НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г

16 Дек 2009 ... обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и се ... (1) Начален инструктаж се провежда на лицата, които постъпват на.

НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г - Свързани документи

НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г

http://www.maxiconsult.bg/images/RD-07-2.pdf

16 Дек 2009 ... обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и се ... (1) Начален инструктаж се провежда на лицата, които постъпват на.

br.6 декември 2009

http://www.ippo.gov.mk/docs/xFiles/gazeta/GL6-2009/GL6-2009.pdf

(591) зелена, сина, црвена, жолта, модро, сива, розова, виолетова и ... (591) темно сина, розова и бела ... за плажа, планинарски торби, ранци, рачни.

Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 ...

http://www.it-asso.com/gxp/eudralex_v27/contents/vol-5/reg_2010_37/reg_2010_37_bg.pdf

22 Дек 2009 ... Енрофлоксацин. Сумарно енрофлок сацин и ... Говеда. 200 μg/kg. Мляко. Клазурил. НЕПРИЛОЖИМО. Гълъби. Не се изисква. МДСОК.

НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ...

http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Aktualizacia_March2016/Nar%20RD-02-20-3%20obsthestv%20sgradi-16-02-2016.pdf

21 Дек 2015 ... 4. центрове за подкрепа за личностно развитие по смисъла на чл. 49, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование ...

Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране ...

https://srzi.bg/uploads/pages/Stolichna_RZI/2.Dostyp_do_informaciq/Naredbi/NRD_02_20_3_21_2015_sgradi_.pdf

2. инвестиционното намерение и функционалният капацитет; ... ЗУТ и отговарят на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от г. за условията и реда.

наредба № рд-02-20-2 от 21 декември 2015 г. за технически ...

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider43/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B

21 Дек 2015 ... Върху безопасността оказват влияние следните параметри на пътния тунел: ... (2) Светлият габарит на пътя за пътни тунели в права и в крива, с радиус на кривата ... големината му зависи от проектната скорост на движение и радиуса на кривата и ... на автомобилните гуми) във въздуха.

наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за топлосъхранение и ...

http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Actual_21_11_2017/Nar%207%20EE%20sgradi%2021-11-2017.pdf

21 ноем. 2017 ... Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради ... Ефективната приемаща повърхност на прозрачен ограждащ елемент (напр. прозорец). Аsol се ... Мушама битумна хидроизолационна с алуминиево фолио. 900. 1460 ... a) преобразуване за съдържанието на влага по маса:.

НАРЕДБА № 12 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ ...

https://www.navet.government.bg/bg/media/214010_2007.pdf

12 Дек 2006 ... рисуване; схеми и технологични схеми; скици за изработване на декор - въображение; декор. Инструменти за измерване и. Технология ...

НАРЕДБА № 11 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ...

https://www.mon.bg/upload/3065/211010_doi.pdf

6 Дек 2006 ... (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 211010 "Художник" от област на образование "Изкуства" и ... подложки, фиксажи и др. средства. 6. ... разпространението на рисуване и изработка на. Видове ...

Наредба № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. на МРРБ за ...

http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Aktualizacia_Jan_2016/Nar%20RD-02-20-19-Jan%202015.pdf

29 Дек 2011 ... Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 13 от 2012 г.); 3. нормативните ...

наредба № 25 от 15 декември 2005 г. за придобиване на ... - МОН

https://mon.bg/upload/3173/543010_doi.pdf

15 Дек 2005 ... качество и размери,. Логическо мислене. ... последователността на размери и качество. ... стъклопакет. включително ондулин.

Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и ...

https://srzi.bg/uploads/pages/Stolichna_RZI/2.Dostyp_do_informaciq/Naredbi/N28_09_12.2008_apteki_lp.pdf

9 Дек 2008 ... ЗЛПХМ серъководятотпомощник-фармацевти,могатдапродаватсамолекарственипродукти, коитосеотпускатбезлекарскопредписание.

наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда ... - ИАЛ

https://www.bda.bg/images/stories/documents/regulations/naredbi/20181126_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%2028.pdf

9 Дек 2008 ... продукти, в който уреждат условията за заявяване, доставка и ... означение на максималните еднократни и денонощни дози; ...

Наредба № 32 от 1 декември 2008 г. за условията за отглеждане ...

http://babh.government.bg/uploads/File/Dokumenti_naredbi/Nar-39.pdf

1 Дек 2008 ... селскостопански животни, състезателни кучета, планински ... ако те са съвместими, без риск от сбиване или нежелано чифтосване и е.

НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за ... - МВР

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider43/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B

29 Окт 2009 ... като стоманобетонна подпорна стена на разстояние най-малко 1 m от ... греда по протежението на сглобката;. Page 228. 228. - при всяка напречна сглобка между два панела се оставя припокриване на външната.

НАРЕДБА № Н-10 от 18.06.2009 г. за настаняване в имоти от ...

https://www.mod.bg/bg/doc/podzakonovi_aktove/20090618_H10_za_nastanqvane_v_imoti_ot_jilisniq_fond_na_Ministerstvoto_na_otbranata_i_v.pdf

18 юни 2009 ... ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за настаняване в жилища, ... Балкон под—теракота/мозайка; тавански аплик; маса—1 бр.; стол—2 бр.; сгъваема сушилня; тавански аплик.

