ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

6 Окт 2019 ... Виденова, София, ул. ... състоящ се от две спални, хол, кухня, тоалетна и антре, при ... стопанска цел „Карате клуб – Приста“ – Русе,.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ - Свързани документи

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

http://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=353587&allowCache=true&openDirectly=false

6 Окт 2019 ... Виденова, София, ул. ... състоящ се от две спални, хол, кухня, тоалетна и антре, при ... стопанска цел „Карате клуб – Приста“ – Русе,.

държавен вестникброй - microinvest.net

https://microinvest.net/Documents/1/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9_80_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0_18_%D1%84%D0%B8%D1%81

28 септ. 2018 ... ври 2018 г. за изменение и допълнение на Постановление ... Метални циркониеви тръби или тръби от циркониеви сплави(или сглобки на тръби), специално ... уреди, гимнастическа (шведска) стена, римско столче ...

държавен вестникброй - Народно събрание

http://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=338215&allowCache=true&openDirectly=false

Петък, 29 март 2019 г. София. Цена 0,80 лв. ... 2019 г. за изменение и допълнение на. Наредбата за условията и реда за ... СТОЛ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЧЕРЕН. 100.00Б. 2 X. 3.50 ... подадена от Зора Георгиева Меткова чрез адвокат.

държавен вестникброй - Министерски съвет

https://www.mzh.government.bg/odz-sliven/Libraries/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE/CAD_TV_dyrjaven_vestnik_v12_20.sflb.ashx

11 февр. 2020 ... на обнародването му в „Държавен вестник“. ... Заплащане в брой след приемане ... последна доставка или изпълнение на услуга.

държавен вестникброй - Община Ружинци

http://obshtina-ruzhintsi.com/dv-100-2019.pdf

1 ян. 2020 ... Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за държавния бюджет на Република ... дейност за онлайн предлагане на туристически.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ - Институт за държавата и правото ...

http://ipn-bg.org/media/dokumenti/zakoni_dokturanturi/v2018/ZRAS_DV-30_03-4-2018.pdf

3 апр 2018 ... Да се обнародва в „Държавен вестник“ За ... циите на кандидата, брой подадени заявки за ... последен адрес област Разград, гр.

държавен вестник 17 - ITU

https://www.itu.int/ITU-D/tech/OLD_TND_WEBSITE/digital-broadcasting_OLD/Bulgaria_Assistance_Transition/Bulgaria/17_09%5B2%5D.pdf

6 мар 2009 ... 14,30 ÷. на “Тоникс—96”—ЕООД, Плевен, по молба на Агенцията за ... отговорност “Дейзи—Фарм”—ООД, със седалище и адрес на ...

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКИЗВЪНРЕДЕН

https://www.nsoplb.com/uploads/docs/pr3_8_reshenie.pdf

7 февр. 2013 ... Вие ще получите подробна инструкция за медикаментите, които се използват за Вашето ... антидекубитален дюшек и/или превръзки;.

държавен вестник 65 - ILO

http://ilo.ch/dyn/natlex/docs/SERIAL/82945/91182/F597213919/65_09.pdf

14 авг. 2009 ... гелов Стефанов против решение по гр.д. ... Костадин Иванов Костов от Берковица, по чл. ... Освобождение 3, хотел SPS, офис 412, с.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 48

http://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=81376&allowCache=true&openDirectly=false

26 юни 2009 ... София. Цена 0,80 лв. ОФИЦИАЛНO ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ... учебен комплекс (НВУК) ... Старши оръжеен майстор ... ната среда и водите на цялостен работен проект ... плащане за времето на реализиране на дейнос- ... ничена отговорност “ВИП—П—комерс”—ООД, със.

Първият държавен съд

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=3963&type=.pdf

ниците на д-р В. Радославов, лидерът на либералната партия, напускат пра- вителството и слагат край на доминацията на партията в изпълнителната ...

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 54

http://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=81702&allowCache=true&openDirectly=false

14 юли 2009 ... Аклади, землище с. Черноморец ... Пампорово, хотел “Ели- ца”, с предмет на ... Перелик 13—15, хотел “Родопски дом”, с предмет на ...

