Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д - Комисия за регулиране на ...

27 юни 2018 ... 9%, а останалите приходи са реализирани общо от „Еконт Експрес” ООД ... „Проверка за прилагане на системата за разпределение на ...

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д - Комисия за регулиране на ... - Свързани документи

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д - Комисия за регулиране на ...

https://crc.bg/files/_bg/Annual_Report_Post_27062018.pdf

27 юни 2018 ... 9%, а останалите приходи са реализирани общо от „Еконт Експрес” ООД ... „Проверка за прилагане на системата за разпределение на ...

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Определяне ...

https://crc.bg/files/_bg/Market_1-6_Retail_access_and_calls.pdf

17 От месец септември 2013 г. за тарифни планове „Vivacom Mega Fix”, ... „У дома 250“, „Инвалиди 160“, „Инвалиди 300“ , „Ограничен план“ и пакети с.

vivacom - Комисия за регулиране на съобщенията

https://crc.bg/files/BTK-37-00-428_18.04.2019.pdf

и абонаментни и предплатени тарифни планове без включено време за разговори ... в пакет повикванията към номера от обхват 0700 с повиквания към ...

документация - Комисия за регулиране на съобщенията

https://crc.bg/files/Dokumentaciq%20remont2%20Gurko.pdf

На втори етаж балатум се подменя с винилова настилка за натоварени помещения. На трети и четвърти етаж съществуваща мозайка се ремонтира, ...

закон за пощенските услуги - Комисия за регулиране на ...

http://crc.bg/files/_bg/ZPU_12012011.pdf

30 Дек 2010 ... план за издаване на български пощенски марки;. 6. ... на универсалната пощенска услуга образува цени за осигуряване на достъп.

Теленор България - Комисия за регулиране на съобщенията

https://crc.bg/files/Telenor_12-01-148_04.02.2019_2019.PDF

Със свое Решение No 542 от 13.12.2018г., Комисията за регулиране на ... Становище на „Теленор България“ ЕАД по обществено обсъждане на проект на ... възможностите им да предлагат атрактивни оферти на крайните.

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-tseni-dostap-VI-proizv.pdf

14 септ. 2012 ... ДК-584/14.09.2012 г. относно определяне на временни цени за достъп до преносната и разпределителните мрежи за производителите ...

държавна комисия за енергийно и водно регулиране - КЕВР

http://www.dker.bg/uploads/protokoli/zz/prot_zz_238_17.pdf

комплекс „Малина”, почивна станция „НЕК”, хотел „Маркони”. 3. Предвид факта, че к.к. „Пампорово“ е разположен на територията на общините.

ГЕКО ИНВЕСТ ЕООД - Комисия за регулиране на съобщенията

https://crc.bg/files/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D0%BE.PDF

10 юни 2019 ... 121,50. 22,00 лв. 2 673,00 лв. 2.8 паркет , за натоварени помещения - AC5, ... 1.11 Демонтаж на настилка от балатум м2. 160,70. 4,00 лв.

Правно регулиране в здравеопазването

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2016/08/pravno-regulirane-zdraveopazvane-34-programa-spetsializatsiya.pdf

4. Правна норма. Понятие и елементи. Видове правни норми. 5. Източници на правото. Понятие и видове. 6. Правно отношение. 7. Юридически факти.

НАРЕДБА № 17 от 23 .07.2001 г. за регулиране на движението ...

http://www.api.bg/files/8114/5923/5059/Naredba_17_23-07-2001_v_sila_2015.pdf

23 юли 2001 ... включва, когато другата се изключва, значението на които е ... сигнал с мигаща жълта светлина се използва светофар с една секция.

тема: 4. РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО точ ки K № въпрос ...

https://rta.government.bg/images/Image/testovevodachi/MABT/tema4.pdf

на червения автомобил ... 3. 4/12.1. Този сигнал на светофара означава, че навлизането в ... паркирането на товарни автомобили и мотоциклети ... правилно неправилно. 2. 4/80.1. Пътният знак с допълнителна табела предупреждават че: ... 2. 4/100. По този път извън населено място, участъкът с опасни.

