самостоятелна работа знания и умения по околен свят в ...

В НАЧАЛОТО НА 2 КЛАС. Входяща диагностика. Име.. ... Критерии за оценяване. Точки. 1. Записва името на държавата и града, в които живее. 2 т. 2.

самостоятелна работа знания и умения по околен свят в ... - Свързани документи

самостоятелна работа знания и умения по околен свят в ...

http://danielavelcheva.weebly.com/uploads/2/2/8/5/22859602/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82_-_%D0%B2%D1%85.%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE.pdf

В НАЧАЛОТО НА 2 КЛАС. Входяща диагностика. Име.. ... Критерии за оценяване. Точки. 1. Записва името на държавата и града, в които живее. 2 т. 2.

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА № 5 ТЕМА: ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПО ...

http://www.ousvetlina.com/freeUploadDir/%D0%A1%D0%A0%E2%84%965%20-%28%D0%98%D0%B7%D1%85_%D0%BD%29-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC_-3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%281%29.pdf

В КРАЯ НА 3. КЛАС. Изходно равнище. Зад.1. Запиши с цифри числата: ... Зад.3. Пресметни и огради буквата пред верния отговор. (6 х 1 т.) ... Забележка: Самостоятелната работа №5 (изходно ниво) е комбинирана от Книгата.

Околен свят

https://www.mon.bg/upload/13426/UP_2kl_Okolen_svjat_ZP.pdf

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ОКОЛЕН СВЯТ ЗА II КЛАС ... Посочва примери за нежива и жива природа и за връзката между тях. • Свързва промени във ...

Околен свят - Safenet.bg

https://www.safenet.bg/images/sampledata/files/Da_reklamirame_Pleven_-_2.pdf

предметна област „Околен свят“ за 2 клас. Част I: Търсене и оценка на информация. Цел на урока: Използват 3 стратегии за търсене на информация в ...

ОКОЛЕН СВЯТ за - Издателство Бит и Техника

http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%A8%D0%A3%D0%A0%D0%90%20%D0%9E%D0%A1%202.%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

ВСИЧКО неОбхОдИмО за ОбуЧенИетО пО. ОКОЛЕН. СВЯТ за клас. 2 ... 20 за нови знания, 10 за затвърдяване и за обобщение, 2 за ... фотогалерии и аудиофрагменти |интерактивни игри, тестове и упражнения от различен тип.

Околен свят детската градина

https://izkustva.bg/itidg4/pdf/info_os_9.pdf

представите на децата за лятото като сезон и конкретните промени в природата, животните и човека. Работи се за активизиране на детската реч и за ...

Приобщаващ урок по Околен свят за II клас

http://rcpleven.com/03obucheniaRCPPPO_2UCH/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82-2%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1

по Околен свят за II клас. Изготвил: Незабравка Величкова Кръстева. Училище: ОУ „Васил Левски” – гр.Плевен. Тема на урока: „Промени в природата ...

План на урок: „Професиите“ Околен свят – 2 клас

https://www.safenet.bg/images/sampledata/files/Profesiite.pdf

Околен свят – 2 клас. Цел на урока: Запознаване с различните професии и осмисляне на тяхното значение за обществото. Предмет. Тема по учебна.

кодове на проектите на учебен комплект по околен свят за ii клас ...

https://www.mon.bg/upload/4774/code_2kl_okolen_svjat.pdf

2. Стоянов, Албена Каменова Йорданова. ОСII-03. „Булвест 2000“ ООД. ОКОЛЕН СВЯТ за 2. клас – учебник. Автори на текста: Ваня Петрова, Елка ...

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА

https://petyaperperieva.jimdofree.com/app/download/8883306384/izhodno nivo 2klas.pdf?t=1566236315

II клас - изходно ниво. Име на ученика… ... 5 зад. /3т./. В автобус пътуват 8 жени и 9 пъти повече мъже.Колко пътници има в автобуса? …

Самостоятелна работа за 2. клас Упражнение

https://www.ds-sofia.bg/files/custom/Unsere_schule/2.%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf

в) майка й. 5. В кой ред написаната дума е прилагателно име? а) зимен б) зимува в) зима. 6. В кой ред всички прилагателни имена са от женски род?

