от 12.06.2006 г. - Пловдивски университет

Боян Славенков. “Пловдивски университет”. Академичния съвет от 8 май е удостоен с титлата Доктор хонорис кауза на Пловдивс- кия университет.

от 12.06.2006 г. - Пловдивски университет - Свързани документи

от 12.06.2006 г. - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2006/12.06.2006-5.pdf

Боян Славенков. “Пловдивски университет”. Академичния съвет от 8 май е удостоен с титлата Доктор хонорис кауза на Пловдивс- кия университет.

от 10.04.2019 г. - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2019/vestnik_br_3-2019-color.pdf

10 апр 2019 ... [email protected], или на хартиен носител на адрес: катедра „Социология и науки за ... Изключително сме горди с този двоен триумф! Това е сериозно ... новата рекламна брошура на. Юридическия ...

Брой 8-9 - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2014/vestnik_br_8-9-2014.pdf

25 ноем. 2014 ... ния, клюки и жълтини. Изглежда, някой силно желае да сме невежи. ... страции, където децата да могат да се докоснат до тайни-.

от 09.10.2007 г. - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2007/09.10.2007-7.pdf

тектори за изследане на кон- дензирани среди"; ст.н.с. ... ето: “Арденски Родопи, м. “Шей- тан Кюприя", юли ... на “кон до коня и маждрак до маждрака" в ...

от 12.10.2015 г. - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2015/vestnik_br_7-2015-color-end.pdf

12 Окт 2015 ... прогресивни идеи, които дви- ... Интересувам се от всяко едно мнение, което би могло да ме развие, ... стъкло, гума и паста за зъби.

от 25.03.2011 г. - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2011/25.03.2011-2-3.pdf

да дам едно обяснение защо ... европеистика „Жан Моне” и съпътстващите с него организира- ... турната антропология Клод. Леви-Строс. В 1943 г. е осно- ван и Нюйоркският лингвис- ... Имал е съпруги от всички по-предста-.

от 12.11.2013г. - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2013/vestnik_br_8-2013.pdf

12 ноем. 2013 ... На стр. 12. Медали за наши студенти от националната олимпиада ... лозите заседаваха в тематични ... та, в имението „Флинт Котидж“,.

от 24.07.2008 г. - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2008/24.07.2008-6.pdf

български език - 537, история. - 283, английски ... ние, карма, висш разум, ... Не зная дали женското Тяло на моята напрегната личност ще смогне на мен ...

от 22.02.2010 г. - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2010/22.02.2010-1-2.pdf

ПЛОВДИВ В СПОМЕНИТЕ НА ШЕСТ. ♢. ВИДНИ ... 30 април 2010 година на адрес: Пловдив, 4000, ул. „Цар. Асен“ №24 ... артистки, Горан Брегович, Миу.

Untitled - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/filiali/smolian/NID/NNKonferencia%202017/knigka_3.pdf

9 юли 2017 ... Мария Нейкова, Милка Хаджикотева. 41 ... до 80-те години на миналия век, <http:ytotseva.blogspot.if./2009(07): blog- ... печат - Бл. Станчева( 2004), П. Митева (2005 ), в учебни пособия (Бояджиева, Н., 2012) ... Фестивал на киселото мляко – Момчиловци, Кулинарен фестивал на картофа--.

6 юли 2012 г. - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/ksk2012/spis12be.pdf

6 юли 2012 ... 17| РУМЕН ВАСИЛЕВ КРИВИЦКИ. | 71680 |. | 18| РУМЕН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ. | 07642 |. | 19| РУМЕН НАЙДЕНОВ ДОСПАТЛИЕВ.

дисертация - Пловдивски университет

http://web.uni-plovdiv.bg/vdelchev/physchem/vdelchev/Dissertation-DSc-vdelchev-LAST.pdf

Кето-енолна тавтомерия. Един от първите изследователи на кето-енолната тавтомерия е класикът на органичната химия Бутлеров [55]. За първи път в ...