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 64

http://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=82189&allowCache=true&openDirectly=false

11 авг. 2009 ... София. Цена 0,80 лв. Министерски съвет. / Постановление ¹ 192 от 5 август. 2009 г. за ... 2009 г. за изменение на Постановление ... автомобили лица се извършва без слизане от ... изкупуване, преработка и търговия със селскостопан- ... метали и скрап, туристически, хотелиерски, инфор-.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 51

http://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=81573&allowCache=true&openDirectly=false

7 юли 2009 ... дружества дружество с ограничена отговорност “Мис. Диамандиева”—ООД, със седалище и адрес на управ- ление Варна, ул. Пирот 8А ...

държавен вестник 45 - ITU

https://www.itu.int/ITU-D/tech/OLD_TND_WEBSITE/digital-broadcasting_OLD/Bulgaria_Assistance_Transition/Bulgaria/45_09%5B1%5D.pdf

16 юни 2009 ... Радка Стефанова Пехливанова. 8. ... модел “Опел”, марка “Фронтера”, рег. ... бартерни сделки и оказион (без паметници на култу- рата) ...

държавен вестник 37 - ITU

https://www.itu.int/ITU-D/tech/OLD_TND_WEBSITE/digital-broadcasting_OLD/Bulgaria_Assistance_Transition/Bulgaria/37_09.pdf

19 май 2009 ... Хан Крум 36А, сл. тел. 986 5003 ... Тодор Георгиев Мушев, 2900 Гоце Делчев, ул. ... Крум Тодоров Колев, притежаващ свидетелство.

държавен вестник 41 - ILO

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/82928/91159/F1232824094/41_09.pdf

2 юни 2009 ... Дарина Атанасова Мегданска. 721. 03476 ... Емил Александров Виденов. 998 ... 6, състоящ се от две стаи, кухня, сервизни помеще-.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 46

https://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=81221&allowCache=true&openDirectly=false

19 юни 2009 ... нение на презентационната брошура; разработване на ... Разходи за издаване на брошура и по ... нова, Боряна Цветанова Тотева-Крус и Лилия Геор- ... тика, дрогерия, медицински инструмантариум, апа- ратура ...

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 53

http://www.org-bg.net/media/docs/DV20080610.pdf

10 юни 2008 ... питване” към Българския институт по метро- логия към министъра ... 4 °C, в хладилна чанта или хладилник (в зависи- мост от климата).

държавен план_прием16_17

http://dobrich.government.bg/files/ipages/___________________16_17.pdf

СОУ"Христо Ботев" гр.Балчик. 0. 0. 2. 1. 1. 0. 1. 1. ОБЩИНА. ГЕН.ТОШЕВО. СОУ"Н.Вапцаров" -. Ген.Тошево. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 1. ОБЩИНА. ТЕРВЕЛ. СОУ" ...

Държавен вестник - ILO

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100607/120756/F-1150317270/8.pdf

Държавен вестник. Министерски съвет брой: 17, от дата 28.2.2014 г. Официален раздел І МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ стр.2. Постановление No 29 от 19 ...

държавен вестник 13 - ILO

http://ilo.ch/dyn/natlex/docs/SERIAL/82939/91279/F282864996/Zakon%20za%20priznavane%20PKf_13_08%5B1%5D.pdf

8 февр. 2008 ... жества промени за “Евро агро 07”—ООД: заличава като съдружник и ... I.2007 г. по ф.д. № 3874/97 вписа промяна за “Марпекс”—ООД:.

Приложение № 1 - Държавен вестник

http://dv.parliament.bg/DVPics/2015/59_15/ob_pril_1.pdf

Оценка на интелектуалното функциониране – Тест на Уекслър, Цветни прогресивни ... на Рейвън. ... Оценка на паметта: Тест на Лурия „Десет думи“. 7.

държавен вестникизвънреден - Читалища

https://chitalishta.com/images/events/554/zakon_darjaven_budjet_2015.pdf

24 Дек 2014 ... ОБЛАСТ БУРГАС. Aйтос ... Бургас. 67 581,2. 64 996,3. 1 387,6. 65,1. 1 132,2. 176,1. Kамено. 4 794 ... собственост на „Хидробетон“ – ООД.

