Защита чрез международните органи и механизми за защита ...

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. ЕСХ. Европейска социална харта. ДП-ЕСХ. Допълнителен протокол към ЕСХ.

Защита чрез международните органи и механизми за защита ... - Свързани документи

Защита чрез международните органи и механизми за защита ...

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/06/Europe-FAIR-module-5-Training-modules-2018-BUL.pdf

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. ЕСХ. Европейска социална харта. ДП-ЕСХ. Допълнителен протокол към ЕСХ.

План за защита на населението при бедствия - Защита при ...

https://www.sofia.bg/documents/20182/302128/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D0%9D%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95 %D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82 I 13032019.pdf/cc846e32-64a5-48e7-90cb-1cd98bf54bf4

Планът за защита при бедствия част I Наводнения, е актуализиран и ... защита при наводнение е единна част от Плана за защита при бедствия ... НКВ – Национален контролен възел на Системата за ранно предупреждение и ...

Молекулярная защита

https://www.kommersant.ru/doc/1456016

ки (чайник, тостер). Особое место в системе отведено здо ... зора по Петербургу из аптек было изъято несколько серий недоброкачественных лекарств ...

ЗА ЗАЩИТА И ДЕКОРАЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ

http://dixi-bg.com/wp-content/uploads/2018/11/HELIOS-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf

вътрешността на този каталог. ... SPEKTRA DECOR TOPAZ. 16 ИНТЕРИОРНИ СТЕНИ - ПОКРИВАЩИ. БОИ ... SPEKTRA акрилна боя за бетон. 9 ...

Закон за защита при бедствия

https://mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/fileId/304

Обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., изм., бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр. 113 от 28.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., бр.

Протокол - Пожарна защита

https://xn--80aaaa0aii0bgjo3a3g.com/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.pdf

359 886 669 112 гр. София, ул. 21-ви Век № 28. Стр. 1 от 2. ПРОТОКОЛ № ................................. за предаване и приемане на пожарогасители, на които е ...

защита от шпионаж - Профисек

http://profisec.bg/files/magazine/PROFESSIONAL3.pdf

200 метра, дигитални аудио рекордери и ... www.spy-bg.com. Ето и няколко изделия свободно продавани в. България: ... 1.Подбирайте мястото за разговор спо- ред събеседника и очакваната тема. 2. ... но се възприема като по-силна позиция. Пр г не. У флик по-ря срещ ла, т общу ... страни по целия свят.

Пуск и защита электродвигателей

https://lsys.by/upload/doc/eaton-moeller/eaton_pusk_i_zaita_elektrodvigateley_2016_ru.pdf

DILA. Вспомогательные реле DILA. Контакторы, реле. Варианты ... 660 Â – 690 Â. 127. 155. 189. 229. 283. 344. 344. 440. 494. 556. 633. 780. 1300. –. –. –.

Untitled - Растителна Защита

http://www.plant-protection.com/archive;jsessionid=1f257ed3eb9e8631667eecf0596a?archiveId=201310

2 Окт 2013 ... ката и прасковата, сачмянка, къдравост по прасковата, бак- териално изсъхване, огнен при- гор по овощните. Изрязване на клонките с.

Защита картофеля - Картофель

http://kartofel.org/zakart/zakart2_2014.pdf

18 окт 2014 ... фитоплазмозам относится столбур пасленовых, возбудителями которого являются фитоплазмы из группы столбура (16SrXII группа) ...

Разузнавателна защита на конституционния ред - (ВСУ ...

http://www.vfu.bg/katedra_sigurnost_i_bezopasnost/konspekti/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%

подчиняване на службите за сигурност на личния режим в тоталитарната ... Тарас,А.,Наръчник по разузнаване и сигурност,С,2009. 23.Стойков,М.

Защита от дискриминации в Германии - Antidiskriminierungsstelle

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Refugees/Fluechtlingsbroschuere_russisch.pdf?__blob=publicationFile&v=8

Что такое дискриминация с правовой точки зрения? Где действует эта защита от дискриминации? Закон «AGG» защищает людей от дискриминации в ...

