Препоръка на Комисията от 12 май 2010 година ... - EUR-Lex

2 юни 2010 ... относно използването на хармонизирана методология за ... Големи домакински уреди (включително прахосмукачки и микровълнови фурни). Големи ... физиотерапия, подология, остеопатия, логопедия и др., ... Тези услуги включват жилищно настаняване, домашна помощ, обслужване и ...

Препоръка на Комисията от 12 май 2010 година ... - EUR-Lex - Свързани документи

Препоръка на Комисията от 12 май 2010 година ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2010%3A136%3A0001%3A0031%3ABG%3APDF

2 юни 2010 ... относно използването на хармонизирана методология за ... Големи домакински уреди (включително прахосмукачки и микровълнови фурни). Големи ... физиотерапия, подология, остеопатия, логопедия и др., ... Тези услуги включват жилищно настаняване, домашна помощ, обслужване и ...

Директива 2010/9/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 година ...

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/08/direktiva-9_09-02-2010_ek_aktivni-veshtestva-aluminiev-fosfid.pdf

9 февр. 2010 ... В този списък е включен алуминиев фосфид. (2). С Директива 2009/95/ЕО на Комисията от 31 юли. 2009 г. за изменение на Директива ...

Решение на Комисията от 27 октомври 2010 година ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2011%3A118%3A0009%3A0018%3ABG%3APDF

6 май 2011 ... лихвени проценти и ii) по отношение на заем А лихвеният ... Активите, предоставени като обезпечение, включват земя, сгради и ...

ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2017/ 1520 НА КОМИСИЯТА - от 26 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32017H1520&from=EN

2 септ. 2017 ... ционни разпоредбите на Закона за Върховния съд, въз основа на които бе ... съдебната власт като гаранциите, приложими за съдиите ...

Препоръка на Съвета от 22 май 2019 година за ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019H0605%2801%29&from=EN

5 юни 2019 ... (10) The Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) [Международно проучване за напредъка на учениците в четенето.

Препоръка на Съвета от 22 май 2018 година относно ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604%2801%29&from=EN

4 юни 2018 ... вянето на ключови компетентности за всички като част от своите ... учене през целия живот — Европейска референтна рамка“ (3). ... компетентности и те да получат пълна или, според случая, частична квалифика.

Препоръка на Съвета от 28 юни 2011 година относно ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32011H0701%2801%29&from=EN

1 юли 2011 ... цяло учениците с мигрантски произход е по-вероятно да напуснат преждевременно училище. Сред мигрантите средният дял на ...

Решение на Комисията от 27 май 2011 година за ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2011%3A143%3A0041%3A0047%3ABG%3APDF

31 май 2011 ... „Мандра“ ООД с. Обнова общ. Левски. 41 ... Мандра „ИПЖЗ“ гр. Троян ул. „В. Левски“ 281. 56 ... М. Вършец. 77. 0812030. „ФАМА“ АД гр.

B РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 8 май 1996 година ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A01996D0335-20060209&from=EN

9 февр. 2006 ... 249-383-8. Калций бис [(2.xi.)- ... фосфор и калций. Антистатици/ ... Gorgonia Extract е екстракт от рогов корал от разред. Gorgonaria.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - от 28 май 2014 година ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014D0312&from=EN

3 юни 2014 ... триизмерен декоративен ефект и характеризиращи се с много дебело покритие. ... Когато се заявява, че фасадни бои и бои за дърво са устойчиви срещу плесенясване и ... б) предотвратяване на патина. 4.

Решение на Комисията от 27 юни 2012 година ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A301%3A0029%3A0048%3ABG%3APDF

30 Окт 2012 ... на Air Malta plc след заем като помощ за оздравяване в размер на 52 млн. EUR ... ще бъде осигурена от продажбата на земя. Air Malta.

Регламент (ЕС) № 709/2010 на Комисията от 22 юли ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2010%3A212%3A0001%3A0059%3ABG%3APDF

12 авг. 2010 ... Южноамерикански енот. Bassariscus sumichrasti (III. Коста Рика) ... Щраус. TINAMIFORMES. Tinamidae. Тинамови. Tinamus solitarius (I).

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 4 март 2009 година за ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32009D0240&from=EN

4 мар 2009 ... общ закон за защитата от радиация. ... По-конкретно автомобилните цистерни с маса, по-малка от 4 t, използвани единствено за местен ... В случая на контрабанден алкохол същият трябва да се превози от.

Решение на Съвета и на Комисията от 29 март 2010 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ%3AJOL_2010_108_R_0001_01&from=en

29 апр 2010 ... рибни продукти и хранителни пордукти освен вино и ... тяхното премахване, най-късно в края на определения период, и се ... Тютюни, частично или изцяло очистени от твърдите жилки: ... Мътеница, подквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкисе.

Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 ...

http://www.it-asso.com/gxp/eudralex_v27/contents/vol-5/reg_2010_37/reg_2010_37_bg.pdf

22 Дек 2009 ... Енрофлоксацин. Сумарно енрофлок сацин и ... Говеда. 200 μg/kg. Мляко. Клазурил. НЕПРИЛОЖИМО. Гълъби. Не се изисква. МДСОК.

2010 / 2011 учебна година - Дрита

http://dritaschool.com/doc/Letopisna_Kn_10_11.pdf

песни, имаше поздравления, имаше и много, много усмивки! ... Детска градина „Дрита” е един малък свят, в ... Довиждане до 15 септември 2011 година!

Информационен бюлетин 2010 година - НАПОО - Министерски ...

https://www.navet.government.bg/bg/media/NAPOO-Buletin-2009.pdf

ПОО, така и в други видове квалификационни курсове, организирани от сътветното ЦПО. ... Самостоятелно шие на машина ... различните видове машинни бодове, схеми за устройството на различните видове ... специалност „Ръчно изработване на гоблени, губери, козяци”, код 5421302 - първа сте-.

