изследване влиянието на фунгицида „арметил с” върху ... - УХТ

Study of the fungicide “Armetil C” influence on wine yeast. Hristo Spasov, Yavor Chobanov, Margarita Nankova. University of Food Technologies - Plovdiv, ...

изследване влиянието на фунгицида „арметил с” върху ... - УХТ - Свързани документи

изследване влиянието на типове брашна върху сорбционната ...

http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/scienwork/scienworks_2013/docs/01-tech/01-tech-zyrneni/20-Albena_Durakova_-_UFT_Plovdiv.pdf

Abstract: The present article deals with the sorption characteristics of flour mixes containing Jerusalem artichoke on the basis of flour type “1150” and type “500”, ...

МЕТОДИКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛАСТТА И ВЛИЯНИЕТО Иван ...

http://www.ivanpivanov.com/uploads/sources/160_METODIKI-ZA-IZSLEDVANE-NA-VLASTTA-I-VLIYaNIETO.pdf

на оригиналния IPI на Рейвън (1998), включващ 33 айтема в 11 скали - ... Кристи и Геис създават тест за измерване на нивото на Макиавелизма:.

изследване влиянието на факторите на абразивното ... - ВВМУ

http://www.naval-acad.bg/wp-content/uploads/2014/10/avtoreferat-Luckanov.pdf

Зоната за подхождане на плавателните съдове към корабното място често е ... е необходимо да се получи минимално разтопяване на основния метал.

ВЛИЯНИЕТО НА СОЦИАЛНИЯ ФАКТОР ВЪРХУ БЪЛГАРСКОТО ...

https://nha.bg/uploads/pagefile/files/originals/4380d07bd34ff13866f0a57aa2d956e813b3ff86.pdf

2 Попов, Ч. Тоталитарно Изкуство – Идеология, Организация, Практика. С., 2002. 3 Попов, Ч. Периодът 1944-1959. – В: 120 години българско изкуство.

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на ...

https://www.rzi-starazagora.org/images/buletini/Analiz_KAV_2018.pdf

живак, арсен), минерални фибри и прах (азбест и стъклени микрофибри), които биха могли да бъдат вдишани, неорганични газове (хлор, флуориди, ...

Моделиране влиянието на поливния режим върху добива от ...

http://rimsa.eu/images/perennial_plants_vol_21-6_part_1_2018.pdf

Slava variety: High quality variety for red wines, selected in ... киселини в сока на грозде от сорта. Шардоне, кл. ... лози сорт „Приста” след пръскане с.

3. Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето ...

https://www.rzi-starazagora.org/images/buletini/Analiz_KAV_2016.pdf

живак, арсен), минерални фибри и прах (азбест и стъклени микрофибри), които биха могли да бъдат вдишани, неорганични газове (хлор, флуориди, ...

изследване върху прабългарските названия на планетите

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=1457&type=.pdf

символи е съгласно планетарния модел (4). За всеки лъч в основата ... християнски монаси българи, защото в тях има смесване както на прабългарски ...

СЪЗДАВАНЕ НА СТОЛИЦАТА Социокултурно изследване върху ...

https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=tpmod%3Bdl%3Dget2189

Уърт), градът като система за разпределение на ресурси (Джон Рекс и Рей. Пал) и градът ... общината като колективен субект с изменящ се състав, но и на конкретните индивиди ... сдобива със собствен специален комисар. ... мост на различни нива и засяга действията на разнообразни актьорски групи,.

40. Изследване на значимо влияещи фактори върху големината ...

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp15/10.2/10.2-40.pdf

силата на отваряне на картонени кутии. Стефан ... производството на сгъваеми картонени кутии се използва картон с различна масата на единица ...

изследване върху фенолните съединения на грозде и вина от ...

http://biavin.com/wp-content/uploads/2014/12/Eno_2007.pdf

екстрагенти, както и за сулфитиране на гроздовата каша и получените вина е използвана сериста киселина със съдържание на серен диоксид 5 %, ...

