общ устройствен план на столична община - Направление ...

Представеният съкратен доклад към проекта за изменение на ОУП на. Столична община е ... Общо до 1938г. към града се присъединяват 53 нови територии. Този етап ражда и ... културни пътеки и др. Знакови сгради са ... Делчев”, “Преполац”, “Щастие”, “Проф. Д-р Ал. Станишев”, “Стефана. Клинчарова” ...

общ устройствен план на столична община - Направление ... - Свързани документи

общ устройствен план на столична община - Направление ...

https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft%2Fplanove%2FOUP-2009_All_2009-08-10%2FOUP-2009_Text.pdf

Представеният съкратен доклад към проекта за изменение на ОУП на. Столична община е ... Общо до 1938г. към града се присъединяват 53 нови територии. Този етап ражда и ... културни пътеки и др. Знакови сгради са ... Делчев”, “Преполац”, “Щастие”, “Проф. Д-р Ал. Станишев”, “Стефана. Клинчарова” ...

изменение на общ устройствен план на столична община

https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft%2Fplanove%2FOUP-2009_All_2009-08-10%2F54.pdf

Плана. Балша. Лозен. Житен. БАНКЯ. Вилите. БУХОВО. Владая. Герман. Волуяк. Кътина ... ОП "Софпроект - Общ градоустройствен план". ТЕРИТОРИИ ...

общ устройствен план на столична община - Архитектура и ...

https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft%2Fplanove%2FOUP-2009_All_2009-08-10%2FOUP-2009_Text.pdf

Представеният съкратен доклад към проекта за изменение на ОУП на. Столична ... Протокол № 114, т.3 от дневния ред, Решение № 693, Столичният общински съвет. РЕШИ ... Пътеките за рулиране са 7 с ширина 14 –. 22 м, покрити с ... Делчев”, “Преполац”, “Щастие”, “Проф. Д-р Ал. Станишев”, “Стефана.

Изпълнение на Общия устройствен план - Направление ...

https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft%2Ffiles%2Fnews%2F2015%2FOtchet_2009-2015.pdf

Планиране на транспортната система и инженерните комуникации. 2.2. ... „Ломско шосе“ за СОП. 96 ... „Зелени системи” относно запазване на 3.

изменение на общ устройствен план на столична ... - Sofproect

https://www.sofproect.com/Images/web_maps19112009/12.pdf

Жк. Смф. Жк. Жм. Жилищни територии. Жг жилищна устройствена зона с високоетажно застрояване. Жк жилищна устр зона с комплексно застрояване.

изменение на общ устройствен план на столична ... - Софпроект

http://www.sofproect.com/Images/web_maps19112009/17.pdf

Плана. Балша. Лозен. Житен. БАНКЯ. Вилите. БУХОВО. Владая. Герман. Волуяк. Кътина ... ОП "Софпроект - Общ градоустройствен план". СИСТЕМА ...

задание за изменение на общия устройствен план на столична ...

http://mladost.bg/wp-content/uploads/2018/05/zadanie.pdf

изграждането и влизането в експлоатация на Трети метродиаметър респективно ще се увеличат още ... Владимир Начевски - СД”ПБЗН”. 12.0рлин ... Метростанция 7 - 31 СУ за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов" (ул.Тео.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СОПОТ

http://www.sopot-municipality.com/joomla/images/stories/obsht_ustroystven_plan/obsht_ustroistven_plan_predvaritelen_proekt.pdf

Общ устройствен план на община Сопот . Предварителен проект . 17. На ниво район за планиране (NUTS – 2) и област (NUTS – 3) възприетият от ...

Общ устройствен план на община Монтана

http://www.montana.bg/wp-content/uploads/2012/05/Zapiska_New_OUPO-Montana_26-07-2016_SvA.pdf

2. Обвързване на развитието на общината с факторите от областно, ... и летище, на 49 км. до пристанище Лом на р. ... Структурата на първичния социален сервиз е почти огледален образ на тази ... Регламент за ЕП и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони ... летните сезони.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/wp-content/uploads/2017/05/Tehnichesko_zadanie_OUPO_Stamloliiski.pdf

урбанизиранита територии - селищната мрежа и населените места; ... свързан с българската история - царската ловна резиденция, известна като „ ... Освен православните храмове в с Триводици има адвентна църква, в с.

