BALKANSKITE ESIZI.indd - Факултет по славянски филологии

фа̀л'ъ‿съ за чѝ сту (Кочев 1971: 118). ... Известия на Института за български език, 20/1971, 107–185. ... prietenul meu cel vechi 'моят стар приятел'. С цел да ... (film de) *acțiune, casting, coproducător, *fantezie/fantasy, film porno, ... целия Балкански полуостров и на изток към Русия. В официалния православен.

BALKANSKITE ESIZI.indd - Факултет по славянски филологии - Свързани документи

BALKANSKITE ESIZI.indd - Факултет по славянски филологии

https://www.slav.uni-sofia.bg/images/stories/documents/BALKANSKITE_ESIZI.pdf

фа̀л'ъ‿съ за чѝ сту (Кочев 1971: 118). ... Известия на Института за български език, 20/1971, 107–185. ... prietenul meu cel vechi 'моят стар приятел'. С цел да ... (film de) *acțiune, casting, coproducător, *fantezie/fantasy, film porno, ... целия Балкански полуостров и на изток към Русия. В официалния православен.

2018 г. - Факултет по славянски филологии - Софийски ...

https://www.slav.uni-sofia.bg/images/stories/documents/1_2018%20BG%20RECH%20%281%29.pdf

чаващо 'словесен поклон'), в монголски – баярлалаа букв. 'зарадвах се', в ... Смята се, че ранните скотовъдци са тръгнали от Северна Месо- потамия ...

POllAll - Факултет по славянски филологии - Софийски ...

https://www.slav.uni-sofia.bg/images/stories/documents/Chetene-na-liter-klasika.pdf

вата стилистика (Рус вместо Русия) и ритъмът на гоголевата фраза. Съотнася нето между ... и противоречуща на надеждите и мечтите на новото поколение. Под гнета на това ... Марин Дринов", 1999, 567 с. Рец. и отзиви: Л.

2017 г. - Факултет по славянски филологии - Софийски ...

https://www.slav.uni-sofia.bg/images/stories/documents/1_2017_BG_RECH.pdf

голямата награда на Мтел Медия Мастърс от ръцете на самата Елиф Шафак, ... и думите (примери много, мога да ви давам до безкрай, но няма време).

3_2017 BG RECH_NOV OK.indd - Факултет по славянски ...

https://www.slav.uni-sofia.bg/images/stories/documents/3_2017%20BG%20RECH.pdf

време келтски, а също и отделни езици от германската група (готски в Из- точна Мизия), може ... и висоте кралю и приꙗтел вашои милости. (CLXXXIX ...

Галина Петкова Звание и степен - Факултет по славянски ...

https://www.slav.uni-sofia.bg/images/stories/pdf/gpetkova.pdf

Професионална биография. 2002 – главен асистент в ... 151-160; Эрвин Гримм. О русофильстве и русофобстве в. Болгарии. ... Составление, подготовка текстов и вступительная статья Галины Петковой. Варна: LiterNet, 2010 ...

годишнината на проф. Никола Геор - Факултет по славянски ...

https://www.slav.uni-sofia.bg/images/stories/documents/abstracts_lit_final.pdf

главните действащи лица в нея – учител и ученик. Важен аспект от ... Относно пътя на тези центрове се открояват три главни етапа: 1. ... «Чичовци», и представянето им във видеоарта на «Лимбургските братя (Й. Ефтимов,.

GSU PSIHOLOGIA tom 107.indd - Философски факултет

http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/2853/Godishnik_2017.pdf

Първите две задачи са заимствани от Робинсън-Риглър и Робинсън-Риг- ... те за вероятността Джак да е инженер в условието с 30% базова пропорция.

GSU_FF_tom 110.indd - Физически факултет - Софийски ...

http://www.phys.uni-sofia.bg/annual/archive/110/GSU_FzF_t_110.pdf

НА БЪРДАРСКИ ГЕРАН И ГЕЛЕМЕНОВО . ... detailed data is provided by Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) [8]. The resolution of the data is about 90 ...

GSU_FIzika_t. 111.indd - Физически факултет - Софийски ...

http://www.phys.uni-sofia.bg/annual/archive/111/GSU_FzF_t_111.pdf

one of the attractive tourist destinations in Turkey and was affected by earthquakes ... на разстояние и е направена корекция само за галактичната екстинкция. За ... Цветното възприятие, като една от важните характеристики на зрението, е изслед- ... Лаборатория по лазерна техника, Физически факултет.

04. Jana Dimitrijevic.indd - Факултет музичке уметности

https://www.fmu.bg.ac.rs/dokumentacija/elektronske_publikacije/04.%20Jana%20Dimitrijevic.pdf

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Волгфанг Амадеус Моцарт, Реквијем КV 626, миса за мртве, ... (менует, гавота, буре или марш), а под стилом је подразумевао турски,.

