годишен доклад - МЗ - Министерски съвет

1 мар 2019 ... Като цяло в България се наблюдава нарастване броя на лица, ... на аудио и видеоклипове, 49 публикации в пресата, ... убива първата”; „Запознай се с наркотиците, за да не ги обикнеш”; „Какво печелим, ... Домашен аутрич се реализира на територията на по-малките населени места, при.

годишен доклад - МЗ - Министерски съвет - Свързани документи

годишен доклад - МЗ - Министерски съвет

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/03/01/gd_fin_2017.pdf

1 мар 2019 ... Като цяло в България се наблюдава нарастване броя на лица, ... на аудио и видеоклипове, 49 публикации в пресата, ... убива първата”; „Запознай се с наркотиците, за да не ги обикнеш”; „Какво печелим, ... Домашен аутрич се реализира на територията на по-малките населени места, при.

Годишен отчет за 2014 г. - дамтн - Министерски съвет

https://www.damtn.government.bg/wp-content/uploads/2019/02/damtn2014otchet.pdf

готварски печки, електрически котлони, хлебопекарни, електрически кани за топла ... уред, работещ на твърдо гориво, със съмнение за декларираните ...

доклад - МТСП - Министерски съвет

https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktove/Doklad_aiging_2015_2016.pdf

31 Окт 2017 ... ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В Р БЪЛГАРИЯ (2012-2030 г.) ... ЧАСТ 2. ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ АНГАЖИМЕНТИ НА БЪЛГАРИЯ ... през целия живот, за повишаване на квалификацията и за ... практики и на два късометражни документални филма на тема „Никога не е късно за учене“ ...

Аграрен доклад 2010 г. - Министерски съвет

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/01/24/agraren-doklad-2010.pdf

24 ян. 2018 ... Износ на живи животни и животинска продукция. 4.6. Внос на ... Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на ... Основни вносители на българския пазар са: Гърция – 668 тона, Индонезия – 648 тона и ... Информационните кампании за разясняване и популяризиране на марката не са.

доклад - Оптимизация и иновации в ИА ГИТ - Министерски съвет

http://innovation.gli.government.bg/wp-content/uploads/2016/12/Report-1_Final_REV_printed_fin_NEW-002.pdf

31 Окт 2017 ... съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни ... Трудови злополуки по икономически дейности, 2016 г. .......175. Таблица 6. Дял на ... ЗЗБУТ. Закон за здравословни и безопасни условия на труд ... Декларация в ИА ГИТ (или уведомление, в случаите, когато няма.

Аграрен доклад 2016 г. - Министерски съвет

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/01/24/agraren-dokald-2016.pdf

24 ян. 2018 ... Български тежковозен кон. През 2015 г. е създаден Единен национален регистър на Република България за разплодници от вида коне.

Годишен доклад Годишен доклад - Нов български университет

https://nbu.bg/download/godishen%20doklad/1_10%2011.pdf

Археологическа лятна школа ... Първа английска езикова гимназия, Първа частна ... ePlus, Encyclopaedia Britannica ... “Цени и потребление на телеком ...

Годишен финансов отчет и годишен доклад за ... - FiHealth

https://www.fihealth.bg/Docs/godishen-doklad-za-deynostta-za-2018.pdf

31 Дек 2018 ... финансов надзор издава лиценз на здравноосигурителна каса Фи Хелт АД за извършване на застраховане по т. 1 ит. 2 от Раздел 2, ...

годишен доклад за дейността, одиторски доклад и ... - Tesy

https://tesy.bg/web/files/procurements/78/file/2.pdf

31 Дек 2008 ... Бойлери и Газ.котли. Направление ... ТЕСИ стартира производството на електрически бойлери. ... Технополис България ЕАД. 1,000.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ДОКЛАД НА ... - ДСК Родина

https://dskrodina.bg/repository/documents/POK_2017a.pdf?user_id=&session_id=

31 Дек 2017 ... Системата на управление на ПОК „ДСК – Родина” АД е двустепенна. ... курс за деня на сделката, (обявения фиксинг на Българска.

Д О К Л А Д - МЗ - Министерски съвет

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/03/21/otchet_mz_programen_31122018_.pdf

21 мар 2019 ... Ограничаване употребата на наркотични и нови психоактивни вещества и ... Брой епизоди на грижа за дете с увреждане, настанено в ЦНСТ бр. ... изготвяне на заповеди, направа на самолетни и хотелски резервации и ... Обработени случаи на бедствия, аварии и катастрофи с повече от 3.

