Untitled - Министерство на отбраната

Пътна книжка /с възможност примерната форма да се определя от индивидуалния заявител/. Пътен лист с номерация 100 листа /по приложен образец ...

Untitled - Министерство на отбраната - Свързани документи

Untitled - Министерство на отбраната

https://pp.mod.bg/sites/pp.mod.bg/files/dio/pril._7_0.pdf

Пътна книжка /с възможност примерната форма да се определя от индивидуалния заявител/. Пътен лист с номерация 100 листа /по приложен образец ...

С П И С Ъ К - Министерство на отбраната

https://www.mod.bg/bg/doc/obiavi/2018/20180711_Spisuk_dop_nedop_DOA.pdf

11 юли 2018 ... „Отбранителна аквизиция“. Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия реши:.

З А П О В Е Д - Министерство на отбраната

https://www.mod.bg/bg/doc/zapovedi/2009/2009_OX323_20090416_VA.pdf

16 апр 2009 ... Михаил Андреев АНДРЕЕВ – ел. техник в СБАЛББ Троян, РЦЗ –. Ловеч, Министерство на здравеопазването;. 16. Лъчезар ХАРИЕВ ...

ТС А 69.3088.18-ВО - Министерство на отбраната

https://pp.mod.bg/sites/pp.mod.bg/files/specifikacii/ts_a_69.3088.18-vo.pdf

криптиращи устройства за криптиране на глас, с използване на SIP протокол. (на английски: Session Initiation Protocol – Протокол за иницииране на ...

ТС Ж 71.2878.17 - Министерство на отбраната

https://pp.mod.bg/sites/pp.mod.bg/files/specifikacii/ts_zh_71.2878.17.pdf

цветове отговарящи на цветовете приети за съответните Въоръжените сили. В предния ... метализиращи конци върху златиста основа, за висшите офицерски звания от. ВМС. 8/41 ... “DMC” или еквивалентно/и; каталог "Pantone.

Обувки - Министерство на отбраната

https://pp.mod.bg/sites/pp.mod.bg/files/dio/ts_zh_71.2704.17_-_boti_i_polovinki.pdf

Spursuaa dekaybay us flac fuepumunia Serilerde ... Обект на техническата спецификация са боти и обувки половинки, предназначени за ... Обувките се изработват в номерация и пълнота (ширка) съгласно изискванията на БДС ...

правилник - Министерство на отбраната

https://www.mod.bg/bg/doc/podzakonovi_aktove/20110819_P7%20.pdf

19 авг. 2011 ... 3. наемане, дарение, предоставяне за безвъзмездно ползване за ... Чл. 36. (1) В етап Опитен образец изпълнителят изработва опитен образец на ... празна опаковка за тях, съгласно Приложение 18. ... на качественото (техническото състояние), се съставя и Инспекторско свидетелство.

ТС Ж 71.2867.17 - Министерство на отбраната

https://pp.mod.bg/sites/pp.mod.bg/files/specifikacii/ts_zh_71.2867.17.pdf

Военните звания да са по Таблица 1 съобразени с Закона за отбраната и ... Лента с принадлежност към „БЪЛГАРСКА АРМИЯ” по. Фигурн 3 – да се ...

ЛЯТО 2016 - Министерство на отбраната

https://www.mod.bg/bg/doc/obiavi/2016/20160511_Obyava_karti_lyato.pdf

12 май 2016 ... “ЛЯТО 2016” ще започне от 09.00 часа на: - 12.05.2016 ... “Майка България” № 1 и ... сезон “ЛЯТО 2016” – за хотел “Флагман” – 1 лист. 3.

министерство на отбраната изпълнителна агенция „военни ...

http://militaryclubs.bg/sites/default/files/POKANA_00515_2015_0001.pdf

15 ян. 2015 ... 42 Свинско шкембе ... 45 Телешко шкембе замразено Замразен кг. 182 ... Цена за доставка на хранителните продукти и напитки по т.