1 изследване върху историята и езика на ... - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/J_Harmata_Sarmati.pdf

9 мар 2012 ... Нещо повече, в битката при гр.Олбия, скитите ... от Таксила (Сев.Индия – кушанско изкуство), другият от Прохоровка. (сарматско ...

серологично изследване върху chicken anaemia virus

https://animalscience-bg.org/page/download.php?articleID=395

гр. Чирпан. (бройлери). 17 бр. 17 / 100%. 9 бр. 7 / 77,78%. 9 бр. 9 / 100%. 12. гр. Костинброд. (кокошки-носачки). 12 бр. 12 / 100%. 12 бр. 12 / 100%. 12 бр.

Изследване върху някои важни от енологична гледна точка ...

http://fpim-bg.org/wp-content/uploads/2017/01/Food-and-Science-2016-bg.pdf

„Академик Иван Евстатиев Гешов“ №15, 1341 София тел.: 02/ 8056-301; e-mail: [email protected] Брой 4. Технологични показатели за ...

изслЕДВанЕ ВърХУ ОцЕнКата на КазинО ... - btagi.org | btagi.org

https://btagi.org/sites/default/files/Bulgarian_Industry_Report_2016.pdf

една клиентска регистрация и да получава аналогична услуга и промоции, както в ... The games are provided by licensed operators efbet.com, ecasino.

АРМЕТИЛ М

http://agropal-bg.com/documents/2016/08/ArmetylM_label_newCLP.pdf

АРМЕТИЛ М. Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие. ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА. Преди употреба прочетете внимателно ...

АРМЕТИЛ С

http://agropal-bg.com/documents/2016/08/ArmetylC_label_newCLP.pdf

АРМЕТИЛ С. Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие. ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА. Преди употреба прочетете внимателно ...

оценка на влиянието на параметрите ... - mtm congress

http://mtmcongress.com/proceedngs/2012/3/33.EVALUATION%20Of%20THE%20PARAMETERS,%20CHARACTERIZING%20THE%20DEFORMATION%20PROCESS%20ON%20PLASTICITY.pdf

1. Увод. Известно е, че пластичните свойства на материалите зависят от техните структурни особености и параметрите, характеризиращи процеса.

теоретично моделиране влиянието на съпротивлението при ...

http://www.agrimachinery.net/sbornik/2013/24.THEORETICAL%20MODELING%20THE%20INFLUENCE%20OF%20RESISTANCE%20THE%20MOVEMENT%20OF%20FARM%20MACHINERY.pdf

обработка на почвата, прибиране, обработка и транспортиране на продукцията в ... насочено към създаването на нови работни органи и машини, при нови принципи на ... енергетичните разходи за изпълняването на определен технологичен ... изследвания при прибиране на лавандула. Механизация на.

отчитане влиянието на земния натиск при проектирането на ...

https://mtc-aj.com/library/1093.pdf

Ключови думи: Земен натиск, Еластична основа, Сеизмичен анализ ... положения от Земната механика и Фундиране, според които земният ... [10] Георгиев, Г., Цветков, Ст. , Методическо ръководство за разработване на курсов.

Геоложки особености на Източните Родопи и влиянието им ...

http://ebox.nbu.bg/eko13/pdf/1.pdf

скални феномени с антропогенен произход – Харман кая, Татул, ... със средно-кисел характер, представен от разнообразни скали: андезити, базалти ... Нишите са издълбани в порести вулкански туфи с кисел състав и мека ... По заравнената горна част на скалните пластове личат следи от рударство и.

І. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОСВЕН МЕТОД ЗА ОЦЕНКА ВЛИЯНИЕТО ...

http://www.iz-karnobat.com/wp-content/uploads/2015/03/21.pdf

effects on cold resistance of plants and Fyuri 10 EC (40.90 %) and Nurele D ... Доза. Вазтак нов 100 ЕК. И 1. Алфа - циперметрин. 30 ml/dka. Фюри 10 ЕК. И 2.

Разтълкувайте сами хороскопа си – влиянието на асцендента ...

https://sakrovishta-rosi.com/Content/371/Vuvedenie_v_zapadnata_astrologia_ot_Lubomir_Tchervenkov.pdf

дането, е началната точка на всяко тълкуване на астрологичния хороскоп. Той указва как са изградени основите на личността и посочва начина, ...