2017/716 НА КОМИСИЯТА от 10 април 2017 година за

https://www.dfz.bg/assets/15800/registur-ro-new-reg.pdf

10 апр 2017 ... Българско родопско говедо обл. Благоевг рад, ... Българска Мурра. Цялата страна. 10.08.11/ ... Българско Кафяво говедо,Кафяво говедо.

ПРЕПОРЪКА - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019H1019&from=EN

21 юни 2019 ... За тази цел настоящата препоръка е изготвена така, че да се обясни ... Този сценарий се отнася за ситуация, при която държавата членка, която до този момент е ... се разглеждат другите области (т.е. правилно монтиране, ... лекия автомобил, както и цялата необходима за потребителя ...

Писмо за искане на препоръка

http://career.swu.bg/images/obrazci/pismozapreporaka.pdf

С настоящето писмо бих искал да помоля за Вашето съдействие при кандидатстването ми за работа в областта на .................................... В момента ...

Препоръка за предотвратяване и борба със сексизма CM ... - Coe

https://rm.coe.int/recommendation-bg-16092019/1680979d5a

трябва да сакрализират хегемонията на мъжкия модел“.7 ... облеклото и външния вид, сексистки език на тялото, липса на уважение и практики на.

Година III, брой 71, 28 юни 2019 година, Основател: Национален ...

https://far.rs/wp-content/uploads/2019/06/Novo-Bratstvo-71.pdf

ГОДИНА III БРОЙ 71 28 юни 2019 година Безплатен екземпляр Основател: ... телност и любов към селото и ... дадеш назаем въдицата си?

Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) Правила вступают в действие с ...

http://unfc.ru/files/usefulinfo/6incoterms2010.pdf

Сфера действия Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) распространяется на права и обязанности сторон по договору купли-продажи в части поставки.

Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) - abada.az

http://abada.az/files/view_pdf/854

Согласно терминам Инкотермс СРТ, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP и DDP продавец обязан осуществить все необходимые меры для обеспечения перевозки ...

Инкотермс 2010 (Incoterms 2010)

https://xn--32-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/upload/iblock/109/109d0eb1e68d949cddf3ab55af10209e.pdf

Здесь представлен полный список терминов Инкотермс 2010 (Incoterms. 2010) и необходимые комментарии к ним. Категория E. Отгрузка. EXW.

CSR RappoRt 2010 CSR RappoRt 2010 - KappAhl

https://www.kappahl.com/globalassets/corporate/sustainability/documents/sustainability-reports-201314/20092010/kappahl_hallbarhetsredovisning_2009_2010.pdf

och läkarutbildning. Föreningen vill därige- nom verka för verka för bättre vård och för kunskap om förebyggande vård. Läs mer på www.1.6miljonerklubben.com.

B ДИРЕКТИВА 95/31/ЕО НА КОМИСИЯТА от 5 юли ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG%3A1995L0031%3A20061229%3ABG%3APDF

29 Дек 2006 ... Химично наименование. Изомалцът е смес от хидрирани моно- и дизахариди, чиито основни компоненти са следните дизахариди:.

2018/ 506 НА КОМИСИЯТА - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018R0506&from=EN

27 мар 2018 ... или от шолове от свински бут, покрити със сланина със или без кожа. ... След като се постигне добро вътрешно осоляване, шунката се ...

2016/ 611 НА КОМИСИЯТА - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016D0611&from=en

20 апр 2016 ... показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на ... фризьорски салони и др. ... телно на перилни детергенти за професионална употреба, съо ... сапуни, шампоани и др.) и текс.

2017/ 128 НА КОМИСИЯТА - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32017R0128&from=IT

26 ян. 2017 ... Micrurus nigrocinctus (III Хондурас) Централноамериканска коралова змия. Micrurus ruatanus (III Хондурас). Роатанска коралова змия.

(ЕС) 2019/ 947 НА КОМИСИЯТА - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R0947&from=IT

11 юни 2019 ... (2) Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията от 12 март 2019 г. относно ... за всеки компетентен орган от гледна точка на отговорностите; ... Изпитът включва 40 въпроса с възможност за избор на ...

2016/ 427 НА КОМИСИЯТА - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0427&from=EN

31 мар 2016 ... „Грешка“ е отклонението между измерена или изчислена стойност и ... кормуване в градски условия и кормуване по второстепенни пътища, ... Обхватът на скорости при кормуване по магистрала трябва да включва скорости между 90 и най-малко ... Основни настройки за изчисленията.

2017/ 302 НА КОМИСИЯТА - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32017D0302&from=RO

21 февр. 2017 ... при интензивното отглеждане на птици или свине на 19 октомври 2015 г. ... невъзможно използването на някои плаващи мате риали ...

Протокол на комисията

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=3e7ff01d-4372-4bd6-bbd1-69b70dd592ab

на директора на РЗОК Стара Загора започна работа комисия в следния ... м SBS. Заготовка и монтаж подулучна пола от поцинкована ламарина и ...

(ЕС) 2019/ 665 НА КОМИСИЯТА - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019D0665&from=EN

17 апр 2019 ... Биоразградими отпадъци от опаковки, които са отстранени преди, по време или след процеса на рециклиране, не се включват в ...

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 868/2008 НА КОМИСИЯТА от 3 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32008R0868&from=pl

3 септ. 2008 ... ... през счетоводната година или по-късно (напр. ремонт на трактор в ... Подпозициите отговарят на групите сортове, определени с член 171ва от Регламент (ЕО) № 1973/2004 на ... Цъфтящи растения и декоративни растения ... Костилкови плодове: сливи, праскови, кайсии, череши и др., ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.