министерство на отбраната на република българия регистър на ...

https://www.mod.bg/bg/doc/zapovedi/2019/20190322_Registur_VA_voenni_uchilishta_2020_OX-297.pdf

22 мар 2019 ... „Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 3”. 95 ... проведени в клас, специализирани кабинети и зали и ЦКПУС. 7. ... Ниво на владеене на английски език – минимум 60 т. на тест ALCPT ... формализирани документи, примерни план-сценарии и други нагледни материали.

Untitled - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/document/17459:2

29 Дек 2015 ... Тези указания се издават на основание чл. ... между централния бюджет и бюджетите на общините за 2016 г. под ... 1 от ЗПФ в срок до 15 работни дни от внасянето ... електронно подаване на декларации по ЗМДТ с ПИК на НАП и ... ЗЗБУТ, за медикаменти и други разходи за издръжка, ...

Untitled - Министерство на регионалното развитие и ...

http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/0714139/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE.pdf

Web Server — Apache;. • десктоп ГИС - Quantunz GIS. Осигуряването може да бъде обновявано с по-нови версии на Microsoft или промени изискване за ...

Untitled - Министерство природных ресурсов и экологии ...

https://minprirody.gov39.ru/upload/iblock/0ce/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81.pdf

м договором РФ | уполномоченным органом иностранного в качестве государства ... интимната ви, ни о криптирането водата и да намери адаагаа.

ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА ...

https://www.dnevnik.bg/file/548651.pdf

1 ян. 2008 ... висши военни звания в Министерството на отбраната и в Българската армия;. 4. проект на общ държавен военновременен план;.

Списък на служители от Министерството на отбраната, подали ...

https://www.mod.bg/bg/doc/drugi/20120118_SpiasakSlujiteliMO_PublichniDlajnosti.pdf

18 ян. 2012 ... 49 Антон Иванов Ластарджиев. Главен експерт служебно ... 63 Атанас Петров Табаков. Главен експерт ... 110 Василин Щерев Щерев.

Сигурността и отбраната на - Институт за икономическа политика

https://www.epi-bg.org/images/Books/EU_Security_and_Defence_after_the_Lisbon_Treaty_and_NATOs_Strategic_Concept_of_2010.pdf

1 мар 2017 ... Днес, в началото на 2017г. имаме налице нова глобална ... за прилагане на Европейската глобална стратегия; 2/план за ... Издателски комплекс – УНСС София, 2012 ... EGMONT, Royale Institute for International.

Писмен отговор на министъра на отбраната Красимир ...

https://www.mod.bg/bg/doc/minister/answers/20181207_Conkov.pdf

7 Дек 2018 ... „Доставка на нов автобус с брой места за сядане до 22“ – „МОТО-. ПФОЕ“ ЕООД, „АЛИАНС АУТО ВАРНА“ ООД и „БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ“.

Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените ...

https://www.mod.bg/bg/doc/podzakonovi_aktove/20090612_pravilnik_prilagane_ZOVS.pdf

12 юни 2009 ... 3. писмено уведомява кандидатите за резултатите от класирането и връща ... дисциплинарно наказание "понижаване на военното звание с ... събиране на доказателства за извършеното нарушение, ... (2) Към протокола се прилагат всички събрани доказателства и писмени обяснения.

ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република ... - ILO

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/99849/119323/F1982223795/BGR99849%20Bgr.pdf

12 май 2009 ... отбраната и Българската армия, изискващи висши офицерски звания, предложения за назначаване и освобождаване на висши ...

Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на ...

https://www.mod.bg/bg/doc/cooperation/20181005_Doklad_2017.pdf

5 Окт 2018 ... България. Той представя на Народното събрание и българското ... способности на въоръжените сили на Република България 2020 ...

Министерство на вътрешните работи, Министерство на ... - ILO

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/97283/115367/F1855306845/BGR-97283.pdf

10 ноем. 2014 ... съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. на Министерството на ... 1 се издава нова заповед съобразно настъпилите изменения. Чл. 68.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ МИНИСТЕРСТВО ...

http://unipos-bg.com/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4241

на горящата и на съседните й колони, разположени на разстояние, ... разстояния от вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния.

