общински съвет - Община Девин

1 Окт 2019 ... 1. Избира временно изпълняващ длъжността кмет на община ... мандата – 25.10.2019 г., до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

общински съвет - Община Девин - Свързани документи

общински съвет - Община Девин

https://www.devin.bg/files/Resheniq_OS/2019/resheniq20191001.pdf

1 Окт 2019 ... 1. Избира временно изпълняващ длъжността кмет на община ... мандата – 25.10.2019 г., до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

tom i - общ устройствен план на общинa девин - Община Девин

https://www.devin.bg/files/OUP/OUPO_Tom1.pdf

Родопи и по поречието на река Въча са предпоставката за заселване на ... ниските изкупни цени на продукцията, липсата на пазари, които в ... това, близостта до язовир Цанков камък създава условия за спорт, отдих и развлечения. В селата в общината са налице къщи за гости, които в съчетание с ...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ П Р О Т О К О Л ...

http://www.beloslav.org/inc/service/service.download.file.php?fid=5788

Г-н Д.Иванов- Едната докладна е за договора с „Белфери” ЕООД. ... помощ Доктор Иван Димитров – Булдент – Варна” ЕООД, ЕИК 201371054,.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е ВГ Р А Д ... - Община Ботевград

http://old.botevgrad.org/images/Dokumenti/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/Arhiv_reshenia/resenia_2005.pdf

ботурче есенно (есенна циклама) бр. 1,00. - плодове 100 г 2,00 ... от ПЗР на ЗОС на общински имот,находящ се в Читалище ―Събуждане‖-с.Врачеш ...

Сканирано изображение - Общински Съвет - Ценово - Община ...

http://obs.tsenovo.eu/sites/default/files/documents/DZ-67-09-12-2019.pdf

от д-р Петър Георгиев Петров. Кмет на Община Ценово, област Русе ... развитие на читалищната дейност в Община Ценово за 2020 г. Тази програма е ...

Приложение № 1 - Столичен общински съвет - Столична община

https://council.sofia.bg/documents/20182/688951/Pr.1-R.6.pdf/5a7d4e2e-66b1-48cb-a2cb-399d6997ef04

6 ян. 2019 ... „Европейски музикален фестивал“ се провежда ежегодно от 2001 г. досега с ... в България и едно от водещите филмови събития в Централна и Източна Европа. След ... инструмент, за човешки глас по свободно избран текст, за ударни и струнен ... струнен квартет и струнен оркестър.

Приложение - Столичен общински съвет - Столична община

https://council.sofia.bg/documents/20182/742182/P. - R.386.pdf/9cd44917-b6f8-40ae-94c6-060e79151c50

изработване на подробен устройствен план — парцеларен план за ... квартали 65, 66, 67, 68 и 69 е „Жм3” – жилищна зона с малкоетажно застрояване, детска площадка, ... Държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид.

Приложение № 1д - Столичен общински съвет - Столична община

https://council.sofia.bg/documents/20182/767455/R.554-Pr1%D0%B4.pdf/550fc624-7ef7-4754-bde1-b91e80da8a44

IBAN - BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката - UNCRBGSF,. „УниКредит ... /пощенски код, град/село, община, квартал, улица Ne/бл., ап./. 4.

Oli~IIHA KA3AH.JlbK - Общински съвет Казанлък - Община ...

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2016-11/Po_t_11_815_2016.pdf

следните трасета: • От "Кауфланд" в район "Западен" по бул. ... принадлежности, от злато, сребро, бронз, желязо и гривна. • Сарафовата ... отговори са „тренировки“, „фитнес“ и „спорт“, които могат да бъдат обединени под общ.

закл ючение - Столичен общински съвет - Столична община

https://council.sofia.bg/documents/20182/54971/Pr-R563.pdf/1b98746d-f8d6-4395-9ed3-992e825dbf7c

съхранение на болнично бельо: габаритни размери 24/46/205. 1 ... девет хиляди четиристотин осемдесет и четири) дева с ДДС. съгласно договор Хи.

Page 1 | Общински съвет ОБЩИНА "Родопи" ОДОБРЕНо с ...

https://www.rodopi-bg.org/docs/naredbi/NBNNCIOS_05.2018.pdf

Предмет на тази наредба са наемните цени при отдаване под наем на ... 6.7. Авторемонтни и авто-тенекеджийски | 2.00. 1.90 | 1.70 1.60 услуги. 6.8.

