кинезитерапия при често срещани ... - Медицински университет

на уреди, упражнения за коригиране на стойката и др. Спортният метод ... фекциозни алергени – вируси и бактерии, домашен прах, полени, косми от ... Кочанков Д., Нинов В., Краваев Ст. Физиотерапия за рехабили- татори.

кинезитерапия при често срещани ... - Медицински университет - Свързани документи

кинезитерапия при често срещани ... - Медицински университет

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/1472/1/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20-%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202015.pdf

на уреди, упражнения за коригиране на стойката и др. Спортният метод ... фекциозни алергени – вируси и бактерии, домашен прах, полени, косми от ... Кочанков Д., Нинов В., Краваев Ст. Физиотерапия за рехабили- татори.

„зъботехник“, медицински колеж, медицински университет - Varna

http://journals.mu-varna.bg/index.php/vmf/article/download/4110/3548

17 ноем. 2017 ... нически лаборатории, 46 зъботехници, 10 дипломирани зъботехници в ... али продължава да добива все по-голяма сила при опитите за ...

медицински университет- софия медицински факултет катедра ...

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/888/2/T_Hergeldzhieva_Fileva-ref.pdf

зрение „ Проф. К. Пашев” и Специализирана очна болница за активно лечение „Акад. Пашев” София за десет годишен период и да се предложат ...

медицински университет – софия медицински факултет катедра ...

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/1089/1/Konstantin_Grozdev-dis.pdf

като граспер, екартьор или аспирация, придържани от друг асистент. 33 . В заключение, основната идея на МЛХ е, запазвайки принципите на КЛХ, да.

български медицински журнал - Медицински университет

http://cml.mu-sofia.bg/CML/assets/files/BMJ-3-2018.pdf

лен квадрант, инцидентна, интермитентна хематохезия. Запек, персистираща коремна болка, свързана с дивертикули, без макроскоп- ски изявен колит ...

медицински университет – софия - Медицински Факултет

https://medfac.mu-sofia.com/kfb/sites/default/files/konsp/Program_biophys_medicine_BG.pdf

на покой при действие на електрогенна помпа, компоненти на потенциала на покой. 23. Потенциал на действие. Акционен потенциал - същност ...

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ...

http://www.unihosp.com/MU-SOFIA.pdf

МУ – СОФИЯ, ПОСЕЩАВАТ И ЗАПЛАЩАТ КУРСОВЕТЕ ПРИ ... ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ - Тематичен курс за хирурзи със специалност, с минимум 8 ...

медицински университет – пловдив - Медицински колеж Пловдив

http://medcollege-plovdiv.org/UserFiles/HTMLEditor/Medicinski%20Laborant%20PROGRAMA.pdf

12. АНОТАЦИЯ. Програмата по клинична лаборатория дава познания за клетъчния и химичен ... групи антибактериални лекарства. 18. Лабораторно ...

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/Research/Documents/mariyana%20ruseva/M_Mihailova%20Krysteva-Ruseva_Avtoreferat.pdf

изследване на сетивността (наличие на хипестезия) и позитивиране симптома на Ласег в градуси. 2.6.1.4. Методи за оценка на функционалния статус:.

П Р А В И Л А - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/Students/Documents/Pravila_stipendii_%D0%A5.2016.pdf

Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“-. ВАРНА. Тези правила са изготвени въз основа на ПМС 90/26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии ...

З А Я В Л Е Н И Е - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/Students/Documents/ff/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%202015.pdf

ДО РЕКТОРА НА МУ-ВАРНА. ЧРЕЗ ДЕКАНА НА ФАКУЛТЕТ ........................................................... Page 2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТСКО СЪСТОЯНИЕ.

СЕА - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/AboutUs/Documents/biblioteka/2014/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%AF%D0%BD%D0%B0.%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf

високите нива на СЕА, СА-19-9, SCC, CA-125, CA-15-3 в хода на ... пациенти с безсимптомно повишен туморен маркер и негативни конвенционални.

Обзори - Медицински университет

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/1011/1/Gavrailova-D_OM-2-2014.pdf

теризира с високи титри на тиреопероксидазни антитела (ТРО антитела ... серумни нива на TPO антителата, които често се срещат при пациенти с ...

„Еразъм “. - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/InternationalActivity/Documents/erazam_dokumenti/MU%20broshura%20Erasmus %20165x235%201042016%20-%20final%20website.pdf

МУ-Варна. Студентите получават пълно признаване на успешно проведения ... След класиране на участниците, Еразъм-координаторът от МУ-Варна ...

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

https://suoss.org/ModulKosti1.pdf

ulna; лъчева кост – radius; кости на китката – ossa carpi; предкиткови кости – ossa metacarpi ... processus posterior tali – заден израстък на скочната кост.

Каталог - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/InternationalActivity/Documents/project.pdf

1 апр 2016 ... всяка специалност за оставащото време на обучението. ... в 6 града у нас: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе. На 27 ... работен пакет 7 по проекта, в който са включени МУ-Варна и ... Силвена Ставрева- ... очакваните продукти са: фото презентация на работния процес с ...

Рецензия - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/Research/Documents/svetla%20staykova/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf

Професор в Клиниката по Нефрология на УБ „Лозенец“, София ... Варна. Трудовата си дейност започва през 1987 като завеждащ лекар – ... 5 -ти курс БEO и AEO и Ръководство по Нефрология, под редакция на проф. Д. Ненов.