З А П О В Е Д У Т В Ъ Р Ж Д А В А М - Министерство на ...

https://xn--l1acc.xn--90ae/upload/3451/5210105_IIIst.pdf

Изпитна тема № 4: ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ПРИ ПРОГРАМИРАНЕ НА. МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ С ЦПУ. План-тезис: Кодиране на информацията.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я - Министерство на ...

http://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/06/12/doklad_emnkp_2015.pdf

19 Окт 2015 ... местата за почивка на животни по време на транспортиране; ... http://babh.government.bg/bg/actualno-department-health&article_id=107.html ... „Фантастико“, „Хит“, „Кауфланд“ и „Лидл“, за установяване спазването ...

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д - Министерство на транспорта

https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Annual_Report_2008_final_za_zasedanie_r.pdf

Цени на фиксираната гласова телефонна услуга на „БТК” АД………...... 38. 2. Мобилни ... Телефонен указател за номерата на абонатите на фиксираните мрежи и предоставяне на ... Globul National Contact. • Globul Mobile Meeting.

министерство здравоохранения - Med.BY

http://med.by/methods/pdf/232-1210.pdf

8 апр 2011 ... аблации: трепетания предсердий у пациентов с истмус-зависимым ... проводить верификацию зоны критического истмуса, уменьшить.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/document/18851:1

31 Окт 2016 ... Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд ... научните изследвания и на Националната пътна карта за научна ... на сключените договори между общините и превозвачите и ... програмите за отстраняване на минали екологични щети на „Лукойл Нефтохим Бургас”.

брошюра 12.02.cdr - Министерство

http://mpt.tatarstan.ru/file/File/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1

21 сен 2018 ... Технополис «Химград», ООО «Газпром трансгаз Казань» и другие. В торжественном открытии приняли участие заместитель Премьер- ...

Р Е Ш Е Н И Е № 768 - Министерство на финансите

http://www.minfin.bg/upload/38927/RMS proekt budget 2019.pdf

28 Окт 2018 ... Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“ ... периода 2018-2022 година и Националната пътна карта за ... отстраняване на минали екологични щети на „Лукойл Нефтохим ...

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

https://www.minfin.bg/document/18700:1

нето на амортизациите от бюджетните организации ще се основава като ... стойност се изчислява като разлика между отчетната стойност на актива и не- ... подход на бруто-стойности – в амортизационния план се въвежда.

И Н С Т Р У К Ц И Я - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/upload/5090/Instruction-NC-10.09.2007.pdf

б) копие на пътния лист или пътната книжка на превозното средство, заверено от ... Заповедта следва да бъде изготвена на официална бланка на ...

тук. - Министерство на културата

http://mc.government.bg/images/kalendar%20EDN2017.pdf

6 септ. 2017 ... 10.30 ч. – Дунавски парк - Детско утро „Аз опознавам моя роден ... Събитие: Втори фолклорен събор "На мегдана, край чешмата в село.

сборник - Министерство

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/29/sbornik-protokoli-klinichno-povedenie-speshnata-meditsina-kniga.pdf

29 апр 2015 ... гледна точка на спешната медицина е унифициран, главно по отношение на началните ... в) застойна сърдечна недостатъчност-фурантрил i.v., нитрат i.v., кислрод, при показания ... Физиологично най-вредна е ...

Р Е Ш Е Н И Е - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/upload/20783/RMS 2018_.pdf

4 за неспециализираните училища без професионалните гимназии и детските градини ... Помощно училище – интернат/център за специална ...

1 | Page - Министерство

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/09/12/procurment_maintenance_final_11092015_za_saita.pdf

12 септ. 2015 ... Министерството на здравеопазването“, включваща 10 ... претоварва съществуващата мрежа и да не предизвиква спиране на работата или дупки в сигурността. 3. Поддръжката следва да е за Windows/Linux операционни ... Възможност за конфигуриране на ъпдейтите през интернет или ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.