ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ

25 авг 2017 ... Только в Европе этим заболеванием страдают около 2 млн., а в странах СНГ –. 2,5 млн. человек. ЧТО ТАКОЕ ЭПИЛЕПСИЯ, ЕЕ ...

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ - Свързани документи

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ

http://gcgp.by/180171945373

25 авг 2017 ... Только в Европе этим заболеванием страдают около 2 млн., а в странах СНГ –. 2,5 млн. человек. ЧТО ТАКОЕ ЭПИЛЕПСИЯ, ЕЕ ...

ЭТИОЛОГИЯ, КЛАССИФИКАЦИИ И ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ

http://igmapo.ru/component/phocadownload/category/5-monografii?download=237

Этиология, классификации и лечение эпилепсии: пособие для врачей. Иркутск: РИО ИГИУВА, 2010. 40с. В настоящем пособии рассмотрен широкий ...

КП № 102 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПАРАЗИТОЗИ ...

https://pirogov.eu/bg/download/851

В66.3 Фасциолоза. Инвазия, предизвикана от Fasciola: • gigantica. • hepatica. • indica. Инвазия, предизвикана от овчи чернодробен метил ...

КП № 113.1 ДИАГНОСТИКА И КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ...

https://pirogov.eu/bg/download/862

ретробулбарна тъкан (С69.6). С71.0 Главен мозък, с изключение на дяловете (лобове) и стомахчетата (вентрикули). Мазолесто тяло (Corpus callosum).

КП № 74 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ...

https://pirogov.eu/bg/download/823

Минимален болничен престой при остър панкреатит (К 85) - 4 дни. КОДОВЕ ... невизуализиране на жлъчния мехур при рентгеново изследване. (R93.2).

КП № 33 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА РИТЪМНИ И ...

https://pirogov.eu/bg/download/782

Пароксизмална тахикардия: • предсърдна. • атриовентрикуларна [АV]. • от атриовентрикуларното съединение. • нодална. I47.2. Камерна тахикардия.

КП № 59 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НАСЛЕДСТВЕНИ И ...

https://pirogov.eu/bg/download/808

Забележка: Започва обикновено преди 20-годишна възраст. Ранна малкомозъчна атаксия с: • есенциален тремор. • миоклонии [атаксия на Hunt].

КП № 67 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПАРКИНСОНОВА ...

https://pirogov.eu/bg/download/816

допаминови агонисти. Те запазват симптоматичния си ефект за различен период от време. Докато бромокриптин запазва този ефект до една година, ...

КП № 37 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБЕН ...

https://pirogov.eu/bg/download/786

КП № 37 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБЕН. ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ С ФИБРИНОЛИТИК. Минимален болничен престой – 3 дни. КОДОВЕ ...

КП № 36 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБЕН ...

https://pirogov.eu/bg/download/785

КП № 36 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБЕН. ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ БЕЗ ФИБРИНОЛИТИК. Минимален болничен престой – 4 дни. КОДОВЕ ...

КП № 39 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БРОНХОПНЕВМОНИЯ ...

https://pirogov.eu/bg/download/788

Пневмония, причинена от респираторно синцитиален вирус ... Общата продължителност (в болницата и след изписването) на антибактериалната.

КП № 244 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМОРАГИЧНИ ...

https://pirogov.eu/bg/download/996

хемолитични анемии – 4 дни, таласемия – 2 дни болест на Гоше – 2 ден хемофилия – 2 ден. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10. Анемия, дължаща се ...

КП № 78 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕКОМПЕНСИРАН ...

https://pirogov.eu/bg/download/827

осмолалитет остава над 35 ммол/л, се преминава към оводняване с хипотоничен разтвор на натриев хлорид (0,45 %) -вж.т.1. 3. Ако кръвната захар ...

Дифференциальная диагностика и лечение ... - DOI.org

https://doi.org/10.17116/oftalma2018134177-84

симптомы отсутствуют; ... слоя обеих роговиц диагностирован симптом «ко- ... Alvarado JA, Underwood JL, Green WR, Wu S, Murphy CG, Hwang DG,.

Диагностика и лечение стабильной стенокардии

https://cardiovascular.elpub.ru/jour/issue/download/76/64

гуляция, полицитемия,лейкемия,тромбо-цитоз;. • сердечные: врожденные и ... применять нифедипин в дозе до 120мг/сут.; вера- памил в дозе до 480 ...

Национален консенсус за диагностика и лечение на ...

http://www.nevrologiabg.com/wp-content/uploads/2018/04/consendystonia18_bg.pdf

остане фокална или да обхване и други части на тялото. Един от характерните симптоми е обхващането на съседни мускулни групи, например при ...

КП № 76 Диагностика и лечение на хронични чернодробни ...

https://pirogov.eu/bg/download/825

К74.3 Първична билиарна цироза. Хроничен негноен деструктивен холангит. К74.4 Вторична билиарна цироза. К74.5 Билиарна цироза, неуточнена.

