Становище на института по физиология на растенията и ...

(планинска арника и жълта тинтява) и тяхното адаптиране в естествени планински условия (Рила, Витоша и Родопи), на важни лечебни растителни ...

Становище на института по физиология на растенията и ... - Свързани документи

Становище на института по физиология на растенията и ...

https://www.president.bg/docs/1352291731.pdf

(планинска арника и жълта тинтява) и тяхното адаптиране в естествени планински условия (Рила, Витоша и Родопи), на важни лечебни растителни ...

Становище на Института на дипломираните експерт ...

https://www.bia-bg.com/uploads/files/News/200712-stan_DDS.pdf

20 юли 2012 ... е неизбежен с оглед възстановяване на разходи. На този ... Към тази тема следва да се има предвид въпроса за „префактуриране“ на.

КОНСПЕКТ ПО ПАТОЛОГИЧНА ФИЗИОЛОГИЯ ЗА ...

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2016/11/konspekt-patofiziologiya-doktoranti.pdf

възпалението. 22. Възпаление – фаза на увреждане – алтерация. Медиатори на възпалението. Съдови промени. Клетъчен отговор при възпаление.

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ И БИОХИМИЯ

http://journals.tsu.ru/uploads/import/1385/files/1%2833%29_140.pdf

В течение периода вегетации в оранжерее содержание суммы хлорофил- лов a и b в листьях B. grandis subsp. grandis снижалось от максимального.

Анатомия и физиология человека

http://www.vbmk.vrn.ru/documents/metod_raz/anatomija.pdf

времени книга содержала весьма важные и обширные сведения по хирургии и ... старческий возраст — от 74 до 90 лет (мужчины и женщины);. • долгожители — от ... Так, преиму щественно углеводная диета сопровождается повышением концент ... часы, более темная и концентрированная, чем дневная.

физиология человека - Брестский государственный

http://www.brsu.by/sites/default/files/anatomy/savanevskij_n.k._homich_g.e._savanevskaya_e.n._-_fiziologiya_cheloveka.pdf

практически одновременному выделению медиатора из 100–200 пузырьков в синап- тическую щель. Каждый из пузырьков содержит одну порцию, или ...

физиология эмоций - Единое окно доступа

http://window.edu.ru/resource/282/74282/files/Ginoyan_Khomutov.pdf

Любовь характеризуется интересом и радостью, а любов- ные отношения ... Другой участок ретикулярной формации – черная субстанция – представ-.

физиология - Открытые видеолекции учебных курсов МГУ

https://teach-in.ru/file/synopsis/pdf/human-body-M.pdf

К нему подходит нерв – вагус, который тормозит сердце, его можно долго раздражать. Потом он ввел в сердце вороночку и отсосал содержимое.

физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем

https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_87683.pdf

нерва − совсем не содержит рецепторов и нечувствительно к свету, поэтому ... мозговой нерв (вагус) несет информацию от рецепторов неба и глотки.

возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена - НГПУ

https://prepod.nspu.ru/mod/resource/view.php?id=12209

речник и обладают большей силой сокращения. Характеризует силу мышц ... Согласно Ж. Пиаже, рисование — одно из проявлений развития символи-.

Генно инженерство при растенията

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13102818.1986.10877397

връща в основен лимитиращ фактор в селскостопан- ското производство. Ясно е ... 2.2.Нитрогеназа. С термина нитрогеназа се обозначава ензимният.

ДЕН НА ОЧАРОВАНИЕТО НА РАСТЕНИЯТА Агробиоинститут ...

https://www.mon.bg/upload/3881/PlantDay2017_info.pdf

18 май 2017 ... Агробиоинститут (АБИ, ССА), съвместно с Биологичеки факултет на СУ, организира 4ти международен “Ден на очарованието на ...

Систематика на растенията - BOTANICA.gallery

http://www.botanica.gallery/files/pdf/63_Botanica2.pdf

o Облигатни паразити, причиняват къдравост по листата, деформация на плодов ет е, т .нар. ... по листата на прасковата o Taphrina pruni, T. populina, ... Някои с лечебни качества – антипатогенни съставки, лечения на инфекции и.

