Български език и литература - ctice

2. 3. 4. 5. • Profesorul trebuie să controleze dacă numele elevului este scris corect. ... начало (встъпителна част)– изречение или съчетание от изречения, ... волвера… нарочно… аз знам, че нарочно той уби Мишева, проклетникът.

Български език и литература - ctice - Свързани документи

Български език и литература - ctice

http://ctice.md/public/download.php?id=261

2. 3. 4. 5. • Profesorul trebuie să controleze dacă numele elevului este scris corect. ... начало (встъпителна част)– изречение или съчетание от изречения, ... волвера… нарочно… аз знам, че нарочно той уби Мишева, проклетникът.

Български език - ctice

http://ctice.md/public/download.php?id=204

мИСТЪР КРОКОТаК ............................................................................................................................. 277. ПРОВЕРЕТЕ СЕБЕ СИ .

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български език 1. Просто ...

http://www.botevgm.net/uploads/images/documents/kons6.pdf

Оскар Уайлд - „Щастливият принц”. Светът на фантазията. 4. ... Сбит преразказ на трета глава от романа „Принцът и просякът”. 10. Бранислав Нушич ...

по български език и литература

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/filiali/smolian/KonspektBE.pdf

14. Думата като предмет на граматиката. Граматиката като наука, видове граматики. Основни понятия в морфоло- гията: морфема, видове морфеми; ...

п р и м е р е н т е с т по български език и литература за ...

https://www.mon.bg/upload/2958/test_and_answers_bel.pdf

А) чрез контекстови синоними. Б) чрез ... В кой ред всички думи са синоними? ... Кой от посочените фразеологизми НЕ е синоним на останалите?

Български език и литература

https://www.mon.bg/upload/12197/UP_BEL_3kl.pdf

Учебният предмет български език и литература в III клас е с комплексен ... редактиране на текст чрез замяна с лични местоимения при дразнещи ...

Български език и литература - OMG

http://www.omg-bg.com/files/2015_16/uchebnici_2016_17.pdf

История и цивилизация за 11 клас,Анубис. Автори: Вера Мутафчиева,Константин Косев и др. IX Г,Д,Е История и цивилизация за 8 клас.Булвест.

Български език и литература - МОН

https://www.mon.bg/upload/21357/regl_bel_271119.pdf

на неутрален разказвач или от името на герой). • VI клас – сбит преразказ на неизучаван (откъс от) художествен текст (в обем до. 3 стандартни ...

К У Р И К У Л У М ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА V – IX ...

http://biblionline.md/uploads/acte_normative/Limba%20si%20literatura%20bulgara_Curriculum.pdf

Вапцаров, Пролет (Отвънка ухае на люляк...) 3. ИЗ СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА. ЛИТЕРАТУРА. Йордан Радичков, Марчо. Михаил Бъчваров, Предание.

Български език и литература, 21 май 2013 г.

https://www.mon.bg/upload/2419/bel_7klas_21_05_2013.pdf

21 май 2013 ... преразкажете подробно от името на артилериста. АКУЛАТА. ЛЕВ ТОЛСТОЙ. Нашият кораб стоеше на котва край африканския бряг.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 20 май 2015 г.

https://www.mon.bg/upload/12492/bel_dzi_05.2015.pdf

20 май 2015 ... Кое от изброените произведения съдържа образи на божества и на митологични герои? А) „Чорба от греховете на отец Никодим“.

български език и литература - Particip.gov.md

https://particip.gov.md/public/documente/137/ro_6431_Curriculum-Limba-si-literatura-bulgara-Gimnaziu-2019-06-24.pdf

дейност, на продуктивната и рецептивната дейност ( четене, слушане, ... Приятелят ми Левски; Анекдоти и приказки за Хитър Петър и Настрадин ...

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 21 май 2014 г. - mon

https://www.mon.bg/upload/10484/dzi_bel_21_05_2014.pdf

21 май 2014 ... А) На проведеното заседание бяха поканени новият и старият президент на фирмата. Б) Предлагаме да ... Б) „Стария музикант“, „Пловдив“, „Ще бъдеш в бяло“. В) „Вечната“ ... тема „Животът и изкуството“. Преди ...

Български език и литература за III клас

https://www.mon.bg/upload/13681/BEL_3kl_f.pdf

Разпознава сродни думи. • Разпознава частите на речта (спомагателен глагол съм, лични местоимения). • Определя лице и число на личните ...

Български език и литература, 18 май 2016 г.

https://www.mon.bg/upload/2937/vo_7kl_bel_18052016.pdf

18 май 2016 ... Тези питки допълнително се украсяват с фигурки, ... Приготвяне. • Във фòрмата на домашната хлебопекарна се налива хладката вода.

Български език и литература за I клас

https://www.mon.bg/upload/13577/BEL_1kl_f.pdf

Пише правилно в думи й, йо, ьо, щ, я, ю, дж, дз. • Чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав. • Познава реда на буквите в българската ...

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ...

https://www.mon.bg/upload/2721/bel_literatura_7kl_new.pdf

различните изразни средства в художествения текст (фонетични, лексикални и синтактични). • сфера на масовата комуникация. • средства за масова.