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ...

https://nellyo.files.wordpress.com/2017/03/d0b0d0bad182-220-28-02-2017-1.pdf

28 февр. 2017 ... че броят на регистрираните потребители в сайта www . btv . bg ... “БТВ Медиа Груп” ЕАД (bTV) (предишно наименование „Болкан Нюз.

защита от дискриминации по признаку сексуальной ... - NYC.gov

https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/publications/RU_LGBTQ_Brochure.pdf

Пять фактов защиты от дискриминации по признаку фактической или предполагаемой принадлежности к ЛГБТК-сообществу. 1. Представители ЛГБТК ...

Защита от пренапрежение - катодни отводители

http://www.dsys-bg.com/catalogs/Schneider/Schneider%20Electric_Surge_Arrestors_Brochure.pdf

Защита от пренапрежение - катодни отводители. Как да предотвратим възникване на повреди на оборудването в следствие на пренапрежения?

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ... - Vivacom

https://www.vivacom.bg/bg/files/10259-politika-za-poveritelnost-na-www-data-vivacom-bg.pdf

Уебсайтът www.data.vivacom.bg (наричан за по-кратко „Уебсайтът“) е собственост и се управлява от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД ...

Пожарна безопасност и защита на населението

http://ruo-sliven.org/rioup/institution/PBZN/3-Pojarogasitel%20SLi.pdf

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ-. “Пожарна безопасност и защита на населението” -СЛИВЕН. Видове пожарогасители и инструкции за действие с тях.

Закон за защита на личните данни

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/ZZLD8acf0a6196912da30c4353f7d9e77f39.pdf

по ал. 5, т. 3, 4 и 5 са получени от или са предоставени на държава ... Администратор, получил данни по чл. 1, ал. 6, уведомява физическото ... за осъществяване на контрол се определят с инструкция на комисията. ... Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2011 г.) (1) При обработване на лични данни, получени по чл.

защита на личните данни - CURIA

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1382474/fr/

1 Дек 2017 ... 2 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита ...

Тема 21. Защита и възстановяване от сривове

http://pgds.org/books/km/pdf/21.pdf

мрежа могат да доведат не само до загуба на данни, но и до повреди в хардуера. ... По-добрият вариант е използването на непрекъсваемо устройство ... се избере стойност 0.6, така 1000VA UPS може да захрани консуматори с ... за архивиране извършват компресиране на информацията за икономия.

Информация за застрахователна програма “Защита на ...

https://www.bnpparibas-pf.bg/media/download-documents/2019/Precontract%20information/Precontractual%20information_BNPPF%20_credit%20cards_02042019.pdf

Застрахователна програма “Защита на плащанията по кредитни карти, издадени от “БНП Париба Пърсънъл Файненс” С.А. КЛОН БЪЛГАРИЯ се.

6•2014 - Защита и карантин растений

http://www.z-i-k-r.ru/ZiKR_2014/ZiKR_06_2014.pdf

miptera Congress, Blagoevgrad, Bulgaria,. 25–29 June 2012, Sofia, 2012, p. 72–73. 9. ... сп, фитоспорин М (0,2 кг/га), п и фитолавин (2 л/га), врк. Их биологи.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ... - EuroPAM

http://europam.eu/data/mechanisms/FOI/FOI%20Laws/Bulgaria/Bulgaria_Protection%20of%20Classified%20Information_2002_amended%202016_BU.pdf

29 мар 2017 ... (3) Класифицирана информация по смисъла на този закон е информацията, ... 3 от Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр.

Пуск и защита электродвигателей - Eaton

http://www.eaton.ru/ecm/groups/public/@pub/@eatonru/@elec/documents/content/xstart_engine_new.pdf

Информация для заказа. DILA. Вспомогательные реле DILA. Контакторы ... Контакторы DILM, комфортная версия. 185. 55. 90. 175. 108. 41. 75. 127. 108.

