зави-.

деловодна информация раздел і: възложител раздел іi ... - МВнР

https://www.mfa.bg/upload/25978/Obiava_udaljavane.pdf

код NUTS: Пощенски код: Държава: София. BG411. 1113. BG. Лице за контакт: Телефон: Росица Илиева/Румяна Симеонова. 02 9482434. Електронна ...

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ

http://www.api.bg:8080/easytender/bg/orange/public/download.jsp?_json=%7Bpath%3A%27proc%5Cx2F1236%5Cx2F82036%27%2Cname%3A%270000011641-%D0%9E%D0%91%D0%AF%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%97%D0%90-%D0%98%D0%97%D0%9

Пощенски код: Държава: София. BG411. 1606. BG ... II.2.2) Допълнителни CPV кодове ². Основен CPV код: ¹ ... Хаджи Димитър, ул.Васил Кънчев No 26, вх.

В раздел Раздел X ЦЕНИ, ПРИНЦИПИ НА ... - Vivacom

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/terms/izmenenie-v-obshti-uslovija-za-urejdane-na-vzaimootnoshenijata-mejdu-btk-ead-i-abonatite-i-potrebitelite-na-elektronni-syobshtitelni-uslugi-predostavj-512-bg-BG.pdf

6 мар 2013 ... на специфични услуги (например роуминг). 2. Досегашната т. 118 се изтрива. Въвежда се нова т. 118 със съответните подточки: 118.1.

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ РАЗДЕЛ ІI

https://www.bulgartransgaz.bg/bg/file/download/4d52b9a400d7018cd69391005ad30bedb6630ec2

18 септ. 2012 ... Доставка на фланец стоманен плосък, заварен към тръбата ФСП 1 ... монтаж на фланец кръгъл за въздуховод Æ500 от А. Ст 3 по БДС ...

Temporal scope of the application of the new grounds for ... - EUIPO

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/Temporal_scope_of_application_en.pdf

19 May 2017 ... The new EU Trade Mark Regulation No 2015/2424 ('EUTMR'), which entered into force on the 23. March 2016, has amended Articles 7, 8 and 53 ...

Trade in fakes in small parcels: facts and trends - EUIPO - Europa EU

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade_in_fakes_in_small_parcels/Trade_in_Fakes_in_Small_Parcels_en.pdf

known as “drop shipping”. To prevent interception ... Singapore. 0.1. 0.5. Bulgaria. 0.1. 0.3. Thailand. 0.1. 0.1. Malaysia. 0.1. 0.1. Jordan. 0.0. 0.1. Russia. 0.0. 0.1.

ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЧАСТ І и ЧАСТ ІІ

https://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/file/Air/Metodiki/Metodika_Opredelyane_Em_LOS_Technguide_1_new.pdf

входящо и изходящо количество на горивата в петролната база, количество ... се отчита чрез светлинна и звукова сигнализация и е показател за ... резервоара, при което се всмуква въздух, година на въвеждане в експлоатация,.

възложител раздел ii раздел iii

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider32/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/e464968b-

28 мар 2017 ... 129009952. Пощенски адрес: Гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев № 16. Град: код NUTS: Стара Загора. BG344. Пощенски код: Държава:.

Класификация на организмите

https://itmateriali.weebly.com/uploads/1/8/9/3/18930151/raznoobrazie.pdf

Основни групи организми. Растенията: са многоклетъчни организми;. съставени от еукариотни клетки (със специ-фични цитоплазмени органели);.

Prodrugs Класификация

http://www.pharmfac.net/phchem/prodrugs.pdf

11 май 2010 ... индукционен ефект, дестабилизиращ напускащата група. R C O CH2CF3. O. R C O. O. H. O. CH2. C. F. F индукционен ефект,.

НАСОКИ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ

http://www.becan.eu/sites/default/files/uploaded_images/WP2_%20Guidlines%20for%20researchers_BG_OV%281%29.pdf

Въпросникът, който ще ви помолим да попълните не е тест. ... рябва учтиво да ... координатор, компетентните власти; да се напусне мястото заедно с.

проверка на дюзи - Epson

https://download.epson-europe.com/pub/download/6309/epson630977eu.pdf

(проверка на дюзи) — бутони на принтера. . . 70 ... Когато трябва да съхранявате принтера или да го транспортирате поради преместване или ремонт,.

Указание за проверка и оценка

http://www.prirodninauki.bg/wp-content/uploads/2018/01/bzo-uk-iv-gr-2018.pdf

28 ян. 2018 ... А. Надразред Бягащи. 2,5,7. Надразред Плаващи 1,10. Надразред Летящи ... 1. орган на Якобсън; 2. бозайници; 3. затворен; 4. птици.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА МЕТОДИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ...

https://bgtextilepublisher.org/spisanie/pdf/2017-broi-1/spisanie-br1-statia-3.pdf

машина е иглата, без която не може да бъде ... шевната машина едни от основните параметри, ... пературата на иглата по време на процеса шие- не ...

Международна класификация на функционирането ...