Аспекти на регулиране на хранителни добавки в ... - EFSA

http://focalpointbg.com/files/IEP/2013/01_Duleva-Food_Supplements_Law.pdf

Твърде много растения имат специфични противопоказания и странични ефекти, ... свещен витекс (Vitex agnus), хрян (Armoracia rusticana), ликориция ...

комисия - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32007D0716&from=da

7 ноем. 2007 ... ... в тяхното приложно поле. (4). В България определени предприятия в секторите на ... условия. BG. L 289/14. Официален вестник на Европейския съюз. 7.11.2007 г. (1) ОВ L 395, ... 368. BG 2704001. ЕООД „Ивет“ с.

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/imco/dv/com_sec%282010%291151_/com_sec%282010%291151_bg.pdf

4 Окт 2010 ... на което и да е решение, което следва да бъде прието от Комисията. Водеща ... мотопед. Категория. Наименование на превозното средство ... уведомяване на водача, напр. чрез светлинен сигнал за ... Използването им в някои градове в ЕС е забранено от съображения за безопасност.

Б Ю Л Е Т И Н - Комисия за финансов надзор

https://www.fsc.bg/d.php?id=139

... на ценни книжа (Securities Act of 1933 & Securities and Exchange Act of 1934). ... ВАРЧЕВ ФИНАНС АД ... РГ-05-1100 ЕНЕРГОРЕМОНТ ВАРНА АД чл.

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

https://www.fsc.bg/d.php?id=12533

а) липсват или са повредени предписаните огледала за виждане назад; тази разпоредба не се отнася за превозните средства, които имат директна ...

Г Р А Д У С А Д - Комисия за финансов надзор

https://www.fsc.bg/d.php?id=23534

31 Дек 2017 ... работи с дългосрочни договори за доставка, съществува риск някоя от ... България да бъде поканена за член на Еврозоната, няма гаранция при какви условия (курс на ... Фантастико, Кауфланд, Пикадилли, Хит, Пенни. След ... превозно средство, мобилен телефон и ваучери за храна.

Заповед за назначаване на комисия

https://www.aresgas.bg/wp-content/uploads/Zapowed_za_naznachavane_na_komisiq.pdf

За назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка публично състезание, във връзка с Решение ...

комисия за установяване на имущество - КТБ

http://www.ktbfiles.com/wp-content/uploads/2016/04/Reshenie_otnemane_Tsvetan_Vasilev_deklasificirano_koreg.pdf

на дялови участия, финансов лизинг, факторинг, консултации и анализи на дружества относно финансиране на ... които са върнати обратно по сметка на дружеството. ... Лек автомобил „Субару”, модел „Форестер”, с рег.

П Р О Т О К О Л № 2 от работата на комисия, назначена със ...

https://www.president.bg/docs/1502719766.pdf

27 юни 2017 ... 9. ДАРИС – МС ЕООД. 10. СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД. 11. ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС ООД. 12. АВЛ СОФИЯ ЕООД. 13. ТРИМЕД ООД. 14.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я - Комисия за финансов надзор

https://www.fsc.bg/d.php?id=25116

20 Дек 2018 ... мениджър проекти в „Ексалко БГ“ ООД, София. С оглед доказване на притежавания от Афродити Терапон Таксиархула Карамучу.

Правило № 136 на Икономическата комисия за ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A42019X1120&from=EN

1 юли 2019 ... 4А Метод за измерване на изолационното съпротивление за изпитвания върху превозно средство ... литиевойонен акумулатор). ... Трябва да се използва измервателен уред за изпитване на изолационното ...

АЛ М АГ Е С Т АД - Комисия за финансов надзор

https://www.fsc.bg/d.php?id=26229

31 Дек 2018 ... Царевично олио - Царевичното олио, отделено в процеса на ... при производство на биоетанол (най-вече борсовата цена на ...

