резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р габриела ...

до 20 см. Приносен момент са описаните похвати на работа при ... бодливо сметало естествени числа, да решават задачи от събиране и изваждане с ... самостоятелна изследователска работа по събиране на числови данни от.

резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р габриела ... - Свързани документи

резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р габриела ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/144901/1053530/version/1/file/Rezjumeta_na_publikacii_konkurs_za_docent_Gabriela_Kirova.pdf

до 20 см. Приносен момент са описаните похвати на работа при ... бодливо сметало естествени числа, да решават задачи от събиране и изваждане с ... самостоятелна изследователска работа по събиране на числови данни от.

Резюмета на научните публикации

http://www.fruitgrowinginstitute.com/UserFiles/HTMLEditor/Miluscheva/Rezume.pdf

CIHEAM-Mediterranean Agronomic Institute of Bari, Italy. ... Юбилейна научна сесия „75 години Институт по земеделие – Кюстендил”, 20-21 октомври ...

Резюмета на научните публикации на д-р Диана Тотева

http://artstudies.bg/wp-content/uploads/Konkursi-Files/Docent_RIM_VTarnovo/DToteva_Nauchni_publikacii_s_resumeta.pdf

плочи и надгробни паметници), Каменни надписи (надгробни и ктиторски), ... с дървена конструкция и скални помещения с двойни врати, която засега е.

РЕЗЮМЕТА на научните и научно-приложни публикации на доц ...

https://ltu.bg/images/files/file/Fakulteti/ELA/ZRAS/A_Penceva/8-Abstracts.pdf

палмите: 8 щитоносни въшки, обикновен паяжинообразуващ акар, парников трипс и представителите на р. Collembola, които често изгризват нежните ...

Резюмета на научните публикации и трудове на гл - Аграрен ...

https://www.au-plovdiv.bg/docs/Razvitie_AS/Assos_Prof/2016/M_Dimova/Resumes.pdf

третирани с фунгуран, се установи по-слабо инхибиране в образуването ... Ефикасността на Сигнум ВГ в изпитаната доза е еднаква с еталона и може.

Резюмета на научните трудове

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/99952/765975/version/1/file/rezyumeta_A.Petrov.pdf

български език (Методика на обучението по български език – проблеми на комуникативно ориентираното обучение по български език), обявен в ДВ, бр.

Резюмета на научните трудове, част 6

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/189297/1304154/version/1/file/resumes06.pdf

манипулацията на водачи и катетри. Аневризми на л абдоминалната аорта. 67. Аневризмите на абдоминална ка и да изолират аневризмата. та аорта ...

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕСЛЕД ЗАЩИТА НА ...

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider64/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/rezumeta_doclozev.pdf?sfvrsn=5fa1cd61_0

югуларна вена. По време на оперативната интервенция, първоначално се оформи цервико- пекторално, кожно-платизмално ламбо. Туморните ...

1 Резюмета на научните трудове на на гл. ас. д-р Ренета ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/79433/626525/version/1/file/Rezumeta_R_Kileva.pdf

немски и български текстове на официални документи, както и от преводни ... на издадения по-късно от съавторките “Речник на неверните приятели на.

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ на д-р Яна Манолова ...

http://mu-varna.bg/BG/Research/Documents/Yana%20Manolova%20Manolova/13.%20%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B

проведено в СБОБАЛ – Варна към Катедрата по очни болести и зрителни науки. Изследвани са 8 пациенти (8 очи) с неоваскуларна глаукома, довела ...

Резюмета на научните трудове, част 1

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/189291/1304130/version/1/file/resumes01.pdf

RICA - Right internal carotid artery (Дясна вътр. каротидна артерия). LICA - Left internal carotid artery (Лява вътр. каротидна артерия). АД - аортна дъга.

РЕЗЮМЕТА на съдържанието на научните ... - Стопанска академия

https://www.uni-svishtov.bg/portal/getFile/37/Rezumeta-Shopova.pdf

обявен за нуждите на катедра „Математика и статистика“ ... образование са представени в хронологичен порядък – от входа към изхода. ... Правец, МВБУ. ... за студенти от други специалности, за докторанти, научни работници,.