ERP-СИСТЕМА: ПРИКЛАДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ...

https://gtu.ge/Journals/mas/Referat/2010%282-9%29/12_78-81%20ComaiaOtto-2 --.pdf

Практис» реализовали совместный проект по обеспечению поддержки ЭЦП, на ... пользователи решений компании «Докфлоу Бест Практис» имеют.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Б Ю Л Е Т И Н

http://www.stenli.net/nsrz/files/buletin-2009-04.pdf

Струпясване по ябълка и круша. Силата на заразата зависи от времето на навлажняване и температурата на въздуха. Узряването и изстрелването на.

Растителна Защита без Употреба на Пестициди

https://insectexpert.net/wp-content/uploads/2018/07/AFITEC_BG_2018.pdf

акари, ериофидни акари, щитоносни въшки, листни бълхи, белокрилки. Продуктът се базира на иновативната технология 3D-IPNSTM, гарантираща ...

от з а т в о р и т е и независимото дружество за защита правата ...

http://www.makedonskatribuna.com/SreshtuTechenieto.pdf

километри към границата се преминават, или нощно време, или през ... нещастие тъкмо прибрах бурканите си в едно самоделно шкафче в ... Както и при управлението на Жан Виденов, и днес няма нито един осъден за.

списък на препаратите за растителна защита

http://biocert.nutramedbg.com/wp-content/uploads/2018/07/7.-%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%AA%D0%9A-%D0%9D%D0%90-%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%97%D0%90-%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98

/КУПРОХАЙ 50. ВП. Индустриас. Кемикас дел Валес. /ИКВ/ - Испания. Разрешение №. 0579 – ПРЗ-. 2/21.01.2016г. Заповед №РД 11-. 10/07.01.2016 г.

Относно: ЗАЩИТА ОТ КОРОНА ВИРУС

http://megapark.bg/MP-Info-Tenants-Corona.pdf

16 мар 2020 ... Цариградско шосе 115Г ∙ Офис сграда МЕГАПАРК ∙ Етаж 2, офис A-2 ∙ 1874 София ∙ ... Сградата остава отворена в денонощен режим. ... здавеопазването заведенията на партера на сградата, както и фитнес.

6210107 Растителна защита и агрохимия

https://www.mon.bg/upload/3730/6210107_IIIst.pdf

вредност и съставете схема за провеждане на химична борба, която да ... пръскане, използвани фунгициди и болестите, при които се прилагат. ... Приложно-творческа задача: Съставете схема за растителна защита в лозя с.

ИНФОРМАЦИОННО ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ...

https://cdn-pays.bnpparibas.com/wp-content/blogs.dir/114/files/2018/05/Translation_BG_Data-Protection-Notice-20180328-final.pdf

Защитата на Вашите лични данни е важна за Групата на “БНП Париба”, която е възприела общи за цялата Група принципи в това отношение за ...

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СФЕРАТА НА ...

http://www.sofiaforum.bg/imgpool/file1420139305.pdf

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СФЕРАТА НА. ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО. Сибел Бялева. Университет за национално и световно стопанство.

защита растений - Аграрная наука

https://www.vetpress.ru/jour/article/download/675/659

Фюзилад супер, Хантер, Фуроре супер, Миура, Зеллек супер, Граминион, Форвард МКЭ, Тарга супер и их вли- яния на фитосанитарное состояние ...

11•2014 - Защита и карантин растений

http://www.z-i-k-r.ru/ZiKR_2014/ZiKR_11_2014.pdf

капиталов в их производство при сохраняющейся тенденции роста цен. ... дом вегетации 90 и менее дней, ... клэйм), метомил (ланнат) и имидаклоп.

Национален план за защита при бедствия - МВР

https://www.mvr.bg/docs/default-source/strategicheskidokumenti/e22196f6-09_plan_bedstava-pdf.pdf?sfvrsn=9f5fdf9a_0

“Лукойл Нефтохим” АД – Бургас, “Полимери” АД, Девня, “Неохим” АД, ... опасност в Р. България са съставени каталог и карта на свлачищата в М 1:500. 000. ... механизъм за Гражданска защита на Европейския съюз и други държави”, рег. ... към превозвачите за предоставяне на транспортни средства при.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.