Български език и литература, 27 май 2011 г.

https://www.mon.bg/upload/2463/test_bel_7kl_26May2011.pdf

27 май 2011 ... Име на дървото ... Дидактическа задача: Прочетете текста и напишете подробен преразказ от името на неутрален разказвач.

КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА XI КЛАС ...

http://soumgsz.info/cms/Za%20nas/Konspekti/11%20klas/BEL%2011%20kl%20new.pdf

Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно ... Димчо Дебелянов - поезия: “Черна песен”, “Пловдив”, “Да се завърнеш…

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА IV КЛАС

https://www.regalia6.com/ucRegalia/regalia_files/tests-np_4kl/mon-2011/zad_2011_bel_4kl.pdf

4 май 2011 ... ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА IV КЛАС ... 3. Какви са подчертаните думи в изречението? Доброто, което е направено ...

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 9 май ...

https://www.mon.bg/upload/2444/2012_bel_vo_4kl.pdf

9 май 2012 ... ТЕСТ ЗА ІV КЛАС. ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ... 3. Кога глиганът остри зъбите си? A) когато изпита глад. Б) щом като го ...

Примерен тест по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за НВО на ...

https://www.mon.bg/upload/2429/img_28_09_12_BEL.pdf

Откъде бликаха тези негови песни, как му хрумваха, самият. Лиско не ... действителният брой на африканските слонове е 300 000 животни. Шампион, гигант ... Цялото стадо се движи със скоростта на движение на малките.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за ІІІ ...

https://www.mon.bg/upload/2625/bl_3kl.pdf

сродни думи в речта си. Ядро 2: Езикови компетент- ности. Стандарт 1: Ученикът открива ... художествените образни определения – епитетите в ...

КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА XII КЛАС ...

http://soumgsz.info/cms/Za%20nas/Konspekti/12%20klas/BEL%2012%20kl.pdf

Йордан Йовков - разкази: „Песента на колелетата“, „Последна радост“, „Шибил“, ... Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула, ...

Методика на обучението по български език и литература

https://science.slovo.uni-plovdiv.net/documents/931150/0/2011_IV.pdf/acc2f4f7-5ce6-48d4-913c-a85a37dff51f

тавяните чувства и емоции, които се породиха от идеята за хармония- ... Разрушената симетрия в басните се представя чрез изгражда- нето на образите в ... „Гераците“ от Елин Пелин подпомага учениците да овладяват знания.

тест по български език и литература - My School BEL

http://www.myschoolbel.info/PomagaloDZI/TestDZI/MON_Uchiteli_JAN2009_otg.pdf

Шерлок Холмс е измислен герой, който за първи път се появява в една ... манастир и когато бил едва 17-годишен, станал най-младият свещеник.

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за ...

https://www.mon.bg/upload/20573/7class-BEL-2020.pdf

НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В VII КЛАС. ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА. 1. Цели на НВО в ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за ...

https://www.mon.bg/upload/2644/bl_4kl.pdf

2. І. Общо представяне на учебната програма. Обучението по български език и ... трети клас умения за общуване, за конструиране и създаване на собствен текст. ... произведения; за самостоятелно четене на художествени и ... Възприемане и осмисляне на художествен текст в урока по литература.

Конспект по български език и литература за ЗИП за 12. клас ...

https://www.ntg-plovdiv.net/sfo1415/conspects/19.pdf

Прозаичните творби: „Фрагментът”, „Небето”, „И свет во тме светится”. 7. Никола Фурнаджиев. Живот и творчество. ”Пролетен вятър” - своеобразно.

Модел на НВО по български език и литература в X клас за ...

https://www.mon.bg/upload/20576/10class-BEL-2020.pdf

равнището на компетентностите се проверява писмено чрез тест с общо 23 ... Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо се върна от Европа“ (Ал. Константинов) ... резюме на медиен текст;.

1 ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 7 ...

https://www.mon.bg/upload/5418/test_BEL_7kl_1_2009.pdf

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС. Прочетете текста и изберете отговор за въпроси 1. – 6. вкл. Поредният юбилей ...

Учебник по български език и литература за ученицит...

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=173435

БЪЛГАРСКИТЕ СВЕТОВЕ: ПРИРОДАТА .................................................................................... 18. ОБИЧАМ ТЕ, МОЕ МИЛО ОТЕЧЕСТВО Любен Каравелов ..

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС

https://xn--l1acc.xn--90ae/upload/2550/test_answers_bel_4kl_2007.pdf

1. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А. ТЕСТ. ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС. Слушай внимателно ...

1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ...

https://www.mon.bg/upload/13541/UP_10kl_Lit_PROEKT.pdf

резюме) както откъм смисловата й, така и откъм действената й страна, а също и ... Разпознава литературни похвати в „Бай Ганьо се върна от Европа“ и ...

б т р д ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2535/4kl_BEL_test_2008.pdf

13 май 2008 ... в клас име, фамилия пол български – турски – ромски – друг. (език, на който ... 4. Коя от изброените думи е синоним на определили? а) обсъждали ... б) стихотворение в) разказ. 15. ... б) Иван Вазов в) Дора Габе ...

Български език и литература в детската градина

https://izkustva.bg/itidg3/pdf/info_bel_10.pdf

Плодородна и богата идва есента . ... Развива фината си моторика чрез рисуване по пунктир и оцветяване на изображения. ИНТЕРАКТИВЕН МОДУЛ.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.