1. Новият учебник по математика за 6. клас - Издателство ...

развивките на правилна триъгълна призма, правилна четириъгълна пирамида ... и правилна шестоъгълна призма – преговаря се формулата за лице на.

1. Новият учебник по математика за 6. клас - Издателство ... - Свързани документи

1. Новият учебник по математика за 6. клас - Издателство ...

http://arhimedbg.com/file_download/22/Kniga_Uchitel_6_klas.pdf

развивките на правилна триъгълна призма, правилна четириъгълна пирамида ... и правилна шестоъгълна призма – преговаря се формулата за лице на.

Предмет Клас Вид подготовка Учебник Автори Издателство ...

https://npmg.org/wp-content/uploads/2018/09/schoolbook_2018_19.pdf

Ангел Петров и колектив. Булвест 2000. Български език и литература. 8. ООП ... 2018. Анубис. УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 ГОДИНА ...

Предмет - клас Учебник (заглавие) Издателство, година ...

http://elsruse.eu/wp-content/uploads/2016/01/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.pdf

Legacy A1 - Student's Book. Legacy A1 - Workbook &. Grammar in Use. Legacy A2 - Student's Book. Legacy A2 - Workbook &. Grammar in Use. Legacy B.1.1.

МАТЕМАТИКА за 8. клас Издателство САНПРО, по лиценз на ...

http://www.longman-bulgaria.com/mariela/Math_8_klas_PEARSON-SANPRO-otgovori.pdf

МАТЕМАТИКА за 8. клас ... 8 4 cm. 9 160 о. , 20 о. 10 30 о. , 150 о. 11 108 cm2. 1.6 Подготовка за входно ниво ... 2 →. Раздел 4 Триъгълник и трапец.

нови задачи по математика 4. клас - Издателство Слово

http://izdatelstvo-slovo.com/docs/books/406-1.pdf

за самостоятелна работа, са съобразени с изискванията, заложени в новата ... I. ЦЕЛИТЕ ×ИСЛА ОТ 0 ДО 1000. ЧЕТЕНЕ И ... СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА МНОГОЦИФРЕНИ. ЧИСЛА БЕЗ ... Умножение с 20, 30… 200, 300…

Книга за учителя Математика 4. клас - Издателство Бит и Техника

http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D

3. Математика 4. клас. ПРЕДСТАВЯНЕ на учебния комплект по ... Включени са два урока „Светът на математиката“ за входяща и междинна диагностика. ... Междупредметни връзки: човекът и обществото, човекът и природата.

Книга за учителя Математика 3. клас - Издателство Бит и Техника

http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/%D0%9A%D0%A3_%D0%9C%D0%90%D0%A2_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване ... Устните изчисления – по-специално събирането и изваждането до 20 със и ... В учебната тетрадка са предвидени задачи за самостоятелна работа – за две групи.

нови задачи по математика 3. клас - Издателство Слово

http://izdatelstvo-slovo.com/docs/books/388-Math.pdf

3. КЛАС. ЗА РАБОТА В КЛАС. ЗА ДОМАШНИ УПРАЖНЕНИЯ. ВЕЛИКО ... къв брой десетици и единици. 2. Напишете четните числа от 56 до 68. 3.

математика - Академкнига/Учебник

http://akademkniga.ru/upload/iblock/297/04_matem_m.pdf

Методическое пособие предназначено для учителей начальных клас- ... турального числа на число 2 может получиться в остатке либо чис- ло 0 (что ...

математика. 3 класс - Российский учебник

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/341/3416517ea7c936bc05b36f3e9ddb2354.pdf

16 ноя 2018 ... НОО) и авторской программы «Математика. 1—4 клас- сы». Содержание ... можно выделить основные задачи курса математики, решаемые в течение ... чувство ответственности за выполнение своей части работы при ... ла из суммы и суммы из числа, умножение и деление суммы на ...

