ИСА 2000 - Община Смолян

8 авг. 2017 ... Относно: открита процедура за възлагане на обществена ... строителната механизация и транспортните коли. ... Изпълнителят трябва да осигури всички средства ( защитни, изолационни покривала и т.н.) ... камерите на надлеза до хотел Смолян, надлеза до театъра и надлеза към „Лидл”.

ИСА 2000 - Община Смолян - Свързани документи

ИСА 2000 - Община Смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/2017%20-%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9A%D0%98/05-04-2017%20%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A2%20%D0

8 авг. 2017 ... Относно: открита процедура за възлагане на обществена ... строителната механизация и транспортните коли. ... Изпълнителят трябва да осигури всички средства ( защитни, изолационни покривала и т.н.) ... камерите на надлеза до хотел Смолян, надлеза до театъра и надлеза към „Лидл”.

секция №018 - община смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/05-2019%20%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%20%D0%98%D0%97%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%98/%D0%98%D0%97%D0%91%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9D%D0%98%20%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%A

26 май 2019 ... АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ ... БИСТРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА. БИСТРА СЛАВОВА ... ВАСИЛ НИКОЛАЕВ МУРДЖЕВ.

PDF Файл - Община Смолян

http://www.smolyan.bg/media/content_files/file/2019%20-%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9A%D0%98%20-%202019/2886/1_1_%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1

Заменянето на един вид армировъчна стомана с друг се разрешава само след съгласуване с проектанта. Това трябва да се отрази в екзекутивния ...

секция №013 - Община Смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/05-2019%20%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%20%D0%98%D0%97%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%98/%D0%98%D0%97%D0%91%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9D%D0%98%20%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%A

26 май 2019 ... СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ. СТЕФАН ЙОРДАНОВ ХРИСТЕВ. СТЕФАН МАРКОВ НИКОЛОВ. СТЕФАН МИРОСЛАВОВ САВОВ. СТЕФАН ...

Решение 228 - община смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/reshenia/%21%21%21%20%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%E2%84%96218%20%D0%94%D0%9E%20%E2%84%96241/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20228.pdf

вписани в Националния публичен регистър на народните читалища и читалищните сдружения към Министерство на културата, съгласно. Приложение ...

протокол № 4 - Община Смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/2016%20-%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9A%D0%98/11042016%20-%20%D0%9C%D0%98%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90%20-

поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита ... съобразен с разходните норми на СЕК, Уедрени сметни норми и Трудови норми.

протокол - Община Смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/2018%20-%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9A%D0%98%20-%202018/2162/14032018/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE

23 ноем. 2017 ... На база на получения списък на участниците в производството и представените оферти ... създаване на подробна снимка на релефа и ситуационните елементи, местоположение ... МВР. При необходимост съвместно с конструктора ще оглавяват ... почивна база на „Българска захар“.

секция №087 - община смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/10-2019%20%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%20%D0%98%D0%97%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%98%202019/10-2019-%D0%98%D0%97%D0%91%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9D%D0%98%20%D

27 Окт 2019 ... ДОРА АНАСТАСОВА КИНКОВА ... ЗЛАТКА АНАСТАСОВА ДУРЕВА. ЗЛАТКА АТАНАСОВА ... ТОДОР АНАСТАСОВ ЧАКЪРОВ. ТОДОР ...

секция №047 - Община Смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/10-2019%20%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%20%D0%98%D0%97%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%98%202019/10-2019-%D0%98%D0%97%D0%91%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9D%D0%98%20%D

27 Окт 2019 ... ВАЛЕНТИНА АНАСТАСОВА МАРИНСКА. ВАЛЕНТИНА ... ВАСИЛКА АНАСТАСОВА ВАНГЕЛОВА ... ТОДОР АНАСТАСОВ ВЕЛИЧКОВ.

ОБЩИНА СМОЛЯН ДОГОВОР

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/2016%20-%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9A%D0%98/12032016%20-%20%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%

(1) Общата цена за изпълнение на възложените СМР, определена съгласно Ценовото ... документация, извършени работи, труд, вложени материали, механизация, гориво, транспорт, ... Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна ... Полагане и дюбелиране на топлинна изолация от XPS,.

докладна - Община Смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/0%20-%20%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%95%D0%9D%20%D0%A0%D0%95%D0%94%20%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A1/10052018/08.pdf

доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Смолян през ...

поръчката - Община Смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/2018%20-%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9A%D0%98%20-%202018/1973/15012018/%D0%9E%D0%9F4/%D0%9F%D1%80%D0%

21 Дек 2017 ... Предвижда се монтаж на нова видео-домофон на инсталация, която включва външно ... Доставка и монтаж на ключ девиаторен. 10А.