общ устройствен план (оуп) - Община ГЛАВИНИЦА

https://www.glavinitsa.bg/webfiles/menu/deinosti/ustroistvo-na-teritoriata/obsht-ustristven-plan/OUP-Obshtina-Glavinitsa.pdf

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН. НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Главиница. ИЗПЪЛНИТЕЛ: Обединение ДЗЗД „ План Консулт ...

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КНЕЖА

http://www.kneja.acstre.com/assets/OUP%20Kneja/OUP/Obqsnitelna%20zapiska%20OUPO%20Kneja%20PP.pdf

Други важни стопански структури, развиващи селскостопанска дейност са: „Сиби-. Илчовски” ЕООД, ЕТ „Светлин Илчовски”, „Колендро”- АД, ЕТ „Прис- ...

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИХТИМАН

http://www.ihtiman-obshtina.com/docs/17/OUPO_Ihtiman%20.pdf

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН. ПЛАН НА ОБЩИНА. ИХТИМАН. 2017-2040. Фаза: ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ. Версия : 03 / Април 2018. Възложител: Община ...

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

http://koprivshtitsa-bg.com/download/KOPR_presentation_25_05_2016%20OUP.pdf

Необходимост от изработване на общ устройствен план на община. (ОУПО) Копривщица и специфични правила и норми (СПН) за прилагането му;.

Общ устройствен план - Община Марица

http://old.maritsa.bg/root/folder/oup/OUP1.pdf

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН. ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ. М1: 25 000. общинA PAковски. - Ороо. МАЛЪК ЧАРДАК т. ЧЕСТОТА НА ВЯТЪРА ПО посоки. — м.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

http://ivaylovgrad.bg/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_final.pdf

Юрско-Кредната система обединява скални разновидности със смесена юрско- ... Приземния етаж е предоставен за стопанска дейност, за подслон на ...

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ...

http://kostinbrod.bg/wp-content/uploads/2018/09/01%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%9E%D0%A3%D0%9F%D0%9E-%D0%9A%D0%BE%D1%81%

15 авг. 2018 ... При Градец, Беледие хан, Понор и източно от Сливница ... проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман“, на ... в исторически установения и защитен европейски културен маршрут на Виа.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

http://www.sungurlare.org/images/novini/18/09/OUP/project.pdf

бозайниците – сърна, дива свиня, чакал, лисица, дива патка, язовец, пор, заек и др.,. - гризачи – катерица, лалугер, сив плъх, съсел и др., ... ЛС „Български ловец“ е с обща площ 8103,0 ха, от тях 1987,7 ха обхващат горските ... на винопроизводството, а също и с библиотека и богат снимков материал.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУСЕ

http://xn----7sbcsm4aevjt4d.xn--90ae/uploads/files/Obqvi%20i%20syobshteniq/2018/USTROISTVEN%20PLAN/Ob_zapiska-Ruse_PP.pdf

Музеи: • Регионален исторически музей. • Екомузей с аквариум. • Музей на транспорта. • Къща музей "Градски бит на Русе – краят на XIX – началото на ...

Проект на Общ устройствен план на Община Стражица

http://strazhitsa.com/public/proekt-OUP/OUP-proekt.pdf

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН. Община Стражица. ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ. 1 ч . *ФОРУМ - Александрови* ООД май 2015 г ...

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

https://www.dolni-dabnik.com/documents/2019/Dokumenti/OUPDOLNIDABNIK.pdf

палеозойската ера, когато земите на днешната Дунавска равнина са ... изградена от дебели седиментни пластове с мезозойска и неозойска възраст.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

http://www.dobrich.bg/store/OUP_okon/OUPO_DOBRICH.pdf

създаването си градът е естествено административно, икономическо и ... През 2013 г. в община град Добрич 257 фирми от сектор „Строителство” ...

1.5.Екологична част към общ устройствен план на община Белица

https://obshtinabelitsa.com/062018/102018/Doklad_za_EO_na_OUP_Belica_last.PDF

дивите птици: BG0002046 „Ятата‖, BG0002015 „Язовир Конуш‖, ... предлагащи справедлива цена за тяхната продукция, и намаляването на ... инфраструктура и вече изградените туристически обекти – къщи за гости и обекти за ... 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища Transition mires and ...

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 2017 ...

https://byala-slatina.com/inc/service/service-download-file.php?fid=3656

Цели и сценарии/хипотези за икономическото развитие на община Бяла Слатина. 65 ... 7) Обектите за обществено обслужване от система "образование", ... Слатината. Според сборника указател за Врачанска област името ... изискванията на пазарите, изпълняваме рецепти и поръчки съобразени с.

