Ценово предложение - Община Николаево

обекта. 3. За извършване на СМР ние предлагаме обща цена от 468 856.67 лв. (словом: ... 35 Изпълнение на мозаечна мазилка по цокъл м2 Т256.60.

Ценово предложение - Община Николаево - Свързани документи

Ценово предложение - Община Николаево

http://www.nikolaevo.net/uploads/docs/676_bg_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

обекта. 3. За извършване на СМР ние предлагаме обща цена от 468 856.67 лв. (словом: ... 35 Изпълнение на мозаечна мазилка по цокъл м2 Т256.60.

Ценово предложение - Община Смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/2017%20-%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9A%D0%98/05-04-2017%20%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A2%20%D0

Обща цена за изпълнение: 386 420,34 (Триста осемдесет и шест хиляди четиристотин и двадесет лева и ... Машинно почистване на улична канализация до Ф300 мм м ... ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП НА PVC ТРЪБА Ф110 м.

Ценово предложение - Община Приморско

https://primorsko.bg/wp-content/uploads/2016/06/cenovo_predlojenie-1.pdf

Силикатна мазилка по фасади - бяла включително м2 грундиране с дълбокопроникващ грунд. Циментова шпакловка (с фибри ) армирана със.

Договор и ценово предложение на ... - Община Крумовград

https://www.krumovgrad.bg/attachments/article/356/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D

м3 35.00. 17 Доставка и полагане на нови тротоарни плочи м2 | 730.00. Доставка и полагане на тактилни плочи за достъпна градска м2 10.00 Г среда.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ От Участник ... - Община Смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/2017%20-%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9A%D0%98/05-04-2017%20%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A2%20%D0

Обща цена за изпълнение: 1 077 902.61 лв./Един милион седемдесет ... Машинно почистване на улична канализация до Ф300 мм. М. 160.00. 8.80. 1 408.00 ... ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП НА PVC ТРЪБА Ф110 м. 175.00. 5.55.

ценово предложение - СБР-НК

http://nkrehabilitation.bg/wp-content/uploads/2015/06/tsenovo-predlozhenie1.pdf

САНИФОРТ НА ГРАНУЛИ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ 1 кг. орой. 13.35. ИЗМИВАЩИ ТАБЛЕТКИ ЗА КОНВЕКТОМАТ, 100ГР, 100. ТАБЛЕТИ В ОПАКОВКА опаковка.

Ценово предложение

http://puopburgas.net/sites/puopburgas.net/files/1563905239__.pdf

12 юни 2019 ... 0.85 672.03 з доставка и монтаж на челна дъска с боядисване. 60.00. 13.03. 4 Доставка и монтаж на дъсчена обшивка. 451.00. 9.00.

Ценово предложение Файл / 1.9 MB

https://www.prb.bg/media/public_procurements/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_13_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

15 |бързосъхнед, за всякакви мастила и. |хартии, 20 мл. | Коркова дъска - размер 60/90. Кубче за бюро- бяло, офсетова хартия,. 17. 190х90мм, 500 листа.

Ценово предложение - ХТМУ

https://dl.uctm.edu/bg/sites/default/files/www-zop/after_15042016/2_OP_cl20_al3/3/Cenovo_predlojenie_Valerus.pdf

187 | Хидразин хидрат 100% - ЧЗА. 188 | Хидроксил амин хидрохлорид (хидроксиламин). 189 | Хлороформ. 190 | Циклоxексанон. 191 | Цинков хлорид.

Ценово предложение - Летище София

https://www.sofia-airport.bg/sites/default/files/cenovo_predlozhenie_4.pdf

16 Крепеж закрепване профил заменящ челна дъска за монтаж на улук. 17Доставка и момтаж конзоли. 18 Доставка и монтаж кабелна скара.

Ценово предложение - първа езикова гимназия

https://www.1eg.eu/ZOP/Preustroystvo-promyana1/cenovo-predl.pdf

30 авг. 2018 ... Доп. РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ ... Доставка и монтаж на подпорно скеле с височина. 2,65м. за ... гипсокартон с минерална вата d=15 см. Щендерни ... Доставка и монтаж на ел. бойлер с вместимост 80 л. 1.

