Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я - Портал за обществени ...

деца от една жена е 1.50 в България. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1.24 деца, а през 2011 ... Освен за най-малките ученици, прилагането на тези програми се оказва много полезно ... Насловът на проекта е: „Запознай се с наркотиците, за да не ги обикнеш!”. ... Изработени са видео и аудио клипове.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я - Портал за обществени ... - Свързани документи

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я - Портал за обществени ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=16964

деца от една жена е 1.50 в България. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1.24 деца, а през 2011 ... Освен за най-малките ученици, прилагането на тези програми се оказва много полезно ... Насловът на проекта е: „Запознай се с наркотиците, за да не ги обикнеш!”. ... Изработени са видео и аудио клипове.

С П Р А В К А - Портал за обществени консултации

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=19604

6 ян. 2020 ... Директор 1785. Полицай 878. Разлика 907. Коефициент разлика между двете заплати - 2.03. И за да стане съвсем ясно, да видим какво ...

УОЗ - Портал за обществени консултации

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=3068

и Добрич. През 2003 г. в градовете живеят 69,8% от населението на ... ди, минерални торове и различни агрохимикали в селското стопанство, които ...

Проект - Портал за обществени консултации

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=745

(1) В училищата, в детските градини и в центровете за работа с деца се използва книжовният ... великденска и лятна ваканция. Учениците в I клас ползват и ... 1 завършен клас се удостоверява с ученическа книжка. Чл. 133.

костенец - Портал за обществени консултации

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=149

изворите на курорт Вили Костенец и курорт Момин проход; 2) северен – ... собственост на “ПРО” ЕАД, Санаториум за възрастни, собственост на.

Strategia - Портал за обществени консултации

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=16160

музейните колекции, осигуряването на държавна гаранция за изложби, дигитализацията и онлайн ... Филхармонии; Ансамбли за народни песни и танци ... Читалищни и градски библиотеки. 4 ... групи за стари градски шлагери.

доклад - Портал за обществени консултации

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1097

епизоотиите; Бяс; Антракс; Американски гнилец; Заразен епидидимит;. Лептоспироза свине и говеда; Тиф; Бруцелоза свине и кучета; Листериоза; Ку.

Съдържание - Портал за обществени консултации

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=17036

Неонаталната детска смъртност след 2000 г. показва трайна тенденция за ... Специални симптоми и синдроми (заекване, тикове, анорексия, ... 122 хил. лв трансфер за ведомствени болници) или 1,7% от всички ... броят на процедурите, предвидени са четири ембриотрансфера на замразени ембриони.

Съдържание на Плана - Портал за обществени консултации

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4079

Република Румъния и с Република Сърбия. Таблица 1: ... на СЗР са разкрити 2 от общо 5 ГККП – Брегово (Брегово-Неготин) и Връшка чука (Кула-Зайчар). С ... Като най-популярни забележителности на СЗР следва да се посочат и.

община вършец - Портал за обществени консултации

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=264

реализацията на общинския план за развитие на Община Вършец. 3.2. ... комплекса за туризъм, отдих и лечение – балнеохотел “Тинтява” в гр. ... традиционните класически методи на балнеолечение: минерални басейни,.

областна стратегия за развитие - Портал за обществени ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6952

лични вещи и уреди за домакинството”. В него са ... „Кауфланд”, „Билла”, „Т-маркет”, „Пени маркет”, „ЛИДЛ” и „ТЕХНОПОЛИС”. ... покрит градски пазар за плодове, зеленчуци и стоки за бита в гр. Разград. ... плодове и зеленчуци (замразяване, сушене, консервиране, дестилиране) и за преработка на.

град панагюрище - Портал за обществени консултации

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=276

1 апр 2005 ... Планът за развитие на община Панагюрище за периода ... 1 хотел, 1 туристическа къща и 40 легла в средства за подслон и настаняване ... Най-старата панагюрска църква, построена към средата на 16 в.

областна стратегия - Портал за обществени консултации

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5873

дървопреработвателна и мебелна индустрия перспективи за развитие. Има отворени ... Липсата на селскостопанска борса и тържища в близост до.

естат | предложение - Портал за обществени консултации

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=19503

4 Окт 2019 ... Виртуални табла на градския транспорт. 9.6%. 11.3%. Наличие на водоеми. 8.7%. 5.2%. Карти на риска от възникване на бедствия.

община мъглиж - Портал за обществени консултации

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=336

габъровите и частично дъбовите, са нискостеблени и издънкови. ... област Стара Загора по производство на ябълки, череши и сливи. ... племенен състав, засаждане на високодобивни сортове, възстановяването на традициите в.

ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА 2017 г. - Портал за обществени ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=16971

реализиране на информационни кампании за проект „Твоята първа EURES работа” за подпомагане мобилността на младите хора в Европа;.

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ - Портал за обществени консултации

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=12251

Областната стратетия за развитие на област Силистра за периода 2014–2020 г. е приета от ... отчитана, което налага нейната актуализация в средата на програмния период. ... 5259 7284552 7101859 65,6 64,34 10 956 12 339 12,3. 7,6 ... регулярно (всеки ден или поне веднъж седмично) интернет (%).

община бургас - Портал за обществени консултации

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=185

Варна 9014, ул. “Македония” 86. 052/699 ... Изолаторите са от стария тип - пробиваеми, а стълбовата линия на места не е заздравявана ... Чинар на ул.