Годишна програма - Общински съвет Казанлък - Община Казанлък

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2019-12/Godishna_programa_2020.pdf

11 Дек 2019 ... 20,00 помещение за пощенска станция в сградата на кметство с. ... гр. Шипка. 025008,025002,025006. 1,309 земеделска земя. 14,00. 11.

Общински съвет на община Правец 2161 град Правец, пл ...

https://pravets.bg/data/news/files/1569989844.pdf

9 септ. 2019 ... Кмет на Община Правец. 4. Изменение на Решение №186 от 25.07.2013 г. на ОбС – Правец, относно утвърждаване на общинската ...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ... - Община Венец

http://www.venets.bg/raw/uploads/files/prortokol_1%282%29.pdf

1. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници. 2. Полагане на клетва от Кмета на общината. 3. Полагане на клетва от кметовете на ...

казан л>к - Общински съвет Казанлък - Община Казанлък

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2017-12/Po_t_13_1698_2017.pdf

Изготвени са данъчна и пазарна оценки на общинските имоти, представляващи 219/819 идеални части от Поземлен имот №414, в местността ...

KA3AHJIbK - Общински съвет Казанлък - Община Казанлък

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/docs2/Po_t_9_1903_2013.pdf

93 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет от Петър Николов Косев – заместник-кмет на Община Казанлък, упълномощен.

надежда - Общински съвет Казанлък - Община Казанлък

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2017-10/Po_t_19_1558_2017.pdf

МКБ: J44.9 ХОББ. МКБ: J43.9 Белодробен емфизем. МКБ: М16.9 Коксартроза. Минали заболявания и операции: 08.2016г: локална ексцизия на лезия от ...

община силистра - Общински съвет - Силистра

http://obs-silistra.com/files/2019/04/dz-09-2.pdf

Венци Венц, Концерт Deep Zone Project и попгрупа "Akcent" - Румъния. Концертът е по проект "Easy Guide - interactive mobile application for promoting the ...

20 dii. r. - Общински съвет Казанлък - Община Казанлък

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2016-09/Po_t_8_699_2016.pdf

информационна система "Лакорда". 2 292. 2 292. 2 292. 2292. 126 ... 5206 Осветление - северен вход-изход на град Казанлък. 9 825. 9 825. 9 825. 9825.

общински съвет - разград п р о т о к о л № 16 - Община Разград

http://razgrad.bg/images/images/Obs_docs/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8/2015-2019/Protokol_16.pdf

да кажа, което е изключително важно, че на 28 октомври, това е петък, от ... Съставът на горите е предимно широколистен – дъб, цер, акация, черен ...

общински съвет - разград п р о т о к о л № 45 - Община Разград

http://razgrad.bg/images/images/Obs_docs/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8/2015-2019/protokol_45.pdf

обхващащ бившата жандармерия, за който бяхме гласували преди време, може би преди две ... Колко? 17 на брой обекти – Лафка. Занимават се с широк кръг от ... изслушване на следващия работен ден - 13.08.2018 г. На второ ...

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК ...

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2019-02/Po_t_24_2588_2019.pdf

КАЗАНЛЪК. ДОКЛАД по чл.93 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък.

община варна - Общински съвет – Варна

https://varnacouncil.bg/wp-content/uploads/2017/10/resh_35_02031011.07.2002.pdf

на ОбС, Общински съвет – Варна освобождава Живко АСЕНОВ Гюров като заместник председател ... Нанев Варчев. /резултати от ... дейност работят извън определеното от Община Варна работно време органите на Община ...

община казанлък ос - 45 - Общински съвет Казанлък

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2017-10/Po_t_20_1561_2017.pdf

Леко усилен съдов белодробен рисунък двустранно паракардиално, както при застойни промени. К.д.синуси - свободни. Сърдечна сянка - срединно ...