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2 КЛАС ЕСЕН 2013: 2 КЛАС ...

http://www.mathwithoutborders.bg/wp-content/uploads/2019/04/2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_2017_bg.pdf

B) 6. C) 3. Задача 5. Умаляемото е равно на умалителя. Разликата е: A) 0. B) 1. C) 2. Задача 6. Намислих си число. Събрах го с 11 и получих 22. Числото ...

учебник за клас - Булвест 2000

https://www.bulvest.com/public/f/uploads/files/_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%98%D0%A2_9%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

ИЗДАТЕЛСТВО БУЛВЕСТ 2000. 9. ... електронни ресурси към учебника на CD, а също и на сайта на ... електронен учебник, компютър, таблет, смарт-.

Електронен учебник по ЗБУТ за 9 клас

https://144sou.bg/wp-content/uploads/2018/08/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%97%D0%91%D0%A3%D0%A2-%D0%B7%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0

Служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец. 7. Заповед за определяне на длъжностното лице по безопасност и здраве. 8.

Учебник по родинознание от 1. до 4. клас - bulgari-istoria

https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/K_Kostadinov_Rodinoznanie_I_IV.pdf

Обичам те, мое мило Отечество! Обичам твоите балкани, гори, сипеи, скали и техните бистри и студени извори! Обичам те, мой мили краю! Обичам те ...

2 клас - Издателство Фют

http://www.fiut.bg/media/downloads/idei-za-uchiteli/Idei_za_uchiteli_za_2_klas.pdf

Áèáëèîòåêà Ñëàâåé÷å. Èäåè çà ó÷èòåëè çà 2 êëàñ. ○. ○. Приказки за животни. Идея за домашна работа за учениците от втори клас: Съставете списък ...

География и икономика XI клас Учебник: 1 задача: Решете Тест ...

http://sukim.bg/sites/sukim.bg/files/1584281061_11_.pdf

4 задача: Решете Тест № IX / стр.117 – 121. Имейл: milenitata ... XI Б, В, Г клас. 1. ... От 17- 20 номер- Рило- Родопска природногеографска област;.

КЛАС - Издателство Слово

http://izdatelstvo-slovo.com/docs/books/389-1.pdf

Разработени са два варианта за диагностична дейност – входно ниво на знанията и ... Примерно разпределение за избираемите учебни часове по БЕЛ за 3. клас. Достойнствата ... пълнителни текстове за диктовка и за четене.

втори клас - Издателство Питагор

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_II_klas.pdf

Какви професии имат хората, които работят в тези обществени сгради? 18. 19. Трудът на хората в моя роден край ... рактерна тази трудова дейност?

за девети клас - Издателство Изкуства

https://izkustva.bg/pdf/TeachersBook_Music9.pdf

примери за присъствието на българската музикална култура ... ставители на първо поколение български композитори и ги свързва с тех- ни творби.

за трети клас - Издателство Изкуства

https://izkustva.bg/pdf/TeachersBook_Music3.pdf

Автор е на повече от 400 песни, на църковна и хорова музика, на произведения за симфо- ... зиция на името на Иван Спасов за клавирния цикъл „Музикална кутийка“. Хайгашод Агасян ... солови и хорови песни, романси, църковна музика. Едвард Григ ... тална творба по характер, темпо, динамика и тембър.

за седми клас - Издателство Изкуства

https://izkustva.bg/pdf/TeachersBook_Music7.pdf

14 авг. 2018 ... възможност тема от произведение за изпълнение – с текст, ноти и т.н. Знанията за ... Вярвам във теб – Стоян Михалев и Виктор ...

за четвърти клас - Издателство Изкуства

https://izkustva.bg/pdf/TeachersBook_Music4.pdf

жанрове: марш, валс и право хоро, ръченица, както и с пресъздаването на движения съобразно характера и ... ументи. • Танц ува право хоро. • Отгатва народни инстр умен- ти и хора. 16. 8 ... сваля шлема Аспарух. Пламва огън ...

Книга за учителя 4. клас - Издателство Бит и Техника

http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/Kniga%20mat%204%20klas.pdf

Актуализиране на опорните знания за изучените мерни единици;. • Актуализиране и ... При коя оферта кухнята излиза най-евтина: I банка: 225 .