от 22.02.2016 г. - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2016/vestnik_br_1-2016----end.pdf

22 февр. 2016 ... 2. ÏËÎÂÄÈÂÑÊÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ. На 22 януари 2016 г. в Плов- ... ски изпити е от 7 март до 20 ... на включва изпити по 13 дисциплини, като 11 от тях ще се състо- ... делви, за да събират в тях жените им животворните капки утринна ... вода обливаше кожата ú, морето ú подари бисери, които ...

1. Гръцката азбука - Пловдивски университет

http://web.uni-plovdiv.bg/exner/Interactive_guide_mechanics/Mathematics/Greek_alphabet.pdf

Гръцката азбука се състои от 24 букви. Това е най-древната писана азбука, която се използва и до днес. Именно гръцката азбука лежи в основата на ...

сладководни охлюви - Пловдивски университет

http://web.uni-plovdiv.bg/dilian/Avtoreferat_D_Georgiev.pdf

15 мар 2013 ... вероятно започва да се формира още през палеозойската ера, обхващаща времето приблизително от преди 542 до 251 милиона.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

http://web.uni-plovdiv.bg/mollov/ecology_site/studentski_konferencii/2017_sbornik_studentska_konferencia_9.pdf

13 май 2017 ... "Околен свят" 1-2 кл. и "Човекът и природата" 3-6 клас … ... като: Екологичен мониторинг; Екология на животните, Градска екология, Екологична ... различни растения и от секретирани вещества от растенията или от смучещи ... Семената не покълват лесно и не оцеляват дълго на пода на ...

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” П Е Д ...

https://pfpu.bg/wp-content/uploads/2019/03/pr.4-2014-2015.pdf

Доц. д-р Милена Георгиева Георгиева – 60 ч. в упр. по дисциплината ... Кандидатът Теодора Живкова Бахчеванова е с успех от писмен изпит по.

BLAST на ДНК секвенции - Пловдивски университет

https://bio.uni-plovdiv.bg/documents/2016/08/%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf/

КАК ДА СРАВНЯВАМЕ СЕКВЕНЦИИ, НА КОИТО НЕ МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ АЛАЙНМЪНТ . 135! ... GeneBank.! Използване на генноKцентрирани (GeneKCentric) БД ... (Online!Mendelian!Inheritance!in!Man).! • !Family and domain databases. ... Биоинформатичните!програми!не!са!перфектни.

Програми и концепции - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2011/21.02.2011-1.pdf

Природни науки (%). Хуман. науки (%). 1. Вътрешни конкурси ПУ. 90. 10. 85. 15. 79. 21 ... Students (students.uni-plovdiv.bg) е система за дис- танционно и ...

ПЛОВДИВСКИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ НА 70 ... - Varna

http://journals.mu-varna.bg/index.php/sm/article/download/1341/1279

Пловдив – новата културна столица на Европа – е един от най-древните ... ност е повече от забележим, девизът „Посветени на хуман- ността“ събира ...

стр. 1 ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ * ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ...

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/ksk2015/razpredelenie_zali_2015/MATst.pdf

10 юли 2015 ... 18| КРАСИМИР ТОДОРОВ КОЛЕВ. | 09213 |. | 19| ПЛАМЕН ТРЕНДАФИЛОВ ЦЕРОВ. | 09216 |. | 20| ФАТМАГЮЛ СЕВГИНОВА ЧИТАКОВА.

обща физика 1 - Пловдивски университет

http://web.uni-plovdiv.bg/exner/GeneralPhysics1/General-Physics-1_Ginka-Exner_2016.pdf

Използва се връзката между сила, F, маса, m и ускорение, a, като: .. Ускорението е ... Тангенциално и нормално ускорения при въртеливо движение.

психология и общество - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/Elektronna%20biblioteka/Sbornik_Psihologiq_i_obshtestvo_ALL.pdf

516. Митко Шошев, докторант. Правна рамка на съдебнопсихологичните експертизи и необходимостта от ... В моята книга „Психология. Еволюционно феноменологичен ... Плащаме стари грехове, борим се с наследена карма.

