Резюмета на трудовете на кандидата

1 юли 2011 ... Движение на капитали”, чл.22, ал.1 от Конституцията, съответстваща уредба в ЗС, ЗСПЗЗ, ЗГ, 33T. Забранителният режим е заменен с.

Резюмета на трудовете на кандидата - Свързани документи

Резюмета на трудовете на кандидата

http://rd.swu.bg/media/3823/rezume_ivanov.pdf

1 юли 2011 ... Движение на капитали”, чл.22, ал.1 от Конституцията, съответстваща уредба в ЗС, ЗСПЗЗ, ЗГ, 33T. Забранителният режим е заменен с.

Резюмета на трудовете - ТУ-Варна

http://www.tu-varna.bg/tu-varnafdd/images/CRAS/DOCENT/ZlatkaMateva/zlatka_mateva_resumeta.pdf

било учебни материали, обзавеждаха се скромни компютърни кабинети и се прохождаше в натрупването на методически опит в преподаването.

РЕЗЮМЕТА на трудовете на доц. д-р Сашко Кръстев Плачков за ...

http://rd.swu.bg/media/30748/rezume.pdf

ПОТТ – квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми; Организация на учебния ... София: Джуниър Ачийвмънт България. Плачков, С.

резюмета на трудовете след защитата на дисертационен труд ...

http://rd.swu.bg/media/3691/rezume_tulekov.pdf

ВМРО между убийствата на Тодор Александров и Александър. Протогеров, с. 153-166. ... известен македонски българин и запасен генерал. Основните ...

Регистрация кандидата на АИС «Путевка» На ... - Sochi.edu.ru

http://www.sochi.edu.ru/im/instruktsiyaporegistratsiinaAISPutevka6.pdf

Регистрация кандидата на АИС «Путевка». На сайте артек.дети начать регистрацию ребенка с ввода логина и пароля. Кандидаты и их родители могут ...

диссертация на соискание ученой степени кандидата ...

http://www.vniissok.ru/sites/default/files/dissertaciya_kozlovskaya.pdf

(F.oxysporum, F.Sambucinum) и виды рода Alternaria (A. longipes и A. Tenuissima) ... Даскалов Х., Муртазов Т. Нови хетерозис нисортове пипер за.

БИБЛИОГРАФИЯ на трудовете на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия ...

http://ispan.waw.pl:8080/ireteslaw/bitstream/handle/20.500.12528/735/za-slovoto%281%29-29-38.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Лексикографски проблеми, свързани с производните глаголи. ... Щастливецът – нравствен идеал завинаги. ... 515 с. (съавтор). Биографични материали за Емилия Пернишка. Първев, Хр. Пернишка Емилия Илиева. – В: Създатели ...

6.1. АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ТРУДОВЕТЕ

http://www.io-bas.bg/downloads/Lubomir_Dimitrov/06.1_LDimitrov-prinos_2018.pdf

24 апр 2018 ... Закупена е първата а в България многолъчева сонарна система SeaBat ... съставена първата обзорна геоложка карта на дънните ... Изяснени са инженерно-геоложките условия по трасета за полагане на теле-.

Авторска справка за приносния характер на трудовете

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/74823/597066/version/1/file/spravka_za_prinos.pdf

неприсъща на немския език, при положение, че в модерния немски ... досега, но и на вторичен Асі при глаголи като lаѕѕеn, hören, ѕеhеn, wolen, както и да ... “смесено спрежение” е характерна вариацията на отделни слаби и ...

Резюме на трудовете Е Гачев - Югозападен университет

http://rd.swu.bg/media/51939/rezume.pdf

2010. Първо измерване и морфоложко описание на снежник Бански суходол – най-голямото фирново тяло в България. Сп. Проблеми на географията.

резюмета

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider57/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3655e97f-rezumeta_3_apdf.pdf

Не е далеч времето, когато глаукомата се е отъждествявала с повишено ... ране и своевременното и адекват- система на окото, където, според тежък режим от 3 ... благоприятен ефект върху оттока на ва в края на 70-те години на 20-ти ... ционален интегритет главна роля играе прекорнеалния сльзен.

резюмета - ТУ-Варна

http://www.tu-varna.bg/tu-varnafdd/images/stories/RosenVasilew/Pezumeta.pdf

17 ноем. 2015 ... мощност, с основно предназначение – извършването на прецизен ... автоматичен регулатор на компенсиращи мощности тип РАРМЕ и е предложена ... представеното схемно решение на симисторен вариант на ...

