използване на лечебни растения при сърдечно- съдови ... - Varna

тември да края на март, и то само от имел, пара- зитиращ по ... отвара. 1. Две чаени лъжички бял имел се заливат с 200 ... треба, противопоказания (8).

използване на лечебни растения при сърдечно- съдови ... - Varna - Свързани документи

използване на лечебни растения при сърдечно- съдови ... - Varna

http://journals.mu-varna.bg/index.php/vmf/article/download/2859/2315

тември да края на март, и то само от имел, пара- зитиращ по ... отвара. 1. Две чаени лъжички бял имел се заливат с 200 ... треба, противопоказания (8).

23 сърдечно-съдови увреждания при бета-таласемия майор ...

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/1308/1/Tarnovska-Kadreva-R_et-al_SSZ-2-2015.pdf

довата система при пациентите с таласемия са отлагането на желязо и повишеният сърдечен дебит. Най-честата причина за смърт при пациентите с ...

1.14.3. Лечебни растения - PU-Pirin.com

http://www.pu-pirin.com/images/Sreshti/27-28.10.14/1.14.3_Lechebni%20rastenia-.pdf

обикновен глог, трънка, шипка, малина, лечебно великденче, обикновена коприва. За 15 вида от този списък има данни, че се срещат на територията ...

лечебни растения - PU-Pirin.com

http://www.pu-pirin.com/images/dokumenti_do_DNP-Pirin/PUNPP_10.03.2016/09_Sb_LR_PUNPP-10.03.2016_dnpp.pdf

10 мар 2016 ... трънка, шипка, малина, лечебно великденче, обикновена коприва. За 15 вида от този списък има данни, че се срещат на територията ...

1.14.4. Лечебни растения - PU-Vitosha.com

http://pu-vitosha.com/wp-content/uploads/2015/06/10_1.14.4_Lech.ras_BSidjim.pdf

10 юни 2015 ... LIFE . Включват възстановяване на находищата на елвезиево кокиче /Galanthus elwesii /, алпийски повет /Clematis alpina/, бяла елша ...

Лечебни растения - Община Първомай

http://www.parvomai.bg/web/poos_2018_2020/Prilozhenie%202_Lechebni%20rasteniya_Parvomay.pdf

възстановяване съгл. чл.6 от. Наредба №2, години. Мерки за опазване увреждане на находищата. 59. Обикновен повет. Clematis vitalba. Гористи зони.

Лечебни растения - Община Русе

https://www.ruse-bg.eu/uploads/files/Ekologiq/Lechebni%20rastenia_OPOOS_Ruse_31_05_2017.pdf

Катраника, пелин бял (Artemisia alba Turra). Лазаркиня, Еньовче ароматно (Galium odoratum (L.) Scop.) Лудо биле, старо биле (Atropa belladonna L.).

лечебни растения - Община Пловдив

http://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2018/06/lechebni-rasteniya-plovdiv-municipality.pdf

Живениче възловато,кучешко. 5. Загърличе. 5. Зайча сянка. 4.5. Здравец кръвен,кървавочервен. 5. Змиярник суров петнист, итал. -. Змиярник сух. 8.

Правила за събиране на лечебни растения - Устойчиво ...

http://susherbsbg.eu/wp-content/uploads/2014/03/Prezentacia-Pravila-za-subirane-na-LR.pdf

ягода, лечебно великденче, лечебна иглика, видове от род шапиче и др., разположени в границите на горски поляни, горски периферии и силно.

Биологично отглеждане на лечебни растения - Устойчиво ...

http://susherbsbg.eu/wp-content/uploads/2014/03/biologichno-otglegdane-na-bilki.pdf

познава добре технологията за отглеждане и особено ... на умереният климат /лайка, здравец, мента, кориандър, хизоп, чубрица, резене/ - имат къс ...

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ РАЗДЕЛ „ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ” КЪМ ...

http://www.dvemogili.bg/pdf/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%94%D0%95%D0%9B%20%D0%9B%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%98%20%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF-%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf

венчелистчета – събират се, чрез откъсване от цвета; ... се срещат – татул, поветица, троскот, великденче, кукувича прежда, дива лайка, овчарска ...