дисертация - Медицински университет

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/1113/1/Mihaela_Sergeeva-dis.PDF

отоневрологично изследване (7, 51). Хроничната постравматична замаяност, продължаваща с месеци или години без патологична находка във ...

сборник - Медицински университет

http://www.mu-sofia.bg/wp-content/uploads/2020/01/Proekti-finansirani-ot-SMN-2014-2015.pdf

му характеристики, цена и наличие на предишен опит с това платно. Най-важните ... херниални платна, XIV Конгрес по хирургия, София, 23-26.10 2014.

Становище - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/Research/Documents/branimir%20kanazirev/Stanoviste%20%20V.%20Ikonomov.pdf

8 ян. 2018 ... субклинична систолна дисфункция, диастолна дисфункция, увеличаване на левокамерната мускулна маса с възрастта и нарушено ...

СОФИЯ - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/838/1/Dimitar%20Konov-dis.pdf

спешните УНГ заболявания, с цел запазване живота на пациентите и поставяне на строги показания ... активност при Умбал "Царица Йоанна-ИСУЛ" еад за 2007-2012 година ... o Рангачев Ю., Обструктивна сънна апнея (OSA).

автореферат - Медицински университет

http://mu-varna.bg/BG/Research/Documents/Georgi%20Hristo%20Ganchev/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%93.%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2.pdf

нестабилност на ставата. Познаването на кръвоснабдяването на лакътната кост е с ... Стабилността и функцията на китката и предмишницата са следствие ... 3.2.2.2.1. Фрактури на дистален радиуси стилоидния израстък на.

правилник - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/AboutUs/Documents/pravilnik-u4ebna-dejnost.pdf

По определени специалности МУ-Варна, организира и провежда обучение на студенти след завършено висше образование за придобиване на.

Приложение 1а - Медицински Университет

http://pk.mu-sofia.bg/sites/default/files/%D0%9F%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%98%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A3%D0%9B%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20/%20%D0%98%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D

Мощен доплер от ново поколение с висока ... Обучаващият да може да задава различни стойности ... CV управление на вентилацията (Control.

Варна - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/AboutUs/Documents/biblioteka/2014/Avtoreferat-Dimitar.Haritonov.pdf

миелона от травматична дискова херния, костна компресия или хематом. Травмите на ... си задължения без да се налага драстично трудоустрояване.

acupuncture - Медицински университет

http://cml.mu-sofia.bg/CML/assets/files/akupunkt-2-2017.pdf

Ефекти на постояннотокова електропунктура върху цикатрикси и краниални шевове ... ния има описания на странични ефекти при потребители на ки-.

Биохимия - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/Students/Documents/FDM%202018-2019/Konspekti/2%20kurs/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F.pdf

Водоразтворими витамини като ензимни кофактори - кофактори за транспорт на групи. 5. Ензимна кинетика – скорост на ензимната реакция. Влияние ...

модафинил - Varna - Медицински университет

http://journals.mu-varna.bg/index.php/vmf/article/download/5311/4676

ничните ефекти се изразяват в кратко безсъние, ... енти, заради минималните странични ефекти и ... като алтернатива на амфетамина - наркотикът,.

Заболявания на щитовидната и ... - Медицински университет

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/1131/1/1%202016%20Thyroid%20and%20Parathyroids%20for%20STUDENTS%20by%20Mihail%20%20Boyanov.pdf

Секрецията на ТСХ е пулсативна, с най-високи пикове през нощта -. ТСХ се ... Най-чести съчетания на стойности на ТСХ и свободен Т4 (fT4). ТСХ.

инспектор п - Varna - Медицински университет

http://journals.mu-varna.bg/index.php/vmf/article/download/6088/5370

7, 2018, прил. 3. МУ-Варна ... Медицински университет – Варна. 2Kaтедра „Социална ... Резултати: За изследвания период са се дипло- мирали 69 ...

Клинични случаи - Медицински Университет

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/905/1/Stoyanova_et-al_OM-4-2013.pdf

Ключови думи: афективно разстройство, захарен диабет тип 1, ... ЗД се дели на четири типа [2]: ... ЗД тип. 2 има и при пациенти с биполярно афективно.

университетска болница “св - Медицински университет

http://mu-varna.bg/BG/AboutUs/Medicine/Documents/%D0%A2ematichni%20zaniatia%202015-2016-2.pdf

мелена и хематохезия. Кървене от гастроинтестиналния тракт – диагностичен подход и лечение. Лечение на кървящи варици, кървяща язва, ерозивна ...

материали и методи - Медицински университет

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/534/1/Petar_Simeonov-dis.pdf

Доцент към Катедра Урология, Медицински Университет – ... нефрология и ... наличие на сигнификантна разлика между времената на диализа в.

ìåäèöèíñêè ïðåãëåä - Медицински университет

http://cml.mu-sofia.bg/CML/assets/files/med-pregled-2-2017.pdf

S. Filtchev, M.D. ... 3 Clinic of Neurology, University Hospital ”Aleksandrovska”, Department of ... and pancreatobiliary maljunction-clinical implications Lan-.

140703_WP2_Template for official ... - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/AboutUs/Documents/kachestvo%20i%20akreditaciq%202016/Inf.%20katalog%20OKA%202012-2016.pdf

развитие на Медицински университет – Варна (до 2018 г.), чийто основни ... да установи дали дейностите и свързаните с тях резултати у р р у.

vaprosi i otgovori - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/cdo/Documents/faq-s.pdf

http://elearn.mu-varna.bg. ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ. Blackboard learn. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА. ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.