60 години факултет „финанси“ и факултет ... - Стопанска академия

https://www.uni-svishtov.bg/portal/getFile/37/am_3_09_2013.pdf

3 Окт 2013 ... на практиката десетки хиляди възпитаници със ... на видни представители на статисти- ... катедри от УНСС-София и ИУ-Варна, с.

СЛАВЯНСКИ ДИАЛОЗИ - Пловдивски университет

https://dialozi.uni-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2020/01/Slavjanski-dialozi-br9-2008.pdf

1 Вж. Иван Куцаров. Славяните и славянската филология. Пловдив ... 8. Miklosich Et. Wb. 214; Prusík KZ. 33. 160 и сл. обяснява nevěsta от *nevo-věsta ... със способността за вечно обновление, с естествеността на всеки сезон. ... тези стихови епизоди долавям близост с онова, което познаваме от „звън-.

Факултет по педагогика Философски факултет Исторически ...

https://students.uni-sofia.bg/wp/wp-content/uploads/2015/07/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-2015%D0%B3..pdf

Минимални балове първо класиране 2015г. История. 23,66. 21,07. 21,47. 31,23. Философия. Философия. Психология мъже. Европеистика с испански.

З. Барболова УСПОРЕДИЦИ МЕЖДУ ИМЕНА НА СЛАВЯНСКИ ...

https://belb.info/personal/barbolova/Bog-Rod.pdf

корелацията Джин 'зъл горски дух' ~ джинс 'род, порода', заета чрез турски ... е съществувало и някакво общоиндоевропейско божество от мъжки пол,.

Заемките от албански език в съвременните славянски диалекти ...

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20213/19799

товлението на изделия от малко количество тесто – срв. у Майер тълкуването на славянските примери като вид тестено изделие (Meyer 2007, 230).

16/1 - Проблемы истории, филологии, культуры

http://pifk.magtu.ru/doc/pifk-16-1-2006.pdf

на Крки, где проходила старая граница между Цизальпинской Галлией и Иллири- ей, стала ... единицы. Термин vexillatio обозначает отряд временного характера, ... Êðîïîòêèí Â. Â. Клады римских монет на территории СССР //САИ. ... рые «скрепили печатями» царь Вачаган и албанская светская и церковная.

исследования по классической филологии и истории ...

http://philclass.spbu.ru/wp-content/uploads/2016/08/PhCl_ful_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C_2015.pdf

третий эпизод отделен от второго с помощью τῆτες δ' — «а в этом году». 13 ἡνίκ' ἐπὶ Μόσχῳ ποτέ· ἀντὶ τοῦ μετὰ τὸν Μόσχον. ἦν δὲ οὗτος φαῦλος.

русская диалектология - Факультет филологии и ...

http://www.philfak.ru/assets/files/rpd/2018/philol/komptech/%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BC.%D0%B0.-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B

пускай хът / да / у-нас н,ав,ескъ // Тък-мъладайа / и фс,и гъвар,ат штъ-мъладайа л,ибъ мъладафкъ пашла // Ну вот нашы мъладыи пашл,и как-жъ / нъзав ...

1 - Проблемы истории, филологии, культуры

http://pifk.magtu.ru/doc/pifk-01-2011.pdf

Adkins L., Adkins R. A. 1998: Handbook to life in ancient Rome. ... Triadan D. 2007: Warriors, nobles, commoners and beasts: figurines from elite ... и скот. Вся улица перед кельей матушки была запружена страждущими людьми. ... is heavy with snow, / And the owlet whoops to the wolf below / That eats the she-wolf's.

3 - Проблемы истории, филологии, культуры

http://pifk.magtu.ru/doc/pifk-03-2011.pdf

червена номенклатура, червени мравки, червено радио; син елит, сини яйчица, сини мравки, синьо ... доброты», и поэтому «здешняя аптека может быть снабжаема совершенно до- статочно ... Фигу с маслом!; Накося ... мом деле проблема гроша выеденного не стоит (из яйца выеденного не стоит и гроша ...

Современные проблемы филологии и методики ... - КФУ

https://kpfu.ru/portal/docs/F1230452380/MNPK_2019_Sovremennye.problemy.filologii.i.metodiki.prepodavaniya.yazykov...25.10.2019.pdf

20 окт 2019 ... мнения за знания и некоторые другие облигаторные явления ... study Russian in an immersion setting but are unable to travel to Russia due to funding ... 蓝靛, sea 大海, sky 天空, apple 苹果, olive 橄榄, grass 青草, emerald.

2 - Проблемы истории, филологии, культуры

http://pifk.magtu.ru/doc/pifk-02-2009.pdf

ло и любой словесный договор, и соглашение между отдельными людьми, и со умышление, и ... Необходимо признать, что создание лингвистических словарей, конкор дансов и ... ность: сб. науч. ст., посвященный чл. кор. РАО, проф. ... на табели је видљива и разлика у њиховом коришћењу у речницима.