консервационно значими лечебни растения - Устойчиво ...

http://susherbsbg.eu/wp-content/uploads/2014/03/Prezentacia-Konservatsionno-snachimi-LR.pdf

златовръх, жълта и петниста тинтява, лудо биле); проблеми във възпроизводството и бавно нарастване – например при тинтявите младите растения ...

Редки високопланински лечебни растения в ... - IBER-BAS - БАН

http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/2017/RG_Resources_AB/Broshur%D0%B01_Visokoplaninski_sn32.pdf

Gentiana lutea /жълта тинтява/, Sideritis scardica. /пирински чай/, български ендемити и редки видове, критично застрашени и застрашени от изчезване ...

Видове лечебни растения и райони в България подходящи за ...

https://www.naas.government.bg/bilki/doc/otglezdane/1_raioni_uslovia_kultivirane_lechebni_rastenia.pdf

даден вид билка, е необходимо да се изследват климатичните условия и почвения ... Салвия скларея (Какула мускатна, Конски босилек мускатен).

Видове диворастящи лечебни растения, отглеждани в култура ...

https://www.naas.government.bg/bilki/doc/otglezdane/2_kultivirane_sreden_dobiv_16_vida.pdf

опазване и ползване по ЗЛР. Забранен за събиране за стопански цели от естествените находища. година. 5. Вълнест напръстник. (Digitalis lanata Ehrh.).

Основни правила за събиране на лечебни растения и мерки за ...

http://herbvaluebg.org/wp-content/uploads/2015/02/pravila-za-polzvane-na-LR.pdf

мащерка, напръстник вълнест, подъбиче обикновено, равнец хилядолистен, ранилист лечебен, риган обикновен, тлъстига лютива, шапиче и др.) - до 70 ...

Сравнителен анализ на екстракти от някои лечебни растения ...

http://rimsa.eu/images/perennial_plants_vol_21-3_part_1_2018.pdf

7 ноем. 2018 ... и лечебно великденче. Растителните суровини бяха предварително изсуше- ни и оситнени до 2-5 mm. Екстракцията бе проведена при.

bulgaria,varna - Azur Varna Resort

https://www.azur.bg/uploads/pdfs/brouchures/ru.pdf

моря, расположена в 470 км к востоку от Софии. Аэропорт Варны работает ... До Варны автобусы отправляются со всех основных ... В 13-14 веке в.

кп № 133 консервативно лечение на глаукома, съдови ...

https://pirogov.eu/bg/download/882

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ОРБИТА И ОЧНА ЯБЪЛКА ... Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум ІІ ниво на ... В болнични условия промивките продължават и на следващия ден, ако лакмусът не.

Съдови заболявания на мозъка - anatomy.plcnet.org

http://anatomy.plcnet.org/files/Clinical_Anatomy/Winter_Term_2013/%D0%A1%D0%AA%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%98%20%D0%97%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%AF%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9D%D0%90%20%D0%9C%D0%9E%D0%97%D0%AA%D0%9A%

3. Спрегнато отклонение на очите на страната на лезията. 4. Главоболие и помрачаване на съзнанието. 5. Афазия /лезия в доминантната хемисфера/ ...

Превенция на инфекции, свързани със съдови катетри

http://theific.org/wp-content/uploads/2015/01/Ch-17-Bulgarian.pdf

периферен или централен венозен път. Инфекциите са чести; IV катетри са основна причина за развитие на централен венозен катетър- асоциирана ...

КП № 17 ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА ПРИ СЪРДЕЧНО ...

https://pirogov.eu/bg/download/766

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА СЪРЦЕТО И ПЕРИКАРДА ... осъществява чрез пункция на артерията и/или вената на бедрото или ръката и вкарване ... нарушения на сърдечния ритъм, които най-често се овладяват с ...

Проспективно проследяване на сърдечно - Медицински ...

http://www.mu-varna.bg/BG/Research/Documents/Mariq_Dimova/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.pdf

Диастолна дисфункция: Няма връзка между е/е' и Е/А: r=0,024, p=NS. Слаба значима обратна корелация има E/A с DT: r=-0,266, p=0,032; и позитивна ...

