изтегли - Изпълнителна агенция по горите

Ж) данните за пътния лист и километропоказателя се попълват по данни на водача на ... регистрационен номер, километропоказател и пътен лист. 21.

изтегли - Изпълнителна агенция по горите - Свързани документи

изтегли - Изпълнителна агенция по горите

http://www.iag.bg/data/docs/zapoved.pdf

Ж) данните за пътния лист и километропоказателя се попълват по данни на водача на ... регистрационен номер, километропоказател и пътен лист. 21.

И НС Т Р У К Ц И Я - Изпълнителна агенция по горите

http://www.iag.bg/data/docs/Instrukcia.pdf

... в лабораторни условия и специфични изследвания на техногенните почви . ... Планинско-ливадни почви (Modic Cambisols). Разпространени са над ...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

http://www.iag.bg/data/docs/Prognoza2014.pdf

Бяла овощна пеперуда. Гъботворка. ЛЗС Пловдив. Насекомни вредители по широколистните видове. ЛЗС Варна. ЛЗС Пловдив. ЛЗС Варна. ЛЗС Варна.

наредба № 18 - Изпълнителна агенция по горите

http://www.iag.bg/data/docs/naredba18new.pdf

7 Окт 2015 ... 1. зелен – за държавните горски територии;. 1. бял ... повече от 60% от площта е покрита със скали, плаващи камъни, морени и др.

Комуникационна стратегия - Изпълнителна агенция по горите

http://www.nug.bg/data/konflikt/Comm_Strat_IAG-FINAL.pdf

комуникационни канали, подходящи за изпращане на посланията, ... Разработени са конкретните техники и комуникационните канали за най-пълно.

национална стратегия - Изпълнителна агенция по горите

http://www.iag.bg/data/docs/Forest_Strategy_Final_Version_March_2010.pdf

Горите на България се възприемат от българското общество като част от ... българският горски сектор премина в период на реформи, насочени към.

Full page fax print - Изпълнителна агенция по горите

http://www.iag.bg/data/docs/zapoved602.pdf

реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на ... А. Начален ... на работа, издава служебна бележка, която се съхранява в личното ...

изпълнителна агенция по горите - Georgi Kostov – forester

http://georgikostov-forester.eu/pdf/nedarjavno_gorsko_stopanstvo_BG_2.pdf

АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ. Недържавното горско стопанство в Република България. Д-р инж. Ценко Ценов, ИАГ. “Best practice examples of non-state forestry ...

Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция

https://rta.government.bg/images/Image/profcomp/2013/grafik04-062013.pdf

Информация за провеждането на изпитите, записването в изпитните протоколи и резултати от изпита на сайта www.rta.government.bg.

изпълнителна агенция „железопътна администрация”

http://www.iaja.government.bg/IAJI/wwwFWRAEA.nsf/f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd/7e1bcf0582dbad12c2257a8a0038dac2/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2015-03-2%20%D0%BE%D1%82%2014%2012%202018.pdf

14 Дек 2018 ... невалидни вече поставени растери за надвишение на брутното натоварване на ос на даден тип вагони. „Ди Би Карго България“ ЕООД ...

за 2018 г. - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ БОРБА С ГРАДУШКИТЕ

https://iabg.government.bg/db/images/IABG-godishen%20otchet%202018.pdf

Бърдарски геран с новата система за непрекъснато електронно ... командните пунктове с IRIS Radar към командни пунктове, ползващи съответната.

министерство на отбраната изпълнителна агенция „военни ...

http://militaryclubs.bg/sites/default/files/POKANA_00515_2015_0001.pdf

15 ян. 2015 ... 42 Свинско шкембе ... 45 Телешко шкембе замразено Замразен кг. 182 ... Цена за доставка на хранителните продукти и напитки по т.