самостоятелна работа числата от 11 до 20. събиране и ...

http://danielavelcheva.weebly.com/uploads/2/2/8/5/22859602/%D0%A1%D0%B0%D0%BC.%D1%80%D0%B0%D0%B1._%E2%84%964.pdf

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА. ТЕМА: ЧИСЛАТА ОТ 11 ДО 20. СЪБИРАНЕ И. ИЗВАЖДАНЕ БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ. Зад.1. Запишете числата от 15 до 20.

Самостоятелна работа № 2 Тема: Сонорни съгласни Име ...

http://radosttoneva.weebly.com/uploads/1/6/2/0/16206236/2_son_s_1kl.pdf

Зад. 3 Огради буква Мм със синьо, а буква Рр със зелено. Свържи подходящото изречение с картинката. Румен има ролери. Нора има лале. Ало, Милен ...

Приложение № 3 към т. 3 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ОКОЛЕН ...

https://www.mon.bg/upload/12297/OKOLEN_SVJAT_1kl.pdf

Учебният предмет околен свят в I клас е насочен към обогатяване на ... Човекът и неговата среда ... За диагностика на изходно ниво. 3%. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА ... споделяне на лични преживявания, свързани с поведение в обществото и сред природа;.

ОБЛАСТИ НА ЗНАНИЯ ЕЗИК

https://karindom.org/wp-content/uploads/2014/11/Montesori-Oblasti-na-znaniya.pdf

комбинират бърборенето в срички, думи и фрази, а накрая и в изречения. ... Пренасяне на стол, пренасяне на маса, разхождане из стаята, седене на ...

общи знания за - БМЧК

http://youth.redcross.bg/images/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1

Даване на знания за презентиране и фасилитиране;. Изготвяне на програма за презентацията/ лекцията и презентиране в защитена среда (в рамките ...

Основни знания по геометрия VII клас

http://soudevnya.eu/materials/7%20klas.pdf

2.1.5. Равнобедрен триъгълник – двете му бедра са равни; ъглите при основата са равни; медианата, височината и ъглополовящата от върха съвпадат ...

Адаптирана програма за самостоятелна домашна ...

http://eprints.ugd.edu.mk/10177/6/D.Vasileva,%20D.lubenova%20APDR%20-%20SPORT%20i%20NAUKA,%20original.pdf

2 Department of Physiotherapy and Rehabilitation, National Sports Academy “V. ... Адаптираната програма за домашна рехабилитация е разработена ...

Основни знания по геометрия VIII клас

http://soudevnya.eu/materials/8%20klas.pdf

Средна отсечка в триъгълник – отсечка, съединяваща средите на две от ... Средна отсечка (основа) на трапец – свързва средите на бедрата на ...

КОНСПЕКТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - V клас ...

https://www.soustrajica.com/samforma2018/5.pdf

КОНСПЕКТ. САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - V клас ... Строеж на думата. ... 3. Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която се предава ...

КОНСПЕКТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - VI клас ...

https://www.soustrajica.com/samforma2018/6.pdf

Сбит преразказ на «Представлението» (глава от „Под игото“ Иван Вазов). 11. „Под игото“ от Иван Вазов ( главата „Представлението“) – българският ...

КОНСПЕКТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ХI клас ...

http://soustrajica.com/samforma2018/11.pdf

Христо Ботев. Елегията „Майце си”. 5. ... Пейо К. Яворов. Проблемът за страданието в стихотворенията „Градушка” и „На нивата” ... Самотата, Изборът.

КОНСПЕКТ по Човекът и природата ЗП Самостоятелна форма ...

http://106ou.info/uploads/V_VIkl_CHP..pdf

Устройство и функции на храносмилателната система при човека. 26. Устройство и функции ... Самостоятелна форма на обучение – 6 клас. 1.Видове ...

КОНСПЕКТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ХII клас ...

http://soustrajica.com/samforma2018/12.pdf

Умиращите полутонове на живота в „Старият музикант”от Христо Смирненски. 3. ... Устната част на изпита включва монолог по определена тема.

КОНСПЕКТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - III клас ...

http://soustrajica.com/samforma2018/3.pdf

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗП. 1. Строеж на езика. 2. Трудности при писмено общуване. 3. Гласни звукове. ... Английски език Учебник „Hello!”.

