съвременни методи и подходи в лексикографската практика

която думите в речника се представят чрез своя лексикален профил ... които корпусният подход намира или би могъл да намери приложение в ...

съвременни методи и подходи в лексикографската практика - Свързани документи

съвременни методи и подходи в лексикографската практика

http://ispan.waw.pl:8080/ireteslaw/bitstream/handle/20.500.12528/556/savremenni%20metodi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

която думите в речника се представят чрез своя лексикален профил ... които корпусният подход намира или би могъл да намери приложение в ...

съвременни методи за възстановяване механизма на ...

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider62/default-document-library/8f31113f-072012mexanizumptpedr1pdf.pdf

висока - на всяко седмо ПТП загива човек, а най- висок е път- нотранспортния ... нарушителите на правилата за движение и експлоатация на МПС. Европейската ... Автомобилният цифров рекордер е изключително удобен за ... предназначен за запис и съхраняване на данни, върху който регист- риращите ...

съвременни методи за отводняване и осушаване на дълбоки ...

http://mgu.bg/sessions/12/02/sbos.pdf

Стойо Боснев. „БТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, София, 1700, ул. „Леа Иванова“ №2; [email protected] РЕЗЮМЕ. В разработен от „БТ-Инженеринг” проект, ...

“Методи за анализ на вериги” 1. Закони на Кирхоф и методи за а

http://www.phys.uni-sofia.bg/~dankov/P%20Dankov_Lecture%20materials/Bachelor%20course%20ORE/Seminar/ORE_Seminar2_2013.pdf

Семинар “Методи за анализ на вериги”. 1. Закони на Кирхоф и методи за анализ на поостояннотокови вериги. Page 2. Задачи за методи за анализ на ...

за лексикографската част на проекта на кирило-методиевския ...

https://hrcak.srce.hr/file/303436

10 май 2018 ... Преводът на Свещеното писание от гръцки на старобългарски ... източници се разминават, с помощта на специални символи е ...

Творчески подходи - NBU - Нов български университет

http://eprints.nbu.bg/4131/1/Avtoreferat_F56487.pdf

европейското и световното, а също така и на скромния личен опит в практиката, който се опитвам да осмисля въз основа на заснетите от моя.

предизвикателства и подходи за гарантиране достъпа до ...

http://osis.bg/wp-content/uploads/2018/04/OSI_Publication_Roma_6.pdf

За ЧЕЗ: 1.1. гр. София, кв. „Факултета”. 1.2. гр. Самоков. 2. За ЕВН: 2.1. гр. ... ефективност при потреблението на енергия, както и да взаимодейства с цен- ... кларация от първичния собственик и титуляр на електромерна партида, че е ... че сметките за ток се плащат с приоритет, тъй като почти всички ...

подходи при лингвистичната интерпретация на заемките

http://www.abcdar.com/magazine/VI/Nedeva_1314-9067_VI.pdf

Разглеждането на лексикалното заемане като трансфер, като пренасяне на думи от един език в друг, логично предполага известен период на ...

прилагане на иновативни подходи за работа в ... - МОН

https://www.mon.bg/upload/12341/16_OU_Gorno_ezerovo_Burgas.pdf

... клас. Има записани и 38 ученици над 16 годишна възраст в самостоятелна на форма ... 3 по-точно, липсата на положителен резултат по образователните ... На проведеното междинно ниво през месец декември 2015 година, децата ... презентации, тестове, електронно портфолио на групата или класа.

методически подходи в обучението по тамбура в стилове от ...

http://rd.swu.bg/media/60581/valeri%20dimchev_avtoreferat.pdf

21 ноем. 2017 ... триструнната тамбура, за да може да свирят акорди, тъй като ... и позволява леко преминаване на китара. - Могат да се изпълняват ...

Декларативен и императивен подходи за доказване на Тюринг ...

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp15/3.2/3.2-20.pdf

Машина на Тюринг е абстрактно изчислително устройство, описано от английския математик Алън Тюринг [2], с което той определя и границите на.

