BG - Българска народна банка

Когато прожектирането на филма приключи, аз бях готов да скоча ... Моят приятел индус, д-р Макбул Али, ме осведоми, че Ганди, който бил ... изправяше се с целия си ръст и високо вдигнати ръце на самия край на ... прозра в механизмите, чрез които тая мълва превръща мухата в слон и кара слонът.

BG - Българска народна банка - Свързани документи

Българската народна банка - Българска народна банка

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/p_np_130yearsbnb_bg.pdf

sakoff, Russian Imperial Commissioner to Bul- garia ... на 40 хил. ак ции по 300 лв. едната“. ... Храм-паметник „Св. Александър ... first trolley bus line in Sofia.

5 том - Българска народна банка

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/p_history_archives_doc5-3_bg.pdf

ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ВИСОКОЕФЕКТИВНИ КАПИТАЛНИ ... ка и отнесени по сметка ДЕБИТОРИ при ДСК.

BG - Българска народна банка

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_history_heritage_ah_03_bg.pdf

Когато прожектирането на филма приключи, аз бях готов да скоча ... Моят приятел индус, д-р Макбул Али, ме осведоми, че Ганди, който бил ... изправяше се с целия си ръст и високо вдигнати ръце на самия край на ... прозра в механизмите, чрез които тая мълва превръща мухата в слон и кара слонът.

3/2011 г. - Българска народна банка

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_ec_r_2011_03_bg.pdf

9 Дек 2011 ... Абревиатури и съкращения. АЗ. Агенция по заетостта. БДС брутна добавена стойност. БНБ. Българска народна банка. БВП.

Изтегли - Българска народна банка

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/pp_01224-2017-0030_a24_bg.pdf

Разходната норма за труд съгласно актуалните Трудови норми в строителството (THC)/Уедрените сметни норми (УСН)Сметните норми (CH), като ако.

Указания - Българска народна банка

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_law/instructions_reg18_bg.pdf

1, 1000 София. Всички пощенски и/или куриерски разходи са за сметка на заявителя. ... 1. надписва с текст „предава се на основание чл. ... банкноти и монети се поставят в плик от PVC материал и се опаковат в пакет (плик), който.

списък - Българска народна банка

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/fa_esrot_01_list_partic_bg.pdf

Райфайзенбанк (България) ЕАД. RZBBBGSF. ДА. 0160. Българо-американска кредитна банка АД. BGUSBGSF. ДА. 0200. Обединена българска банка АД.

Закон за БНБ - Българска народна банка

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_law/laws_bnb_bg.pdf

1. Закон за Българската народна банка. Закон за Българската народна банка. (Приет от ... Чл. 33. (1) Българската народна банка не може да предоставя кредити на ... 7“. § 21. В Закона за ипотечните облигации (обн., ДВ., бр.

Untitled - Българска народна банка

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/pp_01224-2018-0045_a2_bg.pdf

10 ян. 2019 ... „Райко Даскалов“ 51), гр. Смолян (Почивна база на БНБ, к.к. „Пампорово“) и гр. Приморско (Почивна база, ул. "Перла" 4), при прогнозно.

Ordinance No 18 - Българска народна банка

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_law/regulations_exchangedamaged_en.pdf

3 Oct 2019 ... D листовка/брошура/диплянка. D картичка. D пощенска марка. D каталог. D вестник/списание/книга. D телевизия. D видео/филм. D ...

информация - Българска народна банка

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/pr_s_gc_20131017_a1_bg.pdf

17 Окт 2013 ... „Печатница на БНБ“ АД, „Монетен двор“ ЕАД, „Дружество за ... условията на непълно работно време поради липса на поръчки за.

Указанията към Наредба № 27 на БНБ - Българска народна банка

http://bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_law/au_lf_guidline_27-new_bg.pdf

или към края на отчетното тримесечие е равна на или надвишава 200 000 лв. или ... от значение за платежния баланс на страната, и съответно всяко лице е длъжно да предостави на БНБ тази ... Азиатски фонд за развитие. 5S.

IV. Парична политика - Българска народна банка

http://www.bnbank.org/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/p_semianualreports_1994_a1_bg.pdf

депозитите в чуждестранна валута, нараснаха със 78.1 млрд.лв., или с 41.1%. Това е с ... През полугодието най-голямо нарастване е регистрирано при депозити- ... постепенно изтегляне от обращение на банкнотите със старата ...

българска народна банка у т в ъ р ж д а в а м : димитър костов ...

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_law/bs_ci_registration_docs_a0_bg.pdf

5 Окт 2017 ... на свидетелството за съдимост се извършва от БНБ по ... Пълномощно/уведомление за оттегляне на пълномощно – приложение № 6;.

Каталог • Банкноти - Българска народна банка

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_np_catalogues_notes_bg.pdf

Една от най-важните стъпки в тази насока е ... ращи се в обращение краткосрочни задължения на държавата. ... Гръб – старата сграда на БНБ.

банките в българия - Българска народна банка

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_b_in_b_2019_03_bg.pdf

31 мар 2019 ... Те-Дже Зираат банкасъ – клон София ... Ситибанк Европа – клон България .. ... „Ситняково“ № 48, Сердика офиси, ет. 10 тел. 02/917 ...

Михаил Тенев - Българска народна банка

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_history_heritage_mt_01_bg.pdf

148 Попов, Христо Георгиев (1858, Шумен – 1951, София) – завършва ... Иван Николов (1843, Казанлък – 1923, София) – крупен предприемач, депутат, ...

Каталог • Монети - Българска народна банка

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_np_catalogues_coins_bg.pdf

В каталога са използвани монети от резервния фонд и Музейната сбирка на БНБ, както и фотографии на отделни монети от лични колекции, за което ...