Растенията от българското фолклорно гледище

http://parks.bg/wp-content/uploads/2016/07/11.-Iliev-At.-Rasteniyata_ot_bylgarskoto_folkorno_gledishte.pdf

растения. ВсЬки отд^лъ отъ своя страна се подразделя на дв1> части: въ първата се хвърля общъ погледъ върху ... около който подъ „дебела“ сЬика пдтници-друмници седнали по- ... случай има предание, че като стане optxa толкова дебелъ, кол ... Ср-Ьщу нраздника всЬка мома или невйста увива толкова.

Наредба за реда за класифициране на растенията и ...

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/06/19/naredba-red-za-klasifitsirane-na-rasteniyata-i-veshtestvata-kato-narkotichni-08-11-2013.pdf

19 юни 2015 ... психотропните вещества;. 4. могат да бъдат преобразувани в упойващи или психотропни вещества;. 5. има данни за злоупотреба в ...

АЛЕЛОПАТИЯ - схема за комбиниране на растенията

http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Alelopatiq.pdf

АЛЕЛОПАТИЯ - схема за комбиниране на растенията. Домати КраставициПиперСалати РепичкиТикви/чкиМорковиЦелина МагданозКопър ...

жените и терапията на д-р бах с цветовете на растенията

https://bach-flowers.espirited.com/wp-content/uploads/2019/01/%D0%91.%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4-%D1%80-%D0%91%D0%B0%D1%85-%D0%B7%D0%B0-

удивени, макар че става дума просто за това да сложите по две капки от всеки ... Същевременно, ако трябва да застанем очи в очи с конфликта, за да го ... е панацеята за избистряне на паметта и постигане на съсредоточаване. ... авторитет, за да срещне погледа на другия, без да отклони своя собствен.

фитосанитарен мониторинг, състояние на почвата и растенията ...

http://www.iz-karnobat.com/wp-content/uploads/2016/10/21.Maneva-Fitosanitaren.pdf

В новосъздадено поле за биодинамично земеделие са отгледани зърне- но-житни култури след грах като предшественик. Направен е фитосанита-.

ГЛОБАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА 2020

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Biodiversity/Kalina/Strategicheski_doc/GlobalStratPlants2020.pdf

за постигане на целите на настоящата Стратегия. Елвезиево кокиче, Galanthus elwesii. Обикновен глог , Crataegus monogyna. Горска тинтява, Gentiana ...

Основни техники за генетична модификация при растенията

http://corhv.government.bg/files/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8/05_%D0%93%D0%9C%D0%9E/2018_03_22_

22 мар 2018 ... интактни тъкани или дори цели растения. Най-често ... този вид бактерия да пренася ДНК в растителни клетки. A. tumefaciens ...

Акумулирането на радионуклиди в растенията като система за ...

http://ebox.nbu.bg/eko13/pdf1/10.pdf

на два режима на навлизане на радионуклиди в растенията. ... Поглъщането от паша на животните ще включи повърхностно обвързания замърсител в ... Фигура 3 илюстрира горната повърхност на листата и особеностите, свързани с натрупването на ... малки частици и класа обикновено ги задържат.

биологично активни вещества в растенията с лечебно и отровно ...

http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/articles/64/64-16_A_Todorova_Ivanova_Lachkova-1.pdf

щества се съдържат, какво действие имат, каква е ползата и каква е опасността ... Отглежда се в. Мала Азия, Иран ... ран от циклама. Поради голямата ...

Ценоразпис пролет 2019 за онлайн продажби Растенията в ...

https://zelena-prolet.com/sites/default/files/PRICELIST-2019.spring.online.pdf

Кортадерия, Пампаска трева. 2. 6,00. Cortaderia selloana 'Rosea'. Кортадерия РОЗОВА. 0,5 6,00. DECHAMPSIA. ДЕШАМПСИЯ. Deschampsia caespitosa.

А Т Л А С Р 3 К ОБ О Д ЯЩ И Ф ОVM 11 - Публикации Института ...

http://mmtk.ginras.ru/pdf/1947_atlas_j1-2.pdf

Plesio- cyprina acutangula P h i П., PI. rostralis Peel., Pholadomya voltzi. Agass., Pinna opalina Quenst.,. Entolium ... TV. rossica. Boriss.,. W. isjumiQd Boriss.,.

Том 8 (2016) - Института микробиологии

http://mbio.bas-net.by/wp-content/uploads/2011/12/InMi_Proceedings_Vol-8_2016.pdf

celium films were used. Application ... 12. A novel endo-glucanase from the thermophilic bacterium Geobacillus sp. 70PC53 ... целий, который к 30–40 ч роста.

