Аспекти на въздействие на трудово-конструктивната дейност ...

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 6.2 ... въпросът в каква степен трудово-конструктивната дейност влияе на ...

Аспекти на въздействие на трудово-конструктивната дейност ... - Свързани документи

Аспекти на въздействие на трудово-конструктивната дейност ...

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp14/6.2/6.2-16.pdf

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 6.2 ... въпросът в каква степен трудово-конструктивната дейност влияе на ...

трудово-правен наръчник на учителя - Асоциация на ...

http://www.apgrbg.com/wp-content/uploads/2016/11/2015-05-20-%D0%90%D0%9F%D0%93%D0%A0-%D0%A2%D0%A0.-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92.-%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%9D%D0%90-%D0%A3%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%95%D0

Права и задължения на учителя съгласно Правилника за прилагане закона за народната ... 1. закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или ... ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ - УП-1 (арг. чл. 94, ал.

ефективни подходи и стратегия за въздействие и преодоляване ...

http://medcollege-plovdiv.org/UserFiles/HTMLEditor/Docs/Research_Activity/Scientific_session_2017/Obshtestveno_zdrave/Podhodi%20i%20strategii%20pri%20agresivno%20povedenie%20sred%20utchenicite.pdf

Ключови думи: деца, агресия, насилие, превенция, училище ... Проблемът за насилието при децата и юношите е изключително актуален днес,.

Тенденции и въздействие на минималната заплата в ... - УНСС

https://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/Maria_Stanimir_Alternativi%20br_1_2017_BG-3.pdf

нето на минималната работна заплата в страната. 1 Статията е ... плата има значение класификация на възна- гражденията от ... бруто (процент).

замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите

http://shu.bg/tadmin/upload/storage/1776.pdf

подземна вода в нейното природно състояние или след обработка, предназначена за ... човешкия организъм – двумесечен зародиш – 77%, новородено дете ... цели, но не за пиене а за къпане. ... б) Системи с течаща вода.

Частична предварителна оценка на въздействие - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA

тримесечіEltra BHнегкі н валидността на годишната винетка. Предложението е във ... месечна винетки. Това прави ... съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. ... 10-, 1ъЈые тернодЬТ. толкова 1о-малка да е заплащаната цена. Получената.

за оценка на степента на въздействие върху ... - РИОСВ-Бургас

http://riosvbs.com/Files/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%9E%D0%A1%204183%282016%29.pdf

Сравнително студоустойчив и проявява ... Scilla bythinica, Rhododendron ponticum, Laurocerassus officinalis, Pancratium maritimum. , Knautia degenii ...

Токсично въздействие на алкохола - Фондация Живот без алкохол

http://zhivotbezalcohol.com/Toxicity_ethanol.pdf

неврони се изостря по време на алкохолна абстиненция след продължително алкохолно потребление). • алкохолен делириум (делириум тременс).

Доклад за оценка на въздействие върху околната среда ... - нксип

http://www.ncsip.bg/files/Documents/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%9C%20%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%81.pdf

класове; бетон за съоръжения; арматура за съоръжения; кофраж; метални ... твърдокрили (Coleoptera), мравки (Hymenoptera), пеперуди (Lepidoptera).

материалноправни и процесуалноправни аспекти при ...

http://www.lpajournal.com/wp-content/uploads/2018/06/Dafov-full-text.pdf

възможността за еднолично упражняване на родителски права и ... е налице съгласие за това кой ще упражнява до решаването със съдебно решение на ... При неизпълнение в доброволния срок съдебният изпълнител със ...

аспекти на картографското оформление при ... - bas - БАН

http://www.iit.bas.bg/esf40/phd-seminar-20-01-11/Y_Krumova/Y_Krumova_txt.pdf

2013) и Република България ‐ Министерство на образованието, младежта и ... карти, като важен инструмент за ефективно предаване на научното послание. ... координатна система, условни знаци, графично и извънрамково ...

