програма за опазване на околната среда на община елхово за ...

напорен, покриващите подземното водно тяло пластове в зоната на ... R. constantinopolitanus. (DC.) D'Urv. цариградско лютиче. . . R. ficaria L.

програма за опазване на околната среда на община елхово за ... - Свързани документи

програма за опазване на околната среда - Община Лом

https://oalom.acstre.com/inc/service/service.download.file.php?fid=12712

запад на изток. Тя е най-дебела в Западната Дунавска равнина при с. Орсоя, където на отделни места близо до дунавския бряг достига 100-120 м н.в.

Програма за опазване на околната среда на Община Варна ...

https://www.varna.bg/upload/2085/Program_OOSa_FINA_RIOSV_Varna.pdf

3 май 2019 ... Устройствени зони на зелената система на Община Варна .. ... свободен напор към високите етажи и необходимост от монтаж на локални помпено- ... юрско-кредната система се отнасят Есенишка, Султанска, ...

програма за опазване на околната среда - Община Априлци

http://www.obshtina-apriltsi.com/inc/service/service.download.file.php?fid=1250

31 Дек 2015 ... Селскостопанският фонд е 10664,072 дка – 55,07 %. Фонд населени места –. 4,62 %, водни площи и течения – 1,80 % и територии за ...

програма за опазване на околната среда на община сандански ...

http://sandanskibg.com/wp-content/uploads/2017/04/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%

община Сандански присъстват големи търговски вериги като Техномаркет, ... стени намаляват разходите за отопление през зимата и за климатици ...

Програма за опазване на околната среда на община Своге за ...

http://www.svoge.bg/wp-content/uploads/2012/02/POOS_Svoge_final.pdf

ГПСОВ. Градска пречиствателна станция за отпадни води. ГС ... Зайча сянка. Asparagus ... Забранява се късането на цветя;. - Забранява се ... живописните каскадни водопади по река Бовска, най-високият от които е 80 метра ...

програма за опазване на околната среда - Община Белоградчик

http://belogradchik.bg/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%

Scrophularia nodosa L. – Живениче. Описание. Многогодишно тревисто растение с подземно хоризонтално коренище с грудки. Стъблото изправено ...

Програма за опазване на околната среда на Община Пловдив ...

http://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2012/12/POOS_Prils.pdf

територията на Община Пловдив, касаещи опазване на околната среда; ... са провеждани образователни игри, представяни са презентации в училища ...

Програма за опазване на околната среда на община Русе, 2017 ...

https://www.ruse-bg.eu/uploads/files/Ekologiq/2017_06_12_OPOOS_Ruse%281%29.pdf

масла от „Приста ойл“, бои и лакове от „Оргахим“, на фолирани ... заплаща реалната цена за тях и да покрие разходите за възстановяването им;.

ПРОГРАМА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

https://dikpo.shu.bg/dox/IV/6_himija_IV_PKS.pdf

Строеж на веществата в зависимост от химичната връзка,. 3. Периодичен закон - откриване и развитие. Периодична система на химичните елементи ...

учебна програма по химия и опазване на околната среда ... - МОН

https://www.mon.bg/upload/2725/chemistry_7kl_expanded.pdf

Периодичен закон и. Периодична система (таблица). Очаквани резултати: • Разглежда Периодичната таблица като нагледен израз на системата, в.

28 наредба за опазване на околната среда и ... - Община Любимец

http://www.lyubimets.org/images/obs/naredbi/NAREDBA_28_-_2019.pdf

6 мар 2019 ... 7. прането и използването на перилни и химични препарати и вещества във ... 1. всички дейности, водещи до унищожаване или увреждане на ... (3) Кастрене на дълготрайни дървета и храсти, независимо от ...

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА ... - Община Габрово

https://gabrovo.bg/files/OBS/R/241116/218.3.pdf

Обявен “Горещ Телефон” 0700 144 10, ... „Благоустрояване“, телефон на дежурен диспечер: 066/ 80 14 35; ... „БУЛСАТКОМ” ЕАД, ЕИК 130408101, гр.

община кюстендил общинска програма за опазване на околната ...

https://kustendil.bg/old/index.php?option=com_remository&Itemid=241&func=startdown&id=5300

изнасяне за живеене извън града. В това се крият и ... който ще се разположат контейнери за събиране на отпадъците, като опасните ще се съхраняват в ... Задължения по финансов лизинг и търговски кредит към местни лица.

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

https://www.mon.bg/upload/5464/1_vi_HIMIA_23_may_2012.pdf

23 май 2012 ... Ковалентна полярна химична връзка възниква между: А) еднакви по вид атоми. Б) атоми с близка електроотрицателност. В) различни ...

Екология и опазване на околната среда

http://shu.bg/sites/default/files/ksk/FPN_Biologia.pdf

хищничество; паразитизъм; анабиоза; алелопатия. Полжителни взаимоотношения в съобществата – коменсализъм, симбиоза. Примери. 17.

химия и опазване на околната среда - mon

https://www.mon.bg/upload/12486/chemistry_dzi2_22.05.2015.pdf

22 май 2015 ... Веществото А има йонна кристална решетка, а веществото Б − атомна кристална решетка. Може да се очаква, че: А) веществата А и Б ...

План за опазване на околната среда

https://www.pleven-oblast.bg/inc/service/service.download.file.php?fid=3091

едната тери. на обосоо,. 300 КОО» мен. Плевен ug ou сувана о е bueno. К че се ... Дикар консулт ООД, „5 минути”Дружба, „Нина”- пазар Нина ...

