ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Образец №1 - Община Алфатар

ще проведе начален инструктаж, както и последващите такива на своите работници и ще документира същите съгласно Наредба № РД-07-2 от ...

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Образец №1 - Община Алфатар - Свързани документи

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Образец №1 - Община Алфатар

http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/866E3E8F3BF6FA07C225815D004D22EA/$FILE/6.%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B8.pdf

ще проведе начален инструктаж, както и последващите такива на своите работници и ще документира същите съгласно Наредба № РД-07-2 от ...

Образец № 7.1 СПОРАЗУМЕНИЕ 1. Община Алфатар, със ...

http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/2D6F6491ECEDDE2EC2258236005CF654/$FILE/5.1.%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B.%20%D0%9A%D0%AA%D0%9C%20%20%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%90%207.1%20%D0%B8%207.2.pdf

ще проведе начален инструктаж, както и последващите такива на своите работници и ще документира същите съгласно Наредба № РД-07-2 от ...

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

https://www.cpdp.bg/download.php?part=element&aid=4246

Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Образец № 5;. 6. ... оглед на сградата и прилежащите й територии - Образец №. 16 ...

образци на документи - КЗЛД

https://www.cpdp.bg/download.php?part=element&aid=4373

4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4; ... по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Образец № 5;. 6. Декларация за съгласие ... 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП - Образец № 16;. 17. Декларация по чл. 66, ал.

приложение 2 образци на документи за ... - BG-Mamma

https://www.bg-mamma.com/url.php?u=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw%2Fc2E9dCZhbXA7cmN0PWomYW1wO3E9JmFtcDtlc3JjPXMmYW1wO3NvdXJjZT13ZWImYW1wO2NkPTEmYW1wO2NhZD1yamEmYW1wO3VhY3Q9OCZhbXA7dmVkPTBhaFVLRXdpRHJmZmh0ZHZiQWhWUGJ

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите. 2. ... През учебната 2018/2019 година предстои да завърша VII клас в училище.

приложение 2 образци на документи за организиране на ...

https://www.mon.bg/upload/14477/pr_zap-pril-2_7klas-230218.pdf

1 и 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното ... Заявление за участие във втори етап на класиране след положени ... ....…..ч. ……..м . върна се ......…ч. ..……м. .......ч. ........м. подпис на ученика ... не се разрешават никакви корекции, а когато при попълването му е допусната ...

Документи за Договора - Община Николаево

http://www.nikolaevo.net/uploads/docs/675_bg_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf

8 юли 2016 ... ОББ АД - Света София 5. ОБЕДИНЕНА ... бъде представяно от ПОЛЗВАТЕЛЯ на ГАРАНТА на адрес: гр. София ... Раздел Клонове. Клон.

необходими документи - Община Варна

https://www.varna.bg/upload/759/documenti.pdf

Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото ... на МПС, копие на свидетелство за регистрация част І-при бракуване и др.

Примерен образец - Община Лозница

http://loznitsa.bg/files/obsobstvenost/012010/primerenProtokol.pdf

Примерен образец! ПРОТОКОЛ. За проведено общо събрание на собствениците на жилищна сграда и обекти в нея гр. ... за управление за етажната собственост по предварително обявения дневен ред. В ……………часа се ...

образец образец образец - Щедрая жизнь

https://nakopi.app/static/docs/policy.pdf

Договор страхования (Полис, Полис-оферта) — документ, удо- стоверяющий факт заключения Договора страхования, в котором опре- делены условия ...

образец заполнения платежного поручения образец ... - ЛиТЖТ

http://litgt.rgups.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

40501810260152000001. УФК по Ростовской области (5808, ЛиТЖТ - филиал РГУПС л/с 20586X78990). Вид оп. 01. Срок плат. Наз. пл. ОТДЕЛЕНИЕ Г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ Примерни образци на ...

http://archive.eufunds.bg/document/1371

Eмблемата на Европейския съюз, представена чрез флага на ЕС, в съответствие с графичните стандарти, установени в Приложение І към. Регламент ...

Образци на заявления за утвърждаване на площадка или трасе ...

https://www.mzh.government.bg/odz-yambol/Libraries/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D0%

промяна от съсобствениците, когато земята е съсобствена; о скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени ...

Проект Наредба за утвърждаване на образци на заповед за ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=19648

Чл. 7. Длъжникът в съответствие с чл. 414 ГПК може да подаде писмено възражение срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея по образец ...

указания и образци съдържание - Комисия за финансов надзор

https://www.fsc.bg/d.php?id=20102

Хартиени кърпи за ръце бели нагънати 100% цеулоза съвместима с ... Основно почистване на алуминиевата дограма, стъклопакети, щори;. •. Основно ...

Образци на писма до Дядо Коледа - София Вълнеева

https://www.logopedia-bg.com/uploads/1/0/2/7/10278357/pisma.pdf

Тук ще намерите няколко варианта на възможни писма до. Дядо Коледа. Предвидени са образци на писма за деца, които все още не могат да пишат, ...

Лични документи

http://preview.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/1-Personal_Documents.pdf

Документ удостоверяващ гражданско състояние – при брак, развод и други, както и ... След смяна на постоянния адрес- в срок от 30 дни следва да подадем ... трите документа – лична карта, паспорт и шофьорска книжка. В този.

Договор документи - пудоос

http://pudoos.bg/wp-content/uploads/2016/02/dogowor-dokuemnti.pdf

и при промяна на минималната работна заплата за страната. 2. Ще изпълним ... |Бистро "При Снежето" Кларк ЕООД бистро ... |София. Магазин Хc ET Краси-Красимира Божилова ... |Гостилница Малкия шеф Ла Вита 97 ЕООД.