за 2017 г. - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ БОРБА С ГРАДУШКИТЕ

https://iabg.government.bg/db/images/Godishni%20dokladi/GODISHEN%20OTCHET-2017.pdf

командните пунктове с IRIS Radar към командни пунктове, ползващи съответната радарна ... вълноводния тракт на радара на КП Бърдарски геран.

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ АГЕНЦИЯ ...

https://seea.government.bg/documents/Broshura_AUER.pdf

които се затварят лошо или имат повредени уплътнения позволяват охладения ... Като правило, имате нужда от приблизително 60 литра в хладилник на човек за ... метър не увеличава консумацията на електроенергия. Усилие: ...

птиците в горите

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10042871.pdf

Всеки вид птица има свой собствен начин на живот, използва своето жизнено ... ни на дърво (орехче – понякога и в полукухина). 3. ГНЕЗДА В ...

Наредба за сечите в горите

http://www.szdp.bg/Zakoni/Naredbi/naredba_sechi.pdf

семенници с добри стъблени форми, в добро здравословно състояние и равномерно разпределени върху площта; сечта се повтаря през години, като ...

Ocenka i kartografirane na risk ot gorski pozhari - Изпълнителна ...

http://www.iag.bg/data/docs/Ocenka_i_kartografirane_na_risk_ot_gorski_pozhari.pdf

Оценка и картографиране на риска от горски пожари в горските територии на областта. 1.4.1. Определяне плътността на горските пожари - Rпл.

ПЛАН ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ

http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/articles/09/09-04_G_Kostov_Paligorov_Bogdanov_Kichukov.pdf

многофункционално стопанисване на горите в България. Наръчникът е предназначен за специалистите от Националното управление по горите към ...

подход за създаване на специализирани гис за горите - та ...

http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/articles/41/41-20_M_Asenova.pdf

ята разглежда основните компоненти на ГИС за горите и някои характерни особености в информационния про- цес в горския ... бази данни за горите и информационни системи на национално ниво в други сектори. ... 101/MRRB/).

министерство на земеделието и горите - БАБХ

http://www.babh.government.bg/userfiles/files/Proceduri%20BABH/ZHOJKF/09_SOP_hatching%20eggs.pdf

„яйца за люпене“ означава яйца за инкубиране, снесени от домашни птици;. 2. ... техните кръстоски, щраусовидни видове (щрауси, ему, киви и др.) ... здрави организми и при наличие на съответни условия да приемат епизоотично ...

Стандарт за устойчиво управление на горите в България

http://www.bulprofor.org/ppdocs/doc_334.pdf

Съвет за устойчиво управление и сертификация на горите в България / PEFC-България. PEFC BG ST 1002: Стандарт за управление на горите.

анализ на горите за реконструкция в българия и възможности за ...

http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/articles/16/16-12_I_Velichkov_Popov_Cenov_Borisov_Lazarov.pdf

Реконструкцията на горите в България в мо- мента е актуален проблем, който очаква своето най- подходящо решение, дори и с известно закъснение.

бансик 2019 - Министерство на земеделието, храните и горите

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/12/11/ra_367_publicationbancik2019.pdf

11 Дек 2019 ... 18. ТАБЛИЦА 4. ФУНКЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА ПО ГОДИНИ… ... 55 Ябълки. 15 Скали. 56 Други ... 99 Забранена зона.

Някои принципи в концепцията за нов Закон за горите - Съюз на ...

http://bulgarian-foresters.org/files/newspaper/public/25/newspaper.pdf

гора. Това е нищожна цена като разход в ... “Тераует” в дупките преди засаждане дава добър ефект. При ... която има своята социална цена. Сега тя се ...

Резултати 2014 - Министерство на земеделието, храните и горите

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/16/agrostatisticaresults2014-12102015.pdf

16 февр. 2018 ... Дейност на кланиците за бяло месо в България през 2014 г. (Бюлетин № 294) ... (сухо вещество над 12%). Кетчуп ... Производство на мляко в страната през периода 01.11.2013 г. ... в т.ч. телета за угояване под 1 година ... цена*. 2014 г. Средна цена*. (тона). (лв./кг). (тона). (лв./кг). 2 388. 5.96.

