НАУЧНИ ТРУДОВЕ на ФАКУЛТЕТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ...

Доц. д-р Боян Славенков, доц. д-р Олга Симова. Съставителство и научна редакция: проф. д.ик.н. Мария Сотирова. © Колектив, 2015. © Университетско ...

НАУЧНИ ТРУДОВЕ на ФАКУЛТЕТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ... - Свързани документи

НАУЧНИ ТРУДОВЕ на ФАКУЛТЕТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/150749/1088045/version/2/file/Sedlarski-HistoricalPerspectiveToEconomicsInEducation2015.pdf

Доц. д-р Боян Славенков, доц. д-р Олга Симова. Съставителство и научна редакция: проф. д.ик.н. Мария Сотирова. © Колектив, 2015. © Университетско ...

научни трудове - ibsedu

https://ibsedu.bg/media/Trudove/2018/Nauchni_trudove_Tom10.pdf

е участвал и участва в приватизирането на местни фабрики и заводи. В. Централна ... Димов, Е., Г. Сидерова (2015) Теоретични основи на конкуренцията и конкурен- тоспособността на ... мебелна промишленост. Сдружение в.

Научни трудове - ВУСИ

https://www.vusi.bg/wp-content/uploads/2017/12/f7078_Nau4ni-trudove-2016.pdf

12 нерезиденти (чуждестранни пасиви). В активите на техните балан- си количеството ... 7 Програма на правителството за финансова стабилизация, структурна реформа и икономически ... не на хлебопекарна- та. ... europa.eu/observatories/eurwork/articles/industrial-unrest-ends-at-moulinex. 16. Luddites in ...

Научни трудове, Филология, том 51, кн. 1, сб. А - НАЧАЛО - uni ...

https://science.slovo.uni-plovdiv.net/documents/931150/0/2013_I.pdf/7f0cef53-fe54-484d-ba63-e427510a0e0b

„Спиш ли, събуди се, отвори, Аглика“ (107) – П. К. Яворов, „Павлета де- лия и Павлетица ... Това знаем за неговата биография и научния му път. ... Терзийска 1981; 1991; Тетовска-Троева 1976; Тишева, Колев 2000;. Тодоров 1989 ...

Научни трудове, Филология, том 52, кн. 1, сб. Б - НАЧАЛО - uni ...

https://science.slovo.uni-plovdiv.net/documents/931150/0/NT2014-B.pdf/e45ffd7e-7391-4906-9299-5c748388cbb3

Carus 2007: Carus, A. W. Carnap and Twentieth-Century Thought: Explication ... Austen 1995: Остин, Джейн. Абатството Нортангър. Прев. Надежда.

научни трудове - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/167449/1181731/version/1/file/STATII.pdf

10 Окт 2016 ... Мълчание в зелено – двуезичен сборник с екологична хайку поезия, 2009, София., 88 стр. http://knigabg.com/index.php?page=book&id= ...

научни трудове proceedings - Шуменски университет

http://shu.bg/sites/default/files/Nauchni_Trudove_KD_2014_FINAL.pdf

Сюжетно-ролевата игра и познавателното развитие на децата в предучилищна ... отрицание е в примера don't worry. ... Детската театрализирана игра.

НАУЧНИ ТРУДОВЕ И УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ на доц. Мона ...

http://www.mu-varna.bg/BG/Research/Documents/tek-profesor/mona-stancheva/Resumeta-doc.%20M.%20Stancheva.pdf

Концентрация на разтворите. Моларна и нормална концентрация. Решаване ... Контролна задача върху обемен анализ и концентрации на разтвори.

сборник научни трудове - Шуменски университет

http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/Ubileen%20sbornik.pdf

Ирина Иванова. За превода на въпросителни с не-въпросителни конструкции като ... Боряна Тенчева. К вопросу о рекламе как объект изучения лингвистики ... Дата не е означена. Текстът се ... (http://www.zasada.bg/честит-рожден-.

Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ...

http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/pf/drugi/sbornik-studenti-i-doktoranti_2019.pdf

В учебника на издателство „Булвест 2000” авторите Мария Герджикова, Станка. Вълкова ... Стъпка 4 : Определяне на участниците, разпределение на работни екипи и ... МОН разработват годишни програми за квалификация на.