резюмета на трудове - ТУ-Варна

http://www.tu-varna.bg/tu-varnafdd/images/CRAS/DOCENT/ZoyConeva/Pezumeta.pdf

сечението и разгъвка на околната повърхнина на телата. Решението на тези задачи не е ... Равнинни сечения на призма, пирамида. Разгъвки. 1.6.

резюмета - Лесотехнически университет

https://ltu.bg/images/files/file/Fakulteti/GP/ZRAS/Zh_Gochev/7_Abstracts_BG.pdf

на заточване на широките и тесните лентови триони, използвани за ... Дефинирани са кинематичните и динамичните ъгли на рязане. ... общи сведения и конструктивни особености на верижните триони: верига, шина, форма на.

ПРОГРАМА И СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА

http://eprints.ugd.edu.mk/13856/7/7%D0%BC%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81.pdf

Доц. Руска Паскалева, доктор. Доц. Нина ... Нови технологии за лечение с текар терапия от ZIMMER ... Влияние на огледална терапия върху функционалните ... на тялото, горните и долните крайници с уреди (aquafins, hand-bar, ... Чрез биотехнологичните апарати се осъществява биорезонансна терапия ...

резюмета - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/167806/1184021/version/1/file/rezyumeta_K.Petrova.pdf

научния ръководител [Петрова, Цветкова 2005]: „Ой, пойду на кухня манджа посмотрю, ... съставители Димитър Камбуров, Юлияна Стоянова, Офелия Николова, Дарин ... М. Виденов. При превода на виц на друг език може да.

Резюмета на научните трудове

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/99952/765975/version/1/file/rezyumeta_A.Petrov.pdf

български език (Методика на обучението по български език – проблеми на комуникативно ориентираното обучение по български език), обявен в ДВ, бр.

Резюмета на научните публикации

http://www.fruitgrowinginstitute.com/UserFiles/HTMLEditor/Miluscheva/Rezume.pdf

CIHEAM-Mediterranean Agronomic Institute of Bari, Italy. ... Юбилейна научна сесия „75 години Институт по земеделие – Кюстендил”, 20-21 октомври ...

Резюмета - Аграрен университет

https://www.au-plovdiv.bg/docs/Razvitie_AS/Prof/2016/N_Tahsin/Resumes.pdf

на семена се получава при третиране на слънчогледа хибрид Диамант във фаза цъфтеж ... Продуктивността на новите сортове тритикале е по-висока, в сравнение със стандарта ... Стоев З., М. Перифанова- Немска, Н.Тахсин. 2013. ... лайка) и традиционните за Родопите култури картофи, хмел и тютюн,.

РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ на доц. д-р ЕВЕЛИНА ...

https://www.bfu.bg/uploads/posts/2017_evelina_dineva.pdf

Началните учители са особено заинтересовани да се дадат отговори на въпросите, ... 5. Динева, Евелина. Способности – същност, видове. Математически способности ... тетрадки и книги за учителя за втори клас по отношение на ... на учебната програма по математика за втори клас, на педагогическата ...

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕСЛЕД ЗАЩИТА НА ...

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider64/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/rezumeta_doclozev.pdf?sfvrsn=5fa1cd61_0

югуларна вена. По време на оперативната интервенция, първоначално се оформи цервико- пекторално, кожно-платизмално ламбо. Туморните ...

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ на д-р Яна Манолова ...

http://mu-varna.bg/BG/Research/Documents/Yana%20Manolova%20Manolova/13.%20%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B

проведено в СБОБАЛ – Варна към Катедрата по очни болести и зрителни науки. Изследвани са 8 пациенти (8 очи) с неоваскуларна глаукома, довела ...

РЕЗЮМЕТА ПУБЛИКАЦИИ 1.Петров П., Караславова Е ...

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider64/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/rezumeta_docpetrov_ag.pdf?sfvrsn=159ce5c5_0

Остър вагинит. Подостър и хроничен вагинит. Остър вулвит. Подостър и хроничен вулвит. Абсцес на вулвата. Рязязвяване на вагината. Рязязвяване на ...

1 Резюмета на научните трудове на на гл. ас. д-р Ренета ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/79433/626525/version/1/file/Rezumeta_R_Kileva.pdf

немски и български текстове на официални документи, както и от преводни ... на издадения по-късно от съавторките “Речник на неверните приятели на.