НАРЕДБА № 2 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ...

http://babh.government.bg/uploads/File/Dokumenti_naredbi/Naredba_2.pdf

11 февр. 2009 ... животновъдни обекти за отглеждане на космат и пернат дивеч, съобразени с неговите физиологически ... а) ловни фазани - phasianide;.

НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително ... - ILO

https://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=LEGPOL%3A503%3A6527156839819%3A%3A%3A503%3AP503_REFERENCE_ID%3A171153

горящата повърхност в l/s.m2. (3) Минималната ... Не се разрешава успоредно полагане на кабели във вертикална равнина над и под тръбопроводите.

НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за ...

https://bultex99.com/wp-content/uploads/2018/05/Naredba-RD.pdf

16 Дек 2009 ... 3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа; ... (1) Начален инструктаж се провежда на лицата, които постъпват на работа, ... работа, издава служебна бележка съгласно приложение № 2, която ...

1 НАРЕДБА № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ... - МОН

https://www.mon.bg/upload/11843/nrdb_1_23.01.2009_sop.pdf

23 ян. 2009 ... със специални образователни потребности са децата и учениците с ... Раздел III. Индивидуална образователна програма. Чл. 31. (1) ... съответствие с примерна рамка на индивидуална образователна програма ...

Приложение №2 към чл. 3, ал. 2 OT НАРЕДБА Iз-1971 2009

http://www.sim-prevent.com/wp-content/uploads/2011/03/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%962-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%87%D0%BB.-3-%D0%B0%D0%BB.-2-OT-%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%

зареждане на бензинови и ... Пожарогасители, заредени с прах от клас „АВС“, се използват за гасене на горими твърди, течни и газообразни вещества ...

НАРЕДБА № 7 от 01.09.2009 г. за придобиване на квалификация ...

https://www.navet.government.bg/bg/media/542110_doi.pdf

1 септ. 2009 ... професионална квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или ... 4, които лицето не притежава. 2. ... шие на основни видове шевни машини; ... Долива масло в шевната машина;. 3.5.

НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително ... - Ytong

https://www.ytong.bg/bg/docs/NaredbaIz1971_izm2014.pdf

29 Окт 2009 ... топлина (ВСОДТ) в помещенията, граничещи със зоната, таванните екрани се ... над 100 kWh/m2 и в него не е предвидена ВСОДТ.

1 НАРЕДБА № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ...

https://ssudus.com/naredba.pdf

23 ян. 2009 ... (1) Деца и ученици със специални образователни потребности са ... който се прилагат картите за първична оценка на децата или ...

НАРЕДБА 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на ...

https://www.dfz.bg/assets/6184/nar5_8.pdf

27 февр. 2009 ... 4. ползватели на земеделски земи по чл. 37в, ал. 4 или 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически ...

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0ca2e265ac6463f899119dbd7b6cc737a.pdf

29 Окт 2009 ... 1 се предвижда сухотръбие с тръба с диаметър два цола, с изводи за всеки етаж и на покрива на сградата, със спирателна арматура и ...

НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО ...

https://fire.sectron.com/docs/Naredba2010.pdf

29 Окт 2009 ... норми за осигуряване на безопасността при пожар при: ... (3) 3а прахове, отделяни при шлайфането на лакирани плоскости, се проектират ... резервоари, обособени с вертикални прегради - таванни екрани, спускани от ... винтове, пирони или свръзки с лепило, между вертикалните и ...

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г ...

https://www.mon.bg/upload/16722/izm_nrdb5_OPP.pdf

28 септ. 2018 ... 1. разпределение на темите в урочни единици по учебни ... влизането в сила на тази наредба годишни тематични разпределения. § 9.

Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=10178

(1) Дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома се издава от ... свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на ... Свидетелство за основно образование с номенклатурен № 3-20 ...

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г ...

https://www.mon.bg/upload/21754/izm_24012020_nrdb4_2017_zaplahstane-truda.pdf

24 ян. 2020 ... Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и.

Наредба № 8121з-761 за изменение и допълнение на Наредба ...

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider63/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8A%D1%82/4382e91a-8121z761pdf.pdf

МВР, квалифицирани специалисти в областта на физическата култура и ... Вал. 4, изречение второ думите само за целите на конкретния конкурс“ и.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2007 ...

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/05/22/naredba__14_ot_2007_g.pdf

22 май 2019 ... може да бъде приложено копие от съответния документ за самоличност.“ 2. ... Конфедерация Швейцария, НЗОК/РЗОК издава преносим ...

Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2015 г. за ...

https://fermer.bg/files/3/%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8.pdf

31 мар 2017 ... при покупка на пчелни майки или отводки с финансови средства от евро ... гр. Габрово /зооинж. Р. Матеев - Председател на УС на. КБП/.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 ...

https://www.minfin.bg/upload/19259/Naredba__H_8_2017.pdf

задължение, самоосигуряващото се лице подава декларация образец № 6 с код за ... осигурителя/работодателя и за сметка на осигуреното лице, се закръгляват ... 2016г.).“ § 5. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се изменя така: ...

1 НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от ...

https://www.mon.bg/upload/4656/add_nrdb_7_00_broj_ucenici.pdf

29 Дек 2000 ... за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите ...

НАРЕДБА ЗА изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от ...

https://www.minfin.bg/upload/39900/Naredba__H_8_2019__3_.pdf

наредба или негов представител, а за самоосигуряващите се лица ... Попълва се буква "З", когато се подава декларация за заличаване на подадена ... Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.