изисквания към авторите в годишник на унсс и научни трудове ...

http://unwe-research-papers.org/Uploads/Requirements/con_164_1.pdf

УНСС, секцията на изданията и/или чрез електронния адрес за контакт със съвета и координатора ... Постигнати основни резултати (задължително);.

Научни трудове - Висше училище по сигурност и икономика

https://www.vusi.bg/wp-content/uploads/2017/12/f7078_Nau4ni-trudove-2016.pdf

7 Програма на правителството за финансова стабилизация, структурна реформа и икономически растеж. ... не на хлебопекарна- та. ... europa.eu/observatories/eurwork/articles/industrial-unrest-ends-at-moulinex. 16. Luddites in ...

proceedings научни трудове - Научна конференция на Русенски ...

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2018/FOZZG-new.pdf

13 апр 2017 ... Nevin Kyazimova, Sibel Mustafa, Despina Georgieva. 130. 5. ... Kristina Mariyanova, Elena Andonova, Kristina Zaharieva, Teodora Nedeva. 154. 10. ... (Самоубийство от Уикипедия, свободната енциклопедия) ... оповести, че се е родила “Ева”, която е първото клонирано човешко същество.

2016 – Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ...

http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/Sbornik%20stud%20i%20dok%20PF%202016.pdf

Милена Савова, Евгения Иванова. КРИТИЧЕСКИТЕ ... изображения на цветя и животни, като ги залепят еднослойно или двуслойно върху основата(бял или ... (мозайки, гоблени) се използва и нефигуралната композиция. Тя има за обект ... стил на взаимоотношения между учениците и между тях и учителя.

научни трудове scientific works - Университет по хранителни ...

http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/scienwork/scienworks_2015/docs/title_2015_engl.pdf

Maria Doneva, Iliana Nacheva, Alexander Valchkov, Petya Metodieva, Kamelia ... Евгения Василева, Венко Бешков, Цветомила Първанова-Манчева.

2018–Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ...

http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/pf/drugi/sbornik-studenti-doktoranti_2018.pdf

9 Дек 2018 ... математически състезания „Хитър Петър“, „Вергил Крумов”, ... Коледно математическо състезание; МТ „Черноризец Храбър“ и МТ.

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив - СУБ - Пловдив

https://usb-plovdiv.org/2019_obshtestveni_nauki_tom_V/

В изданието (в 4 серии) се публикуват доклади и научни съобщения, представени на научни ... innovations, focusing on the culture and historical heritage of the region; (2) innovations, ... техните страсти и решения, играят ролята на своеобразни хронологични маркери. ... Описва анатомията и физиологи-.

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив - СУБ – Пловдив

https://usb-plovdiv.org/2016_obshtestveni_nauki_tom_II/

6 ноем. 2015 ... “Научни трудове на СУБ – Пловдив” е периодичнo,индексирано, ... за разобличаването на чорбаджиите (условие за класова разплата); ...

финансиране на научни изследвания-2017 - фонд научни ...

https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/6_2017/FNI/Results/Prilojenie_H16_2017.pdf

Каменова. 120000,00. АгроБиоИнститут (АБИ), София. 98. Н16/5. Продукция на биометан от селскостопански отпадъци с последващо култивиране на.

1 - Издања Филозофског факултета - Универзитет у Нишу

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2014/download/1733_ece534f5b552dce5d78bf4de7238507e

7 јун 2013 ... što su recimo Peloponeski i Punski ratovi, ni tridesetogodišnji rat koji je besneo u ... суеверия, масов строеж на храмове, религиозни войни.

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ...

https://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/ref-niz/2016/tsibalija_izvestaj_02_2016.pdf

10 сеп 2015 ... сесија и радних столова/радионица на међународним скуповима; члан је програмског одбора / научног комитета неколицине ...

ПРОТОКОЛ от заседание на Общото събрание на Факултета по ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/224210/1500291/version/1/file/%D0%9E%D0%A1 2019.pdf

31 Окт 2019 ... През мандата е продължено доброто сътрудничество с ДИУУ, ... университет “Св. Климент Охридски” в град Бургас. В началото на ...