резюмета на научните трудове - Медицински университет

http://mu-varna.bg/BG/Research/Documents/Mira%20Valentinova%20Siderova/11-%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B

средните серумни нива на TSH при бенигнени и малигнени възли, като при ... ТСХ-рецепторни антитела 40 IU/ml, при която е започната първоначална ...

Резюмета на научните трудове на ас. д-р Димитър Каменов ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/layout/set/print/content/download/176797/1234253/version/1/file/resumes.pdf

тока след каротидна ТЕА. Материал и метод. При 100 от 260 пациенти с ендар- теректомия на сънната артерия (CEA) за високосте- пенна стеноза на ...

Приложение 13 Резюмета на научните трудове на доц. Регина ...

https://ltu.bg/images/files/file/Fakulteti/GP/ZRAS/R_Raycheva/8-Abstracts.pdf

детайлите, декорацията и декоративните метални апликации, използваните материали. ... от Школата в Нанси, Ектор Гиймар (входовете на парижкото метро). ... информационни табла, стелажи, кошчета за отпадъци, ефектно ...

резюмета на научните трудове на д-р Борислав ... - МБАЛ НКБ

http://www.hearthospital.bg/wp-content/uploads/2018/04/Resumeta-1.pdf

очакваните странични ефекти от прилаганата терапия. ... като Vitaslim HEALTH) е 300 пъти по-мощен антиоксидант от витамините А и Е и 48 ... The diuretics and the beta-blockers were shifted to the second and third line drug choice.

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Невяна Кръстева

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/75565/601187/version/1/file/SpravkaZaTrudoveteNKrastevaJune2011.pdf

дистанционното обучение” на МВБУ, Правец, юни, 2007, ISBN 978- ... Учебникът е адресиран за дистанционно обучение на студентите от. МВБУ. 32.

СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ в научните публикации на доц . д-р ...

http://izk-maritsa.org/wp-content/uploads/2014/07/Prinosi.pdf

Peronospora spp., причинител на мана в естествени находища и култивиран ... брашнеста мана по краставиците, приложен листно и възможността за.

Списък и анотации на научните публикации на доц. Райчо ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/98257/746415/version/1/file/anot.pdf

Райчо. Пожарлиев за участие в конкурса. Монографии: 1.”Философия на храненето (културно-исторически контексти)”, С: УИ. ”Св.Климент Охридски” ...

РЕЗЮМЕТА ПУБЛИКАЦИИ 1.Петров П., Караславова Е ...

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider64/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/rezumeta_docpetrov_ag.pdf?sfvrsn=159ce5c5_0

Остър вагинит. Подостър и хроничен вагинит. Остър вулвит. Подостър и хроничен вулвит. Абсцес на вулвата. Рязязвяване на вагината. Рязязвяване на ...

резюмета на български език, на представените публикации в pdf ...

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider57/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/548a6549-3_spisak_rezjumeta_gchpdf.pdf

Вроден меланоцитен невус в областта на рамото с прогресивен растеж по време на бременността. Успешно хирургично лечение. И. Траянов(1), Е.

РЕЗЮМЕТА РАЗДЕЛ I Публикации, обединени като ... - ТУ-Варна

http://www.tu-varna.bg/tu-varnafdd/images/CRAS/DOCENT/IlonkaLilynova/Rezumeta.pdf

30 Дек 2015 ... задачи. Това изисква наличието на прецизни изчислителни ... Теоретична електротехника, част 1, с тема „Стационарен ... Реализирано е решение на оптимизационни задачи, с цел постигането на желано.

Габриела Славова

https://www.president.bg/docs/1484038455.pdf

Да, като част от Тук-Там, Джуниър Ачийвмънт България, GEM България и други. в изграждането на предложения за развитие, проекти за допълнително ...

габриела руменова цъцарова - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/92052/706775/version/1/file/avtoreferat_Maya Vasileva.pdf

Аз, Бойко. Състав. С. Митев, Ал. Вълчев, Иво Сиромахов, Т. Хаджитодоров, Ив. Вълчев, Ф. Станев, Д. Петров. С., 2011. 5. Алтернативната телевизия.