изтегли PDF

http://popovart-sofia.eu/wp-content/uploads/2013/06/Meg_Purvo-izdanie_93.pdf

Да, Румен, само че съм ти толкова братовчед, колкото съм внук на папата. Има някаква далечна ... Естествено е да я пожелая. Но тя се дръпна и ... Не помниш ли рождения ден на Танчето, та ми се киприш сега?! Оня се разкарва ...

изтегли .pdf

https://www.bulvest.com/public/f/uploads/files/DG-3gr_IzIz.pdf

ените в природата през есента и ги пресъздава в рисунка. ... да пристъпи към нейното оцветяване чрез защриховане и украсяване с декоративни ...

Изтегли тук

http://bochko.bg/s-bochko-na-otkrito/s-bochko-na-otkrito-part2.pdf

За лесна и бърза защита на порасналите вече палавници, препоръчваме ... слънцепредпазен чадър, шапка и светли памучни дрехи. H. Незаменим ... време. Облаците намаляват топлината, но не предпазват от UV лъчите. H.

изтегли

https://www.bulvest.com/public/f/uploads/files/a10Iko-KNU.pdf

200. 250. 300. 350. 400. 450. 500. 550. 600. 650. 0. 275. 250. 225. 200. 175. 150. 300. Фиг. 1 ... е-mail: [email protected], www.bulvest.com.

Изтегли!

https://cssc-bg.com/downloads/articles/Semiotics/Dancing%20with%20Logos.pdf

“Крушата” – Горския отново няма да може да намери обяснение за нещата, този ... седяща (вечерта) на своя пълен с бебешки терлички сандък, баба ...

Изтегли (.PDF)

https://www.karakachan.org/articles/Tokk.pdf

Каракачанското куче като примитивна, автохтонна порода, при която селекцията е ... широко използваните имена от българския народ с които са наричали ... При Средноазиатското овчарско куче, което много автори свързват с общ произход ... могат да се припокриват в тези две окраски, но за разлика от ...

Изтегли - Mr.Bricolage

https://mr-bricolage.bg/medias/sys_master/h13/h36/h00/8891101872158.pdf

КИЛИМИ - 20-25. ДОМАШЕН ТЕКСТИЛ - 26-31. СПАЛНИ КОМПЛЕКТИ - 26. ПОКРИВАЛА ЗА ЛЕГЛА - 27. ЗАВИВКИ И ВЪЗГЛАВНИЦИ - 28-29. ПОКРИВКИ ...

Изтегли Каталог

https://marpex-market.bg/files/Katalog2019.pdf

Резервно уплътнение за клапан Стандарт. Реф. Продукт ... в клетката при чистене, нужда от манипулации или лошо време. Клетка: 185х115х135 см ... Коляно гумено 32 мм. 150450082 ... Перат се в пералня и издържат на ...

Изтегли документ

https://op.hisar.bg/files/2019/avgust/19082019/Specifikaciq.pdf

19 авг. 2019 ... територията на общ. Хисаря, за детска млечна кухня в гр. Хисаря, за домашен н патронаж в гр. Хисаря, за СОУ „Христо Смирненски" в ...

Изтегли на PDF - Култура

http://kultura.bg/issue/kultura-20190703160103.pdf

3 юли 2019 ... на човека е обърната навън, докато. Бог е казал ... Леонардо е бил човек на своето време. Между XV ... въпрос е „Витрувианският човек“.

Изтегли - KIA Motors

https://www.kia.bg/web/files/model_documents/178.pdf

Kia Motors е отдадена на това да Ви осигури обслужване над ваше- ... Опасност от изгаряне при паркиране или спиране на автомобила ..... 1- ... Използването на горива, съдържащи: ... Дневни светлини (Функции на вашия автомобил) ....4-131 ... Бустер седалки - намалена ... само когато видимостта е слаба.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.