Подпомагане на популациите на редки, защитени ... - Парк Витоша

произвеждат нови индивиди жълта тинтява. Същите ще бъдат внесе- ни на подходящи места на територията на Парка. Мушмуловидна скоруша.

Подпомагане на популациите на редки, защитени ... - Парк Витоша - Свързани документи

Подпомагане на популациите на редки, защитени ... - Парк Витоша

https://park-vitosha.org/wp-content/uploads/2014/09/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1

произвеждат нови индивиди жълта тинтява. Същите ще бъдат внесе- ни на подходящи места на територията на Парка. Мушмуловидна скоруша.

Обща интерпретация на фауната в ПП Витоша - Парк Витоша

http://park-vitosha.org/wp-content/uploads/2014/08/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D

съдържанието на документа се носи от ДПП „Витоша” и при никакви ... На всеки интерпретатор се случва да изпита затруднения по време на някои свои ... А колко ли са размерите на малките мечета? ... Разгонването трае от края на ... от собственика си на каишка като кучета, душат ниско над земята.

Парк Витоша

https://park-vitosha.org/wp-content/uploads/2014/09/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%9F%D0%9F-%

чени рехаво една до друга. Действие. Диуретично, затягащо, противовъз- палително и антиспазматично. 4. Лечебно великденче (Veronika officinalis L.).

утвърдил - Парк Витоша

http://park-vitosha.org/wp-content/uploads/2014/08/Dokumentaciq_SMR_OPOS-2_i_3_30062014.pdf

Доставка на битумни керемиди, с посипка в/у дъсчена обшивка кв. м. 136,40. 4.12. Доставка на ... Доставка и полагане на неокрайчен камък на 3 см. върху пясъчно легло кв. м. 14,42. 6.2. ... и полимерни лакове и бои. Приемането на ...

Untitled - Парк Витоша

http://park-vitosha.org/wp-content/uploads/2016/02/spisanie-RUSKI_July-2012.pdf

Самый молодой торфяник находится у подножия турбазы „Острица” и ему 150 ... был объявлен биосферным заповедником (резерватом) и включен в.

отчет за дейността - Парк Витоша

http://park-vitosha.org/wp-content/uploads/2018/02/4_5_Praktiko-prilojni-izsledvania-i-poddarjane-na-mestoobitania-1.pdf

(росянка), Gentiana lutea (жълта тинтява), Primula deorum (рилска иглика),. Epipactis ... Drosera rotundifolia (Кръглолистна росянка). ✓. Зазимяване на ...

Възстановяване на дивата коза - Парк Витоша

http://park-vitosha.org/wp-content/uploads/2014/08/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%9D%D0

o R. rupicapra rupicapra – алпийска дива коза. Среща се в Алпите и съседни планински вериги в Германия, Франция, Италия, Австрия, Швейцария,.

чудният свят на земноводните - Парк Витоша

http://park-vitosha.org/wp-content/uploads/2014/08/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%

Витоша, съставляват 58% от общия брой видове в страната. Таблица 1. Списък на земноводните на Витоша. Разред Опашати земноводни (Caudata).

ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ

http://park-vitosha.org/wp-content/uploads/2014/12/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0.pdf

Разпространението на черно монцогабро във Витошкия плутон е твърде ... (K`bdqs` uhuho`q`) усойница (Uhodq` adqts) и вероятно планинска жаба ...

картографиране на природен парк „витоша” - Лесотехнически ...

http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/articles/55/55-16_V_Kotseva_D_Valeva.pdf

Природните паркове в България са представени накратко като защитени територии. ... карти, издадени у нас за природен парк „Витоша”, са анализирани от ... Специфичните условни знаци и картографски способи, използвани.

Природен парк „Витоша“ и лечебните растения Правила за ...

http://park-vitosha.org/wp-content/uploads/2014/07/TABLO81.pdf

билка до мястото където ще се суши или разстила временно. Лудо биле. Atropa belladonna L. Петниста тинтява. Gentiana punctata L. Жълта тинтява.

