АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ

10 апр 2001 ... Аграрния университет и го утвърждават като цен- тър за подготовка на ... и разсаждане на тютюнев разсад, автомат за за- саждане на ...

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ - Свързани документи

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ

https://www.au-plovdiv.bg/docs/NB/ALMANAH.pdf

10 апр 2001 ... Аграрния университет и го утвърждават като цен- тър за подготовка на ... и разсаждане на тютюнев разсад, автомат за за- саждане на ...

FE ITH H3HFI - Аграрен Университет Пловдив

https://www.au-plovdiv.bg/docs/Razvitie_AS/Prof/2016/I_Manolov/Review_prof_Kostadinova.PDF

където изнася лекции на тема „Система за торене на овощни култури и лозя“ пред ... зеленчукови, овощни култури и лозя, както и на обобщената налична ... опитна схема с „пропускане и добавяне на хранителни елементи” са ...

пловдив - Plovdiv - Аграрен университет

http://nauchnitrudove.au-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2019/01/3.pdf

обикновен щир, разстлан щир, бяла лобода, пача трева, татул, свиница, черно куче грозде, канадска злолетница, ветрушка, кокоше просо, зелена.

Plovdiv - Аграрен Университет Пловдив

http://nauchnitrudove.au-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2019/06/02_01_2015.pdf

препарати (акари, листни въшки, щитоносни въшки и др.), са съхранявани в. 70%-ов етилов алкохол. Неприятелите, които представляват интерес от.

Untitled - Plovdiv - Аграрен Университет Пловдив

http://nauchnitrudove.au-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2019/12/10_03_2010.pdf

Доминатор (8000 ml/ha); 3) Доминатор (12000 ml/ha); 4) Раундъп (8000 ml/ha); ... „Ефективност на хербицида Глифоган за борба с плевелите в лозята" ...

Пловдив АГРАРНИ НАУКИ Година VII ... - Аграрен университет

http://agrarninauki.au-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2019/01/Agrarni-Nauki_17_2015_20.pdf

изграждане на пчелин с 80 пчелни кошера. ... гична ефективност на производството на пчелен ... количество пчелен мед от всеки кошер се заде-.

информационен пакет 2018/2019 - Аграрен Университет Пловдив

https://www.au-plovdiv.bg/docs/UIC/Inf.-paket_2018-2019_PECHAT.pdf

Паралелно в София функционира и ВСИ “Г. Димитров”, но с. Постановление № 3 на ... (лаборатории за анализи, агроаптеки; технологични звена на.

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т - Аграрен университет

https://www.au-plovdiv.bg/docs/Razvitie_AS/PhD/2019/N_Loku/Resumes_N_Loku.pdf

Анализ на условията и факторите на бизнес средата в аграрния сектор; ... Преките фактори са факторите на микросредата. Те влияят ежедневно и ...

Резюмета - Аграрен университет

https://www.au-plovdiv.bg/docs/Razvitie_AS/Prof/2016/N_Tahsin/Resumes.pdf

на семена се получава при третиране на слънчогледа хибрид Диамант във фаза цъфтеж ... Продуктивността на новите сортове тритикале е по-висока, в сравнение със стандарта ... Стоев З., М. Перифанова- Немска, Н.Тахсин. 2013. ... лайка) и традиционните за Родопите култури картофи, хмел и тютюн,.

тритикале - Аграрен университет

https://www.au-plovdiv.bg/docs/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pdf

на класа са много подобни на хексаплоидната пшеница. Извършените ... Зърното е червено, охранено, с удължена форма и плитка коремна браздичка със ... житен бегач, житни бълхи, цикадки и листни въшки – Агрия. 1050 (200 ...

правилник - Аграрен университет

https://www.au-plovdiv.bg/docs/Normativno_dokumenti/Pravilnik_12_2018.pdf

(1) Правилникът за прилагане на Закона за развитие на академичния състав на Аграрен ... със Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) (ДВ, бр. 38/21.05.2010 г. ... 98/09.12.2016 г.). (2) Този ...

2019 г - Аграрен университет

https://www.au-plovdiv.bg/docs/OS/2020/Otchet_16_19_web.pdf

18 юли 2017 ... Обучени са служители на големи фирми като „Агрия“, „Кауфланд ... база, но са осигурени средства за закупуване на микровълнова.

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ - Аграрен университет

https://www.au-plovdiv.bg/docs/Docs_Prepodavateli/Koprivlenski_CV.pdf

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ – ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗЕЦ. Europass автобиография. Лична информация. Собствено (и) име (на) /. Фамилия(и).

Уважаеми кандидат-студенти - Аграрен университет

https://www.au-plovdiv.bg/docs/ksk/2019/Spravochnik_19_20.pdf

Желая Ви успех при избора на специалност за обучение в Аграрния университет – Пловдив. Проф. д-р Христина Янчева. РЕКТОР на АУ – ПЛОВДИВ.

93 Аграрен университет - Agricultural University Plovdiv

http://agrarninauki.au-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2019/03/16_11_2012.pdf

Проучвани са пет сорта кориандър, представители на чужда селекция: Марокана,. Американски ... предпочитания при тяхното отглеждане в зависимост.

информационен пакет 2018/2019 - Аграрен университет

https://www.au-plovdiv.bg/docs/UIC/Inf.-paket_2018-2019_PECHAT.pdf

Паралелно в София функционира и ВСИ “Г. Димитров”, но с. Постановление № 3 на ... (лаборатории за анализи, агроаптеки; технологични звена на.

70 години медицински университет – пловдив - МУ – Пловдив

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2016/11/am14-web.pdf

алтруизма, човеколюби- ето, социалната интели- гентност. Девизът на на- шия университет е ценен, защото в света има огро- мен дефицит на хуман-.