ефективни подходи и стратегия за въздействие и преодоляване ...

http://medcollege-plovdiv.org/UserFiles/HTMLEditor/Docs/Research_Activity/Scientific_session_2017/Obshtestveno_zdrave/Podhodi%20i%20strategii%20pri%20agresivno%20povedenie%20sred%20utchenicite.pdf

Ключови думи: деца, агресия, насилие, превенция, училище ... Проблемът за насилието при децата и юношите е изключително актуален днес,.

актуални терапевтични подходи при епилепсия, незадоволени ...

https://www.phma.bg/media/upload/epilepsy-report.pdf

поколение антиконвулсанти и навлизане на пазара на обещаващи нови лекарства. Въпреки наличието на голям брой нови антиепилептични.

Методически подходи за преподаване на ... - Други списания

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=2254&type=.pdf

граматически правила (канони). ... Ако една грешка се повтаря, се напомня граматическото правило, ... противоречи на горепосоченото правило. В такъв ...

Практически подходи за прилагане на Сборник с рецепти и ...

http://rzi-silistra.com/RIOKOZ/home.nsf/0/0D88538804233E2DC2257E07002CD672/$FILE/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%

храните, с които се захранва бебето и от приеманите храни през следващите 1-2 години от живота. През кърмаческата и ранната детска възраст се ...

Сборник Иновативни подходи за насърчаване на ... - МТСП

https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/demografska%20politika/publikacii/Compendium%20on%20active%20ageing.pdf

растта за пенсиониране по чл.68, ал.1 и 2 КСО е доста трудно и понякога ... струмент, рецитации на стихове (нерядко собствени), на хумористични ...

Интерактивни подходи за развитие на умения за преодоляване ...

http://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2019/10/TsvetelinaIgnatova-Asenova_28102019.pdf

1. Текст за преразказ. ▷ 2. Изискване да бъдат посочени всички съчинителни съюзи и съюзни връзки, познати на учениците. ▷ 3. Изискване да бъдат ...

подходи в управлението на човешките ресурси за формиране ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/187038/1291916/version/1/file/Avtoreferat_BAleksandrova.pdf

24 ян. 2018 ... Стратегическо и оперативно управление на човешките ресурси. Друга перспектива за анализ на УЧР е свързана с ориентацията във ...

техники и подходи за сензорна интеграция при деца с ...

http://ebox.nbu.bg/logopedy17/pdf/9.pdf

6 ноем. 2016 ... Подходящи идеи за обогатяване на двигателния опит на тези деца са ежедневни подвижни игри със скачане, люлеене, пързаляне ...

Позитивни подходи за общуване между родители ... - gpche-pl.com

http://gpche-pl.com/wp-content/uploads/2015/09/file_5.pdf

Игра: Размяна на картички ... Друга техника за получаване на обратна връзка от детето: ... си, че е прекрасен слънчев ден, нямаме никави грижи и.

Съвременни Аспекти и Лечение на Зависимостите към ...

http://os-burgas.org/Arhiv/prezentacii/prezentation.dr.Vasilev.pdf

ВИДОВЕ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА. 1. СТИМУЛАНТИ. ▫. КОКАИН ... свързани с невротоксичния ефект на Екстази върху серотонинергичните мозъчни.

съвременни предизвикателства във философията actual ...

http://old.usb-bg.org/Bg/Fil.%20Predizv.%201-2013.pdf

2002, 37). И към етиката, както и към човека Е.Фром подхожда от гледна точка на ... модерните идеи” (в лицето на Дарвин, Д. С. Мил и Х. Спенър), ... като византийството (оказало пагубен ефект върху идентичността на балканеца ... на тези звезди, според Стивън Хокигнг, до неутронни или „черни дупки“.

Съвременни решения за успешно ... - AgriBalance.bg

https://agribalance.bg/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%93-%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81-2018.pdf

лечение/предотвратяване на хранителни дефицити и спомагащи за нормалното ... къдравост по праскова (Taphrina deformans)!. ДОЗИ И НАЧИН НА ...

СЕЛЕКЦИЯ ПРИ ОРЕХА – СЪВРЕМЕННИ НАСОКИ НА ...

http://www.fruitgrowinginstitute.com/UserFiles/HTMLEditor/Gandev/52%20Troyan%20%20Djuvinov_Gandev_Final.pdf

Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan ... Институт по овощарство – Пловдив, 4004, ул. ... собственик на разсадник, е.

