Кампания "Да изчистим България заедно ... - Община Ситово

творчество „Фолклорна ма- гия“, Банско 2019 г.! С гордост можем да ка- жем, че сме Лауреат на първа награда в категория. „Фолклорни виртуози“ с Гра-.

Кампания "Да изчистим България заедно ... - Община Ситово - Свързани документи

Кампания "Да изчистим България заедно ... - Община Ситово

http://www.sitovo.bg/wp-content/uploads/2020/01/broj-7-8-2019-g.-1.pdf

творчество „Фолклорна ма- гия“, Банско 2019 г.! С гордост можем да ка- жем, че сме Лауреат на първа награда в категория. „Фолклорни виртуози“ с Гра-.

Договор от дата 05.12.2018 г. с "A1 България" - Община Велико ...

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/document/590/6349/Dogovor_05.12.2018-A1-Elektronni_suobshtitelni_uslugi-ZP.pdf

о Възможност за провеждане на разговори на абонатите в роуминг; о Осигуряване на ... о Възможност за активиране и деактивиране на услугата Роуминг за определени абонати; о Издаване на ... ЕАД (Mtel). - Към абонати на ...

2020 г. - Община Ситово

http://sitovo.bg/wp-content/uploads/2017/01/opudo-sitovo-2014-2020.pdf

На изток общината граничи с Община Силистра, на юг с Община Дулово, на ... Използват се метални контейнери тип ”Бобър” 1,1 куб.м – 229 броя и пластмасови ... отпадъците от бетон, тухли, керемиди и т.н. след натрошаване е ...

ОБЯВЛЕНИЕ РС №4/06.02.2018 г. - Община Ситово

http://www.sitovo.bg/wp-content/uploads/2018/03/objavlenie-rs--4-06.-02.-2018-g.pdf

6 мар 2018 ... Възложител: „ ДЕСТАН „ ЕООД ,. Седалище: гр.София, общ.Столична, ж.к.”Връбница”№2, бл.604, ап.34. ЕИК по Булстат: 118521428.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - Община Ситово

http://www.sitovo.bg/wp-content/uploads/2017/02/izbiratelen-spisak-26-mart-2017.pdf

26 мар 2017 ... ЦВЕТА ТЕМЕЛАКИЕВА ВУЧКОВА. ЮЛИЯН ИВАНОВ ... ЙЪЛДЪЗ ЛЮТВИ НИЯЗИ. КАДРИЕ ШЕРИФ ... МЮБЕЯН ФАХРЕДИН ЙЪЛДЪЗ.

Наредба за определянето и ... - Община Ситово

http://www.sitovo.bg/wp-content/uploads/2017/04/obshtinski-savet.pdf

(Отм. с Решение №23 / 31.03.2017г. на ОбС - Ситово)ефективно ... 8. за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници ...

Пълен текст - Община Ситово

http://www.sitovo.bg/auctions/%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%9E%D0%9D%D0%98%20%D0%9E%D0%9E%D0%94%20%D0%B3%D1%80.%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0.PDF

Обикновен повет. Кучешкки дрян. Carpinus orientalis Mill. Celtis caucasica Willd. Cercis siliquastrum L. Clematis vitalba L. Cornus sanguinea L. Corothamnus ...

Приемане на Наредба за реда и условията за ... - Община Ситово

http://sitovo.bg/wp-content/uploads/2017/01/20160614-08-09-63-dokl.-zapiska-s-motivi-i-proekto-naredba-za-otgl.-na-zhivotni.pdf

Наредба № 10/01.04.2015 г. за условията за регистрация и реда за ... регистрацията на пчелина в кметството или кметското наместничество;.

Общински план за развитие на Община Ситово за периода 2014

http://sitovo.bg/wp-content/uploads/2017/01/obshtinski-plan-razvitie-sitovo-2014-2020.pdf

Разработване на пакет от инструменти за стимулиране на бизнеса на местно ниво; ... Градинска овесарка, Тръстиков блатар и др. ... Етнографска експозиция с добруджанска къща и мелница към нея - началото на ХХв. и края.

различни заедно вървим по пътя към училището ... - Община Русе

https://www.ruse-bg.eu/uploads/files/projects/nastoyashti/%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF.pdf

2 февр. 2018 ... прилагане на разнообразни методи и форми на работа , засилване на ... Формирано бе национално самосъзнание чрез интерактивни методи - презентации на исторически, културни и природни забележителности на Русе и ... взаимодействие в детската градина и началното училище» -.