Целта на настоящата работа е да се изследва влиянието на ...

http://www.conference-burgas.com/maevolumes/vol6_2010/book3/b3_r18.pdf

ПОДВИЖНИ ИГРИ И МАТЕМАТИЧЕСКА АКТИВНОСТ. Даниела Гирджева ... ката пропедевтика в детската градина е съз- даването на ... нието по математика е противоречието между абстрактния ... вижни дидактични игри.

Оценка на влиянието на шест вида подложки, изпитвани при три ...

https://journal.jaem.info/page/download.php?articleID=399

Интересът към производството на череши в ... шест вида подложки, при три сорта череши, вър- ... (обработки на почвата, торене, напояване, расти-.

влиянието на асцендента, планетите по знаци, домове и аспекти

https://sakrovishta-rosi.com/Content/371/Vuvedenie_v_zapadnata_astrologia_ot_Lubomir_Tchervenkov.pdf

Меркурий, Венера, Марс и останалите планети по знаци и домове, както и аспектите, които ... Ракът е животно, известно със своите яки щипци.

Влиянието на Съдово Ендотелния Растежен Фактор /VEGF ...

http://uni-sz.bg/wp-content/uploads/truni/file/Avtoreferat%288%29.pdf

допълнителна прогностична стойност свързана с оцеляването, но само ... серумните туморни маркери CEА (р = 0.025 Log-rank test) (Графика 24) и CА ...

Оценка за влиянието на Bois Noir 'Candidatus Phytoplasma solani ...

http://rimsa.eu/images/perennial_plants_vol_20-3_part_4_2017.pdf

показва липсата на значими разлики в ... на мъстта между вариантите (Таблица 1). ... деривати (ракия, коняк, пенливи вина, ... пелин, ликьори, бренди.

У П Р А Ж Н Е Н И Е Nо 5 ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСИЛВАТЕЛ С ...

https://lark.tu-sofia.bg/ntt/prsh/readings/prsh_u5.pdf

съпротивление входното съпротивление на емитерен повторител. При този случай увеличаването на коефициента на усилване се постига при.

маркетингово изследване - Uchi.bg

http://uchi.bg/wp-content/uploads/2011/09/Prouchvane-Bulgaria-Resultati-2011-BG1.pdf

Изследване на познатостта и нагласите към сериозните игри. Резултати от проведеното маркетингово изследване, април, 2011 година ...

1. Методика за изследване коефициента на трансформация на ...

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp11/1.2/1.2-1.pdf

Фиг.2. Принципна схема на лабораторната термопомпена инсталация. Термопомпената инсталация работи без буферен съд в кръга на вътрешната.

изследване на декоративните особености на българската ...

https://scsys.files.wordpress.com/2019/07/2.2.pdf

11 май 2019 ... 1. УВОД. Българската национална носия от шопска етнографска област се отличава ... шевици. Черен или син вълнен сукман с бели или червени шевици от вълнен ... [6] Комитска А. Български народни носии.

интелект и интелигентност. тестове за изследване на ...

http://e-university.tu-sofia.bg/e-publ/files/874_197_Mladenova_Ivanova.pdf

Главния фокус е върху теста на Рейвън за определяне на ... The main focus is on the Raven test to human intelligence of various age groups. Keywords: ...

Приложение на производните за изследване на ... - FMI Plovdiv

http://www.fmi-plovdiv.org/evlm/DBbg/database/Upr_PM/4.%20priloz%20proizvodni.pdf

в точките x. 1. = 5 и x. 2. = 1 функцията има локален екстремум. Намираме втората производна: 6 18 y x. ′′ = −. 5. 1. . − max. min ...

изследване на операционни усилватели2 - ТУ-Варна

http://www.tu-varna.bg/tu-varnaetm/images/for_students/Operacionni%20Usilvateli.pdf

диференциално на входа , за да се получи нулево изходно напрежение.Дължи се на неидеалната симетрия на входния диференциален усилвател.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.