О Д И Т Е Н Д О К Л А Д - Министерски съвет

https://www.bulnao.government.bg/bg/articles/download/12728/od-mu-varna-180919.pdf

15 апр 2016 ... Счетоводна политика на Медицински университет – Варна. УОПК ... учебната 2017/2018 г. – в ПМС № 240/ ... Участникът е класиран на.

Д О К Л А Д - ВАС - Министерски съвет

http://www.sac.government.bg/home.nsf/0/3405C044C0A4A032C2257BEA003351D0/$FILE/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%90%D0%A1%202016%20doc.pdf

1 февр. 2017 ... от административна сграда със самостоятелен вход/, находяща се в ... базираната “Лакорда” при условията на двугодишен договор с ...

(L1 -3 1) о 'if - МОСВ - Министерски съвет

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/%D0%94%D0%BE%D0%BF%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%86%203%20%D0%9C%D0%9B%20-%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%B

метродиаметър на Софийски метрополитен" се изисква изпълнение на ... Втори етап- от МС 14 до МС18 /"Горна баня"/, със срок за въвеждане в ...

1 проект! р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерски съвет ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4771

териториалните структури на ГДПБЗН - МВР в дейности по чл. 1, ал. ... на място, който е ръководителят на териториалното звено на ГДПБЗН или.

С Т А Н О В И Щ Е - нцоза - Министерски съвет

https://ncpha.government.bg/files/Prof_Petrova-Danak_nazdravoslovni_hrani.pdf

„вредни храни” има за цел да ограничи консумацията на храни със ... за мазане имат значително по-ниски количества транс-мастни киселини, ... Malik V.S., Popkin B.M., Bray G.A., Despres J.P., Willett W.C., Hu F.B. Sugar sweetened.

Untitled - АСП - Министерски съвет

http://www.asp.government.bg/documents/20181/120352/SKMBT_42318101212450.pdf/0301fa50-b7ac-40a4-aca8-6eb78141d3f5

Предприети мерки: Извършена е проверка от Инспектората на АСП в дсп –. Младост. Установено е, че директорът на ДСП - Младост е превишил ...

държавен вестник 85 - Министерски съвет

https://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/file/Nature/Natura%202000/Registers/RMS_661_DV_85_23_10_2007.pdf

23 Окт 2007 ... ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 85. БРОЙ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ. Народно събрание. / Закон за допълнение на Наказател-.

Министерски съвет Постановление № 129 от 26 юни 2012 г ... - ILO

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/93723/109676/F407807602/BGR-93723.pdf

26 юни 2012 ... Приема Класификатор на длъжностите в администрацията. ... периода 2007 – 2013 г. със средства от техническата помощ на програмата (ДВ, бр. ... и „държавен експерт“ съгласно отменения Единен класификатор на длъжностите ... (2) Основните цели на оценяването на изпълнението на ...

тук - Министерство на туризма - Министерски съвет

http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/spravka.pdf

къмпинг по ЗТ, включва и безвъзмездното предоставяне, което означава да се ... Досегашната практика на административните съдилища по отношение на наредби на общински съвети с подобни ... Г-н Георги Цвятков Милев, гр.

Ръководство на потребителя - Министерски съвет

http://old.government.bg/fce/001/0235/files/250214_Obsht_interfeis_UM_v1%201_p.pdf

6 авг. 2007 ... „Възраст”, „Пол”, „Трите имена”, „Процент за прослужено време”, „Сума”, ... [Калкулатор] - отваря форма с опции за пресмятане на дни в ...

Охранител - НАПОО - Министерски съвет

https://www.navet.government.bg/bg/media/DOS_Ohranitel_final-1.pdf

Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци. • Обяснява ... Изброява принципите на частната охранителна дейност. • Познава.

държавен вестникброй - Министерски съвет

https://www.mzh.government.bg/odz-sliven/Libraries/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE/CAD_TV_dyrjaven_vestnik_v12_20.sflb.ashx

11 февр. 2020 ... на обнародването му в „Държавен вестник“. ... Заплащане в брой след приемане ... последна доставка или изпълнение на услуга.

