научни трудове - ResearchGate

Boyan Slavenkov. John Maynard Keynes – The Revolution Continues. Abstract: This study analyzes the nature of theoretical revolution, implemented by Keynes ...

научни трудове - ResearchGate - Свързани документи

Научни трудове - ВУСИ

https://www.vusi.bg/wp-content/uploads/2017/12/f7078_Nau4ni-trudove-2016.pdf

12 нерезиденти (чуждестранни пасиви). В активите на техните балан- си количеството ... 7 Програма на правителството за финансова стабилизация, структурна реформа и икономически ... не на хлебопекарна- та. ... europa.eu/observatories/eurwork/articles/industrial-unrest-ends-at-moulinex. 16. Luddites in ...

научни трудове - ibsedu

https://ibsedu.bg/media/Trudove/2018/Nauchni_trudove_Tom10.pdf

е участвал и участва в приватизирането на местни фабрики и заводи. В. Централна ... Димов, Е., Г. Сидерова (2015) Теоретични основи на конкуренцията и конкурен- тоспособността на ... мебелна промишленост. Сдружение в.

НАУЧНИ ТРУДОВЕ на ФАКУЛТЕТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/150749/1088045/version/2/file/Sedlarski-HistoricalPerspectiveToEconomicsInEducation2015.pdf

Доц. д-р Боян Славенков, доц. д-р Олга Симова. Съставителство и научна редакция: проф. д.ик.н. Мария Сотирова. © Колектив, 2015. © Университетско ...

Научни трудове, Филология, том 52, кн. 1, сб. Б - НАЧАЛО - uni ...

https://science.slovo.uni-plovdiv.net/documents/931150/0/NT2014-B.pdf/e45ffd7e-7391-4906-9299-5c748388cbb3

Carus 2007: Carus, A. W. Carnap and Twentieth-Century Thought: Explication ... Austen 1995: Остин, Джейн. Абатството Нортангър. Прев. Надежда.

научни трудове - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/167449/1181731/version/1/file/STATII.pdf

10 Окт 2016 ... Мълчание в зелено – двуезичен сборник с екологична хайку поезия, 2009, София., 88 стр. http://knigabg.com/index.php?page=book&id= ...

Научни трудове, Филология, том 51, кн. 1, сб. А - НАЧАЛО - uni ...

https://science.slovo.uni-plovdiv.net/documents/931150/0/2013_I.pdf/7f0cef53-fe54-484d-ba63-e427510a0e0b

„Спиш ли, събуди се, отвори, Аглика“ (107) – П. К. Яворов, „Павлета де- лия и Павлетица ... Това знаем за неговата биография и научния му път. ... Терзийска 1981; 1991; Тетовска-Троева 1976; Тишева, Колев 2000;. Тодоров 1989 ...

сборник научни трудове - Шуменски университет

http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/Ubileen%20sbornik.pdf

Ирина Иванова. За превода на въпросителни с не-въпросителни конструкции като ... Боряна Тенчева. К вопросу о рекламе как объект изучения лингвистики ... Дата не е означена. Текстът се ... (http://www.zasada.bg/честит-рожден-.

НАУЧНИ ТРУДОВЕ И УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ на доц. Мона ...

http://www.mu-varna.bg/BG/Research/Documents/tek-profesor/mona-stancheva/Resumeta-doc.%20M.%20Stancheva.pdf

Концентрация на разтворите. Моларна и нормална концентрация. Решаване ... Контролна задача върху обемен анализ и концентрации на разтвори.

Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ...

http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/pf/drugi/sbornik-studenti-i-doktoranti_2019.pdf

В учебника на издателство „Булвест 2000” авторите Мария Герджикова, Станка. Вълкова ... Стъпка 4 : Определяне на участниците, разпределение на работни екипи и ... МОН разработват годишни програми за квалификация на.

научни трудове proceedings - Шуменски университет

http://shu.bg/sites/default/files/Nauchni_Trudove_KD_2014_FINAL.pdf

Сюжетно-ролевата игра и познавателното развитие на децата в предучилищна ... отрицание е в примера don't worry. ... Детската театрализирана игра.