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42407/9241545429-bul.pdf?sequence=470&isAllowed=y

чувството или афекта и ситуацията, както щастие ри ... 287. Азбучен указател. Кле ач, защитен рефлекс, 63. Кле ач, функции, 63. Климат, 9 .

Наредба №2 за класификация на отпадъците

https://www.ecopack.bg/web/files/bg-BG/pages/275/files/Naredba_No2_2014_za_klasifikacia_na_otpadacite.pdf

определението за отпадъци по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО. (2) Наредбата не се прилага за отпадъците по чл. 2, ал.

МКБ-10 Международна статистическа класификация на ...

https://srzi.bg/uploads/pages/Lechebni_zavedeniq/3.MKB_10/1_mkb_v1_part1.pdf

ни за анализ по единична причина на епизода на предоставяне на меди- цинска помощ, и ... Е71. Разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига и на мастните ... Градска жълта треска. А95.9 ... Среща се най-често при момичета в училищна възраст и млади жени, но може да засегне ...

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ...

http://www.iliev-trifonova.com/documents/8_Azbuchnik.pdf

Фризьор. 6129 1027. Фуражир. 7422 1020. Фурнирослепвач. 7322 2028. Фускаджия. 7411 1024. Футеровчик. 7214 2014. Хелингист, корабостроене и ...

Класификация и идентификация на гъби

http://www.nbimcc.org/bg/fungi.pdf

гъбни култури образуват ясно обособени спори по повърхността на субстрата. Спорулацията на ... покривното стъкло с лак за нокти. Лактофенолен ...

Класификация на икономическите дейности

http://www.piraeusbank.bg/Media/Default/SME/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%2

производство на терлици от текстилни материали, без прикрепени външни ходила ... производство на бебешки и детски колички и части за тях ...

Ръководство за класификация на отпадъците

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%AA%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20

Пример 3 Излезли от употреба моторни превозни моторни средства (ИУМПС). ... кодове по Базелската конвенция и ОИСР), както и с позициите по СО (част втора от ... По-големи охлаждащи шкафове на супермаркет или фризери, ... вертикални еднородни или неправилни или хоризонтални цилиндрични ...

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ

http://uni-sz.bg/wp-content/uploads/truni/file/proverka%20i%20ocenka%284%29.pdf

оценка. (6) Тестовете се оценяват компютърно. Оценката на теста по биология се ... на броя правилни отговори чрез формула, отчитаща вероятността ... Информация за резултатите от конкурсните изпити и класиранията може ...

Акт за резултати от извършена планова проверка в РП гр ...

http://www.inspectoratvss.bg/acts/1433404882.pdf

времето, местото и начина на извършване на престъплението, а в другия случай в неправилно приложение на чл. 26, ал. 1 НК. В РП – Кърджали са ...

9. Опытная проверка закона Гей-Люссака. (PDF)

http://rl.odessa.ua/media/_For_Liceistu/Physics/Labs_10F/G-Lussak_Law.pdf

Закон Гей-Люссака: Для газа данной массы отношение объема к температуре постоянно, если давление газа не меняется. Чтобы проверить закон Гей- ...

Методика за проверка на годността на допълнителното ...

https://rta.government.bg/images/Image/n_uredba/metodikanar37.pdf

Допълнителни огледала за виждане назад през ... непряко виждане назад (когато има) (за ... липсват (с изключение на случаите, когато ... спирачния стенд трябва да гарантира предписания от фирмата производител коефициент ...

Акт за резултати от извършена комплексна проверка в OС гр ...

https://www.inspectoratvss.bg/acts/1440421333.pdf

Книжата по образуваните дела се поставят в папки по образец при спазване на ... Обуславящото дело по въззивна жалба срещу постановеното.

Механизмът за сътрудничество и проверка - stoychev.eu

http://stoychev.eu/attachments/section/1/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8A%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B

4 юли 2019 ... 27. „времето”25 в модела, което дава конкретни практически ... Следователно развързването точно на този Гордиев възел е ключ към ... взаимодействие между ЕК, ЕП и националните власти, но само като ...

разномащабна морфографска класификация на ада тепе и ...

http://geoproblems.eu/wp-content/uploads/2016/01/2013_12/8_tcherkezova.pdf

Многомащабното екстрахиране и класифициране на формите на релефа е една от основните цели на морфометрията (E i s a n k et al., 2011). Една от.

списък на длъжностите в националната класификация

https://mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/klasifikacii/List_Of_Occupations_01_01_2016.pdf

1 ян. 2016 ... 7318 1002 Работник, ръчна изработка на гоблени ... 7522 2016 Моделиер, нови модели изделия, калибри и шаблони от дърво.

Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008)

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/KID-2008.pdf

отглеждане на гъби и трюфели. - отглеждане на зеленчуци за производство на семена, вкл. на семе от захарно цвекло, без семена от друго (фуражно) ...

Характеристика класификация и значение на високо ... - УХТ

http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/scienwork/scienworks_2012/docs/3-Avtomatika_elektron_komput_i_komun_sistemi/Madjarova_P.pdf

са разпространени главно следните видове не подсладени високо алкохолни напитки: ракия, мастика, водка, коняк, ром, уиски, джин[3].

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.