Untitled - нцоза - Министерски съвет

http://ncpha.government.bg/files/spisanie/3-2017_BG_JURNAL-NCPHA.pdf

нален преводач, който получи консултации на експерти за намиране на българското ... бинг) остава извън обсега на внимание не само на широката ...

О Д И Т Е Н Д О К Л А Д - Сметна палата - Министерски съвет

https://www.bulnao.government.bg/bg/articles/download/12684/od-gusv-220819.pdf

ЗПСВВМТВКПДДП Закон за преобразуване на Строителни войски, Войските на ... 159https://www.mrrb.bg/bg/za-potrebitelya/turgovski-drujestva/page/2/.

национална програма - МЗ - Министерски съвет

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2017/04/26/nacionalna_programa_tuberkuloza_2017-2020.pdf

26 апр 2017 ... Белодробната туберкулоза с положителна микроскопия на храчка ... ТКТ на Манту. За успешната превенция на туберкулозата е ...

Профил по БЗР - Цели - Министерски съвет

http://projects.gli.government.bg/sys/download.php?f=VXNlckZpbGVzL2RvY3VtZW50cy9PUDE4X1BST0ZJTF9CWlJfVk9ESS5wZGY%3D

Родопи 24. Тел: ( 359 56) 85 13 44, Факс: ( 359 56) 84 29 79 e-mail: [email protected] 9. Изпитвателна лаборатория за питейни води ПСПВ - Стоките ...

Untitled - ИАОС - Министерски съвет

http://eea.government.bg/bg/output/soe-report/soer-bg-2005.pdf

27 907,86. 40 21.12.2006 Община Баните с. Баните. Реконструкция на Загражденска екопътека Пр.2/2006г. 60 000,00. -. -. 60 000,00. ОБЩО за справката.

програма за управление - Министерски съвет

http://www.government.bg/files/common/GovPr_2017-2021.pdf

Мярка 117: Стартиране на нова Национална програма за обучение и ... Цел 133: Достигане до максимално финансиране на българското кино от ...

Стругар - НАПОО - Министерски съвет

https://www.navet.government.bg/bg/media/DOS_ERU_Strugar.pdf

машиностроителни предприятия. При изпълнение на трудовите задачи стругарят работи със различни свредла, стругарски ножове, зенкери, райбери, ...

прилепите - МОСВ - Министерски съвет

https://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Nature/Biodiversity/Preporyki%20Rykowodstwa%20Dokladi/Prilepite_BG.pdf

investment projects for establishing wind energy park in Bulgaria on bats. ... Relationships between Bats and Wind Turbines in Pennsylvania and West Virginia: An Assessment of Fatality Search Protocols, ... [email protected]

Процедури при управлението на човешките ... - Министерски съвет

https://saveti.government.bg/c/document_library/get_file?p_l_id=44101&folderId=44111&name=DLFE-1231.pdf

Издаване на заповед за назначаване на първия в класацията от Органа по назначаване. • Архивиране на документите от подбора. Под-процес: ...

Untitled - Област Кърджали - Министерски съвет

http://www.kj.government.bg/mai2012/katq/RSR_SCR/003.05.03.2013/PROTOKOL_Pazardjik_05.03.2013g.PDF

Доц. Кирчо Атанасов - Ротари клуб „Пловдив - Пълдин“. 2. ... председател бе избран г-н Никола Белишки – кмет на община Панагюрище, с решение №.

приложение 3 - Министерство на туризма - Министерски съвет

http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2016-07/prilozhenie_3_-_nacionalni_subitiya_2016.pdf

1 юли 2016 ... България с богатото разнообразието на предлагания ... Бузуки. акордеони и китари ще огласят ... демонстрации и базар на билкови.

министерски съвет национална агенция за ... - НАПОО

https://www.navet.government.bg/bg/media/Pravila-Administr_Obslugvane-RD-08-28-23-05-2017.pdf

2. предоставяне на ясна, точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна информация без абревиатури, съкращения и препратки;.

част първа - МОСВ - Министерски съвет

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/DOVOS_Rehab_jpl%20Plovdiv-Burgas-2d916e93e3b6f49bb1a2e7a89bed11a7b.pdf

30 апр 2018 ... надлези/подлез за железопътния участък Пловдив – Бургас“; ... на биоразнообразието – бръмбари бегачи, дневни пеперуди, скакалци.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.