резюмета на публикациите - Лесотехнически университет

https://ltu.bg/images/files/file/Fakulteti/GP/ZRAS/V_Zhivkov/8-Abstracts.pdf

1 мар 2018 ... към катедра „Интериор и дизайн за мебели“, област на висше образование 5. ... определения в системата за допуски и сглобки, основни ... 5 х 70 mm и съединението чрез разглобка тип “шведска”, а втората група.

резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р габриела ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/144901/1053530/version/1/file/Rezjumeta_na_publikacii_konkurs_za_docent_Gabriela_Kirova.pdf

до 20 см. Приносен момент са описаните похвати на работа при ... бодливо сметало естествени числа, да решават задачи от събиране и изваждане с ... самостоятелна изследователска работа по събиране на числови данни от.

Резюмета на научните трудове, част 6

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/189297/1304154/version/1/file/resumes06.pdf

манипулацията на водачи и катетри. Аневризми на л абдоминалната аорта. 67. Аневризмите на абдоминална ка и да изолират аневризмата. та аорта ...

Резюмета на академичните трудове на доц. дпн Сийка ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/103177/782356/version/1/file/Resumeta_S_Chavdarova_Kostova.pdf

Педагогика /Теория на възпитанието, Интеркултурно възпитание/), ... В теорията на възпитанието като традиционна може да бъде разглеждана.

Резюмета на научните трудове, част 1

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/189291/1304130/version/1/file/resumes01.pdf

RICA - Right internal carotid artery (Дясна вътр. каротидна артерия). LICA - Left internal carotid artery (Лява вътр. каротидна артерия). АД - аортна дъга.

Резюмета на публикациите на доц. Росица Кендерова ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/192455/1322145/version/1/file/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0 - %D0%B4%D0%BE%D1%86. %D0%B4-%D1%80 %D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0 %D0%9A%D0%B5

Южен Пирин на кактусите опунции Opuntia humifusa (Raf.). ... използва за отглеждане на етерично маслени култури - Rosa damascena Mill и Lavandula.

Как да докладвате подробни резюмета на изследване - ECHA

https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/pg_report_robust_study_summaries_bg.pdf/67d11057-69bc-460f-a4d4-968926d65996

24 мар 2010 ... Парно налягане. Материали и методи. • тип на метода. Резултати и обсъждане. • измерена стойност на налягането на парите за поне ...

резюмета на научните трудове - Медицински университет

http://mu-varna.bg/BG/Research/Documents/Mira%20Valentinova%20Siderova/11-%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B

средните серумни нива на TSH при бенигнени и малигнени възли, като при ... ТСХ-рецепторни антитела 40 IU/ml, при която е започната първоначална ...

Резюмета на изследователски проекти - Медицински университет

http://www.mu-sofia.bg/wp-content/uploads/2018/08/CMH_2008_2009.pdf

от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или ... Качество на живот на пациенти с мозъчен инсулт ...................... 166. Договор ... CK2 is acting upstream of MEK3/6 as a part of signal control of ERK1/2 and ... хематология. •. Предстоящ годишен конгрес на Европейското Дружество по детска.

Приложение 13 Резюмета на научните трудове на доц. Регина ...

https://ltu.bg/images/files/file/Fakulteti/GP/ZRAS/R_Raycheva/8-Abstracts.pdf

детайлите, декорацията и декоративните метални апликации, използваните материали. ... от Школата в Нанси, Ектор Гиймар (входовете на парижкото метро). ... информационни табла, стелажи, кошчета за отпадъци, ефектно ...

РЕЗЮМЕТА на научните и научно-приложни публикации на доц ...

https://ltu.bg/images/files/file/Fakulteti/ELA/ZRAS/A_Penceva/8-Abstracts.pdf

палмите: 8 щитоносни въшки, обикновен паяжинообразуващ акар, парников трипс и представителите на р. Collembola, които често изгризват нежните ...

Резюмета на научните публикации на д-р Диана Тотева

http://artstudies.bg/wp-content/uploads/Konkursi-Files/Docent_RIM_VTarnovo/DToteva_Nauchni_publikacii_s_resumeta.pdf

плочи и надгробни паметници), Каменни надписи (надгробни и ктиторски), ... с дървена конструкция и скални помещения с двойни врати, която засега е.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.