Инструкции за подаване на документи - RT Tax

https://rttax.com/data/upl_ill/RT_Tax_AUT_BG.pdf

Кемпински, София. Може да подадете документите във всеки офис на Еконт. Експрес или да заявите куриер на 0 7001 7300. За повече информация ...

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 ПЪРВИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

https://www.danina-g.com/documents/04-Prilojenie-2006-23-01-2006.pdf

непатентно наименование от лекарствения списък на НЗОК, формата и количеството на лекарствения продукт ... Област София: 01 София. 23.

Необходими документи при регистрация и промяна в ...

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider8/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/62a323c3-dokumenti_za_reg_mps2pdf.pdf

4. Документ за самоличност на собственика или нотариално заверено пълномощно;. 5. Свидетелство за регистрация на МПС;. 6. Новите свидетелства ...

административно обслужване и документи за самоличност

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider62/default-document-library/c97d9971-11_2010aotemaformatpdf.pdf

ство за правоуправление на МПС и получаване на информация за издаването ... ално заверено изрично пълномощно (чл.16 ал.6 ЗБЛД). Когато заяв-.

Необходими документи при предявяване на вземане за ...

https://olympicins.bg/newclaim.pdf

Свидетелство за управление на МПС и контролен талон;. 6. Фактури в ... Нотариално заверено пълномощно, в случай, че претенцията се предявява от.

WEB 2.0 СРЕДСТВА ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА С ДОКУМЕНТИ ...

http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/1810/1/adis-may-2012-146p-153p.pdf

Ключови думи: съвместна работа с документи, офис пакети, облачна ... прилагат се разнообразни образователни технологии, разработват се среди за електронно обучение, за да се отговори на новите потребности на.

Практическа инструкция за оформяне на документи в ...

https://www.riotargovishte.com/files/Instruktsia.pdf

втория екземпляр и се разполагат в долния ляв край на документа, след ... си, т.е. добавеното пояснение се пише разделно: заместник областен управител, ... Като алтернатива може за разделителен знак да се използва и запетая. ... Моля за Вашето съдействие препоръките да станат достояние на ...

Пътеводител по мемоарните документи за БКП, съхранявани в ...

http://www.archives.government.bg/guides/12_P_BKP2.pdf

Настоящият Пътеводител представлява справочно издание за мемо- арните документи за ... „Пътеводител по ... Роден в Охрид. Член на БКП от 1941 г.

ОСМАНСКИ ДОКУМЕНТИ ОТ „ПИСКОПОС КАЛЕМИ” ЗА ...

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=2103&type=.pdf

14 Златна монета, жълтица. 15 BOA, D. PSK № 1/55, ... Ихчиев 1908: Ихчиев, Д. Турски документи за Софийската епархия. – Сп. Преглед, г. І, кн. 6 и 7 ...

Документи за записване на новоприетите студенти

http://www.mu-varna.bg/BG/Admission/Documents/priem%202017/dokumenti%20i%20mesta%20za%20zapisvane%202017.pdf

Комплект документи за записване от книжарниците на МУ-Варна: студентска книжка, лична студентска карта, декларация за здравно осигуряване,.

Закона за българските лични документи

https://www.mfa.bg/upload/548/Zakon_za_balgarskite_lichni_dokumenti-1.pdf

11 авг. 1998 ... Отказът за издаване на български лични документи, ... изписват на български език и с английска транслитерация по правила, ... представените удостоверителни документи, освен в случаите, когато тяхната дължина ... 1. наложена мярка за неотклонение "задържане под стража"; ...

Допълнителни документи от Възложителя - Овергаз

https://www.overgas.bg/wp-content/uploads/2019/11/Pril%201-part1_Doklad-PredPrPr_dev.pdf

Близостта до метростанция Витоша от 21 лъч на метрополитена осигурява бърза подземна транспортна връзка към всички части на града. Този.

инструкции за подписване на документи в портал и ... - НАП

https://inetdec.nra.bg/static/isfw/doc/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf

Explorer/Edge, Google Chrome и Mozilla Firefox. o Java, версия 7 или по-висока. * Препоръчва се обновяване на браузърите и Java до последните версии ...

Инструкция за обработване и съхраняване на документи и ...

http://krasnoselo.net/files/img2B2.pdf

специални категории данни, посочени в чл. 5, ал. 1 от Закона за защита на ... 19 от ЗЗЛД, се събират и обработват за нуждите на административната ... Видеонаблюдение, които съдържат следния примерен текст, съобразен с ... на CO на основание на чл. 23, ал. 4 от Закона за защита на личните данни.

ОСНОВНИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ...

https://dskbank.bg/docs/default-source/%D0%B6%D0%B8%D0%BA/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D

При кредити за покупка на имоти, когато предлаганото обезпечение е най-малко със степен на завършеност. „Груб строеж“ и при кредити за ...

Инструкция за декларации и документи по ЗДДС - НАП

https://inetdec.nra.bg/docs/InetVat_Client.pdf

5 от ППЗДДС и преглед на подадените данни 43. 11. Справка за декларираните продажби от регистрираните по ЗДДС задължени лица за определен ...

Д Е К Л А Р А Ц И Я - ODIT.info DocStore :: Документи

http://docstore.odit.info/?s=6&rid=437

Указания за попълване на Декларация обр. № 6 “Данни за ... върху възнаграждения, отнасящи се за период преди 1 януари 2005 г. Декларация обр.

ОПИС-УКАЗАТЕЛ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РОМСКОТО МАЛЦИНСТВО

http://roma-swu.weebly.com/uploads/9/1/1/0/91107766/cigan_isda.pdf

189. ДА Перник, ф. 902, Девето основно училище Перник, 1964-, оп.3, а.е. ... ДА Стара Загора ф.1700 Дванадесето основно училище „Георги. Гърбачев“ ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.