ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ...

21 май 2013 ... ... в групата, защото (то/той) свиреше много добре на китара. ... кого аз любя и в какво вярвам – ... Освен теб, мале, никого нямам,.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ... - Свързани документи

1 ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ...

https://www.otlichnik.bg/wp-content/uploads/2017/07/Matyra_2017-albena.pdf

19 май 2017 ... Коя от изброените творби е лирическа миниатюра? А) „До моето първо либе“. Б) „Спи езерото; белостволи буки“. В) „Българският език“.

държавен зрелостен изпит по български език и ... - mon

https://www.mon.bg/upload/15370/dziBEL_210518.pdf

21 май 2018 ... А) „Спи езерото; белостволи буки“. Б) „Моята молитва“. В) „Стария музикант“. Г) „Българският език“. 17. В коя творба е заложена идеята ...

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ...

https://www.mon.bg/upload/8107/13_05_21_dzi_bel.pdf

21 май 2013 ... ... в групата, защото (то/той) свиреше много добре на китара. ... кого аз любя и в какво вярвам – ... Освен теб, мале, никого нямам,.

държавен зрелостен изпит по български език и литература ...

https://www.mon.bg/upload/3028/dzi_BEL_28082017.pdf

28 авг. 2017 ... 2. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка? А) стратек, параграф, таралеж ... Примерни отговори: • охулването, обругаването ...

държавен зрелостен изпит по български език и ... - My School BEL

http://www.myschoolbel.info/PomagaloDZI/TestDZI/MON_2011-2012_primeren.pdf

Б) оглася, опазя, успоря. В) нейн, нейна, нейни. Г) топал, светъл, ловък. 2. В кой от редовете е допусната правописна грешка? А) наниз, локомотив ...

държавен зрелостен изпит по български език и литература

https://www.mon.bg/upload/3057/primeren_test_bel_2011_2012.pdf

... от Иван Вазов? А) „При Рилския манастир”, „Косачи”, „Моята молитва”. Б) „Българският език” „Чичовци”, „Отечество любезно”. В) „Елате ни вижте”, ...

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

https://www.mon.bg/upload/5544/1_ANGLIISKI_DZI_17_may_2010_key.pdf

17 май 2010 г. – Вариант 1. УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,. Тестът съдържа 60 задачи по английски език. Задачите са два вида: ▫ задачи с избираем ...

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

http://www.pg-vpeev.com/wp-content/uploads/2011/12/biology_dzi-2009-05.pdf

А) по-пълното използване на слънчевата енергия. Б) хранителните ... В) Унаследяването е пример за пълно доминиране. Г) При кръстосването е ...

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ...

https://www.mon.bg/upload/5461/1_vi_GEOGRAFIA_23_may_2012.pdf

23 май 2012 ... Г) Карловска котловина. 30. В кой от посочените географски региони са разположени градовете Козлодуй,. Оряхово и Белоградчик?

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ...

https://www.mon.bg/upload/5460/1_vi_ISTORIA_23_may_2012.pdf

23 май 2012 ... В) падане на българската държава под византийска власт, поява на богомилската ... Б) създаване на автономна българска държава.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

https://www.mon.bg/upload/5575/2010_sept_math_var2_dzi.pdf

1 септ. 2010 ... Да се намери радиусът на окръжността, описана около трапец с ... Четириъгълник: 1 2. 1 sin. 2. S. d d. ϕ. = Описан многоъгълник: S pr. =.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

https://mon.bg/upload/3022/dzi2_geo_290817.pdf

29 авг. 2017 ... Г) Италия. 10. На диаграмата са показани страните, ... на Пирин и долината на река Места. А) Географско положение и граници.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

https://www.mon.bg/upload/15429/d2v1_history_230318.pdf

23 май 2018 ... непосредствени съседи на: А) Хунския хаганат ... А) Добри Желязков – издава „Рибен буквар“. Б) Димитраки Хаджитошев – организира ...

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ...

https://www.mon.bg/upload/5539/2011_sept_fizika1.pdf

1 септ. 2011 ... Г) 4. 13. На фигурата са показани намотка, свързана с галванометър и постоянен магнит. В кой случай през галванометъра НЕ протича ...

държавен зрелостен изпит по биология и здравно ... - mon

https://www.mon.bg/upload/10505/dzi3_bio_28_05_2014.pdf

28 май 2014 ... 1) Развитието на хидрата е чрез непълна метаморфоза. 2) Развитието на пеперудата е чрез пълна метаморфоза. 3) Развитието на ...

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

https://www.mon.bg/upload/15430/d2v1_fizika_230318.pdf

23 май 2018 ... С явлението електростатична индукция се обяснява: А) полярното сияние. Б) небесната дъга. В) привличането на железни стружки от ...

примерен изпитен вариант за държавен зрелостен изпит по ...

https://www.mon.bg/upload/5708/answers_biologia.pdf

шийка междинна (свързваща, средна) част опашка (камшиче). Наследственото вещество е в главичката. 47. АВС, АвС, аВС, авС. 48. А. Оплождане: 1, 4.

държавен зрелостен изпит по история и цивилизация - Dnevnik.bg

http://www.dnevnik.bg/file/2975834.pdf

22 май 2017 ... битката при Върбишкия проход (1); сключването на уния между българският владетел. Калоян и папа Инокентий III (2); преместването ...

държавен зрелостен изпит по биология и здравно ... - Dnevnik.bg

https://www.dnevnik.bg/file/3910618.pdf

23 май 2019 ... Б) епистатично взаимодействие. В) модифициращо взаимодействие. Г) комплементарно взаимодействие. 26. Ако в потомството на ...

държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование

http://www.regalia6.com/maturi/regalia_files/maturi_2009_esen/bio/09-09-01_dzi_bio_zad.pdf

1 септ. 2009 ... Б) непълна метаморфоза. В) пълна метаморфоза. Г) партеногенеза. 18. Полиплоидията е: А) генна мутация. Б) хромозомна мутация.

държавен зрелостен изпит по география и икономика - Dnevnik.bg

https://www.dnevnik.bg/file/3910619.pdf

23 май 2019 ... Кой от географските региони в България е най-голям по площ? ... географски региони има четири административни области и четири ...

държавен зрелостен изпит по предметен цикъл „философия” - mon

https://www.mon.bg/upload/5536/2011_sept_filisofia1.pdf

1 септ. 2011 ... В) хуманистична психология. Г) гещалтпсихология. 3. Според психолозите семейството като група се отличава с: А) наличие на брачен ...

държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда

https://www.mon.bg/upload/5581/2010_sept_chemistry_var2_dzi.pdf

1 септ. 2010 ... Г) полимеризация, заместителни реакции с халогени. 17. ... киселина), известна като ксантопротеинова реакция. /Отговорите запишете ...

ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

https://slovo.uni-plovdiv.net/documents/12059/405334/DI_2NE_PL.pdf

BIBLIOGRAPHIE. АТАНАСОВА, В./СУГАРЕВА, Т. Немска граматика с новия правопис. Наука и изкуство: София, 2011. AUFDERSTRASSE, H./MÜLLER ...

Примерен коментар за държавен изпит по старогръцки език на ...

http://kkf.proclassics.org/documents/redaktirankomentar.pdf

за държавен изпит по старогръцки език на откъс от „Алкестида” на. Еврипид. Изработен от Кристина Георгиева и Ивана Добчева в курса по старогръцки ...

програми за конкурсен изпит по български език ... - My school BEL

http://www.myschoolbel.info/KSK/Primeren2.pdf

в Правописен речник на съвременния български език (под редакцията на Е. Георгиева и В. Станков). София, Издат. на БАН, 1983 (I изд.); 1995 (II изд.).

Нова структура на писмения зрелостен изпит в ... - eursc.eu

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2017-11-D-33-bg-2.pdf

Създаване на писмен текст, в който се изразява лична позиция ... Димчо Дебелянов поезия: "Черна песен", "Пловдив", "Да се завърнеш...", "Помниш.

министерство на образованието и науката държавен зрелостен ...

https://www.mon.bg/upload/15436/d2v1_math_230318.pdf

23 май 2018 ... Периметърът на равнобедрен триъгълник е 18 cm. Основата ... дължините на страните и лицето на триъгълника, ако той е тъпоъгълен.

9а клас Учебен предмет Учебник Български език Български език ...

https://npmg.org/wp-content/uploads/2019/09/9%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.pdf

Con gusto A1 tomo 1, издателство Klett, Libro del alumno,. Cuaderno de ejercicios. Математика. Учебник: Математика за 9. клас по учебната програма за.

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/filiali/smolian/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%94%D0%AA%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%92%D0%95%D0%9D%20%D0%98%D0%97%D0%9F%D0%98%D0%A2%20%20%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6.%D0%9

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ. СПЕЦИАЛНОСТ „БИОЛОГИЯ, ЧОВЕШКО ПОВЕДЕНИЕ И ... дентална медицина и фармация. Изд: МУ-гр.Варна, 2012.

к о н с п е к т за държавен писмен изпит по педагогика ...

http://www.uni-vt.bg/res/5630/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82_%D0%9F%D0%A3%D0%9F%D0%90%D0%95_17-18.pdf

Обучението в детската градина (ДГ) – същност, специфика, ... Методически изисквания при обучението за ориентиране в пространството. 36.

Конспект за Държавен изпит по Прогнозиране и планиране.pdf

http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D1

икономическият анализ, прогнозиране и стратегическо планиране. 1.Икономиката като система и обект на прогнозиране и планиране. Определение за ...

Конспект за държавен изпит по микро- и макроикономика в РУ ”А

https://www.uni-ruse.bg/Faculties/FBM/SiteAssets/%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9E%D0%98%D0%A2.pdf

Основни типове организация на икономиката. Същност и основни категории на пазара. Пазарно търсене. Пазарно предлагане. Пазарно равновесие.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български език 1. Просто ...

http://www.botevgm.net/uploads/images/documents/kons6.pdf

Оскар Уайлд - „Щастливият принц”. Светът на фантазията. 4. ... Сбит преразказ на трета глава от романа „Принцът и просякът”. 10. Бранислав Нушич ...

конспект за практически държавен изпит по растителна защита ...

http://shu.bg/razpisi/studentski-ekomplekt/dyrjaven-izpit/450.pdf

културните растения по повреда и борбата срещу тях – ч. 1 и 2. ... Николов, П. Защита на лозата, овощните и зеленчуковите култури от болести,.

Програма за държавен изпит.pdf - Бургаски свободен университет

https://moodle.bfu.bg/pluginfile.php/18879/mod_folder/content/0/%D0%A6%D0%98%D0%A2%D0%9D/09.%20%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B

Т. Николов, Хидро- и пневмо- задвижване, Учебник, Пловдив, 2010, ISBN ... Коев Д., Т.Ничев, Сградостроителство част 1, Техника, София, 2012. Коев Д.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.