Ценово предложение - Георги Стойков Раковски

http://sportnodobrich.com/profil/2/cenovo-predlojenie-11-08.pdf

Елементите на ценообразуване, използвани при изготвяне на Приложение — ... нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Ценово предложение ОП 5 Други храни и подправки.pdf

https://www.krumovgrad.bg/attachments/article/454/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%9F%205%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D1%85%D1%

10 юфка - домашна от. Пълнозърнесто брашно. |1 |юфка. | 12 | Спагети ... 38 | Риба консерва скумрия. 39 | Русенско варено. 40 | Телешка консерва.

Ценово предложение ОП 3 Месо, месни продукти и риба (2).pdf

https://www.krumovgrad.bg/attachments/article/454/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%9F%203%20%20%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE,%20%D0%BC%D0%B5

Общата цена, която предлагаме за изпълнение на доставките по обособена позиция № 3 ... месо и 40% свинско месо. Карначета ... 32 Заешко месо.

договор - Община Николаево

http://www.nikolaevo.net/uploads/docs/1041_bg_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%9A%D0%A3-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4.pdf

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ договор за консултантски услуги. No ......18....../ 19.12.2016г. Днес, 19.12.2016 год. в град Николаево, на основание чл. 112, ал.

Документи за Договора - Община Николаево

http://www.nikolaevo.net/uploads/docs/675_bg_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf

8 юли 2016 ... ОББ АД - Света София 5. ОБЕДИНЕНА ... бъде представяно от ПОЛЗВАТЕЛЯ на ГАРАНТА на адрес: гр. София ... Раздел Клонове. Клон.

Условия за участие - Община Николаево

http://www.nikolaevo.net/uploads/docs/193_bg_%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf

До сграда на Домашен социален патронаж гр. Николаево, ул. ... За Домашен социален патронас гр. Николаево: доставка ... Русенско варено. 20. | Шпек- ...

Ценово предложение - Район "Оборище"

https://so-oborishte.com/wp-content/uploads/2019/07/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

Доставка и монтаж на рифелова ламарина за предверия пред асансьор от 1-ви ... Доставка и полаганене на гофрирана PVC тр Ф 16. |мм (за ключовете).

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - район "Искър"

http://raioniskar.bg/data/ufiles/files/articles/attachments/%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%A2%20%D0%9A%D0%9D%D0%A1%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1

като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на ... Доставка и полагане на топлоизолация по цокъл - 8 см XPS -ВКП, Дюбели, 1 ... ставка и изпълнение на система за цокълна (мозаечна) мазилка по ...

Указания - Община Ценово

http://www.tsenovo.eu/sites/default/files/documents/Ukazania_SMR-DStudena-20152304-.pdf

площадка и прилага копие от двустранния протокол за извършеното посещение и оглед. ... Фактура;. 2). Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец № 15 ... не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на ... изтривания или корекции.

техническа спецификация - Община Ценово

http://tsenovo.eu/sites/default/files/documents/Teh.%20Specifikacia_003.pdf

Покривните покрития са керемиди тип „Мизия“ и тип „Марсилски“. Олуците са силно деформирани и не отвеждат подходящо атмосферните води.

Договор № 10827072016ДЗ - Община Ценово

http://www.tsenovo.eu/sites/default/files/documents/10827072016.pdf

Общата прогнозна цена за изпълнение на обществената поръчка, ... Захар/1кг./ бяла кристална. Захар „Сладея* Г.Оряховица. Бисквити „Роден. 16.

технически спецификации - Община Ценово

http://www.tsenovo.eu/sites/default/files/documents/Tehn.spec_00956.pdf

обектите: Домашен социален патронаж- с. Ценово, област Русе ... свойствен на зрял кашкавал. Срок ... зреене, умерено солен, с изразена киселинност ...

ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

http://tsenovo.eu/sites/default/files/documents/Proekt.dogovor_18.08.2017.pdf

ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ. 7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел: 08122/ 25-10, факс: 20-02, e-mail: [email protected] ...