Четем заедно, растем заедно! - Асоциация „Българска книга“

https://www.abk.bg/attachments/download/646

национална телевизия, azcheta.com. „Походът на книгите“ е част от календара на културните събития на Столична община за 2018 г. www.abk.bg.

"Читателски практики в България 2014 г.", проф. Александър ...

http://www.abk.bg/attachments/download/420

ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ 1/1(%). 38. 16. 3 6. 38. 2014. Всеки ден Поне веднъж на седмица Няколко пъти в годината По-рядко Никога или ...

Вестник "Българска гора" - Съюз на лесовъдите в България

http://bulgarian-foresters.org/files/newspaper/public/68/newspaper.pdf

видове трюфели се развиват единствено в горска среда в симбиоза с доста дървесни видове. Практиката от последно време показва, че трюфелите.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - Народно читалище"Просвета-1862"

https://prosveta1862.com/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94%20%281%29.pdf

читалището в Съюза на народните читалища и за размера на членския внос. Не са докладвани от председателя на Настоятелството другите решения ...

България и Европа - Държавна агенция "Архиви"

http://www.archives.government.bg/uploaded_files/Album%20BG%20BG_EU%20net.pdf

нар швейцареца Люсиен Шевалас. Главен архитект е швейцарецът. Якоб Хайнрих Майер. Пловдивско- то изложение е открито на 15 ав- густ 1892 г. с ...

{.0v"/-0{7."(" - Обществени поръчки - Община Пловдив

http://op.plovdiv.bg/uploads/files/20170215XaWt4458920/13462017112004_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94.PDF

15 февр. 2017 ... „Булкарго” ООД с вх. No21/17.03.2017г., 10,07 часа;. 3. „Д.Д.Д. – 1” ООД с вх. №22/17.03.2017г., 11,48 часа;. 4. „Пали Пест Протект” ЕООД ...

ЗАЕДНО– Пловдив е всички цветове! - Община Пловдив

https://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2015/07/broi45.pdf

Програмата на. Пловдив – Европейска столица на културата. 2019 включва над 300 проекта. Градът ни ще отпраз- нува най-престижната културна ...

кмет на район "надежда": инж. димитър димов - Столична община

https://www.sofia.bg/documents/20182/5768846/prilojenie.13.2.Nadejda.pdf/f7aeb6ca-522c-41d2-ae58-1ca2dc8a5414

224613048 54 СОУ "Свети Иван Рилски", гр. София, ж.к. "Лев Толстой", ул. "Йордан Хаджиконстантинов Джинот" № 38. 49. 224613049 54 СОУ "Свети ...

Родолюбие - Читалище "Напредък - 1870" - Община Лясковец

http://napredak.lyaskovets.net/documents/publications/Rodolyubie.pdf

„Земя, като една човешка длан. Но ти за мен си цяло мироздание, че аз те меря не на разстояние, а с обич, от която съм пиян.” Георги Джагаров ...

Вдъхновение - Читалище "Напредък - 1870" - Община Лясковец

http://napredak.lyaskovets.net/documents/publications/Vdahnovenie.pdf

танцува нежна обич в твоите две очи. Не виждам светлина ... Нощта не иска твоите сълзи, а спомените ... но виждам над главата ти окръжност. Тя свети с ... Не искам! Аз съм живо сърце на човек. Своите пориви как да потискам,.

Актуализиран Общински план за развитие на община "Родопи"

https://www.rodopi-bg.org/docs/planove/aktualiziran_OPR_2017-2020.pdf

Нискостеблени 494 - 05. 6. Тополови ... отглеждат ябълки, праскови, череши, круш, кайсии, ВИШНИ, дали орехи и бадеми - варират от 1 да 18 дка при ...

Page 1 | Общински съвет ОБЩИНА "Родопи" ОДОБРЕНо с ...

https://www.rodopi-bg.org/docs/naredbi/NBNNCIOS_05.2018.pdf

Предмет на тази наредба са наемните цени при отдаване под наем на ... 6.7. Авторемонтни и авто-тенекеджийски | 2.00. 1.90 | 1.70 1.60 услуги. 6.8.

Преплетени чувства - Читалище "Напредък - 1870" - Община ...

http://napredak.lyaskovets.net/documents/publications/Prepleteni_chuvstva.pdf

Нека да почувствам от дланите ти топлината! Може би ще изтриеш ... Виж, хвърчилото литна от шарки - нагоре. ... щом станах аз баба. На внучета ...