Архиви 51 (5 том) 2 част.p65 - Българска народна банка

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/p_history_archives_doc5-2_bg.pdf

Географски показалец. Абревиатури. Част 2. ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ. 7 ... В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ 31. ... задлъжнялост, Б. н. банка следва да вземе мерки, дори до изключване от ... веждаща до натрупване в търговските организации на отделни асортименти от стоки, търсенето на.

Архиви 50 (5 том) 1 част.p65 - Българска народна банка

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/p_history_archives_doc5_bg.pdf

Част 2. ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ. Използвани фондове. Използвани съкращения ... труда, капитала и валутата, обемът на търсенето и предлагането се ... те години, когато България е на прага (в някои моменти технически дори ...

инвестиционно злато - Българска народна банка

http://bnb.bg/AboutUs/ORDER_INSTRUCTIONLOWVAT_BG

24, 65 и 98 от 2018 г., бр. 24 и 33 от 2019 г.),. НАРЕЖДА ... Година на емисия в периода. Австралийско ... „Лунен календар“,. Австралия. 62.2. 41.1. 200.

юли – септември 2016 г. - Българска народна банка

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_b_in_b_2016_09_bg.pdf

30 септ. 2016 ... Мая Ойфалош – изпълнителен директор. Живко Иванов Тодоров. Надя Василева Кошинска. Акционери. (акционерно участие над 10%).

уникредит булбанк - Българска народна банка

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_b_in_b_2017_06_bg.pdf

30 юни 2017 ... Ситибанк Европа – клон България ... Те-Дже зираат банкасъ – клон София. Ишбанк АГ ... „Ситняково“ № 48, Сердика офиси, ет. 10 тел.

Архиви 53 (5 том) 4 част.p65 - Българска народна банка

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/p_history_archives_doc5-4_bg.pdf

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА ВНОС НА ПОРОДИСТИ. ЖИВОТНИ ОТ ... р) часовници г) трикотажни ... процент за кредитите, отпускани на най-добрите банкови клиенти. Този процент бе ...

Цар Симеон Велики - Българска народна банка

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/nc_2014_3_10lv_leaflet_bg.pdf

арабски халифи, които посрещат българските царски пратеници с респект ... остава в историята и като „Златен век ... гарската книжнина и приложните.

Ръководство на потребителя - Българска народна банка

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/st_es_short_guidelines_bg.pdf

КЕП (квалифициран електронен подпис), инсталиран на персоналния ... статистически декларации за местни юридически лица и ЕТ по чл. 7, ал.

Цар Самуил Tsar Samuil - Българска народна банка

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/nc_2013_1_10lv_leaflet_bg.pdf

български владетели“. Емисия на БНБ. Tsar Samuil. Partially Gold-plated. Silver Commemorative Coin. Medieval Bulgarian Rulеrs Series. BNB Issue.

1. Марко Рясков - спомени.P65 - Българска народна банка

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_history_heritage_mr_bg.pdf

РУМЕН АВРАМОВ, доц. СТАТИ ... За председател на управителния съвет биде избран Кривицки, висш чиновник в управлението на с[ъветските] ...

Платежни системи в евро - Българска народна банка

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/anual_report_2016_bg.pdf

31 Дек 2016 ... информационен обмен на данни между БНБ и кредитните институции ... „Юропей Салюшън“ ЕООД (в процес на учредяване) и на „Варчев Ексчейндж“ ... на първата в България жп линия Русе – Варна с номинална.

!!!1. Марко Рясков - спомени.P65 - Българска народна банка

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_history_heritage_mr_bg.pdf

зе в активна работа, докато аз търсех и за щастие бързо намерих един ... Някогашните кални и непроходими пътеки и калдъръмени пътища се замес-.

октомври – декември 2013 г. - Българска народна банка

http://91.209.146.24/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_b_in_b_2013_12_bg.pdf

31 Дек 2013 ... Мая Иванова Ойфалош – изпълнителен директор. Акционери. (акционерно участие над 10%). Ивайло Димитров Мутафчиев – 42.5%.

Закон за кредитните институции - Българска народна банка

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_law/laws_creditinstitutions_bg.pdf

ценни книжа се извършват при условията и по реда на Закона за държавния дълг. Търговията с ... за електронни пари, отпускащи кредити по реда на чл. 21 от Закона за ... В Закона за ипотечните облигации (ДВ, бр. 83 от 2000 г.) ...

Избрани произведения и документи - Българска народна банка

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_history_heritage_ah_01_bg.pdf

144 и 187. 34 Вж. Антонов, Венцислав. ... Сред подобни житейски пътеки тази на Христофоров се отличава с една неочак- ... И трите епизода изплуват отново, придобивайки различна плътност в последвалия сблъсък с ... или не щастието да намери търсената стока на пазара преди нейното окончателно.

125 години БНБ - достъп през WORD - Българска народна банка

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_law/instructions_03-2016_bg.pdf

1 авг. 2016 ... Формуляр-образец на документа (Приложение № 1) . ... Платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета .

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

http://www.nbrm.mk/WBStorage/Files/Regulativa_Upatstvo_Likvidnosen_rizik_09_2011.pdf

30 септ. 2011 ... рочност на одделните активни и пасивни позиции, како преостанат ... дел од сметките 20, 21, 22, 23, 29 и други пасивни сметки.

Metodologija za izradu obrazaca IRP i NPL 1-5 - Народна банка ...

https://www.nbs.rs/internet/latinica/55/55_6/metodologija_IRP_NPL.pdf

бруто књиговодственој вредности реструктурираног потраживања од појединачног ... За појединачне партије се у овој колони приказује нето повећање по ... приказати сва повећања по основу курсних разлика (у овој колони) и.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.