Книга за учителя 6. клас - Издателство Даниела Убенова

http://www.danielaubenova.com/media/wysiwyg/IT_5_work_files/Kniga_uchitel_IT_6._klas.pdf

3. СЪДЪРЖАНИЕ. 1. Учебна програма по Информаци- онни технологии за 6-ти клас ... чите, примерно разпределение, варианти на входно и изходно ниво. Структура на ... Междупредметни връзки: Английски език, Математика.

Книга за учителя 8. клас - Издателство Даниела Убенова

http://www.danielaubenova.com/media/wysiwyg/IT_5_work_files/Kniga_uchitel_IT_8._klas.pdf

Издателство „Даниела Убенова“ – всички права запазени, 2017 г. СЪДЪРЖАНИЕ. ISBN: 978-954-791-254-0. 1. Учебна програма по Информаци-.

Математика за VII клас

https://www.mon.bg/upload/15412/code_7kl_matematika.pdf

ПРОЕКТ НА УЧЕБНИК. ВИД НА ... електронен вариант. МАТVII-02 ... МАТVII-05 ... КОДОВЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА УЧЕБНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА VII КЛАС.

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ІV КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2551/test_answers_matematika_4kl_2007.pdf

ТЕСТ. ПО МАТЕМАТИКА ЗА ІV КЛАС. Прочети внимателно всеки въпрос и отговори, ... 4. Разликата на числата 764 708 и. 32 507 е равна на: а) 732 201.

тест за 7. клас по математика

https://www.mon.bg/upload/5443/07_01_08_test_math.pdf

8 ян. 2007 ... Цветна градина има форма на трапец с основи 5 м и 3м и височина 4 ... 8. Брат и сестра купили книга за 2,70 лв. Братът заплатил. 10. 3.

Тест по математика за VII клас 2 10. 5 15 16 = AP 9:5 : = AB BP 1 2 ...

https://www.mon.bg/upload/5415/test_math_7kl_2_2009.pdf

10 май 2015 ... Равнобедрен правоъгълен триъгълник с лице 12,5 кв. см е завъртян около ... височина, ъглополовяща и медиана към хипотенузата AB.

Тест за 7 клас по математика

https://www.mon.bg/upload/5439/07_02_02_test_math.pdf

50° и 60°, то най-малкият ъгъл на триъгълника ABC е равен на: ... Б) двата триъгълника са еднакви съгласно I признак за еднаквост на триъгълници.

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 8 КЛАС

http://mathematicalmail.com/documents/59/8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_2017_bg.pdf

Два еднакви квадрата Х и Y, всеки с лице 4, са разположени така, ... На чертежа квадратът, правилният петоъгълник и правилният шестоъгълник.

В 3 клас ПО МАТЕМАТИКА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ:

http://danielavelcheva.weebly.com/uploads/2/2/8/5/22859602/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D1%80._%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО свойство на умножението спрямо събирането – произведението на сбор с число е равно на сбора от произведенията на всяко ...

Външно оценяване в VІІ клас БЕЛ и математика

http://sou90.org/wp-content/uploads/2016/05/NVO__2016-7kl.pdf

18 май 2016 ... слушането на текста за преразказ в VII клас е извън времето ... ❑Лист за отговори за първия модул от НВО, към който е прикрепена с перфорация идентификационната бланка;. ❑Свитък за допълнителния модул.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VI КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2694/mathematics_6kl.pdf

Усвояване на действието степенуване и на операциите с рационални числа, техни основни свойства и приложения. 2. Разширяване на знанията за ...

ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС

http://www.prosveta.bg/uploads/images/pdfs/PGR_math_4kl_ProsvetaPlus-new.pdf

4. 5. 6. 3. 1. Събиране и изваждане на числата до 1000. Извършва аритметичните действия събиране и изваждане на ... Разпознаване на милиона като бройна единица. Сравняване на ... събираемо, след записването им по.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.