секция №031 - Община Смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/10-2019%20%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%20%D0%98%D0%97%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%98%202019/10-2019-%D0%98%D0%97%D0%91%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9D%D0%98%20%D

27 Окт 2019 ... ЙОВКО ЛАМБРЕВ ЙОВКОВ. ЙОРДАН СЕРГЕЕВ ХРИСТЕВ. ЙОРДАН ЩОНОВ ЩОНОВ. ЙОРДАНА АНАСТАСОВА БОЯДЖИЕВА.

протокол № 3 - Община Смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/2018%20-%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9A%D0%98%20-%202018/2263/21092018/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE

околната среда по-ниска от 5°С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други ... Материалите, които се използват при асфалтови работи са едрозърнест скален материал, ... емулсия и да се положи плътен асфалтобетон;.

технически спецификации - Община Смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/2018%20-%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9A%D0%98%20-%202018/2263/2_1_%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D

44 Демонтаж на тротоарни плочки м2. 45 Подложка с ... 46 Направа тротоар от тактилни плочи 30/30/5 на цим.р-р м2 ... цена в лева без ДДС. 1.

fspkm_21-31-00-000 - Notepad - община смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/obqvi/6c1ee1e03932b1b8271260a1c2dae06a.pdf

БОРИС БОЖИНОВ ГАЗЯНОВ. БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ... МАРИНА ГЕОРГИЕВА БОЖИНОВА. МАРИНА ... ФАТМЕ МОХАРЕМОВА ХАРДАЛОВА. ФАХРИЕ ...

на Община Борино - РИОСВ-Смолян

https://smolyan.riosv.com/upload/_documents/_borino.pdf

Борино е разположен язовир около който вече има изградени жилищни сгради. ... 26 Изграждане на къща за гости в имот с номер 034081 в ... 69 МВЕЦ “Гребенец” на река Въча. Девин гр. ... 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища. 103,41068. А ... деликатес на много висока цена. В страните от ...

fsppr_21-31-00-000 - Notepad - Община Смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/obqvi/a544b3c7b4a7fcf83fdfa057b27ca247.pdf

БЛАГОВЕСТ ВЕСКОВ ЯНЕВ. БЛАГОВЕСТА ИЛКОВА ... ВЛАДИМИР БИСЕРОВ СТРАХИНСКИ. ВЛАДИМИР МАКСИМОВ КРАСИМИРОВ. ВЛАДИМИР ...

Ценово предложение - Община Смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/2017%20-%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9A%D0%98/05-04-2017%20%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A2%20%D0

Обща цена за изпълнение: 386 420,34 (Триста осемдесет и шест хиляди четиристотин и двадесет лева и ... Машинно почистване на улична канализация до Ф300 мм м ... ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП НА PVC ТРЪБА Ф110 м.

PROTOKOL 56 ObS 15082019 - община смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/0%20-%20%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A1/2019/%E2%84%9656%20%D0%BE%D1%82%2015_08_2019%20%D0%B3_/PROTOKOL%2056%20ObS%2015082019

15 авг. 2019 ... ДАНЧО КИРЯКОВ: Да не е първа точка, да е последна. ... Разрешение за формиране на паралелки и групи с брой на учениците и ... ще направя един коментар на една публикация във вестник. „Отзвук“ на 5 август.

Декември 2019 - община смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/kultura/%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%AF%D0%92%D0%98%20%D0%98%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98/2019/%D0%94%D0%B

Културни прояви и празници за месец декември 2019 г. ПРОГРАМА. 01 – 31 ДЕКЕМВРИ 2019 г. В рамките на работното време на музея. Регионален ...

Предложение за изпълнение на поръчката - община смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/2017%20-%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9A%D0%98/05-04-2017%20%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A2%20%D0

15 авг. 2017 ... „България“ /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/ , гр. ... Временните знаци се поставят на преносими стойки, устойчиви срещу преобръщане от ... винкел, алумниев мастар, ъглошлайф за рязане на настилки.

наредба за организацията и контрола на ... - Община Смолян

http://www.smolyan.bg/media/content_files/file/obsyjdania/2_%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90%20%D0%97%D0%90%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%90%20%D0%98%20%D0%9A%D0%

Раздел ІІІ: Паркиране в зони за кратковременен престой;. Раздел ІV: ... (2) Генералният план за организация на движението се разработва за цялата ... Транзитното преминаване на товарни МПС и автобуси от извънградския ... пътни знаци Д11 (начало на населено място) и Д12 (край на населено място).

