Кратка характеристика

Неподходяща форма за деца! Противопоказания ... При едновременно приемане на Бусколизин със сънотворни и противо- епилептични средства ...

Кратка характеристика - Свързани документи

Кратка характеристика

https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/911d.pdf

Неподходяща форма за деца! Противопоказания ... При едновременно приемане на Бусколизин със сънотворни и противо- епилептични средства ...

Кратка характеристика на продукта - Бул Био

https://bulbio.com/media/pdf/bg/characteristics/9.pdf

тежки чернодробни заболявания (декомпенсирана цироза) нефрозен синдром. - респираторен дистрес синдром при възрастни мозъчен оток. 2.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ...

https://bg.gsk.com/media/738404/zentel_spc.pdf

29 май 2017 ... 4.2 Дозировка и начин на приложение. Дозировка. Чревни ... Възраст. Обичайна доза. Продължителност на лечението. Ентеробиоза.

Кратка характеристика на продукта - ИАЛ

https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2019-02-18-113740.pdf

Кумаринови антикоагуланти (фенпрокумoн или варфарин) ... време (INR) при едновременното приемане на кумаринови антикоагуланти с пантопразол.

Кратка характеристика - Medicine.bg

http://www.medicine.bg/public/listovka/1287d.pdf

Всеки флакон съдържа стерилен хипотоничен разтвор без консерванти. съдържащ Carboplatin 10 mg/ml, във вода за инжекции (В.Р.) За помощните ...

Кратка характеристика на продукта

https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2019-02-18-113783.pdf

12 февр. 2019 ... Дозировката при деца трябва да се определи от лекар. Начин на приложение. Таблетките Мезим форте 10000 Ph. Eur. U. трябва да се ...

Кратка характеристика на продукта 400 mg/57 mg/5 ml прах за ...

https://gskpro.com/content/dam/global/hcpportal/bg_BG/pdf/homepage/products/Augmentin/spc-augmentin-457-mg-powd-for-oral-susp-09-jan-2020.pdf

9 ян. 2020 ... При деца < 40 kg тази форма на Аугментин осигурява максимална дневна доза от. 1 000 mg - 2 800 mg амоксицилин/143 mg -400 mg ...

Кратка характеристика на продукта - Framar.bg

https://static.framar.bg/documents/ciprofloksacin-actavis-500mg-kratka-harakteristika.pdf

18 юли 2019 ... Усложнени инфекции на пикочните пътища и остър пиелонефрит. Инхалаторен антракс (профилактика след експозиция и лечение).

Кратка характеристика - Нобел Фарма

http://nobelpharma.bg/upload/17/SPC_Tylol%20Hot%20Ped.pdf

Много редки: ретенция на урината. Хлорфенираминов малеат: Нарушения на кръвта и лимфната система: С неизвестна честота: хемолитична анемия.

кратка характеристика на продукта - Biovet

https://www.biovet.com/bul/products/Furazni%20dobavki/Sodium%20Salicyl%2080%25%20WSP-BG.SPCPI.pdf

коагулопатии, хеморагична диатеза. Да не се използват натриеви салицилати при новородени или телета на възраст по-малка от. 2 седмици. Да не се ...

Page 1 КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ...

https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/CAR1002987d.pdf

КАРЗАП H8 mg/12.5 mg: Всяка таблетка съдържа 8 mg кандесартан Цилексетил и 12.5 mg хидрохлоротиазид. КАРЗАПН 16 mg/12.5 mg: Всяка таблетка ...

ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/micardisplus-epar-product-information_bg.pdf

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба. 6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне. MicardisPlus трябва да се съхранява в ...

приложение iii кратка характеристика на продукта, означения ...

https://www.ema.europa.eu/documents/referral/losec-article-30-referrals-annex-iii_bg.pdf

или дуоденума при рискови пациенти (възраст > 60 год., анамнеза за стомашни и ... Все пак, когато омепразол се дава във високи дози на възрастни ...

кратка характеристика на продукта - Asklep Pharma

http://asklep-pharma.com/media/1315/sedin-inj.pdf

За умерено-дълбока седация и усмиряване на котки, този продукт трябва да се прилага в доза от 50-150. µg медетомидин хидрохлорид/kg телесна ...

кратка характеристика на продукта 1 ... - Asklep Pharma

http://asklep-pharma.com/media/1273/ceftiomax.pdf

6 Странични реакции (честота и важност). При свинете, слаби реакции, като ... или матернотоксични ефекти. Безопасността на продукта при свине и ...

кратка характеристика на продукта - Нобел Фарма

https://nobelpharma.bg/new/wp-content/uploads/SPC_Atorvin_10-mg.pdf

Дози над 20 mg на ден не са проучвани. Хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия. Възрастни. Лечението започва с Аторвин 10 mg филмирани ...

1/4 кратка характеристика на продукт към ... - Asklep Pharma

http://asklep-pharma.com/media/1612/apitraz-spc.pdf

Apitraz 500 mg ленти за пчелни кошери за медоносни пчели. 2. ... Терапевтични показания, определени за отделните видове животни. Лечение на ...

приложение i кратка характеристика на продукта - Europa EU

https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/micardisplus-epar-product-information_bg.pdf

разпределени на случаен принцип за лечение с телмисартан плюс хидрохлоротиазид (835) или само с телмисартан (636). Не е установена ...

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Този лекарствен ...

http://pp.jazzpharma.com/pi/sunosi.bg.SmPC.pdf

16 ян. 2020 ... ... mg/ден) са <1 за мишки (на база NOAEL) и <2 за плъхове и кучета (на база ... обучението и паметта, но индексите за чифтосване и ...