Сканирано изображение - Общински Съвет - Ценово - Община ...

http://obs.tsenovo.eu/sites/default/files/documents/DZ-67-09-12-2019.pdf

от д-р Петър Георгиев Петров. Кмет на Община Ценово, област Русе ... развитие на читалищната дейност в Община Ценово за 2020 г. Тази програма е ...

план за развитие на община ценово за периода 2014-2020г.

http://www.tsenovo.eu/sites/default/files/documents/Proekt-na-OPR-2014-2020.pdf

11. Областната стратегия за развитие на област Русе за периода 2014 – 2020 г. 12. Общински план за развитие на община Ценово (2007 – 2013 г.).

04012017041710_Ценово предложение ОП 5.pdf - ОБЩИНА ...

http://op.peshtera.bg/uploads/files/20170221ngmx911675/04012017041710_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%9F%205.pdf

21 февр. 2017 ... ЦЕНА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ се формира при сумиране на ... активен мълниеприемник с. 1 бр. 11.00 изпреварващо действие с.

32102017101108_Ценово предложение ОП 4.pdf - ОБЩИНА ...

http://op.peshtera.bg/uploads/files/20170221ngmx911675/32102017101108_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%9F%204.pdf

21 февр. 2017 ... на общите цени на дейности описани в КОЛИЧЕСТВЕНАТА ТАБЛИЦА ... 4.1 мълниеприемник с изпреварващо действие ДТ=25us.

Инвестиционно предложение за ... - Община Самоков

http://samokov.bg/wp-content/uploads/2014/08/obqva1.pdf

Драгушиново 2008, общ.Самоков, обл.Софийска. Телефон: 072260208. Управител и изпълнителен директор на фирмата възложител Росен Добрев.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Община Севлиево

http://www.sevlievo.bg/uploads/docs/8579_bg_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A1.pdf

на оборудване за птицеферма за интензивно отглеждане на птици - ... Перфориран под с ... Средният найлон на реките е в границите между 10,6 ‰ за р. ... Ягоди, пресни зеленчу ци. (вкл. картоф и) и цветя във водосбо рната.

14492017161705_Ценово предложение.pdf - ОБЩИНА ПЕЩЕРА

http://op.peshtera.bg/uploads/files/20170112Sumb882063/14492017161705_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

12 ян. 2017 ... ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНИ (всички предлагани цени имат точно ... и единични дървени прозорци или ... Покриване с капаци и измазване по.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Община Търговище

http://www.targovishte.bg/environment/file/2016/OB-T-95_DokladOVOS.pdf

оборудване с автоматизирана техника за хранене и водопой на ... Сграда № 12 – Свинарник за отглеждане на прасета за угояване над 30 кг. ... липа (Tilia tomentosa), драка (Paliurus spina-christi), коприва (Urtica urens) и др.

техническо предложение - Община Борино

https://www.borino.bg/Libraries/Blagoustr/OP_3_3.sflb.ashx

Теренът, определен за детска площадка е собственост на Възложителя ... Около зоните на съоръженията се предвиждат ударопоглъщащи настилки - каучукови плочи за ... Предлагана цена за изпълнение на поръчката от 74 960.21 лева /без ... Доставка и монтаж на гумени плочи - шах с размер 40/40/2см.

предложение за магдалена борисова - Община Добрич

http://www.dobrich.bg/files/upload/Humanitarni_deinosti/NLN_Dora_Gabe/NLN_2018/MagdalenaBorisova.pdf

20 авг. 2018 ... Трите са поставени на сцената на Варненския драматичен театър „Стоян Бъчваров”. През 2014-та беше премиерата на „Голямото ...

предложение календар на културните събития на община ...

https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/24/kulturen-kalendar-2019.pdf

24 юни 2019 ... любовта и виното“ 2019. Факултет по изобразително ... „Джаз сезони“. Румен Халачев март- ... 141 години Търновска община. Община ...

Предложение за изпълнение на поръчката - община смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/2017%20-%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9A%D0%98/05-04-2017%20%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A2%20%D0

15 авг. 2017 ... „България“ /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/ , гр. ... Временните знаци се поставят на преносими стойки, устойчиви срещу преобръщане от ... винкел, алумниев мастар, ъглошлайф за рязане на настилки.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.