КОНСТИТУЦИОННОПРАВНИ АСПЕКТИ НА СВОБОДАТА В ...

https://law.nbu.bg/download/law-jurnal/statii3/law-journal1-2010-1.pdf

Според правната теория с демократичните политически революции свободата на словото придобива три проявления – правото да се изрази мнение,.

5. Ценностни аспекти на правния интерес

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/7/7-5.pdf

на човека към благата в рамките на социалната система. Част от нея е и правото. Застъпено е разбирането, че интересът формира същността на ...

7. Аспекти на самооценката в детска възраст

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp11/6.2/6.2-7.pdf

Правилно изградената самооценка се счита за източник на ... развитие на техните деца, непостигане на целите и незадоволени амбиции [5]. Особено ...

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ДОГОВОРИ С ...

https://www.ides.bg/media/1609/04-2018-peter-raykov.pdf

1 ян. 2019 ... аванси. 60.00 пета година. Разход. Доставчици. 80.00. Тези два примера илюстрират основната разлика между договори за лизинг.

стратегически аспекти на предприемаческа активност на ...

http://info.fmi.shu-bg.net/skin/pfiles/48.pdf

на стратегия за предприемачество; (4) използване на предприемачески ... икономика Коев обособява четири предприемачески стратегии „закачи се за.

25. Токсикологични аспекти на явления при многократно ...

http://www.pharmfac.net/toxicology/PDF/25_Tolerantnost_Tachyphilaxia_Kumulation_11.pdf

28 септ. 2008 ... Промените, на които са подложени лекарствата в организма, водят до обратимост на техните действия и ефекти. За да се получи.

Счетоводни аспекти на онлайн търговията

https://d4p.bg/wp-content/uploads/2019/12/Hristo-D4p_20191130.pdf

7 Дек 2019 ... онлайн търговията презентатор ... чуждестранни маркетплейси за онлайн търговия;. • Всички ... В България и Румъния най-често се ползва доставка ... Обикновено митото е от 2 до 15 % за дрехи, обувки, бижута и ...

етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика ...

https://www.bfu.bg/upload/izdania-BSU/Conf-etno-2013.pdf

медиите и лексикалния апарат на фармацевтиката. Първата употреба ... Рени Харлин: В България всички денонощно ядат сладолед (24.), Евгений ... Panagjurishte; „Tehnopolis” for issuing discount vouchers for children of deceased ...

Съвременни Аспекти и Лечение на Зависимостите към ...

http://os-burgas.org/Arhiv/prezentacii/prezentation.dr.Vasilev.pdf

ВИДОВЕ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА. 1. СТИМУЛАНТИ. ▫. КОКАИН ... свързани с невротоксичния ефект на Екстази върху серотонинергичните мозъчни.

1 ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА СЛОВООБРАЗУВАНЕТО С ОГЛЕД ...

http://ngf-bg.com/wordpress/wp-content/uploads/01_Vstypitelna-studia-morphology.pdf

определение не обяснява отношението между двойки думи като гост- гостна и гостна-гостни. ... С корените се образуват сродни думи. Традиционно в ...

Аспекти на съвременната практика на диагностицирането в ...

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=2975&type=.pdf

Уменията за диагностика са те- възрастови ... Тя се обвързва не са товката на децата за училище. мо с усвояването на система ... валидизирана и стандартизирана към снижената ... ложените в нея показатели и тестове ... на диагностиката в областта на го агностика на готовността на децата товността ...

Специфични аспекти на инхалаторната токсичност

http://pharmfac.mu-sofia.bg/toxicology/PDF/32_Lung_toxicity_11.pdf

28 септ. 2008 ... инсулин, метотрексат, орафуран, ПАСК, пеницилин, римицид, карбамазепин, стрептомицин, сулфонамиди. Адриамицин, блеомицин ...

Еволюційні аспекти зоології хребетних .pdf

http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2920/3/%D0%95%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%85%D

існування хордових тварин. Рекомендований як навчальний посібник для студентів спеціальностей: 014 Середня освіта (біологія, здоров'я людини), 091 ...