медицински университет – пловдив втора ... - МУ – Пловдив

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2016/05/zr_906_19_04_2016_6.pdf

ТгАт/ /, ТгАт/-/ - позитивни и негативни титри на ТгАт. ТРАт – тиреотропин-рецепторни антитела. LT4 – левотироксин. - средна аритметична стойност.

медицински университет – пловдив - МУ – Пловдив

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2019/12/Uchebna-programa-po-biohimia-za-studenti-ot-spetsialnost-meditsina.pdf

НА ЕНЕРГИЯТА. 3 ч. 8. ОБМЯНА НА ГЛЮКОЗАТА – ГЛИКОЛИЗА И. ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗА. 3 ч. 9. ОБМЯНА. НА. ГЛЮКОЗАТА. –. ПЕНТОЗОФОСФАТЕН ПЪТ.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ ... - МУ – Пловдив

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2015/09/zr_1342_24_07_2015_6.pdf

Случаите на нодозна и смесена струма представляват 21% от общия брой на боледуващите, т.е. около 120 000 - 170 000 болни които се нуждаят от ...

медицински университет пловдив - МУ – Пловдив

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2016/06/zr_1308_03_06_2016_6.pdf

БА – базиларна артерия. ВА- вертебрална артерия. ВСА – вътрешна сънна артерия. ВБС – вертебро-базиларна система. ГММА- горна малкомозъчна ...

медицински университет - пловдив - МУ – Пловдив

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2019/12/kand-stud-izpit-PROGRAMA-2020.pdf

Взаимодействия между алели на различни гени. 6. ... 1.2.10. Епистатично взаимодействие при унаследяване на оперението при ко- кошки. 1.2.11.

медицински университет – пловдив - Медицински колеж Пловдив

http://medcollege-plovdiv.org/UserFiles/HTMLEditor/Medicinski%20Laborant%20PROGRAMA.pdf

12. АНОТАЦИЯ. Програмата по клинична лаборатория дава познания за клетъчния и химичен ... групи антибактериални лекарства. 18. Лабораторно ...

ПЛОВДИВ - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/RAZPIS_REDOVNO/Stopanski/3-bac.pdf

Технология на кулинарната продукция - л.30/упр.30 – доц. Иванова. Системи за осигуряване на климата в туристическите обекти - л.30/сем.30 - доц.

медицински университет – пловдиввтора ... - МУ – Пловдив

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2016/05/zr_867_13_04_2016_5.pdf

фоликуларна фаза на менструалния цикъл (3-5-ти ден след спонтанно получен менструален цикъл) или до 7-ми ден след прогестерон индуцирано ...

университет по хранителни технологии – пловдив - УХТ

https://uft-plovdiv.bg/site_files/file/text_PHONE_VAR.pdf

УХТ - 2017. 2000. Академично издателство на УХТ - Пловдив. UFT Academic Publishing ... 136А. 212. СЕКТОРНА ПРОГРАМА Еразъм . Доц д-р инж.

ПЛОВДИВ ... - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/ksk2018/saob_%20dop_priem.pdf

МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА И БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ. Кандидат студентите подават следните ...

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - гр. ПЛОВДИВ

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=2094

ПЛОВДИВ. Докторанти. Езиков курс. Забележка: За тези професионални направления които не са дифeренцирани по специалности, таксите са ...

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ У Ч ...

http://www.tu-plovdiv.bg/content/files/KSTbak/kstB_kr.pdf

Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов). Образователно-квалификационна степен: Бакалавър. Професионална квалификация: Компютърен инженер.

университет по хранителни технологии пловдив технически ...

https://ww.w.bikesport.bg/site_files/file/ksk2012_anot/magistri/21_HLKLIMATIk-masters.pdf

ТЕХНОЛОГИИ. ПЛОВДИВ ... Университетът по хранителни технологии – Пловдив ... техника, използвани в хранително-вкусовата и биотехно-.

Университет по хранителни технологии Пловдив Катедра ...

http://mahvp.uft-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2017/03/BROSHURA.pdf

Университет по хранителни технологии. Пловдив. Катедра “Машини и апарати за хранител- но-вкусовата промишленост”. ХРАНИТЕЛНО ...

медицински университет – пловдив факултет по дентална ...

http://fdm-plovdiv.com/wp-content/uploads/2019/05/Department-of-Prosthetic-Dentistry.pdf

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА. КАТЕДРА ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА. Име. Длъжност.

наука и младост в медицинския университет ... - МУ – Пловдив

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2016/11/am09-web.pdf

десетки пловдивски хи- рурзи ... ху задачата Вашите колеги да станат по-добри от самите Вас. на, ако е ... ентеролози и хематолози от цял свят.

Есенен салон на изкуствата Пловдив, 2017 - Община Пловдив

http://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2017/08/ASAP-17_book_program.pdf

22 авг. 2017 ... Програма. НА БИС! Античен театър. 3 септември 20:00 ч. Античен театър. Есенния салон на изкуствата. Пловдив, 2017. Официално ...

ОБЩИНА ПЛОВДИВ Пловдив, 4004, ул. “Македония” - Район Южен

http://south.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2017/05/VP_AO_UJEN_06_2016_za_saita.pdf

работно време. Чл. 7. (1) Служителите, използват символите на район „Южен” – община Пловдив, съгласно. Инструкцията за институционална ...

От диамант, обвит в прах, Пловдив стана за ... - Община Пловдив

http://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2015/07/broi-6.pdf

новяване на парковата площ в Пловдив" по Опера- ... лоалейна мрежа в Бълга- ... ната мрежа. ... изградена мрежа за капково ... на сянка през лятото.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.