Untitled - Институт филологии и журналистики

http://www.fil.unn.ru/wp-content/uploads/sites/4/noyabr-2014-chitat.pdf

11 апр 2014 ... Неведомый ныне простор. И плоскость не знала парабол, ... над нас корпускуларната теория взима връх външното става вътрешно и ...

1 - Проблемы истории, филологии, культуры - Магнитогорский ...

http://pifk.magtu.ru/doc/2019/1/all.pdf

15 янв 2019 ... ми импортными изделиями (стекло, красный лак, бронзовые сосуды) здесь была найдена целая серия предметов парфянского ...

проблемы марийской и сравнительной филологии - Марийский ...

https://old.marsu.ru/events/problems_of_philology/files/collections/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_2016.pdf

гел ойлаш о йöрö – шинча возеш ‗Нельзя все время говорить о своем ... в начале слова, например. ырвэзэ-лак лит. рвезе-влак ‗ребята, юноши';.

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ и СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ - DSpace

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/37217/65_trudy.pdf?sequence=1&isAllowed=y

121—129 и в кн. тех же авторов: Kir janduslooline lugemik 8. ... любов подразумевает те выводы, которые делает революционно- демократическая ...

актуальные вопросы современной филологии и ... - ВГТУ

https://cchgeu.ru/science/nauchnye-izdaniya/lingvistika-i-mezhkulturnaya-kommunikatsiya/%D0%90%D0%92%203%2834%29.2%D1%81%D0%BC.%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.pdf

пами (air pollution by vehicle emissions), парниковый эффект (greenhouse effect); ... двери, окна ПВХ), твердотопливные котлы Зевс, металлическая мебель, сейфы; ... описания русского и болгарского языков, Вып. 9, Шумен,. 2015 ...

Siberia_Lingua 2012 вып. № 2 - Институт филологии и языковой ...

http://ifiyak.sfu-kras.ru/sites/default/files/content/doc/S-L_2012-2.pdf

Николаева А.С. Пейзажная лексика корейской поэмы «어부사시사». («Времена года ... Юн Сон До оставил шесть томов сочинений, включая упомянутую.

скачать PDF - Проблемы истории, филологии, культуры

http://pifk.magtu.ru/doc/2017/4/255-269.pdf

Д.], и я отдам всю страну от Лахора до. Пешавара в царство моим сикхам»16. Ожесточенные боевые действия, развернувшиеся против сикхов, не способ-.

2 - Проблемы истории, филологии, культуры - Магнитогорский ...

http://pifk.magtu.ru/doc/2017/2/%D0%9F%D0%98%D0%A4%D0%9A_2_2017_90717.pdf

Head of the Editorial Office Yulia Fedina ... Willemin 2015, 27; South 2012; Bowen 2003, 168; Voytenko 2016; Zych 2008 и т.д. ... Textiles, tools and techniques of the 1st millennium AD from Egypt and neighboring coun ... ms(.n.s) mwt nṯr m snt r ḥmt (?).s)41. 31 Naville 1901, pl. LXXXVII, LXXXXVI. ... The proof is the whole.

PDF-версия - Проблемы истории, филологии, культуры

http://pifk.magtu.ru/doc/pifk-04-2015.pdf

Димитров К. 1989: Съкровища с автономни монети, търговски връзки и ... София. Топалов С. 2000: Към монетосеченето на Тракийски Херсонес ... является презентация авторского подхода к решению данной задачи, методики и.

siberia_lingua - Институт филологии и языковой коммуникации

http://ifiyak.sfu-kras.ru/sites/default/files/content/doc/vtoraya_redakciya_SIBERIA_2012.pdf

Абдина Р.П. Экология языка и симбиоз культур: к проблеме описания экзотизмов...........59 ... Вековуша – это синоним старой девы (по С. И. Ожегову).

Russian Studies. Ежеквартальник русской филологии ... - ImWerden

https://imwerden.de/pdf/russian_studies_vol_1_n_3_1995_text.pdf

26 июн 2019 ... Работы М. Кузмина на сцене Императорских (Ака демических) театров. ... (16: 30, 371-372). Окончательно же ... имена Е. А. Карамзиной и Н. М. Смирнова, с которы ми у поэта были ... (словно позабыл). Я назову.

Siberia-Lingua 2017 вып. №3 - Институт филологии и языковой ...

http://ifiyak.sfu-kras.ru/sites/default/files/content/NAUKA/SIBERIA%20LINGVA/SL_2017.3.pdf

29 июн 2016 ... The author of the work selects suitable items from the letters of natural written ... также основное значение существительного thunder: «the sound that follows a ... especially Juliet—but Mercutio, he was—it's hard to explain.

журнал_2-2017-1 indd.indd

https://www.booksite.ru/fulltext/rovinskii4/text.pdf

скаго и ангеловъ милостивыхъ, которые дали ему руки, и ноги, и что смерть ... тенева Перрета, на голов* и размечтавшись такъ же, какъ она, сначала ... южской Сивиллы, opymie, принадлежавшее Парису и Аяксу и т. п. Эллинсме ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.