част ib 1 - кратка характеристика на продукта - Нобел Фарма

http://www.nobelpharma.bg/upload/12/SPC_Etodin%20Fort.pdf

ЕТОДИН ФОРТ 400 mg филмирани таблетки. 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ. Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg етодолак ...

Приложение III Кратка характеристика на продукта, данни върху ...

https://www.ema.europa.eu/documents/referral/seroquel-seroquel-xr-associated-names-article-30-referral-annex-iii_bg.pdf

за лечение на големи депресивни епизоди при биполярно разстройство o ... Чувство като че ли сърцето Ви се блъска, тупти силно или пропуска удари.

Кратка характеристика на сортовете, предлагани от ИРГР Садово

http://ipgrbg.com/wp-content/uploads/2018/08/1.REKLAMA_IPGR_SADOVO_2018.pdf

Пшеницата е основна култура в България. Тя заема най-големи площи, но поради ... Най-високодобивния сорт създаван в Садово. ... Най-добрият.

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ПАРИТЕ

https://hermesbooks.com/media/wysiwyg/pdf/za_parite_hrm.pdf

Хр. Управление на вавилонския цар Хамурапи; публикуване на. Законите на Хамурапи, в които има и текстове, регламентира- щи банковата дейност.

Кратка творческа автобиография

http://www.bshc.bg/files/2014/zlatev/CV_Zlatko_Zlatev.pdf

Кратка творческа автобиография. Име: Дата/място на раждане: Настоящ адрес: Телефон: Ел.поща: Златко Златков Златев. 28.07.1952 год./ гр. Варна.

ДОЦ. Д-Р ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА КРАТКА ПРОФЕСИОНАЛНА ...

http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/80/CV_ALEKSIEVA.pdf

“Леге артис” на фармацефти, организирана от “Стинг фарма” и Съюза на фармацефтите в България. - 2002 - 2006 – ИПАЕИ (Институт по публична ...

кратка хроника - Вера Мутафчиева

http://veramutafchieva.net/pdf/222.pdf

Известният френски естественик и лекар Пиер Белон (1517-1565) посещава ... Умира българският книжовник и живописец Пимен Зографски ... 1684. През тази година както пише К. Иречек в Москва са знаели, че , българи, сърби ...

кратка биографија - Шумарски факултет - уким

http://www.sf.ukim.edu.mk/vraboteni/mincev/ivan_minchev_cv_mk_1_2017.pdf

Програма за ограничување и/или искоренување на Зелената Дуглазија во ... Меѓународен проект: Flood Risk Management for “Morava e Binces”, ...

[Version 8, 10/2012] ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ... - Asklep Pharma

http://asklep-pharma.com/media/1558/dexmopet.pdf

Неинвазивни, леко до средно болезнени процедури и изследвания, които изискват усмиряване, седация и аналгезия при кучета и котки. Дълбока ...

повече от 100 000 думи и фрази най-новата лексика кратка ...

https://trud.cc/ReadBookPart.php?path=1574_94b1c45fff934fe3f380f00b975dd163

ния тълковен речник съкровище на големия гръцки езиковед Георгиос ... друг в последните десетина години на “Българо -гръцки речник” на Н. Кара-.

К. КОСЕВ. Кратка история на Българското ... - bulgari-istoria

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/K_Kosev_Istorija_Vazrazdane.pdf

рията на човечеството. Тази забележителна годишнина в световната история съвпада с 1320-ата годишнина от създаването на първата българска ...

Ромите в Благоевградска област Кратка историко-демографска ...

http://roma.swu.bg/BLGR.pdf

Св. Врач – 600 християни, 360 –турци, 150 – цигани, общо 1110. - Смилово – 150 християни ... Те са в постоянно движение и изчезват и за най-малката причина, щом нещо ги дразни, потиска ... се купува булка. Подаръци се правят ...

pdf ПРОИЗВОДСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА

https://www.ncipd.org/index.php?option=com_docman&view=document&alias=4-proizvodstvena-harakteristika&category_slug=administrativno-stopanski-i-finansov-otdel&Itemid=1118&lang=bg

Данни за лицето: 5. ... издадено предписанието – лекуващ лекар, ЛКК, ТЕЛК/НЕЛК) ... При попълване на производствена характеристика във връзка с ...

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕНИКА

http://www.pmgbs.com/wp-content/uploads/2012/12/h-ka-all.pdf

ЦЯЛОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧЕНИКА. 1. Трите имена на ученика: 2. Клас: 3. Училище: Природоматематическа гимназия ...

5. характеристика на участниците - Q-Placements

http://www.q-placements.eu/pdf/results/BULGARIAN/5_required-players-and-their-performance_bg.pdf

Всичко по-горе споменато следва да бъде удостоверено/потвърдено от ... то за ученика е препоръчително предварително да премине интензивни ...

длъжностна характеристика - JL Soft

http://d1211.dnevnik.jlsoft.eu/wp-content/uploads/2016/06/dlajnostna_harakteristika.pdf

заемащи длъжностите “учител” и “старши учител”. ІІ.Изисквания за заемане на длъжността: висше образование, образователно квалификационна ...

Характеристика на минералните води в „СБР-НК” ЕАД

http://nkrehabilitation.bg/files/20120106-rehabilitation-us-mineralnitevodi.pdf

6 ян. 2012 ... Характеристика на минералните води в „СБР-НК” ЕАД. Филиал. Газове ... Вършец. -. -. 0,194. HCO3 – 56. SO4 – 35. Na – 95. 37°. 13. 8,68.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.