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ От Участник ... - Община Смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/2017%20-%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9A%D0%98/05-04-2017%20%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A2%20%D0

Обща цена за изпълнение: 1 077 902.61 лв./Един милион седемдесет ... Машинно почистване на улична канализация до Ф300 мм. М. 160.00. 8.80. 1 408.00 ... ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП НА PVC ТРЪБА Ф110 м. 175.00. 5.55.

От Участник: „АРТСТРОЙ“ООД Седалище и ... - Община Смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/2018%20-%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9A%D0%98%20-%202018/1973/15012018/%D0%9E%D0%9F4/%D0%A6%D0%B5%D0%

Обща цена за изпълнение: 1 070 721,90лв. без ДДС с включени 10% непредвидени ... Изчукване на компрометирана мазилка по бетонов цокъл на дворна ограда м2 ... 8482300000 Демонтаж мозаечни плочи m 2. 36.60. ТРУД: р.н.

доклад за съответствие и преглед на ... - Община Смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/budget_i_finansi/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%20%21/%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%20%D0%98%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98/2012/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%

1 Окт 2012 ... мрежово оборудване за нуждите на Община Смолян. . ... Сключен е договор с фирма „Чечосан” ЕООД, на база най-ниска оферта, на.

ОБЩИНА СМОЛЯН – ФИРМИ ПО ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛСТВО ...

https://sm.government.bg/upload/files/Smolyan-firmi_Internet.pdf

Кондор - ГР ООД. Смолян, бул. Родопи № 57. 030162817. Хранителни ... Недвижими имоти - агенти. Фондация За децата на Родопите. Смолян, ул.

Справка за прекратените категоризации на ... - Община Смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/turizam/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B

5 апр 2017 ... Пампорово,местност Райковски ливади. Венид Пампорово ООД. 102834204 Ди Ен Ем ЕООД ... 5.04.2017 ресторант Малина. Пампорово.

От участник: „Дюлгер” ООД Седалище и адрес ... - община смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/2018%20-%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9A%D0%98%20-%202018/1973/15012018/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB

15 ян. 2018 ... ОБШИВКА СЕДЯЩИ ОЛУЦИ (КОРИТА) ОТ НЕРЪЖДАЕМА ДАМА РИ НА ... Монтаж и ПНР на външна ел. сирена с флаш лампа ... Доставка и монтаж иа тоалетна мивка, комплект с метален ... уплътни посредством иглени вибратори до излизане на циментово мляко и преустановяване на.

културен календар за 2018 година - Община Смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/kultura/KK-2018.pdf

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2018 ГОДИНА. ЯНУАРИ ... Пленер по фотография „Смолян – перлата на Родопите“. РБ „Николай ...

общински план за развитие 2014 – 2020 - Община Смолян

https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/strategicheski_programi/OPR%20-%20SMOLYAN%202014-2020.pdf

Агушевите конаци са със статут на паметник на културата с национално значение от 1964 г. Момчилова крепост. Момчиловата крепост се намира край ...

Page 1 - РЗИ-Смолян

http://www.rzi-smolyan.com/registri/OOP_collected.pdf

31 Окт 2019 ... "Рубелла Бюти" АД. 20100903135604/. 2010г. гр. ... зона. Чепеларе; _; _ Чепеларе съхраняване на вода за питейно- битови нужди.

доклад - РИОСВ-Смолян

https://smolyan.riosv.com/upload/_documents/KAFADARCI%20OS.pdf

самобайка (Glechoma hederacea), малини (Rubus idaeus), бял равнец (Achillea millefolium) (Kirby, 1903, South, 1920). Единствено на остров Родос се ...

Обобщен протокол - вик еоод смолян

https://www.vik-smolyan.com/media/content_files/file/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB04072017.pdf

ИС 48/05.05.2017 год., постъпила в 16.55 часа от участника Чечосан“ ЕООД гр. Смолян. IV. Действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване ...

Вещи лица - административен съд - смолян

http://www.ac-smolian.org/contacts/vlp_smolyan.pdf

Васил Димитров Измирлиев, икономика на вътрешната търговия. ... Стефан Томов Радев, машинен инженер – ремонт и експлоатация на трактори, ...

Решение Статус 2 - Районен Съд Смолян

http://smolyanrs.court-bg.org/img/File/December%202018/20185440200317%20%2004-12-2018.pdf

4 Дек 2018 ... Административно-наказателното производство срещу дружеството започва на 06.11.2018г., когато е съставен АУАН за това, че при ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.