Том 3 (2011) - Института микробиологии

http://mbio.bas-net.by/wp-content/uploads/2011/12/InMi_Proceedings_Vol-3_2011.pdf

целий отделяли от культуральной жидкости фильтрованием. ... (Vigna radiate L.) through nutrient film technique (NFT) / M. Jose, B. N. Johari //. Curr. Sci. ... 12. A novel insulin secretagogue based on a dinucleoside polyphosphate scaffold ...

Том 5 (2013) - Института микробиологии

http://mbio.bas-net.by/wp-content/uploads/2011/12/InMi_Proceedings_Vol-5_2013.pdf

1 Министерство образования и науки Российской Федерации,. Москва ... Biochemical properties and sub-strate specificities of alkaline and histidine acid ... Use of immobilised biocatalysts in the processing of cheese whey / M. R. Kos seva. [et al.] ... В3 и референтных культур B. longum BBMN 68, BG 3, B. longum.

ВРЕМЕННИК ЗУБОВСКОГО ИНСТИТУТА. 2016. Вып. 1–2

http://artcenter.ru/wp-content/uploads/2015/03/Vremennik_2016_01_02L.pdf

Часть II. Глава 32. Оружие. Война икон. ... нова распознается в абсолютном большинстве рекламных текстов. Реклам- ... In this article, the heroine and the plot of A. N. Ostrovskii's play 'Guilty without Guilt' is considered as the creation of ... ньор Формика» (1922), «Святая Иоанна» (1924), «Розита» (1926), «Анти-.

Воспоминания об ученых Института геологии и ... - ИГГ УрО РАН

http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/kniga_pamyati.pdf

том «Геохимии», «Цвета природы», написать «Историю камня в истории ... В этот период была создана большая коллекция самородного золота, в сборах ... Его столь ранний уход особенно обиден и несправедлив еще и по- тому ...

лмnр - Института криосферы Земли

http://www.ikz.ru/siberianway/coll-dogovor.pdf

с..пш}..іирующж вgшжат}$ нзжнлйчйвж№Фй ж g®г[жт#твии $ ражж нрнм$Fыgм#Ж с-mвмой оплаты круж&t жрн у$лФвжж €Фж№йн®жЁж Фйй©"а ж$ ...

Кардаш О.В. Археологические исследования Института ...

https://www.ipae.uran.ru/sites/default/files/publications/Bachura_OP/Bachura_2013_4.pdf

сковское метро, впервые в столице создается археологический ... Берс Е. М. Каталог археологических коллекций Свердловского краеведческого музея.

Известия Русского Археологического Института в ...

http://macedonia.kroraina.com/iraik10/iraik_10.pdf

Лѣвый берегъ ручейка Селска-вода (Кьой-дерееи), восточнѣе виноград никовъ с. Войводы ... въ углубленія алтарнаго камня (трапезы). Обыкновенно въ ...

К 200-летию Института востоковедения РАН To the 200th ...

https://ivran.ru/f/Vestnik_IOS_RAS_2018_2.pdf

2 фев 2018 ... Service of Russia (Tomsk State University, May 15–16, 2018). ... Ретел, Бунга, Ете, Гурзул, Кубат, Овшад или Аузад, Байта, которые ...

О Т Ч Е Т - Института солнечно-земной физики

http://ru.iszf.irk.ru/images/0/0d/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%98%D0%A1%D0%97%D0%A4_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D_%D0%B7%D0%B0_2012.pdf

ситет им Марии Складовской-Кюри. С европейской стороны состоялись визиты проф. ... лев А.В. (ИСЗФ СО РАН), д-р Пенка Влайкова Стоева (Институт ...

ББК 28.70 Ж85 Рекомендовано Ученым советом института ...

http://www.infran.ru/labs/LCBG/PDF/Zhukov_2007.pdf

стимулом, сочетающимся с наказанием, окажется возвращение к хозяину. Поэтому же же- ... На работе неприятности, с женой нелады, любов-.

Вестник Кузбасского института № 4(29) - Кузбасский институт ...

http://ki.fsin.su/upload/territory/Ki/vestnik/29.pdf

28 ноя 2016 ... Pupysheva Lyubov Andreevna: Kuzbass Institute of the FPS of Russia (Novokuznetsk), senior lecturer of ... 137. Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека в Российской Федера- ... черно-белом исполнении.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.