окончателен проект на общ устройствен план на община левски

http://oblevski.com/images/stories/Grad_plan/Obyasnitelna_zapiska_OUPO_Levski.pdf

18 мар 2019 ... avosetta), турилик (Burhinus oedicnemus), златиста булка (Pluvialis apricaria), бойник (Philomachus ... Осъм, до малката рекичка. Ломя или ... 1412. 1725. 1287. 1460. 1638. 2567. 2593. 2206. 1859. 1487. 1602. 21242.

Общ устройствен план на Община Троян ... - РИОСВ Плевен

http://riew-pleven.eu/doc/OVOSEO/konsult/OUP%20Troyan/OUP_Troyan_PP.pdf

Местоположение на община Троян и връзки със съседни територии . ... Производство на ел. и топл. енергия и на газ. 8 ... двигатели с постоянни магнитни ветрогенератори, помпи за охлаждаща течност на ... Средната цена на.

изменение на общ устройствен план на град ... - Община Сливен

https://mun.sliven.bg/uploads/67448DBCE768EFE7A5AFF3C330FF3608

Изменение на Общ устройствен план на град Сливен, селищно образувание "Изгрев" и селищно образувание "Селището", землище на гр.Сливен –.

общ устройствен план на община свищов-предварителен проект

http://www.svishtov.bg/images/blanks/blank_1335060681.pdf

9 апр 2017 ... захранване на дъждовани инсталации тип „Фрегата" - 4 бр. за напояване на ... „Свилоза Ярн" ЕООД е единственият производител в България на ... ав том обил и. О бщ брой прев озни средств а. О разм ерител ни.

общ устройствен план на община кюстендил окончателен проект

https://kustendil.bg/old/index.php?option=com_remository&Itemid=241&func=startdown&id=4274

Общ устройствен план на Община Кюстендил. Окончателен проект iii. ОПИС НА ФИГУРИТЕ. Фиг. 1. Брой на населението в Община Кюстендил ..

общ устройствен план на община малко търново - РИОСВ - Бургас

http://riosvbs.com/Files/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%95%D0%9E%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%282015%29.pdf

гъбата булка, бронзовата манатарка и царската манатарка. Общо на територията ... културни пластове от енеолитната и бронзова епоха с. Младжко.

План за устойчива градска мобилност на Столична община

http://www.swiss-contribution.bg/uploads/manager/source/SUMP%2021-05-2019.pdf

(НОДТСО), може да бъде принудително задържано чрез използването на ... (НОДТСО) са регламентирани конкретни подзони, в рамките на които ...

tom i - общ устройствен план на общинa девин - Община Девин

https://www.devin.bg/files/OUP/OUPO_Tom1.pdf

Родопи и по поречието на река Въча са предпоставката за заселване на ... ниските изкупни цени на продукцията, липсата на пазари, които в ... това, близостта до язовир Цанков камък създава условия за спорт, отдих и развлечения. В селата в общината са налице къщи за гости, които в съчетание с ...

столична обшина район студентски - Столична община

https://www.sofia.bg/documents/20182/407268/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-2017-07-11-%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%A0%D0%A1%D0%A217-%D0%A2%D0%9426-9

4 юли 2017 ... „8-ма“- депо Враждебна,. СТУДЕНТСКИ ГРАД'БЛОК 5-1700 ... Враждебна, бивша кариера за инертни материали ..Пет могили” на ...

столична обшина - район “м л а д о с т” - Столична община

https://www.sofia.bg/documents/20182/2646768/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82-2018-06-14-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%A0%D0%9C%D0%9B18-%D0%A2%D0%9A00-101-%5B2%5D.pdf/11

13 юни 2018 ... и „Екостил“ЕООД, ЕИК 201321897, със седалище и адрес на управление гр. София, район Сердика, кв. Орландовци,ж.п. гара ...

Приложение към чл. 3, ал.2 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ...

https://www.parliament.bg/pub/StenD/201206-prilozenie1.pdf

Жилищните устройствени зони се застрояват предимно с жилищни сгради. Допуска се ... Западния парк, Южните територии на София, територии за.

ЗАДАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ...

https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2F%D0%BE%D0%BE%2FOO NA ZADANIE ZA IOUP%2FZadanie_IOUP_Komunik_transp_sistema.pdf

13 мар 2018 ... обхвата и срока на изработването му, като акцентът бе поставен върху ... Разклонение на втори метродиаметър – линия №2 от бул.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.