Бориван - Агенция по вписванията

18 апр 2017 ... „Бориван“ ООД, ЕИК 131476607, рег. по ЗДДС: BG131476607, със ... факс: 02/934 66 90, http://bоrіvаn.com/, e-mail: [email protected], ...

Бориван - Агенция по вписванията - Свързани документи

Бориван - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2017/04/18/93-00-36_18042017_op_8_borivan.pdf

18 апр 2017 ... „Бориван“ ООД, ЕИК 131476607, рег. по ЗДДС: BG131476607, със ... факс: 02/934 66 90, http://bоrіvаn.com/, e-mail: [email protected], ...

гр. Търговище - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2017/01/17/93-00-80.pdf

17 ян. 2017 ... „Бориван“ ООД, ЕИК 131476607, седалище: гр. София, 1387, ж.к. Обеля 1, бл. 18, партер до вх. В, тел.: 0700-16-600, 0886-52-00-55; ...

сървъри - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2019/06/07/tekhnicheski_spetsifikatsii__2019_v2_srvrni.pdf

7 юни 2019 ... (b) Времето за реакция се отчита от момента на подаване до момента на потвърждаване регистрирането на повредата от Сервизната ...

Доклад за 2015 г. - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2016/12/07/agentsiya-po-vpisvaniyata-doklad-2015.pdf

7 Дек 2016 ... търговския регистър е единна, централизирана база данни. Целта е да се ... административни и административно-наказателни дела, изразяващо се в извършване ... фирмено право - Търговски регистъри, в гр.

Еконт Експрес - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2017/05/05/15-00-231_econt_expres.pdf

5 май 2017 ... „Еконт Експрес“ ООД, ЕИК 117047646, гр. София, 1113 ... [email protected] [email protected] ... дирекции след проверка и заверка or.

Български пощи - Агенция по вписванията

http://www.registryagency.bg/media/filer_public/2017/05/05/15-00-232_bulg_poste.pdf

5 май 2017 ... обратна разписка в деловодството на Агенция по вписванията, гр.София, ул.“Елисавета. Багряна“ №20. Документите следва да са ...

Търговски закон - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2019/06/27/trgovski_zakon.pdf

27 юни 2019 ... ТЪРГОВСКИ ЗАКОН. В сила от 01.07.1991 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.48 от Юни 1991г., изм. ДВ. бр.25 от ...

Доклад за дейността на Агенция по вписванията за 2017 г.

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2018/03/21/2_pdfsam_04-01-1.pdf

21 мар 2018 ... вписване подлежат и лицата със свободни професии, както и тези, които се ... Заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци се ... Осчетоводяване задбалансово на получените и освободени ...

Договор за консултантски услуги - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2017/01/17/dogovor_93-00-1_gecov_i_partniori.pdf

17 ян. 2017 ... Инвестиции чората. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА. Изх. рег. л. 93.00 - 1. Дата: 08 ОЛ. ДОЛ5. ДОГОВОР. ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ.

Доклад, утвърден на 26.06.2019 г. - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2019/07/17/doclad_toko-clima_92-03-3_26062019_zzld.pdf

17 юли 2019 ... „МУНДУС СЪРВИСИЗ“ АД, ЕИК 203855825, гр. София 1528,. За обособена позиция I u |. Бул. „Искърско шосе“ № 7, Търговски ;център.

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2018/01/26/tarifa_12_2017.pdf

26 ян. 2018 ... Вписване на удостоверение за вписан в търговския регистър особен ... дружество със седалище в Република България и на търговски ...

"Офис експрес сървис" АД - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2017/05/11/93-00-60-kantselarski-op-1.pdf

11 май 2017 ... ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна. „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД, ЕИК 201380867, със седалище и адрес на управление гр. Варна, п.к.

Д О К Л А Д 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. - Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2017/03/23/_2016.pdf

23 мар 2017 ... На вписване подлежат и лицата със свободни професии, както и тези, които се ... Имотен регистър , такси, глоби и регистрация в регистри Булстат, ... Осчетоводяване задбалансово на получените и освободени ...

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ АГЕНЦИЯ ...

https://seea.government.bg/documents/Broshura_AUER.pdf

които се затварят лошо или имат повредени уплътнения позволяват охладения ... Като правило, имате нужда от приблизително 60 литра в хладилник на човек за ... метър не увеличава консумацията на електроенергия. Усилие: ...

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я - Национална агенция за

https://inetdec.nra.bg/nradeclar/CU/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B

7 юни 2018 ... К П К О Н П И. /Попълва се служебно/. Национална агенция за приходите. Милена Маджарова-Алашки старши експерт по приходите.

И НС Т Р У К Ц И Я - Изпълнителна агенция по горите

http://www.iag.bg/data/docs/Instrukcia.pdf

... в лабораторни условия и специфични изследвания на техногенните почви . ... Планинско-ливадни почви (Modic Cambisols). Разпространени са над ...

Българска агенция за инвестиции

https://www.investbg.government.bg/sectors/index/download/lang/bg/file/ZmlsZXMvbGlicmFyeS9maWxlL2ZpbGUtMTMxLTItMzIxNi5wZGY=/title/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD %D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82 2017.pdf

30 мар 2017 ... Сенсата Технолоджис България ЕООД. Град София и Ботевград. През 2016 година открива и завод край с. Царацово, област Пловдив.

Untitled - Национална агенция за

http://nap.bg/document?id=11496

основание декларация образец № 7 да се подава освен на хартиен ... лице“: 11.1. От 1 януари 2016г. в полето на т. 3.1, както в декларация обр. № 1, се ...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

http://www.iag.bg/data/docs/Prognoza2014.pdf

Бяла овощна пеперуда. Гъботворка. ЛЗС Пловдив. Насекомни вредители по широколистните видове. ЛЗС Варна. ЛЗС Пловдив. ЛЗС Варна. ЛЗС Варна.