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ХІІ КЛАС ...

https://www.mon.bg/upload/2895/chemistry_12kl.pdf

функции и връзката между равновесна константа и термодинамичните функции. Стандарт 2. Изразява химични процеси. (йонообменни, заместителни ...

химия и опазване на околната среда - Anubis

https://www.anubis.bg/public/f/uploads/files/Himia-9%20klas%20KNU-body.pdf

Разглеждат се в последователност: хомоложен ред – наименования – изомерия. – строеж – физични свойства – химични свойства – приложение.

и опазване на околната среда - Longman Bulgaria

http://www.longman-bulgaria.com/mariela/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%

Строеж на веществото. 4. Работен лист 2. Химична връзка. 7. Работен лист 3. II А група. 10. Работен лист 4. III A група. 13. Работен лист 5. V A група. 16.

базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в ...

https://uard.bg/files/custom_files/files/documents/opoksredazem.pdf

разтворен във вода оборски тор на зеленчукови и други култури (т.н. “шербетуване”), разстоянието до водни басейни да бъде не по-малко от 5 м. 16.

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – Х клас второ ...

https://www.mon.bg/upload/2831/chemistry_10kl_2.pdf

Тема 3: Топлинен ефект при химичните процеси. • Познава енергетичните промени, свързани с протичането на химичен процес. • Определя химичните ...

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ІХ клас второ ...

https://www.mon.bg/upload/2794/chemistry_9kl_2.pdf

ненаситени, ароматни), алкохоли, феноли, алдехиди и кетони, карбоксилни киселини, амини по функционални групи.. • Определя свойства и вида на ...

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – IХ клас първо ...

https://www.mon.bg/upload/2795/chemistry_9kl_1.pdf

ненаситени, ароматни), алкохоли,феноли алдехиди и кетони, карбоксилни киселини, амини по функционални групи.. • Определя свойства и вида на ...

Областна стратегия за опазване на околната среда 2010

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=2047

механично третиране на старите акумулаторни батерии /нарязване и ... бяла и черна техника /Техномаркет, Технополис, Зора/ са филиали на големи ...

КОНСПЕКТ по Химия и опазване на околната среда за писмен ...

http://soumgsz.info/cms/Za%20nas/Konspekti/7%20klas/Himiq%207%20klas%20new.pdf

20. Класификация на химичните елементи. 21.Периодичен закон и Периодична таблица : класически и съвременен вариант на периодичния закон на ...

Химия и опазване на околната среда за профилирана подготовка

https://www.mon.bg/upload/18370/profil-Himia.pdf

Изчислява pH на разтвори на силни киселини и основи. ... Модулът Химия на неорганичните вещества е част от профилираната подготовка на ...

държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда

https://www.mon.bg/upload/5581/2010_sept_chemistry_var2_dzi.pdf

1 септ. 2010 ... Г) полимеризация, заместителни реакции с халогени. 17. ... киселина), известна като ксантопротеинова реакция. /Отговорите запишете ...

програма веи 2020-2023 - Община Елхово

http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%92%D0%95%D0%98-2020-2023.pdf

30 ян. 2020 ... Добрич; ІV-79021 Добрич - Попово;ІV-79307 Разклон - Стройно; ІV-79309 Жребино ... пелети брикети други. Преобразуване в биогорива.

учебна програма по химия и опазване на околната ... - Dnevnik.bg

https://www.dnevnik.bg/file/3112862.pdf

Описва физични и химични свойства на някои метали с голямо практическо приложение (желязо, цинк, мед) и на техни съединения (оксиди, хидроксиди ...

Химия и опазване на околната среда ЗИП - СУ "Васил Левски" гр ...

http://souvalchidol.com/files/hoos_12_zip.pdf

ненаситените въглеводороди. Реакции на елиминиране. 8. Наситени въглеводороди – представители, номенклатура, хомоложен ред, свойства. 9.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ... - Община Априлци

http://www.obshtina-apriltsi.com/inc/service/service.download.file.php?fid=1250

31 Дек 2015 ... 19. Бреза обикновена-. Betula pendula. Драшкова поляна,. Велчево. По единично ... 7% от горските територии, а към защитните – 19%. Защитените зони по „ ... "Имението на. Майстора" ... "Вила Лозите". Априлци.

Вижте целия текст на Програмата за опазване на околната ...

http://www.malkotarnovo.org/docs/oksreda.pdf

11 мар 2010 ... Chenopodium rubrum L. Куча лобода червена. *. *. 177. Chenopodium virgatum. Гърличе, свински ягоди. *. *. 178. Chenopodium vulvaria L.

ЗАМЪРСИТЕЛИ В ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕ

https://srzi.bg/uploads/pages/Promociq_i_profilaktika/3.Uchenici/Dipliana_Zamursiteli.pdf

защита на околната среда. на кожата. Най-чувствителни са децата, болните с хронични белодробни заболявания и астма. Замърсяването на ...

министерство на околната среда и водите - MC3

http://mc3.lped.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=504&cle=703afa7f036734b899843874ccc0313862d94272&file=pdf%2F2_Rapport_Blagoevgrad_2015.pdf

хидропонно отглеждане на културите и атмосферните води от охранителните канали. Водите се ... свързана основно със информация за прогнозни нива на шум, предоставяне на роза на ветровете и ... Находище на катерлива.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.