природен парк витоша план за управление - Biodiversity.bg

http://www.biodiversity.bg/files/File/Plan_Upravlenie_Vitosha.pdf

ценност са горските типове природни местообитания, степните тревни съобщества, пещерите, морените и торфищните комплекси. (Приложение 9-4).

Растителност и флора на природен парк Витоша - Годишници и ...

http://ebox.nbu.bg/eko2012/pdf2/3.pdf

вида: петлюга (Pinguicula balcanica Casper – балкански ендемит) и росянка (Drosera rotundifolia L. – рядък и защитен вид). Срещат се и балканските ...

любимата пътека на учителя петър дънов - Парк Витоша

http://park-vitosha.org/wp-content/uploads/2014/07/TABLO1.pdf

... край Велико Търново, работи върху Библията и съставя "Завета на цветните лъчи на светлината", който излиза от печат през септември същата.

Защитени територии

http://dppsk.org/wp-content/uploads/documents/rep3itbg.pdf

горите, са мушитрънче, кос (Turdus merula), кълвач, див гълъб. Понякога от върха могат да се видят двойки кралски гарвани. Най-съвременните данни ...

Социално подпомагане - AFUE

http://www.projetafue.ro/download/1_BG_bg.pdf

1 390 843. 1 336 137. 1 442 628. (от 0 до 19 ). Раждаемост /на. 1000 - ‰ /. 9.6. 9.8. 10.2. 10.7 ... самостоятелен живот; да открият мечтите си и да преодолеят страха от ... Дневен ритъм на живот на семейството;. • Собствени деца;.

В ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ - Международна ...

http://www.iss-bg.org/pic/Child-friendly_justice_book.pdf

Освен информацията за правото, в книжките има и игри за децата – кръстословици пирамиди, сканди, за да могат децата да бъдат не само ...

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА ХАБИТАТИТЕ

https://earbd.bg/files/File/PURB/PURB-2009/TOM%201%20EARBD/R05/Annexes/Annex_5_8_habitats.pdf

Местообитания на видове: Видра (Lutra lutra), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Обикновенна блатна костенурка (Emys orbicularisГолям ...

II.4. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ... - РИОСВ Плевен

http://riew-pleven.eu/doc/docladiOS/2012/2_4ZT_Bioraznoobrazie.pdf

Вълнестоцветното сграбиче е един от целевите видове на проекта “Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по ...

Програми на ЕС за подпомагане на извеждането от - Europa EU

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_22/SR_NUCLEAR_DECOMMISSIONING_BG.pdf

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2016 г. ... Прогнозните разходи за извеждане от експлоатация ще възлязат на поне 5,7 млрд. евро ... подкрепа, финансирани от програмите за подпомагане на ЕС след.

П Р А В И Л А за условията и реда за подпомагане на физически ...

http://www.brusartsi.com/assets/ObS%202011-2015/VAJNI/2013/Pravila%20ednokratna%20pomosht.pdf

лица с еднократни финансови помощи от бюджета на община Брусарци с ... техните законни представители, подават писмена молба-декларация по ... на общината прецени, че е необходима финансова подкрепа, той внася.

ІІ. 4. Защитени територии и биологично ... - РИОСВ Плевен

http://riew-pleven.eu/doc/docladiOS/2013/2.4.ZT_Bio.pdf

... на публични места на препарирани екземпляри от защитен вид – дива котка. ... на видове по CITES (Мъхест плоскоопашат гекон, Плоскоопашат гекон.

Защитени ли са българските журналисти по обвинения за обида ...

http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/journalists-2003.pdf

“Струма”, и “Пирин Еркюл” ООД, издател на вестника, се водят 11 дела. ... издателя на ямболския вестник “Тунджа” Тодор Димов; 100 000 лева е ...