съвременни концепции за консервативното лечение на ...

http://www.bulgarianrhinologicsociety.org/wp-content/uploads/2019/10/CRS-consensus-2012.pdf

пациент, лечението на един епизод на остра инфекция на синусите ... от 3 месеца и ендоскопска находка полипи и/или стичане на гноевиден секрет от ... операция, това не означава непременно, че анатомичната вариация е ... на по-новите данни за 32 милиона засегнати пациента, общата цена би.

преглед на съвременни системи на газоразпределение

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp/4/4-5.pdf

четиритактов двигател [1]. На диаграмата ъглите на ... Диаграми на газообмена в бензинов двигател при работа на празен ход [1]. При конвенционален ...

24. Съвременни възможности за преподаване на Приложна ...

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/4/4-24.pdf

University of Varna” an e-learning curse - “Applied geometry and engineering ... че предмета не е лесен и студентите срещат трудности в усвояването му.

Възможности на методиката на обучението по съвременни ...

http://ebox.nbu.bg/rng16/pdf/stefanovap.pdf

В нашата образователна система българският език е първи, а английски, ... Обучението по втори език в детската градина и в началния етап на ... колеги българисти за необходимостта от създаване на специална методика за.

Владимир Ангелов Тодоров СЪВРЕМЕННИ БИОЕТИЧНИ ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/193326/1327159/version/1/file/Avtoreferat.pdf

оплождане ин витро; имплантиране на чужди яйцеклетки. ... утроба, техниката „криосъхранение”, т. .е замразяване на сперматозоиди, ... пълноценен; човешкото щастие не означава да получим на всяка цена това, което искаме.

ректификация в колони със съвременни ненаредени пълнежи ...

http://www.iche.bas.bg/PhPS_WWW_Finale/bulgarian/CD_Bourgas/article_7-13.pdf

Дефлегматорът 4 е кожухотръбен топлообменник, изработен също от неръждаема стомана. Кондензацията на парата протича в тръбите на ...

съвременни тенденции на физическото възпитание и спортa

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/191031/1314072/version/1/file/5_Confer_sport_2013_pdf.pdf

раници облекло обувки други нямам. 30%. 25%. 32%. 9%. 4%. Фигура 3. Имате ли ... Изследването проведохме с часовник W Quechua 700 Alti – Baro.

съвременни технологии локални ... - Списание ТД Инсталации

https://www.tech-dom.com/Files/broeve/150714101037TD_2014_03_RGB.pdf

отопление и проточен бойлер с висок капа- цитет. ... ние и охлаждане, както и бойлер - 1000 l. Във всеки от ... Технополис за цялостна подмяна на.

съвременни конструктивни решения при дървените подови ...

http://www.mgu.bg/sessions/09/02/as.pdf

греди от гредореда на ДПК, както и съвместната работа на дървото и други материали. CONTEMPORARY ... за свързване на главни и второстепенни дървени греди/ребра (ДГ/Р) ... реконструкция на стари сгради). Фиг. 14 Дървен ...

преди да изречеш аз съм българче. съвременни ... - CEJSH

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_zcm_2015_0_130/c/2391-1743.pdf

бебето и то може да се задуши при раждането [Срв. Старева 2007: 307]. ... Броят на гостите от женски пол – съгласно с духа на епохата – се ... косновение с бебето през първите 40 дни от неговия живот, притежава магическа.

медицинските сестри в онкологията – съвременни измерения за ...

http://oncobg.info/uploads/news/files/news_1eacc343cd759d2c1fa1d8360fcf7389.pdf

19 апр 2017 ... София,. Хотел Best Western EXPO, бул. Цариградско шосе 149. Зала Еспанада 1 ... Аджибадем Сити клиник УМБАЛ д-р Цеветелина ...

съвременни особености и роля на картографското оформление ...

http://geoproblems.eu/wp-content/uploads/2015/12/2015_12/12_krumova_2015_12.pdf

ра върху комуникационните и познавателните свойства на картата и ролята на ... динатна система, условни знаци, графично и извънрамково оформление“ (Те- ... Типове подземни води (България – географски атлас, 2010).

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.