2016 – Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ...

http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/Sbornik%20stud%20i%20dok%20PF%202016.pdf

Милена Савова, Евгения Иванова. КРИТИЧЕСКИТЕ ... изображения на цветя и животни, като ги залепят еднослойно или двуслойно върху основата(бял или ... (мозайки, гоблени) се използва и нефигуралната композиция. Тя има за обект ... стил на взаимоотношения между учениците и между тях и учителя.

научни трудове scientific works - Университет по хранителни ...

http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/scienwork/scienworks_2015/docs/title_2015_engl.pdf

Maria Doneva, Iliana Nacheva, Alexander Valchkov, Petya Metodieva, Kamelia ... Евгения Василева, Венко Бешков, Цветомила Първанова-Манчева.

изисквания към авторите в годишник на унсс и научни трудове ...

http://unwe-research-papers.org/Uploads/Requirements/con_164_1.pdf

УНСС, секцията на изданията и/или чрез електронния адрес за контакт със съвета и координатора ... Постигнати основни резултати (задължително);.

proceedings научни трудове - Научна конференция на Русенски ...

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2018/FOZZG-new.pdf

13 апр 2017 ... Nevin Kyazimova, Sibel Mustafa, Despina Georgieva. 130. 5. ... Kristina Mariyanova, Elena Andonova, Kristina Zaharieva, Teodora Nedeva. 154. 10. ... (Самоубийство от Уикипедия, свободната енциклопедия) ... оповести, че се е родила “Ева”, която е първото клонирано човешко същество.

2018–Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ...

http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/pf/drugi/sbornik-studenti-doktoranti_2018.pdf

9 Дек 2018 ... математически състезания „Хитър Петър“, „Вергил Крумов”, ... Коледно математическо състезание; МТ „Черноризец Храбър“ и МТ.

Научни трудове - Висше училище по сигурност и икономика

https://www.vusi.bg/wp-content/uploads/2017/12/f7078_Nau4ni-trudove-2016.pdf

7 Програма на правителството за финансова стабилизация, структурна реформа и икономически растеж. ... не на хлебопекарна- та. ... europa.eu/observatories/eurwork/articles/industrial-unrest-ends-at-moulinex. 16. Luddites in ...

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив - СУБ – Пловдив

https://usb-plovdiv.org/2016_obshtestveni_nauki_tom_II/

6 ноем. 2015 ... “Научни трудове на СУБ – Пловдив” е периодичнo,индексирано, ... за разобличаването на чорбаджиите (условие за класова разплата); ...

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив - СУБ - Пловдив

https://usb-plovdiv.org/2019_obshtestveni_nauki_tom_V/

В изданието (в 4 серии) се публикуват доклади и научни съобщения, представени на научни ... innovations, focusing on the culture and historical heritage of the region; (2) innovations, ... техните страсти и решения, играят ролята на своеобразни хронологични маркери. ... Описва анатомията и физиологи-.

финансиране на научни изследвания-2017 - фонд научни ...

https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/6_2017/FNI/Results/Prilojenie_H16_2017.pdf

Каменова. 120000,00. АгроБиоИнститут (АБИ), София. 98. Н16/5. Продукция на биометан от селскостопански отпадъци с последващо култивиране на.

Резюмета на научните трудове

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/99952/765975/version/1/file/rezyumeta_A.Petrov.pdf

български език (Методика на обучението по български език – проблеми на комуникативно ориентираното обучение по български език), обявен в ДВ, бр.

Трудове на ВТУ, том 28, кн. 2 - Великотърновски университет

http://journals.uni-vt.bg/oldj/f02/VT-RNB-1992-Trudove-VTU-Filologicheski-Ft-Ezikoznanie-t-28-kn-2.pdf

12 юли 2007 ... на простото изречение в немския език ...... Маргарита ПА ЛУКОВА. Размисли върху означаемото на лингвистичния знак според няколко ...

резюмета на трудове - ТУ-Варна

http://www.tu-varna.bg/tu-varnafdd/images/CRAS/DOCENT/ZoyConeva/Pezumeta.pdf

сечението и разгъвка на околната повърхнина на телата. Решението на тези задачи не е ... Равнинни сечения на призма, пирамида. Разгъвки. 1.6.