Фибратите за намаляване на сърдечно-съдовия риск при ...

https://publishing.arbilis.com/wp-content/uploads/2013/09/NE_2007_1_12.pdf

за ИБС заедно с LDL-холестерола. Медикаментите, променящи липидните параметри, са някол- ко класа - статини, фибрати, ни- котинова киселина ...

Консумация на алкохол и некоронарна сърдечно- съдова ...

https://publishing.arbilis.com/wp-content/uploads/2014/09/ND1-2_4.pdf

Остра алкохолна абстиненция. Синдромът на острата алкохолна абстиненция се състои от симптоми, които включват тремор, възбуда, тревожност и ...

ЛидерВ ЛЕЧЕНИЕТО НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

https://www.acibademcityclinic.bg/public/files/pdfs/acc-cardio-obshta-broshura.pdf

трансезофагеална). ▫ 24-часова холтер ЕКГ, ЕКГ стрес-тест, EKГ холтер АН (велоергометрия и бягаща пътека). ▫ диспансерен кабинет за контрол на.

Списък с доверени лечебни заведения

https://www.aubg.edu/documents/2553

0882805599. | безсрочен. СБР - НК филиал. Хисаря. Хисаря, бул. "Гурко". | 029873176. Лена. Йорданова -. 0882805599 безсрочен. * ДКЦ I Перник.

„Индивидуализирани лечебни стратегии при пациенти с ...

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/1616/1/Svetlana_Shumarova-dis.PDF

адренални тумори, включващи феохромоцитом и кортикален аденом. Средното ... Контралатералната надбъбречна жлеза се засяга от метастази от ...

Действащи лечебни заведения за специализирана ...

http://www.rzi-starazagora.org/en/images/registri/Spec_01.06.2017.pdf

Стара Загора. 2431121031. Индивидуална ... д-р Стефан Ангелов Бузалов гр. Стара Загора ул. ... медицинска помощ д-р Антоний Костов Тенев гр.

Действащи лечебни заведения за ... - РЗИ Стара Загора

https://www.rzi-starazagora.org/en/images/registri/MC_01.06.2017.pdf

"Стара планина" №12, ет.4, каб.№97. Д-р Лорета ... "Медицински център I - Стара Загора". ЕООД ... Бодимед 99" ООД клон Стара Загора. 2431141026.

ЕТНОМЕДИЦИНА – ОЦЕЛЕЛИ ЛЕЧЕБНИ ПРАКТИКИ Марияна ...

https://www.etar.org/izdania/nb2014-10-pdf/nb2014-155_164.pdf

156 растенията с лечебни свойства се наричат с хубавата старо- българска дума „биле“ (билка). Според народните представи, за всяка болест има и ...

Справка за акредитирани лечебни заведения към 12.06.2014 г.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/22/akreditirani-lechebni-zavedeniya_12-06-2014.pdf

22 апр 2015 ... -Отделение по УНГ – „много добра” за срок ... Педиатрия; Психиатрия; УНГ болести ... активно лечение – Каспела” ЕООД, гр. Пловдив.

Справка за акредитирани лечебни заведения към 31.12.2014 г.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/04/15/spravka_akreditirani_le4ebni_zavedenia-m_07-122014.pdf

12 юни 2014 ... „Специализирана очна болница за активно лечение „Вижън“. ООД, гр. София. Заповед № РД-17-164/06.10.2014г. „отлична” за срок от ...

Лечебни заведения за болнична помощ - РЗИ Стара Загора

https://www.rzi-starazagora.org/images/registri/registri_2018/Bol_01.07.2018.pdf

гр. Стара Загора, ул."Герасим Папазчев" № 1 д-р Николай Нешев Салутски. 042/919404. 042/919402. Държавна психиатрична болница гр. Раднево, ул.

Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни ...

http://www.obshtina-apriltsi.com/assets/Obshtinski_syvet/Naredbi/Tarifa_bilki.pdf

великденче лечебно, великденче полско, върбинка лечебна, камшик лечебен, лепка, миши уши, пелин обикновен, подъбиче обикновенно, равнец бял, ...

Инструкция за използване

http://consultbg.weebly.com/uploads/3/1/7/0/3170199/instrukcii_deklaracii_online.pdf

StampIT Domestic CA NGL. Записване на сертификата, който ще се използва (записването на сертификат е описано в документацията, предоставена ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.