годишњак факултета безбедности faculty of security studies ...

http://fb.bg.ac.rs/download/zbornici/Godisnjak%202018.pdf?script=lat

2012; Hankin, Hertz, & Simon, 2011; Perumean-Chaney & Sutton, 2012). У сличном ... Лари Сигел назива, а у који се убраја и организовани криминалитет.

Годишник на Факултета по педагогика 2015 година - Факултет по ...

https://fp.swu.bg/images/Godishnik_2015g_1.pdf

нейните най - скъпи духовни прояви и да запазят непокътнати българските семейни и обществени добродетели”.21. 19 Конев, Ил. Цит. Съч., стр. 56.

Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду - Универзитет ...

http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/issue/download/148/GFF%2044-1%20%282019%29

В. Чајкановић наводи да је камен станац био фетиш највећег националног бога, којег су касније у традицији и у култу заменили. Свети Сава, Марко ...

Наставно-уметничко-научном већу Факултета музичке ...

http://eteze.arts.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/228/Izvestaj%20Komisije%20II%20-%20Marija%20Dumnic.pdf?sequence=2&isAllowed=y

22 сеп 2014 ... уметности и музику Матице српске „Музика и театар: Модалитети ... дискурс формирања градске народне музике; Градска музика у.

зборник радова правног факултета у нишу collection of papers ...

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/ZFull/PF_Zbornik_2019_83.pdf

19 јан 2019 ... врати у своја места, помоћи ћемо [са] веслачима ми Руси и спровешћемо их са робом ... Беч: Писмены ц. к. дворне и државне ... otvaranja pristupnih pregovora i stjecanja punopravnog člana europske „obi- telji“, uz ...

резюмета на трудове - ТУ-Варна

http://www.tu-varna.bg/tu-varnafdd/images/CRAS/DOCENT/ZoyConeva/Pezumeta.pdf

сечението и разгъвка на околната повърхнина на телата. Решението на тези задачи не е ... Равнинни сечения на призма, пирамида. Разгъвки. 1.6.

Трудове на ВТУ, том 28, кн. 2 - Великотърновски университет

http://journals.uni-vt.bg/oldj/f02/VT-RNB-1992-Trudove-VTU-Filologicheski-Ft-Ezikoznanie-t-28-kn-2.pdf

12 юли 2007 ... на простото изречение в немския език ...... Маргарита ПА ЛУКОВА. Размисли върху означаемото на лингвистичния знак според няколко ...

Резюмета на научните трудове

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/99952/765975/version/1/file/rezyumeta_A.Petrov.pdf

български език (Методика на обучението по български език – проблеми на комуникативно ориентираното обучение по български език), обявен в ДВ, бр.

Резюмета на академичните трудове на доц. дпн Сийка ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/103177/782356/version/1/file/Resumeta_S_Chavdarova_Kostova.pdf

Педагогика /Теория на възпитанието, Интеркултурно възпитание/), ... В теорията на възпитанието като традиционна може да бъде разглеждана.

Резюмета на научните трудове, част 6

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/189297/1304154/version/1/file/resumes06.pdf

манипулацията на водачи и катетри. Аневризми на л абдоминалната аорта. 67. Аневризмите на абдоминална ка и да изолират аневризмата. та аорта ...

РЕЗЮМЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА Д-Р ИГНАТОВА Д-р ...

http://mu-varna.bg/BG/Research/Documents/doc%20nervni%20bolesti%20kandidati/REZUME%20NA%20NAUCHNITE%20TRUDOVE_V.%20Ignatova.pdf

Публикацията “Хеминеглект, хемианопсия и признаци на Герстманов синдром при лобарен паренхимен паренхимен мозъчен кръвоизлив - описание на.

Резюмета на научните трудове, част 1

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/189291/1304130/version/1/file/resumes01.pdf

RICA - Right internal carotid artery (Дясна вътр. каротидна артерия). LICA - Left internal carotid artery (Лява вътр. каротидна артерия). АД - аортна дъга.

1 Резюмета на научните трудове на на гл. ас. д-р Ренета ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/79433/626525/version/1/file/Rezumeta_R_Kileva.pdf

немски и български текстове на официални документи, както и от преводни ... на издадения по-късно от съавторките “Речник на неверните приятели на.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.