ЗНАНИЯ О ПОД/ФТ ТРЕБУЮТ УНИФИкАцИИ 27 марта 2018 года ...

http://www.fedsfm.ru/content/files/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB/2018/%E2%84%9620.%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%202018%20%D0%B3..pdf

53 Группа Эгмонт – стратегический партнер ФАТФ. Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям.

Вид тест: Текуща проверка на знания Име и фамилия на ученика ...

https://oustmihaylovski.weebly.com/uploads/1/8/2/6/18261817/test_delimost_-_%D0%98%D0%A3%D0%A7_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%925.pdf

В) 2 е единственото четно просто число. Г) 1 е просто число. (2 т.) Зад 9. На произведението на кои две прости числа е равно числото: А) 15 =.

Социальная психология образования как отрасль научного знания

https://psyjournals.ru/files/61292/psyedu_ru_2013_2_Krushelnitzkaya,%20Orlov,%20Sachkova.pdf

социальная психология, не могут не влиять на успешность обучения и ... those performed in Moscow State University of Psychology and Education.

статистика и бизнес-аналитика: через знания, интерес и ...

http://www.rusasstat.ru/userfiles/docs/sbornik-1-mezhdunarodnoj-konferenczii-%282%29.pdf

27 фев 2016 ... E-mail: [email protected]. Экономический ... явлены особенности стратегии стимулирования работников в кризисный пе- риод ...

Звук и буква „Кк“ – урок за нови знания, БЕЛ – първи клас I ...

http://rcpleven.com/03obucheniaRCPPPO_2UCH/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A%D0%BA-%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%8F%20%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%A3-%D0%92.%D0%9B%D0%B

Page 1. Звук и буква „Кк“ – урок за нови знания, БЕЛ – първи клас ... 1. Тих прочит на колонките. 2. Четене с еднаква първа сричка. 3. Четене на ... зависимост от изучените теми и разработки в учебниците на различните.

КаК да развиваме умения на 21-ви веК в час?

http://wp.flgr.bg/wp-content/uploads/2018/02/Skills-Guidebook-web-Umeniya-na-21-vek.pdf

Заедно в час в рамките на проекта Функционална грамотност за 21-ви век: инструменти за оценка и методи на преподаване. В него ще видите имената ...

Умения - SnapPages

http://cloud2.snappages.com/ecc3fa83da15cf423fe3aaa342f545fa355b24f3/KEYROMA_Unit2_BG.pdf

за социални умения у жените от ромски произход за ... Вербалната комуникация е форма на комуникация, при която съобщенията се предават с думи. ... комуникация се отнася изцяло до езика на тялото на говорещия.

комуникативни умения основни

https://www.ipa.government.bg/sites/default/files/osnovni_komunikativni_umeniya-veselina_penevska.pdf

1. Веселина Пеневска. OCHOBHU. КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ. Граал. София 2016 ... Комуникацията е нещо, което хората правят и не може да съществува без те да са предприели ... знам, че реакцията от него ще се получи до края на деня. ... Те са на върха през по-голямата част от сезона (факт). Джим:.

КаК да развиваме умения на 21-ви веК в час? - Sluchilishte

http://sluchilishte.bg/materials/download_file/0f579415dd43c7967813aa44144b8373.pdf

грамотност (Education for All Global Monitoring Report 2006). ... Ето защо е важно учениците да са трайно ангажирани и редовно да си припомнят ... някои ученици могат да посочват номер на емоция на случаен принцип; ... подскачам от щастие“, „Да избягам и да се скрия“, „Да се махна от тук“, „Да прегърна ...

Свят и личност

https://www.mon.bg/upload/2917/svajt_12kl.pdf

като подготвят по време на обучението един доклад, един проект недо участие в дискусия. ІІ. ... Обучението по Свят и личност трябва да даде възможност на учениците да прила- ... Обосновава основните идеи за обеди-.

композиционните умения в художествено- изобразителната ...

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=2267&type=.pdf

да можеш да създадеш тази композиция. Реалното създаване на компо- зицията изисква друг тип умения и това са собствено композиционните умения ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.