Габриела Маринова Заместник директор Български форум на ...

http://bcnl.org/data/files/presentation_for_the_15th_ceremony_bblf_1524123018.pdf

ПРЕДПРИЯТИЕ. ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ОТГОВОРЕН БИЗНЕС 2017 ... Коледна благотворителна кампания на Coca-Cola,. Фантастико и БЧК за ...

Златни медали за ТА"Карнота" и Габриела ... - Община Карнобат

https://karnobat.acstre.com/inc/service/service-download-file.php?fid=4875

16 септ. 2019 ... "Агрошанс Комерс" ЕООД. НАЕМА ПОД ... но придвижване на ав- томобилите и ... мационни системи на фрегата"; младши оператор на ...

СПРАВКА с научните приноси на художествено ... - НМА

http://nma.bg/uploads/files/spravka-doc.d-rtsvetan-nedyalkov-profesor.pdf

2 Дек 2018 ... Светлана Чепразова - „Я кажи ми, облаче ле бяло“, стара градска (популярна) песен, текст Ран Босилек. - Соня Иванова - „Run to you“, ...

РЕЗЮМЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА Д-Р ИГНАТОВА Д-р ...

http://mu-varna.bg/BG/Research/Documents/doc%20nervni%20bolesti%20kandidati/REZUME%20NA%20NAUCHNITE%20TRUDOVE_V.%20Ignatova.pdf

Публикацията “Хеминеглект, хемианопсия и признаци на Герстманов синдром при лобарен паренхимен паренхимен мозъчен кръвоизлив - описание на.

резюмета

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider57/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3655e97f-rezumeta_3_apdf.pdf

Не е далеч времето, когато глаукомата се е отъждествявала с повишено ... ране и своевременното и адекват- система на окото, където, според тежък режим от 3 ... благоприятен ефект върху оттока на ва в края на 70-те години на 20-ти ... ционален интегритет главна роля играе прекорнеалния сльзен.

Dynamics of machinery - Подкрепа за развитие на научните ...

http://phdproject.uni-ruse.bg/files/article/SStoyanov_Paper_2.pdf

математично махало с подвижно окачване при люлеене чрез самозасилване. Построени са амплитудно-честотни характеристики на трептенията.

РЕЗЮМЕ на научните трудове на д-р Ваня Господинова ...

http://www.vfu.bg/prepodavateli/proceduri_za_docent/vania-hristova/resume.pdf

които възникват през тези етапи, са по-сложни от предходните, т.е. те ги ... готовност на личността за прехода към следващият етап от развитието.

Резюме на научните трудове на гл. ас. д-р Гергана Руменова ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/87868/679628/version/1/file/Reziumeta_GerganaPetkova.pdf

дом и място на действието във вълшебната приказка, като изводите се илюстрират с шест японски приказки. Подът е осмислен като платформа на ...

Списък на научните трудове - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/78623/621304/version/1/file/Rezyumeta_M_Kaynakamova.pdf

“Именник на българските ханове” – началото на българското ... качествата на българските царе станали олицетворение на българската държава.

списък на научните трудове на проф. д–р марусия ... - ФМИ

https://www.fmi.uni-sofia.bg/sites/default/files/users/u770/spisyk-publ-january-2017.pdf

Сборник доклади на 45-та пролетна конференция на СМБ, Плевен, 6–10 април, 2016, 299–. 303, ISSN 1313-3330. 54. E. Великова, Д. Григорова, ...

някои от научните школи в теорията на организацията ...

http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/articles/25/25-09_N_Grigorov.pdf

структура (функционална, дивизионална или матрична), е да се осъзнава от мениджърите, че всяка организация се явява сложна съвкуп- ност от много ...

резюмета - ТУ-Варна

http://www.tu-varna.bg/tu-varnafdd/images/stories/RosenVasilew/Pezumeta.pdf

17 ноем. 2015 ... мощност, с основно предназначение – извършването на прецизен ... автоматичен регулатор на компенсиращи мощности тип РАРМЕ и е предложена ... представеното схемно решение на симисторен вариант на ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.