Указател на регионални дирекции “Социално подпомагане” в ...

http://ala-bg.org/wp-content/uploads/2011/11/Social-Assistance.pdf

Указател на регионални дирекции. “Социално подпомагане” в страната. №. РД “СП” и ... 1 Стара Загора бул.”Руски” №36. 042 605 374. 2 Казанлък бул.

ii. анализи по компоненти на околната среда іі.4. защитени ...

http://stz.riew.e-gov.bg/files/File/Dostap_obshtestvena_informaciya/Dokladi_za_sastoyanieto_na_okolnata_sreda/2014/II-4-Bio.pdf

установени редки, защитени и ендемични видове - обикновен гъсеничар, червена горска мравка. Херпетофауната включва 7 вида земноводни и 13 ...

национална програма за подпомагане на лозаро-винарския ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/11/20/natsionalna_programa_za_podpomagane_v_lozaro-vinarskiia_sektor_za_perioda_2019-2023_godina-reviziia_1.pdf

20 ноем. 2019 ... Проектът е за райони и сортове грозде за производство на вина със. ЗНП ... оборудване за съхранение, смесване, грижа и стареене на ...

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2016 Форма за ЕТ/Юридически ...

https://www.dfz.bg/assets/10106/3_aid_2016_Organisations.pdf

Отказ от схема за дребни земеделски стопани (ДЗС). Отказвам ... Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП). Схема ...

Доброволчеството като възможност за подпомагане на ... - Varna

http://journals.mu-varna.bg/index.php/hem/article/download/5035/4292

гражданската инициатива. В рамките на национално проучване, проведе- но през 2013 г. от Национален алианс за работа с доброволци (НАРД), като ...

синтез на амиди на с - защитени дипептиди с 2,3 - Минно ...

http://mgu.bg/sessions/05/2/ns_sm.pdf

... N–H от амидната връзка към цикличната карбонилна група, или пък се отваря ... за поглъщане на карбонилните групи в областта 1800 -. 1660/см.

Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата ...

https://www.nfc.bg/wp-content/uploads/2017/Otchet_NFC_2016.pdf

форматирана онлайн платформа за достъп, която съдържа подробна ... Реквием за г-жа Й. ХИ,Геополи филм” ЕООД. 25000 ... Досието Петров - МФ.

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ А. Защитени територии в ... - Biodiversity.bg

https://www.biodiversity.bg/files/File/Smoljan-programa_natura2000.pdf

Кръглолистна росянка (Drosera rotundifolia) – Любопитно при това растения е, че е едното от двата вида насекомоядни растения, разпространени в ...

екотуризъм - Бизнес център за подпомагане на малки и средни ...

https://bsc.smebg.net/ecotourguide/modules/files/Ecoturism_Guide_BG.pdf

Този пътеводител е разработен в рамките на проекта „Онлайн пътеводител за екотуризъм” ... Асоциацията по екотуризъм в Румъния. Глава 7 & 8: ...

Защитени територии и биоразнообразие - РИОСВ -Стара Загора

http://stz.riew.e-gov.bg/files/File/Dostap_obshtestvena_informaciya/Dokladi_za_sastoyanieto_na_okolnata_sreda/2016/%D0%86%D0%86.4.%D0%97%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0

защитени и ендемични видове - обикновен гъсеничар, червена горска мравка. Херпетофауната включва 7 вида земноводни и 13 вида влечуги, всички ...

Редки метали - ДИАЛ ООД

http://dial-ltd.com/bg/images/istoria/Kniga_Dial.pdf

Нитрити, Желязо (общо), Манган (общ), Естес- твен уран ... (калий, натрий, калций, магнезий, манган, желязо, ... НАДИН КОМЕРС ООД, СОФИЯ. 37.

Защитени видове в зоните от екологичната мрежа Натура 2000

http://www.natura.bsnn.org/pdf/Vidove.pdf

местообитание на хиляди видове насекоми, гъби и лишеи и играят важна роля в стабилизиране ... унищожаване на реките и влажните зони в България.

Conference_Book_2015 10 - Институт по редки болести

http://raredis.org/pub/Book_2015.pdf

чело, незатворена фонтанела, тотална алопеция, изпъкващи черепни вени, диспластични ушни миди, изпъкнали очни булбуси, малък и тесен нос, ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.