КП № 61 Диагностика и лечение на мултиплена склероза

https://pirogov.eu/bg/download/810

**95.23 ВИЗУАЛНИ ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ. 92015-00 Визуален евокиран потенциал [ВEП]. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ.

КП № 62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични ...

https://pirogov.eu/bg/download/811

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10. Епилепсия ... Забележка: Изследване на сънна апнея – включва продължително мониториране на кислородна ...

кп № 68 диагностика и лечение на заболявания на горния ...

https://pirogov.eu/bg/download/817

Рефлукс-езофагит. К21.9 Гастроезофагеална рефлуксна болест без езофагит. Гастроезофагеален рефлукс. Само при деца до 4 годишна възраст.

кп № 38 диагностика и лечение на хронична обструктивна ...

https://pirogov.eu/bg/download/787

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ. ОСНОВНИ ... Лечението на ХОББ може да се осъществява и в Специализирани болници по.

КП № 48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска ...

https://pirogov.eu/bg/download/797

интерстициална БДУ (J84.9). • липоидна (J69.1). J12.0. Аденовирусна пневмония. J12.1. Пневмония, причинена от респираторно синцитиален вирус.

Артериальная гипертензия диагностика и лечение.pdf

https://rucont.ru/file.ashx?guid=21e30550-58cb-434f-9338-a657c363996b

... или 20 мг). тарка. (верапамил SR трандолаприл в следующих дозах в мг - 180/2, 240/1,. 240/2, 240/4), лексксель (фелодипин 5 мг эналаприл 5 мг).

Диагностика, лечение, профилактика ожирения и ...

https://scardio.ru/content/Guidelines/project/Ozhirenie_klin_rek_proekt.pdf

энергетических ресурсов» (по МКБ Х Е 66.0) необходимо исключить ожирение, связанное ... ИВО (VAI) — показатель «функции висцеральной жировой ткани» и чувствительности к инсулину, его увеличение в ... FDA briefing document: ... Rhoden EL, Morgentaler A. Risks of testosterone-replacement therapy and.

диаГнОсТиКа, ЛеЧение и ПрОсЛедЯВане на сарКОидОЗа ...

http://brsnet.bg/wp-content/uploads/2012/11/TM20124-4_49-55.pdf

Въведение: Саркоидозата е мултисистемно заболяване с неясна етиология, засилен Th 1 имунен отговор и вариабилно ... Увеличени хилусни сенки.

кп № 89.3 диагностика и лечение на системни заболявания на ...

https://dv.parliament.bg/DVPics/2020/18_20/18_KP_89_3.pdf

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН ПРИ ЛИЦА. НАД 18 ... 91919-00 Микроскопско изследване на проба от кожа и друга покривна тъкан.

кп № 109 диагностика и лечение на токсична епидермална ...

https://pirogov.eu/bg/download/858

**91.61 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ КОЖА И ДРУГА ПОКРИВНА ТЪКАН – БАКТЕРИАЛНА НАМАЗКА. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ...

Дифференциальная диагностика и лечение вестибулярного ...

https://nnp.ima-press.net/nnp/article/viewFile/40/43

ацетам (ноотропил) в дозе 2400—4800 мг/сут [10—12]. Клинический опыт применения бетавера. (бетагистина). Бетавер (бетагистин) изучался в ...

кп № 42 диагностика и лечение на гнойно- възпалителни ...

https://pirogov.eu/bg/download/791

J85.2 Абсцес на белия дроб без пневмония ... Включва както при пневмония ... болест минималното по продължителност антибактериално лечение е ...

Диагностика и лечение доброкачественных новообразований ...

http://zdrav.spb.ru/media/filebrowser/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%8

4 дек 2018 ... ... или муцинозным опухолям, доброкачественным опухолям из группы теком-фибром, зрелым тератомам и эндометриоидным кистам.

диагностика и лечение на паранефрални и ретроперитонеални ...

http://www.sustz.com/journal/VolumeI/Number1/Papers/IvanOvcharov.pdf

нефункциониращ бъбрек. Ако все пак оперативното лечение е наложително, то същото следва да се осъществи след 3 седмици, като според някои ...

кп № 56 диагностика и лечение на болести на черепно ...

https://pirogov.eu/bg/download/805

Увреждания на черепномозъчни нерви при болести, класифицирани другаде. G53.0* ... травматични увреждания на нерв — виж травми на нервите в.

КП № 12 Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии

https://pirogov.eu/bg/download/761

семейна дисавтономия [Riley-Day] (G90.1). Q85.0. Неврофиброматоза (доброкачествена). Болест на von Recklinghausen. Q85.1. Туберозна склероза.

Национален консенсус за диагностика и лечение на имунно ...

http://www.nevrologiabg.com/wp-content/uploads/2013/04/consensusGyllain2019.pdf

Първите ЕМГ симптоми на демиелинизация са удължаване на ... по-рядко в долни крайници (увисване на китката или стъпалото). При 10% от.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.