Договор от 15.09.2017 г. с "ФИДУС" - Община Велико Търново

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/document/511/5001/Dogovor_Fidus_OOD_Dostavka_HRASTI_DURVETA_15.09.2017_zal.podpis.pdf

15 ноем. 2017 ... Ливадна метлица. / - 5 %. Festuca rubra rubra/. Червена власатка. /- 10%. Неприложимо 1 кв.м. 12,00. 2. Тревен чим за сенчести места.

Златни медали за ТА"Карнота" и Габриела ... - Община Карнобат

https://karnobat.acstre.com/inc/service/service-download-file.php?fid=4875

16 септ. 2019 ... "Агрошанс Комерс" ЕООД. НАЕМА ПОД ... но придвижване на ав- томобилите и ... мационни системи на фрегата"; младши оператор на ...

"Темпо Транс" ЕООД - Община Суворово

http://profile.suvorovo.bg/files/orders/dog_TT.pdf

30 Окт 2018 ... ИЗПРАТЕН: 30.10.2018 09:50. СТАТУС: ИЗПЪЛНЕН https://bankonweb.sgeb.bg/corporate/page/default.aspx?user_id=7c6e37fe35ad41959.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

http://so-oborishte.com/wp-content/uploads/2016/01/protokol-31.pdf

„Мебелна фабрика” ЕООД – 43634,62 лв. (четиридесет и три хиляди, шестстотин тридесет и четири лева и шестдесет и две стотинки) без ДДС или ...

Айтос "Айгипс България" ЕООД гр. Айтос, Промишлена ... - Оргахим

https://www.orgachim.bg/wp-content/uploads/2018/06/List-of-tinting-machines-2017-ready.pdf

"Медиком‚ ООД гр. Велико Търново, бул. "България"21;. Русе, ул.“Прага” 5. "Praktiker" гр. Велико Търново, ул. "Магистрална" 17. "Професионал" ЕООД гр.

"уолтопия"ад - Община Летница

http://www.letnitsa.bg/upload/users/user_9/2017-06/UBEDOMENIE_ZA_INBESTICIONNO_PREDLOZENIE.pdf

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0887093992 ; [email protected] ... собственост на Възложителя, в които има изградени производствени сгради.

{.0v"/-0{7."(" - Община ПЛОВДИВ

http://op.plovdiv.bg/uploads/files/20170215XaWt4458920/13462017112004_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94.PDF

15 февр. 2017 ... „Булкарго” ООД с вх. No21/17.03.2017г., 10,07 часа;. 3. „Д.Д.Д. – 1” ООД с вх. №22/17.03.2017г., 11,48 часа;. 4. „Пали Пест Протект” ЕООД ...

българия - Община Пещера

https://www.peshtera.bg/attachments/article/973/Rod_iskra_br_17-2012.pdf

27 септ. 2012 ... ПОКАНА ОТ. НЧ „РАЗВИТИЕ - 1873“. ОБЩИНА ПЕЩЕРА набира доброволци за участие в Доброволното формирование на община ...

шампиони на българия! - Община Вълчи дол

https://www.valchidol-bg.com/docs/2016/vestnik/vestnik_ekip2000-06.2016.pdf

средства на НЧ ”Зора-1928” - с. Караманите през ... ПРОДАВАМ фризер :”Зануси” с 3 чекмеджета ... 250х185 см, голяма ракла, 5 възглавници, тъмно и ...

с българия в сърцето - Община Каварна

http://www.kavarna.bg/umbraco/surface/DownloadService/download?id=4424

“С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО“. КАВАРНА – 13 – 15 май 2016. І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБОРА. За тринадесета поредна година в съвременната история на ...

" ^r*r"p - Община Добрич

http://dobrich.bg/files/upload/transport/238.pdf

Техномаркет | 7.26 | 8.26 10.26 11.26 12.26 13.26 14.26 16.26 11.26 18.26. Хиподрум. 7.27 | 8.27 10.27.11.27 12.27 13.27j14.2716.27 17.27 18.27. Кулата.

"Млад Фермер 2019" В Карнобат се проведе - Община Карнобат

https://www.karnobat.acstre.com/inc/service/service-download-file.php?fid=4445

20 мар 2019 ... борса, която се проведе на 20 март в Карно- бат. ... на мед. Момичетата и момче- тата разказаха, кол- ко интересно е било и по време на ... видят пчелен прашец, опитали са от ... ИЗКУПУВАНЕ на автомобили, бу-.

трети март - национален празник на българия - община твърдица

http://www.tvarditsa.org/Vestnik/TvG_br_2_2016.pdf

23 мар 2016 ... със себе си разсад на различ- ни сортове ... хозите да унищожават лозови- те насаждения ... ните лозови пръчки, за да не отнемат ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.