ReadyForBusiness_bg_draft 12_12.pages - Агенция за ...

https://szeda.eu/invest/bg/Invest_Stara_Zagora_2018.pdf

България е на 49-тo място (от 137 страни), ... Оскар Рюегг България ЕООД ... Индустриал Партс ООД. Индустриал Сълюшънс България. ЕООД.

изпълнителна агенция „железопътна администрация”

http://www.iaja.government.bg/IAJI/wwwFWRAEA.nsf/f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd/7e1bcf0582dbad12c2257a8a0038dac2/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2015-03-2%20%D0%BE%D1%82%2014%2012%202018.pdf

14 Дек 2018 ... невалидни вече поставени растери за надвишение на брутното натоварване на ос на даден тип вагони. „Ди Би Карго България“ ЕООД ...

българия агенция „пътна инфраструктура“ - АПИ

http://www.api.bg/files/5414/4724/8902/Doklad_WB_RIA.pdf

30 Окт 2015 ... винетка за леки ППС, които да покриват всички класове на ... Австрия. 0.39. 0.53. 0.79. 0.39. 0.53. 0.79. 0.39. 0.53. 0.79. Унгария. 0.29 ... Високата ставка на ел. винетки е комбинирана с по-ниски такси за товарните.

Copy of ALL_2_2018_final - Агенция за държавна

https://www.adfi.minfin.bg/upload/1079/ALL_2_2018_final.pdf

Информационен център на Министерство на отбраната, гр. ... Ректорат, ректорското ръководство, главния счетоводител, главния финансист, ... на разходваните средства за гориво на служебен автомобил Опел „Вектра“, рег. ... Припек, община Джебел за обект „Основен ремонт на стадион „Дружба“ гр.

наредба № 18 - Изпълнителна агенция по горите

http://www.iag.bg/data/docs/naredba18new.pdf

7 Окт 2015 ... 1. зелен – за държавните горски територии;. 1. бял ... повече от 60% от площта е покрита със скали, плаващи камъни, морени и др.

изтегли - Изпълнителна агенция по горите

http://www.iag.bg/data/docs/zapoved.pdf

Ж) данните за пътния лист и километропоказателя се попълват по данни на водача на ... регистрационен номер, километропоказател и пътен лист. 21.

Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция

https://rta.government.bg/images/Image/profcomp/2013/grafik04-062013.pdf

Информация за провеждането на изпитите, записването в изпитните протоколи и резултати от изпита на сайта www.rta.government.bg.

Информация - Агенция по обществени поръчки - aop

https://www2.aop.bg/index.php/wp-content/uploads/2019/06/form_dissabilitis_nstpk.pdf

[email protected] Интернет адрес/и (когато е приложимо): ... [email protected] 0746/32 158. Интернет адрес/и ... ТПК "Лиди-54". Юридически статут ...

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

http://www.pgt-razlog.com/files/merki.pdf

Телефон, е-mail. Услуга. Лице за контакт. 1. Благоевград гр. Банско, ул.“Драма“ №1. 0749/88 175; 0749/82 007 | [email protected] Дневен център за деца ...

Copy of ALL_1_2018 (3) - Агенция за държавна

https://www.adfi.minfin.bg/upload/1003/ALL_1_2018 %283%29.pdf

изпълнител „Демилекс” ЕООД за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.;. 9. Проверка за законосъобразност и документална обоснованост на ...

Неткредит - Агенция за събиране на вземания

https://theagency.bg/wp-content/uploads/2017/12/Journal_issue-BG-FINAL.pdf

МагИята На оНЛайН кредИтИраНето – ... Четирите любими цвята на художника - жълто, зелено, ... Изборът на четирите цвята се различава напълно.

министерски съвет национална агенция за ... - НАПОО

https://www.navet.government.bg/bg/media/Pravila-Administr_Obslugvane-RD-08-28-23-05-2017.pdf

2. предоставяне на ясна, точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна информация без абревиатури, съкращения и препратки;.

политика за развитие на човешките ресурси - Агенция по ...

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2016/12/09/politika-za-razvitie-na-choveshkite-resursi.pdf

9 Дек 2016 ... Елементи на политиката за управление на човешки ресурси.... 17. 3.4. Правна ... 60. 5.1.4. Стратегическо управление на познанията.

Комуникационна стратегия - Изпълнителна агенция по горите

http://www.nug.bg/data/konflikt/Comm_Strat_IAG-FINAL.pdf

комуникационни канали, подходящи за изпращане на посланията, ... Разработени са конкретните техники и комуникационните канали за най-пълно.

Информация за хората с трайни увреждания - Агенция за ...

https://ahu.mlsp.government.bg/portal/document/64997

1 ян. 2019 ... пенсия за инвалидност, в размер 25 на сто и получавана като втора пенсия, се ... актуализира ежегодно - размерът на финансовата подкрепа ще се ... необходимо да подадат заявление-декларация в дирекция ...

министерство на отбраната изпълнителна агенция „военни ...

http://militaryclubs.bg/sites/default/files/POKANA_00515_2015_0001.pdf

15 ян. 2015 ... 42 Свинско шкембе ... 45 Телешко шкембе замразено Замразен кг. 182 ... Цена за доставка на хранителните продукти и напитки по т.

за 2017 г. - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ БОРБА С ГРАДУШКИТЕ

https://iabg.government.bg/db/images/Godishni%20dokladi/GODISHEN%20OTCHET-2017.pdf

командните пунктове с IRIS Radar към командни пунктове, ползващи съответната радарна ... вълноводния тракт на радара на КП Бърдарски геран.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.