З А П О В Е Д - Държавен Фонд Земеделие

https://www.dfz.bg/assets/15386/02_Zapoved_stavki_2018_Coupled_Support_Shema_za_bivoli.pdf

12 Дек 2018 ... схемата за обвързано подпомагане за биволи за 2018 г. на 367,30 лева на животно за първите. 250 (включително) допустими за ...

Държавен вестник, бр. 38 от 26 май, 2015 г., с.7

https://vum.bg/wp-content/uploads/2015/09/State-Gazette-new-accreditation-38_15.pdf

28 септ. 2015 ... кодовете от информационната система на ... предвиденият процент зелени площи за широко ... Ломско шосе, от северозапад – про-.

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/filiali/smolian/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%94%D0%AA%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%92%D0%95%D0%9D%20%D0%98%D0%97%D0%9F%D0%98%D0%A2%20%20%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6.%D0%9

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ. СПЕЦИАЛНОСТ „БИОЛОГИЯ, ЧОВЕШКО ПОВЕДЕНИЕ И ... дентална медицина и фармация. Изд: МУ-гр.Варна, 2012.

държавен вестникизвънреден - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=e94f909f-a43c-4208-8d48-60a9db4a242f

31 мар 2016 ... сред които и Добрич) на 25 000 л от продукт за растителна защита „Сийдоприд 600 ФС“, с активни вещества имидаклоприд – 600 г/л, ...

ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”

https://www.dfz.bg/assets/643/ELIGIBLE_INV_bg.pdf

SO1 – I1 Първоначално закупуване на чистопородни женски животни от млечни породи ... първоначалния брой на животните - говеда, овце и кози, но само веднъж за целия период на ... продукцията на ниво ферма; ... стопанства могат да закупуват елитни мъжки прасета от породите Пиетрен, Ландрас,.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

http://www.pg-vpeev.com/wp-content/uploads/2011/12/biology_dzi-2009-05.pdf

А) по-пълното използване на слънчевата енергия. Б) хранителните ... В) Унаследяването е пример за пълно доминиране. Г) При кръстосването е ...

държавен вестник 87 - Kapelanstvo.com

http://kapelanstvo.com/wp-content/uploads/2008/10/87_08.pdf

7 Окт 2008 ... Подписано в Плевен на 20 септември 2007 г. в два идентични ... с ограничена отговорност “Газконтрол”—ЕООД, със седалище и адрес ...

държавен вестник 57 - Народно събрание

http://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=81861&allowCache=true&openDirectly=false

24 юли 2009 ... лява от Моше Рибак и Петър Цветанов Дудоленски заедно и поотделно; вписва изменение в дружестве- ния договор. !%# " Софийският ...

ение № 5 ал. 4, т. 1 ласт .... г. (2 3) - Държавен вестник

http://dv.parliament.bg/DVPics/2019/65_19/65_pril_6.pdf

туберкулинов тест на Манту ... проба на Манту, изследване на храчка/. ... с туберкулоза с положително микроскопско и/ или културелно изследване на.

Untitled - Държавен Фонд Земеделие

https://dfz.bg/assets/4511/16_kp000.pdf

e-mail: [email protected]; www.dfz.bg. /946. 063. Изх. No РИ- (в 1-6. С..12... 2012 година, . КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ. Днес 07.12.2012 г. в присъствието на: 1.

15.10.2018 ... - Държавен Фонд Земеделие

https://dfz.bg/assets/14943/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%

15 Окт 2018 ... 1000 София, ул. Леге 4 e-mail: ... Град: код NUTS: Пощенски код: Държава: София. BG411. 1618. BG ... район Лозенец, бул. Никола ...

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

https://www.mon.bg/upload/5575/2010_sept_math_var2_dzi.pdf

1 септ. 2010 ... Да се намери радиусът на окръжността, описана около трапец с ... Четириъгълник: 1 2. 1 sin. 2. S. d d. ϕ. = Описан многоъгълник: S pr. =.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.