Правило № 16 на Икономическата комисия за Европа ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A42018X0629&from=EN

27 апр 2018 ... Считано от 1 септември 2019 г., страните по Спогодбата, прилагащи настоящото правило, не са задължени да приемат одобрения на ...

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ... - РИК

https://oldrik23.cik.bg/f/3059

постъпило писмо от директора на Дом за възрастни хора с деменция – Княжево за образуване на служебна СИК. Със Заповед № РД-09-220 от ...

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 28.3.2019 г. COM ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2019%3A0157%3AFIN%3ABG%3APDF

28 мар 2019 ... кораби и техните екипажи се сблъскват със същите опасности и рискове в открито море както търговските морски кораби, подходящите ...

Приложение 1 към Решение № 170 от 18.04.2019г 1 - Комисия за ...

https://crc.bg/files/TR/Interconnect/Prilojenie%201_Resh%20170_tablica.pdf

18 апр 2019 ... (процедура открита с решение на КРС № 497 от 23.11.2018 г .) №. ЗАИНТЕРЕ ... различните оферти възможностите за ползване на собствено ... Теленор има включени постоянни мерки за ограничаване на.

v. администрация и информационно обслужване - Комисия за ...

https://crc.bg/files/_bg/V_072010.pdf

Информационно обслужване. 102. 2.1. Внедряване, поддръжка и ... дирекция "Техническо регулиране и електронен подпис". 13. • дирекция "Пазарно ...

част 2.pdf - Централна избирателна комисия

https://www.cik.bg/upload/62490/%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0 %D1%81 %D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF %E2%84%96 1 %D0%B8 2 - %D0%95%D0%A1 %D0%A2%D0%98 %D0%91%D0%98 %D0%9A%D0%9E%D0

Велико Търново, Разград, Благоевград. UNICA. Сайтовете от ... btv.bg, btvnovinite.bg, ladyZone.bg, dalivali.bg, biѕtro.bg, btvplus.bg и voyo.bg, сайтовете.

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 5.12.2018 г. COM ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2018%3A0794%3AFIN%3ABG%3APDF

5 Дек 2018 ... Очертаните действия включват разработването на кодекс ... управление на рисковете за демократичния изборен процес, свързани с ...

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ...

https://nellyo.files.wordpress.com/2017/03/d0b0d0bad182-220-28-02-2017-1.pdf

28 февр. 2017 ... че броят на регистрираните потребители в сайта www . btv . bg ... “БТВ Медиа Груп” ЕАД (bTV) (предишно наименование „Болкан Нюз.

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 8.11.2017г. COM ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52017DC0658&from=EN

8 ноем. 2017 ... адаптиране по отношение на сцеплението на гумите, ... Горивната ефективност на гумите се определя въз основа на коефициента на ... настилка, т.е. способността на гумата да спира върху мокър път. ... пътна настилка по скалата от A до G, като най-добрите класове имат най-високи.

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 30.4.2015 г. COM ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A582b312b-ef38-11e4-a3bf-01aa75ed71a1.0015.01%2FDOC_2&format=PDF

30 апр 2015 ... за маси или салфетки или на подобни текстилни артикули, в опаковки ... неблагородни метали; статуетки и други предмети за украса, ...

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 18.4.2018г. COM ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3Acf1c4c42-4321-11e8-a9f4-01aa75ed71a1.0008.01%2FDOC_2&format=PDF

18 апр 2018 ... ... по договор, на следните услуги: представителство на авиолинии, ... полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски,.

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 14.3.2018 COM ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52018PC0135&from=ES

14 мар 2018 ... се стимулира банковото кредитиране за дружествата и гражданите. ... Директивата за ипотечните кредити, за да постановява, че при ... кредит да бъдат променени по взаимно съгласие или по силата на закона,.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.