Slověne. Vol. 4. No. 2 - Slověne = Словѣне. International Journal of ...

Преувеличенное любова- ... 48 |. Slověne 2015 №2. Praising the Ruler: Panegyrical Poetry and Russian Absolutism ... дешпек (ven. despeto) — инат, пакост;.

Slověne. Vol. 4. No. 2 - Slověne = Словѣне. International Journal of ... - Свързани документи

Slověne. Vol. 4. No. 1 - Slověne = Словѣне. International Journal of ...

http://slovene.ru/ojs/index.php/slovene/issue/download/8/10

Светлина Николова. Мария Олеговна ... Strata of the Novgorod Population in the Opasnaia Gramota of 1472. 266. Елена А. ... Мой интерес к двум древнерусским надписям-граффити, о ко торых пой дет речь ... гостебное житие, тление века сего пустошнаго, а будущаго нетлениа, и живота, и безсмертиа, и раю, ...

Slověne. Vol. 6. No. 1 - Slověne = Словѣне. International Journal of ...

http://slovene.ru/ojs/index.php/slovene/issue/download/12/21

Natalia V. Pak (St. Petersburg). On the Sources for the “Life of Alexander of Svir”: The Chapter ... македонского языка — развития, ведущего от этих древ нейших сви де тельств через ... произход и развой, Пловдив, 2012. Ландер 2012.

Slověne. Vol. 5. No. 1 - Slověne = Словѣне. International Journal of ...

http://slovene.ru/ojs/index.php/slovene/issue/download/10/12

gebärerin gewidmeten Tropare des Kanons für den heiligen Wenzel unter die ... 380];. 177b 28: по бж꙯ь|скѹѹ҆мѹ и҆ прѣсла|вьнѹѹ҆мѹ бесѣдо|ваше ... Доклади от международната конференция София, 26–28 юни 2003, София, 2004, 287–. 308. ... дреманіа дн҃ь и нощъ, и прохожаше слава ѡ немъ повсюду, л.

Slověne. Vol. 7. No. 1 - Slověne = Словѣне. International Journal of ...

http://slovene.ru/Slovene_2018_1.pdf

2 янв 2018 ... 5. На то, что Иларион мог сам перерабатывать свои более ... 22 |. И яз, Григорей, те денги сто тритцать рублев дал в дом архистратигу Михаи ... Бол гарского царства, равно как и начальный эпизод этого процесса ... Андреев Й., История на Второто Българско царство, Велико Търново, 1996 ...

Slověne. Vol. 4. No. 2 - Slověne = Словѣне. International Journal of ...

http://slovene.ru/ojs/index.php/slovene/issue/download/9/11

Преувеличенное любова- ... 48 |. Slověne 2015 №2. Praising the Ruler: Panegyrical Poetry and Russian Absolutism ... дешпек (ven. despeto) — инат, пакост;.

Slověne. Vol. 8. No. 2 (2019) - Slověne = Словѣне. International ...

http://slovene.ru/Slovene_2019_2.pdf

1 фев 2019 ... зю Владимиру на 15 июля, Феодосию Печерскому на 3.05 и ... е част от праведния начин на живот, от отношението към битието и не-.

Slověne. Vol. 8. No. 1 (2019) - Slověne = Словѣне. International ...

http://slovene.ru/Slovene_2019_1.pdf

28 янв 2019 ... срещат шест пъти в същия епизод в двете евангелия, без да са заместени ... с род. п. господина, относящимся к тому же лицу: ... 76 |. Slověne 2019 №1. Where and When did the Novgorodian Savva Gather the Tribute? ... and containing the appended details about Istanbul is in a German pamphlet.

Slověne = Словѣне. International Journal of Slavic Studies

http://slovene.ru/ojs/index.php/slovene/issue/download/3/1

in the meaning potential of evidential markers in Bulgarian, the focus being on ... sub-domains of (i) direct, (ii) indirect evidentiality, which, in turn, subdivides ... They are the main predicative forms in fairy tales, legends, and other ... 131. 2012 №2 Slověne. Andrey Vinogradov варианта был связан, вероятно, с личностью ...

“Эринии и вакханки”. - Slověne = Словѣне. International Journal of ...

http://slovene.ru/ojs/index.php/slovene/article/view/373/204

... исследований НИУ ВШЭ в 2018 г. “Erinyes and Maenads”. Who Stood at the. Cradle of the New. Bulgarian Community in 1185–1186? “Эринии и вакханки”.