Резюмета на академичните трудове на доц. дпн Сийка ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/103177/782356/version/1/file/Resumeta_S_Chavdarova_Kostova.pdf

Педагогика /Теория на възпитанието, Интеркултурно възпитание/), ... В теорията на възпитанието като традиционна може да бъде разглеждана.

1 Резюмета на научните трудове на на гл. ас. д-р Ренета ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/79433/626525/version/1/file/Rezumeta_R_Kileva.pdf

немски и български текстове на официални документи, както и от преводни ... на издадения по-късно от съавторките “Речник на неверните приятели на.

РЕЗЮМЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА Д-Р ИГНАТОВА Д-р ...

http://mu-varna.bg/BG/Research/Documents/doc%20nervni%20bolesti%20kandidati/REZUME%20NA%20NAUCHNITE%20TRUDOVE_V.%20Ignatova.pdf

Публикацията “Хеминеглект, хемианопсия и признаци на Герстманов синдром при лобарен паренхимен паренхимен мозъчен кръвоизлив - описание на.

Резюмета на научните трудове, част 6

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/189297/1304154/version/1/file/resumes06.pdf

манипулацията на водачи и катетри. Аневризми на л абдоминалната аорта. 67. Аневризмите на абдоминална ка и да изолират аневризмата. та аорта ...

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ на д-р Яна Манолова ...

http://mu-varna.bg/BG/Research/Documents/Yana%20Manolova%20Manolova/13.%20%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B

проведено в СБОБАЛ – Варна към Катедрата по очни болести и зрителни науки. Изследвани са 8 пациенти (8 очи) с неоваскуларна глаукома, довела ...

Резюмета на научните трудове, част 1

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/189291/1304130/version/1/file/resumes01.pdf

RICA - Right internal carotid artery (Дясна вътр. каротидна артерия). LICA - Left internal carotid artery (Лява вътр. каротидна артерия). АД - аортна дъга.

Резюмета на научните трудове на ас. д-р Димитър Каменов ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/layout/set/print/content/download/176797/1234253/version/1/file/resumes.pdf

тока след каротидна ТЕА. Материал и метод. При 100 от 260 пациенти с ендар- теректомия на сънната артерия (CEA) за високосте- пенна стеноза на ...

Резюмета на научните публикации и трудове на гл - Аграрен ...

https://www.au-plovdiv.bg/docs/Razvitie_AS/Assos_Prof/2016/M_Dimova/Resumes.pdf

третирани с фунгуран, се установи по-слабо инхибиране в образуването ... Ефикасността на Сигнум ВГ в изпитаната доза е еднаква с еталона и може.

Резюме на научните трудове на гл. ас. д-р Гергана Руменова ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/87868/679628/version/1/file/Reziumeta_GerganaPetkova.pdf

дом и място на действието във вълшебната приказка, като изводите се илюстрират с шест японски приказки. Подът е осмислен като платформа на ...

списък на научните трудове на проф. д–р марусия ... - ФМИ

https://www.fmi.uni-sofia.bg/sites/default/files/users/u770/spisyk-publ-january-2017.pdf

Сборник доклади на 45-та пролетна конференция на СМБ, Плевен, 6–10 април, 2016, 299–. 303, ISSN 1313-3330. 54. E. Великова, Д. Григорова, ...

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Невяна Кръстева

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/75565/601187/version/1/file/SpravkaZaTrudoveteNKrastevaJune2011.pdf

дистанционното обучение” на МВБУ, Правец, юни, 2007, ISBN 978- ... Учебникът е адресиран за дистанционно обучение на студентите от. МВБУ. 32.

Списък на научните трудове - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/78623/621304/version/1/file/Rezyumeta_M_Kaynakamova.pdf

“Именник на българските ханове” – началото на българското ... качествата на българските царе станали олицетворение на българската държава.

РЕЗЮМЕ на научните трудове на д-р Ваня Господинова ...

http://www.vfu.bg/prepodavateli/proceduri_za_docent/vania-hristova/resume.pdf

които възникват през тези етапи, са по-сложни от предходните, т.е. те ги ... готовност на личността за прехода към следващият етап от развитието.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.