мрежите на прехода - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2008/19.12.2008-10.pdf

ЗНАЕЩИТЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТА. ПОКАЗАХА ... Пловдив. Ще го има и онзи особен усет към факта, който е така присъщ (по всеобщо мнение) на Ю. Николова, и ... никата, хранително-вкусовата ... според вкуса на семейството.

СЛАВЯНСКИ ДИАЛОЗИ - Пловдивски университет

https://dialozi.uni-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2020/01/Slavjanski-dialozi-br9-2008.pdf

1 Вж. Иван Куцаров. Славяните и славянската филология. Пловдив ... 8. Miklosich Et. Wb. 214; Prusík KZ. 33. 160 и сл. обяснява nevěsta от *nevo-věsta ... със способността за вечно обновление, с естествеността на всеки сезон. ... тези стихови епизоди долавям близост с онова, което познаваме от „звън-.

География на България - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/filiali/smolian/Test2011_Geogr.pdf

С коя съседна държава България има граница с дължина 133 км., три ГКПП и една ... Кой от посочените региони в България граничи с всички останали, ...

проектна документация - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/profildoc6/sdfs_compressed-min_reduce%20%281%29.pdf

1 бр. нарушена, както и една земна проба за определяне агресивността на ... *НППФ – Норми за проектиране на плоско фундиране; ... Земна механика. ... Илив, Г. Ръководство по Геотехника, разработено съгласно изискванията.

В броя ще прочетете още - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2018/vestnik_br_5-2018___OK.pdf

7 юни 2018 ... нията „Дама пика“, „Аз, Сизиф“ и др., преподавател по съвреме- ... чийто първообраз е дисерта- ционният труд на д-р Колева –.

пловдивски университет „паисий хилендарски” философско ...

https://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/procedure/1808/12763800111993511483.pdf

7 февр. 2020 ... Предложената подредба следва моята логика и разбирания за значимостта ... тяло и дух, божественост, прераждане, карма, представата „всички сме едно“, позитивно ... Пловдив, 7-21 стр. (ISBN 978-619-202-516-8)

университет за национално и световно стопанство - Пловдивски ...

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/eurostipendii/sluj_belejka.pdf

обучаващ се в редовна форма е участвал в научна, изследователска или практическа разработка, която студентът не е задължен да направи по ...

Protokol FS 2_17_06_08 Prepis Web - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/filiali/smolian/filsavet/Protokol_FS_2_17_06_08_Prepis_Web.pdf

16. доц. д-р Боян Зла- танов. Мат. aнализ II – 2 сем. Избираема дисциплина ... Гл.ас. Боян Славенков. Планиране и прогнозиране – 30 ч. л.; 15 ч. упр.

Геодезия, картография и GPS системи - Пловдивски университет

http://web.uni-plovdiv.bg/exner/Geodesy_Cartography_GPS/GKGPS_lectures_2012.pdf

Условни знаци при топографските карти и планове. 9. ... България първата карта е изработена през 1843 година от Александър Хаджи Руссет в мащаб 1: 1 655 000 за ... координати – географска широчина и географска дължина.

Европейската нощ на учените 2010 - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2010/14.10.2010-7-8.pdf

7 юли 2010 ... Европейската нощ на учените 2010 на стр. 2 ... Пловдив, на 28 септември 2010 година ... последната група от 6 студен- ти, преминали ...

традиции, посоки, предизвикателства - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/filiali/smolian/dokumenti/Vol_II_part_I_Natural_and_Agricultural_SciencesMedicine.pdf

21 Окт 2012 ... от майсторката на гоблени, учителката от Чепеларе Тодора Мано- левска (1967). Ще се поровя още малко в общите спомени, за да ...

На минути от миналото, или за един ... - Пловдивски университет

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2019/vestnik_br_8-2019-color.pdf

18 ноем. 2019 ... За тях Пиер Дако казва, че са извели в общо правило личните си (злополучни – бел. моя, Д. Х.) съдби. В резултат на труд- но общуване ...

Page 1 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски ...

http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/procedure/1669/560637352699144665.pdf

8 юли 2019 ... ползване, както и чрез наличните данни в електронния каталог ... „Ню Йоркър“ и др. за сметка на предходните New Masses, Masses ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.