Дихотомия господь / господинъ и кирилло - Slověne = Словѣне ...

http://slovene.ru/ojs/index.php/slovene/article/view/443/247

на славянскую почву) на примере уникального феномена профанно-сакраль- ной омонимии терминологии, определяющей Бога монотеисти ческих ...

Slověne. Vol. 1. No. 1. Towards a Systemization of Common Balkan ...

http://slovene.ru/2012_1_Makartsev.pdf

(14) […той изучаваше подозрително моите тесни беневреци от панагюрски шаяк и влашкия ми калпак, а на думите малко внимание обръщаше.].

Slověne. Vol. 2. No. 1. Топоси за изобразяване на владетеля ...

http://slovene.ru/2013_1_Stankova.pdf

В този смисъл и българските владетели, подобно на визан тий ските им пе ратори, не са се стремили съзнателно към собствената си канониза- ция.

Лексическая стратификация “Слова о полку Игореве” - Slověne ...

http://slovene.ru/2014_2_Nikolaev.pdf

на словари Б. Гринченко [Г ] и Е. Желеховского [Ж 1886], первый из которых ... 332 Къ тръст‹ь›ю 'к зарослям тростника (или камыша)'. 333 Въ‹з›в‹ьр›же ...

Slovenski jezik Slovene Linguistic Studies - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/issue/download/677/302

3 The difference can be mainly attributed to the spelling of non-syllable prepositions in TPo 1595 with an apostrophe and considered freestanding (see below).

29, 2019 Slovak international scientific journal VOL.2 - SIS journal

http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2019/06/Slovak-international-scientific-journal-%E2%84%9629-VOL.2-2019.pdf

– Одеса: Аст-ропринт –2001. –. C.119–122. 7. Glenn Bryson, B. Solvent sublation for waste minimization in a process water stream ...

Student Journal of International Liberal Arts - Akita International ...

http://web.aiu.ac.jp/wp/wp-content/themes/aiu/doc/press/StudenJournal_vol05.pdf

... “St Cyril and St. Methodius”, “Vasil Levski” High School in Ruse, 54th High School in Sofia, and others. ... 36 Jiro Mizushima, Populism toha Nani ka? (What is ...

eng - New Sound International Journal of Music

http://www.newsound.org.rs/pdf/en/ns46/06_Julijana_Zhabeva_Papazova.pdf

Dance and Elizabeth Fraser as the vocalist of Cocteau Twins. The basic methods and materials for analysis are: induction, deduction, comparison, audio and ...

Causative Use of - International Journal of Linguistics ...

http://ijlcnet.com/journals/ijlc/Vol_2_No_2_June_2014/7.pdf

(Shibatani, 1976:78). The English construction causative use of 'have' has no corresponding verb form in Macedonian. Using the method of contrastive analysis.

International Dialogues on Education - IDE Journal

https://www.ide-journal.org/wp-content/uploads/2017/02/IDE-2017-1-full.pdf

Episode 42. The teacher tells a fairy-tale using puppets and in- teractive whiteboard. Case 6,. Episode 48. The teacher performs evaluation at the end of the.

International Journal Vol. 28.5 December, 2018 HOSPITALITY AS ...

https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/download/266/756/

5 Дек 2018 ... Пийз, Алън и др. Езикът на тялото, посетен от мен на 23.10.2018 г., 18,00 ч. 189 Ушева, М. Управленски бизнес етикет, Благоевград, стр ...

International Journal Vol. 26.3 September, 2018 SPECIFIC ...

https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/download/552/1019/

3 септ. 2018 ... За разлика от днес, когато ритуалът, освен битови, придобива и ... националните институции у нас (сурвакане на кметски ... В някои съвременни интепретации на обичая Сурва се съчиняват и забавни стихчета:.

№37/2019 Norwegian Journal of development of the International ...

http://www.nor-ijournal.com/wp-content/uploads/2019/12/NJD_37_3.pdf

в парах; робота в малих групах; експертні групи; мозковий штурм ... ные, касающиеся оценки студентов своего поведе- ния, соответствующего здоровому ... image is capable to advance on a step of abstraction. With the increase in the ...

IJITEE_Volume-8_Issu.. - International Journal of Innovative ...

https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/IJITEE_Volume-8_Issue-7_May_2019.pdf

1. Mark Nederhof, Giorgio Satta. “Probabilistic Parsing”, International Journal on ... Eng., vol. 69, pp. 598–609, 2018. 27. S. K. Yadav and S. Pal, “Data Mining : A ... Many sub graph isomorphism techniques were used to detect design patterns in case ... Mannila, H. and Toivonen, H.,”Discovering generalized episodes using ...