социално-икономически аспекти - PU-Vitosha.com

http://pu-vitosha.com/wp-content/uploads/2015/11/04_SIA-PUV-28.10.2015.pdf

4 ноем. 2015 ... кв; Бояна –област София-гради с. ... Изпълнените напречни и надлъжни наклони са в широк диапазон, и са в тясна зависимост ... Последните пет години LIDL осигурява безплатни автобусни линии: за пешеходци.

9. Организационни аспекти на самостоятелната работа на ...

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp15/6.4/6.4-9.pdf

обучение, а като неделима съставка на останалите основни организационни форми. – лекциите и семинарните упражнения. В монографията [6] е ...

1 основни аспекти от системата за възнаграждения в ...

https://www.nsi.bg/spisaniestatistika/page/download.php?articleID=155

При тази ситуация ... Задоволяването на тази потребност е индикатор за съзряването на личността. ... организацията е постигане на конкурентно предимство, доминиране), ... Тя е външна за организацията, тъй като при.

Закон за нотариусите и нотариалната дейност

https://notary-chamber.bg/sites/default/files/zakon_za_notariusite_i_notarialnata_deynost.pdf

Чл. Този закон урежда правния статут на нотариуса и на Нотариалната ... на вписан в регистъра на Нотариалната камара нотариус в друг съдебен ...

Противодействие на разузнавателно-информационната дейност

http://www.vfu.bg/katedra_sigurnost_i_bezopasnost/konspekti/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%

Среда за сигурност. ... проникване на територията на държавата- обект на разузнаване. 14. ... Тарас, А., Наръчник по разузнаване и сигурност, С, 2009.

daily e6 за всяка дейност - Iveco

https://bulauto-bulgaria.com/storage/brochure/Iveco-New-Daily-Chassis-CabE6-Brochure.pdf

НАЙ-ШИРОКАТА ГАМА ДВИГАТЕЛИ И ПРЕДАВАТЕЛНИ КУТИИ ... ПЪРВАТА 8-СТЕПЕННА АВТОМАТИЧНА СКОРОСТНА ... лесното оборудване и изключително здравата камионна рама, предназначеното за тежки условия на ...

ИСТОРИОГРАФИЯ НА СПЕЛЕОЛОЖКАТА ДЕЙНОСТ ... - hinko.org

https://hinko.org/hinko/Dowloads/10/X-03.pdf

енеолитната култура, В.Атанасов и Л.Филков, които работят в пещерата Миризливка и В.Миков. ... Лакатник и Деветашката пещера. Във връзка с.

съдържание - Арбилис Издателска дейност

https://publishing.arbilis.com/wp-content/uploads/2013/09/NK_2009_3_12.pdf

не честотата на странични ефекти. Второ ... такива препарати или тежки странични ефекти. ... на СН, наложили съответно лечение с Фурантрил и.

ОБУЧАВАЩАТА ИГРА И ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ...

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=1592&type=.pdf

доминираща роля. В детската градина играта отрано създава възможности за усвояване ... Дидактични игри за обучението по изобразително изкуство на уче- ници от IIV ... (математика, изобразително изкуство и др.). При добра ...

изследване на законодателната дейност на 44 народно ...

https://www.parliament.bg/pub/NCIOM/05_NCPI_September_2017.pdf

Народно събрание (през първата сесия на 42. -то и 44. -то. Народно събрание са внесени за разглеждане приблизително еднакъв брой законопроекти ...

МЕНИДЖМЪНТ НА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ В НАЧАЛНОТО ...

http://www.conference-burgas.com/maevolumes/vol8/BOOK%202/b2_05.pdf

влияние на спортните игри стават и някои благоприятни ... в голямото междучастие за учениците от ... показват следната картина : 1) подвижни игри.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТ „ХРАНЕНЕ” В ...

http://eknigibg.net/Volume1/Issue1/spisanie-br1-2015-pp.21-39.pdf

собствена база за хранене състояща се от ресторанти предлагащи ястия от ... изхранват на шведска маса за закуска, обяд или вечеря. ... салфетки и други може да се водят в отделна сметка за разход, например ... употреба;чуплив инвентар; украса; украса; униформено облекло; служебен превоз;.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.