община ловеч - Портал за обществени консултации

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=7145

капачки, печки на твърдо гориво - готварски и отоплителни, камини без, ... 832 бр. акции, Община Луковит - 9 068 бр. акции, Община Тетевен - 10 217 ...

междинна оценка - Портал за обществени консултации

http://strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=3410

Общинският план за развитие на Община Руен за периода 2007-2013 г. е ... Времето през което са включени е малко, поради голямата консумирана ...

област софия-град - Портал за обществени консултации

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6959

Дължина на железопътните линии в област София-град. ... Велико Търново (2,8 %). Според броя на ... крайградски територии за летен отдих и спорт ...

ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г. - Портал за обществени ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5003

13 юни 2014 ... Горни Лом, едно ППТ в ловна хижа на ДГС „Миджур” – с. Стакевци и едно. ППД в хижа „Ком-2016” АД – гр. Берковица. В сградата ...

аграрен доклад 2006 - Портал за обществени консултации

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1070

роза с наименование “АЙКО” предназначена за “ЕКСПО 2005”-Япония. ... на база одобрени проекти ще бъдат създадени 2 685 бр. спални места (145 ...

общински план за развитие - Портал за обществени консултации

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=7749

се инсталацията да приема на преференциални цени строителни отпадъци, ... Praktiker Ruse, Baumax Ruse, магазин Jumbo, хипермаркетите Kaufland ... „Фибран“ - гръцка фирма, производител на топлоизолационни плочи от.

Годишен доклад за младежта за 2004 г. - Портал за обществени ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=3644

Първи международен конкурс “Млади виртуози” – София;. • Национален ... Национални конкурси за млади акордеонисти и гайдари – Нови пазар;.

общински план за развитие (2014-2020) - Портал за обществени ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5165

Роля и място на община Берковица в областния икономически ... заети над 250 човека , като намалението на персонала на ЗАИ през 2010 г. го ...

междинна оценка междинна оценка - Портал за обществени ...

https://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=3400

Междинната оценка на ОПР на Община Попово се извършва в период, когато на ... развитие ще бъде публикувано в регионалния «Местен вестник».».

Untitled - Обществени поръчки

http://procurement.sbaloncology.bg/uploads/files/20150421iXYC383984/29142015021809_%D0%944-87.pdf

21 апр 2015 ... "КАЛИКОНС". 5 Стерилизирани корнишони - краставичките са чисти, цели, неповехнали и без механични и други повреди и примеси.

1/19 Приложение № 14 /Образец - обществени поръчки на ...

https://pp.mod.bg/sites/pp.mod.bg/files/infro/dogovor-prilozhenie14.pdf

Разход на труд – Уедрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството. /ТНС/ със средна часова ставка: на _____ (__с думи__) лева/ч.ч., без ...

13442017051409_Cenovo predloz.pdf - Обществени поръчки

http://op.plovdiv.bg/uploads/files/20170321eYFi4540863/13442017051409_Cenovo%20predloz.pdf

21 мар 2017 ... цена без. ДДС в лева m? ... 123 Доставка и монтаж на стоманенотръбнен стълб за вкопаване Н=4m (общо 5m), с включен фундамент.

Кръгови обществени поръчки - SPP Regions

http://www.sppregions.eu/fileadmin/user_upload/Resources/Circular_Procurement_Best_Practice_Report_Summarised_Version-BG.pdf

Доклад за най-добрите практики. Обобщена версия, април 2017. Издател: ICLEI – Местните власти за устойчиво развитие, Европейски секретариат.

00482017191110_Решение № 17РОП81.pdf - Обществени поръчки

http://op.plovdiv.bg/uploads/files/20171013Ithy5458314/00482017191110_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2017%D0%A0%D0%9E%D0%9F81.pdf

13 Окт 2017 ... ще трябва да се прекачи някъде. С това ще се сведе до минимум времето за чакане на спирките. Тази възможност е благоприятствана ...

Untitled - ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ...

https://www.profilnakupuvacha.com/uploads/1713/1/01b51614c482a8efcfd965bac04d8c12.pdf

„БУЛКАРГО“ ООД, 11:38 часа;. 2. Вх. №УС-2048/25.10.2016 г. „ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ“ ЕООД,. 13:11 часа;. 3. Вх. №УС-2049/25.10.2016г.

Информация - Агенция по обществени поръчки - aop

https://www2.aop.bg/index.php/wp-content/uploads/2019/06/form_dissabilitis_nstpk.pdf

[email protected] Интернет адрес/и (когато е приложимо): ... [email protected] 0746/32 158. Интернет адрес/и ... ТПК "Лиди-54". Юридически статут ...

Обществени комуникации - Шуменски университет

http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/obshtkomunikacii8.pdf

драстични изменения в разбирането за време и пространство. Да си ... „бриколаж“ (Serto 2002: 48). Сглобката ... работен ден в живота му” (АЕ 85 и сл.).

02252017171505_Договор с приложения.pdf - Обществени поръчки

http://op.plovdiv.bg/uploads/files/20170215XaWt4458920/02252017171505_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf

15 февр. 2017 ... защита на дървета и храсти в обществените площи на ... ведно с обосновка на ефективността на съответните препарати и ... унищожаване на няколко вида вредители едновременно, има възможно най-кратък.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.