International Journal Vol.30.1 March, 2019 107 ON THE ANALYSIS ...

https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/download/734/175/

1 мар 2019 ... на оборотния капитал и дейността на предприятието в оперативен и стратегически аспект. Ключови думи: краткотрайни активи, ...

International Journal Vol.30.4 March, 2019 ASSESMENT OF ...

http://eprints.ugd.edu.mk/21937/2/kristijan.pdf

4 мар 2019 ... се пресметува според следната формула и се изразува во проценти: (Збир од ... Мускулите екстензори на шията трябва да работят много по-усилено, за да поддържат промененото ... Изберете новия Theraflu!

Mi - International Journal of Scientific Research and Reviews

https://www.ijsrr.org/down_82561.php

A Study of Customer Perception of Xiaomi (Mi) Smartphones in India. Shilpa Lalwani. BBA Department ... England. 2012. 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Xiaomi.

Souvenir_Volume-9_Is.. - International Journal of Innovative ...

http://www.ijitee.org/wp-content/uploads/Souvenir_Volume-9_Issue-2S2_December_2019.pdf

Mayank Patela, Darshan Patela, S. Sekar, P.B. Tailora, and P.V. Ramanaa, “Study of ... Ozge Balc, Duygu Ag˘aog˘ulları, Hasan Gokce, Ismail Duman, M. Lutfi ...

Periapical Periodontitis - International Journal of Science and ...

https://www.ijsr.net/archive/v6i2/ART2017741.pdf

Periapical Periodontitis. Elitsa Deliverska, Milena Petkova. Departmennt of Oral and Maxillofacial surgery, Faculty of Dental medicine, Medical university- Sofia.

GI-FI Wireless Transmission - International Journal of Science ...

http://ijsetr.org/wp-content/uploads/2017/04/IJSETR-VOL-6-ISSUE-4-630-633.pdf

estimated to reform the way household gadjets like televisions, phones and DVD players. The thin. 5mm chip can transmit data through a wireless connection at ...

International Journal of Engineering and Advanced ... - IJEAT

https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/Souvenir_Volume-8%20Issue-4_April_2019.pdf

Pap Smear images”, 2018, International Journal of Applied Engineering Research, ISSN ... Dana, B. G.,"SWOT analysis for the improvement of quality management in ... Obstructive Sleep Episodes.," 2018 IEEE Symposium on Computers and ...

International Journal Vol.30.2 March, 2019 447 PEDAGOGICAL ...

https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/download/795/233/

2 мар 2019 ... интерпретация, в случая – от гледна точка на подготовката за неговата ... оркестрово дирижиране внимателно обмисля въпроса кои ...

International Journal Vol. 26.3 September, 2018 METAPHOR AS A ...

https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/download/544/1011/

3 септ. 2018 ... нокти = пръсти (= богородична ръка), петльов гребен; божа кравица, водно кокошче, овчарско пиле, мъльов гущер, попово прасе = сляпо ...

Journal of International Scientific Publications: Educational ...

https://www.scientific-publications.net/download/educational-alternatives-2010-2.pdf

11 фев 2010 ... Видно, что температура в разной степени влияет на уменьшение ... 12. http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/com554_lt.pdf [см. ... Другите проблеми са свързани с липсата на реални възможности за спорт по избор, ... дядо – все е хубаво”); как и с какво трябва да печелим приятели ...

the development of education in bulgaria - International E-Journal of ...

http://ijasos.ocerintjournals.org/tr/download/article-file/800843

Natsionalen voenen universitet "Vasil Levski", Veliko Tarnovo, 7, 2017, ... Национален военен университет "Васил Левски", Велико Търново, 7, 2017,.

№28/2019 Norwegian Journal of development of the International ...

http://www.nor-ijournal.com/wp-content/uploads/2019/03/NJD_28_3.pdf

email: [email protected] ... людини усвідомлення “господаря”, ілюзію пану- вання над ... Akhmedov, Zhumadyk Khan and many army com- manders ...

A Case of Ectodermal Dysplasia - INTERNATIONAL JOURNAL OF ...

https://www.ijss-sn.com/uploads/2/0/1/5/20153321/ijss_nov_cr26.pdf

Ectodermal dysplasia is a group of systemic conditions that are congenital and are all caused by errors of/in ectoderm and the tissues arising of it. It constitutes of ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.