интегриран план - Община Девин

http://www.devin.bg/files/IPGVR/IPGVR.pdf

отглеждането на ягоди, малини, лечебни и етерични растения. ... „Балдаран спринг“ АД е компания за бутилиране на изворна вода от извор Балдаран,.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ... - Община Девин

https://www.devin.bg/files/2017/Izbori_2017/Izbiratelen_spisak.pdf

ВИКТОР КАМЕНОВ МАСЛИЕВ. ВИКТОРИЯ АСЕНОВА КИСЬОВА. ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВА КИСЬОВА. ВИКТОРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ВЕЛЕВА. ВИЛДАН ...

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ... - Община Девин

https://www.devin.bg/files/OPR1420/Strategia_turizam2014_2020.pdf

условия за обитаване на района от мечки, сърни, елени, лисици, вълци, диви свине, диви кози, зайци ... малкото места в Родопите, населявани с диви кози. Представители ... обаче, изобщо не разглеждат възможностите за лов и риболов, или конен и спелео туризъм. ... Провеждане на майсторски клас по.

ОБЩИНА ДЕВИН – Фирми от Интернет ХОТЕЛИ И ЗАВЕДЕНИЯ ...

https://sm.government.bg/upload/files/Devin-firmi_Internet.pdf

Издателска Къща Братска Любов ООД. Девин, ул. Явор № 6. 030414065. Издателства, издателски къщи и фирми. Филев - Хаджийски СД. Девин, ул.

П Р О Т О К О Л № 7 - Общински съвет – Варна

https://varnacouncil.bg/wp-content/uploads/2017/03/protokol7_200416.pdf

извън работно време, особено в събота и неделя. Аз самия не ... ‚Лафка“ и са се превърнали в малки супермаркети, където се продава не правомерно ...

П Р О Т О К О Л № 28 - Общински съвет – Варна

https://varnacouncil.bg/wp-content/uploads/2017/03/prot_28.pdf

включена в дневния ред, когато дойде време за тази точка ще Ви дам ... „Лафка“. Тъй като днес получих отговора, ще се запозная подробно с ... да бъдат прехвърлени с друго работно място и тези останалите бройки, които са 8, 5 ...

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

http://www.sopa.bg/request.php?3169

план и Подробните устройствени планове на Младост 1, Младост 1А, ... Столична община, област София - град, до промяна на Общия устройствен ... застрояване на видовете територии, устройствени зони и самостоятелни.

П Р О Т О К О Л № 20 - Общински съвет – Варна

https://varnacouncil.bg/wp-content/uploads/2017/07/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B-%E2%84%96-20-%D0%BE%D1%82-2627.07.2017-%D0%B3..pdf

27 юли 2017 ... и във всичките си действия да се ръководя от интересите на ... План за застрояване за обект: „Базова станция на Globul ... да напише марката на автомобила и номера на автомобила. ... аз няма как да го скрия.

П Р О Т О К О Л - Общински съвет – Варна

https://varnacouncil.bg/wp-content/uploads/2017/04/prot_17_2009.pdf

ви е раздаден и с допълнителните текстове изписани с черен курсив. ... продължаваме със строителството на нов закрит басейн на Кауфланд. Това ... започне на чисто може и утре сутринта, може и в петък сутринта, може и в ...

П Р О Т О К О Л № 33 - Общински съвет - Силистра

http://obs-silistra.com/files/2018/protokol_33-25.01.2018.pdf

25 ян. 2018 ... точките, като Председателят на Общински съвет – Силистра д-р ... погледне един компютър струва на Технополис примерно 450, ...

П Р О Т О К О Л № 37 - Общински съвет – Варна

https://varnacouncil.bg/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B-%E2%84%96-37-%D0%BE%D1%82-30.01.2019-%D0%B3.pdf

30 ян. 2019 ... също така давам думата за мнения и съображения за включване на точката ... въззивна жалба на Община Варна срещу разпределението на сумите ... (4) – даване на съгласие за предоставяне за стопанисване, ... съм видял в София и Пловдив, че почти на всяка улица има отделен.

П Р О Т О К О Л № 39 - Общински съвет – Варна

https://varnacouncil.bg/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B-%E2%84%96-39-%D0%BE%D1%82-24.04.2019-%D0%B3..pdf

24 апр 2019 ... 39. Тридесет и деветото заседание на Общински съвет – Варна, под ... като в любовта. Трябват ... наближаващия туристически сезон.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.